mandag 24. april 2017

Nr. 1920: Satan går rundt som en brølende løve – men han er fullstendig tannløs etter Jesu vidunderlige seier på Golgata da alle «tennene» ble trukket ut en gang for alle!

Nr. 1920:
Satan går rundt som en brølende løve – men han er fullstendig tannløs etter Jesu vidunderlige seier på Golgata da alle «tennene» ble trukket ut en gang for alle!

Bilde av en baby, med løstenner. Dette er som Satan som har et stort, stort og forferdelig brøl. Men ikke ei tann som han kan bruke imot oss, kun løstenner og et brøl. 
Dette er skremmende, men han har IKKE NOEN REEL MAKT OVER ET GUDS BARN, BORTSETT FRA HVIS VI GIR HAN DENNE MAKTEN! 
Joh. Åpenb. 1. 18 Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.

Dette skriver jeg om dette skriftstedet om mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring 1. 18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket.

Her sier Jesus klart ut at han var død. Men er levende i all evighet som også alle som tror på ham skal få erfare og være med på. Jesus beseiret Satan på Golgata og har derfor nøklene eller myndighet over døden og dødsriket som en gang den onde hadde.
(Sitat slutt).

Kampen kan være hard for oss kristne – Jesus troende!

Men dypest sett, kampen er over. Jesus har vunnet seier for oss på Golgata, derfor er vi «kamp» å forbli i den seieren. Og avvise alle Djevelens krumspring!

Hva vil det si for oss?

La meg gi noen eksempler. Både fra mitt liv, andres og bibelen.

1.)  Vi var på ferie i Aalborg i dyreparken. 
     
     Der gikk vi inn blant løvene, og jeg komme faktisk så nærmed en hannløve som det er nesten mulig å komme. Da med jerngitter mellom meg og løven. Så satte den i et brøl, som jeg aldri har hørt maken hverken før eller siden. Det var helt, helt spesielt, skjønner godt at løven gjennom sitt brøl kan virke uovervinnelig, for maken til dette finnes ikke!

2.)  Det var ei dame som drømte, fritt gjenfortalt.

At hun ble bitt av en løve, som var Satan. Det var som å bli bitt av et dyr med kun en gomme, der det var som en unge eller et bløtdyr som ikke har tenner. For det er slik Satan er, en «løve» som har brølet. Men ikke tenner!

3.)  Skriften sier: 1 Pet. 5. 8 Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke.

Satan er i dag, som denne brølende løven. Som går rundt omkring, der han er blitt fratatt alt. Vi leste at Jesus hadde fratatt Satan nøklene til døden og dødsriket. Med andre ord, han har kun brølet igjen, ingen reel makt er han i besittelse av kjære venner!
Å sluke betyr at noe skjer fort og uventet. Det er akkurat slik Satan virker, og holder på. I våre svake øyeblikk, så hogger han til! Og vi blir hans åte og mat!

Zac Poonen har skrevet om dette som jeg tar et lite utdrag av hans undervisning her:

SATANS BEDRAG

I 1. Mosebok 3 leser vi om hvordan Satan angriper. Der står det at slangen var den listigste av alle dyr. Satan fôr inn i slangen på samme måte som demonene fôr inn i griseflokken når Jesus kastet dem ut av mannen. Satan snakket til Eva gjennom slangen og spurte henne: «Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Da Eva svarte at det ikke stemte, imøtegikk han henne og sa: «Dere kommer slett ikke til å dø!» Legg merke til hvordan Satan kommer. Det første han gjør er å sette spørsmålstegn ved Guds ord. På samme måte kommer han til oss. «Har Gud virkelig sagt at vi ikke kan gjøre det?» spør han. «Hva galt er det med å gjøre det? Bibelens påbud er gammeldagse. De ble skrevet med tanke på den kulturen og den tiden som Paulus levde i. Det er ikke meningen at vi som lever i det 21. århundret, skal ta alt dette bokstavelig», osv. Både unge og gamle kommer stadig med slike spørsmål uten å være klar over at de er talerør for Satan. Selv om samvittigheten deres skulle si dem at det er galt, vil de fortsette med å bruke fornuften og å stille spørsmål ved hva Gud har forbudt.

Når noe er påbudt eller forbudt av Gud i hans ord, kan vi være sikre på at han har en veldig god grunn for det. Men Satan prøver alltid å få oss til å spørre om Gud virkelig mener det på den måten. Hva er Satans virkelige mål med å dra Guds ord i tvil? Akkurat det samme mål som han hadde med Eva: Å føre oss vekk fra Gud eller tvinge Gud til å kaste oss ut, slik som han kastet Adam og Eva bort fra sin nærhet.

Jesus sa at Satan var en tyv. Han stjeler ikke penger, fordi han vet at penger ikke har evighetsverdi. Han stjeler bare det som har evighetsverdi, hovedsakelig menneskesjeler. Videre sier Jesus at Satan myrder og ødelegger det han har stjålet (Johannes 10:10). Jesus, derimot, sier om seg selv at han har kommet for å gi oss overflod av liv. Det er forbløffende at i en verden med mer enn 6 milliarder mennesker, foretrekker de fleste å tro på Satans løgner og lyde ham istedenfor å tro på Jesus Kristus og lyde Guds ord. På det kan vi se hvordan Satan setter alt inn på å overbevise folk om at det ikke er så nøye med å lyde Guds ord.

Tror du Satan advarer folk når de tar sin første drink, røyker sin første sigarett eller begynner med narkotika? Tror du han sier at det vil ødelegge kropp og sinn og at de til slutt vil havne i helvete for all evighet? Nei. Han forteller dem ikke sannheten, for den er ubehagelig. Han sier de vil oppleve spenning ved å prøve det. Det er det samme som han fortalte Eva. På samme måten forfører han i dag millioner av unge mennesker rundt om i verden. Selv når det gjelder umoral eller å stjele andre folks penger, sier Satan, «hva galt er det med? Ikke la deg lede av umoderne ideer fra 1800-tallet» osv. Ta deg i vare for disse tankene som Satan prøver å få inn i hodet ditt. Hans endelige mål er å ødelegge deg.

Vi leser i 1. Mosebok 3:6 at så snart Eva så at treet var godt å spise av, ble kroppen hennes tiltrukket av det. Den forbudte frukt har mange sidestykker i det 21. århundret. Mye av det som Gud har forbudt oss, vil kroppene våre bli tiltrukket av. Guds ord sier videre at Eva også syntes at treet var en nytelse for øynene. Våre øyne blir tiltrukket av mange ting som Gud strengt forbyr oss å se på. Det står videre at Eva også syntes frukten appellerte til hennes forstand. I frukten så hun noe som kunne gjøre henne vis. Vårt sinn er også tiltrukket av mange ting som Gud har forbudt. Våk, slik at ikke ditt sinn og din kropp blir dratt mot noe som din samvittighet sier er galt. Jeg er sikker på at Evas samvittighet sa tydelig ifra at det hun skulle gjøre, var galt. Hun visste godt at Gud hadde sagt at hun ikke skulle spise den frukten. Men hva gjorde hun? Fordi både kroppen og sinnet var tiltrukket av frukten, overbeviste hun seg selv om at det ikke var noe galt i å spise den. Så hun gikk imot samvittigheten, tok frukten og spiste den. Hva fikk Satan utrettet ved å få Eva til å synde? Mange år tidligere hadde han falt bort fra Guds nærhet. Straks han var blitt en djevel, var han fast bestemt på å gjøre andre til djevler også. På samme måte er det med menneskene nå. Hvis en har gjort noe ondt, er han ikke fornøyd med å være alene om det. Han ønsker å få andre med på det onde.

Jeg vil oppmuntre alle dere unge til å lese ordspråkene. Den boka kan bevare deg fra mange feller. I Ordspråkene 1:10 står det: «Min sønn, når syndere lokker deg, da samtykk ikke!» Satan ble ond og ville dra Eva ned med seg. Og da Eva fikk del i den samme giftige ånden, ville hun dra mannen sin ned også. Hun tok av frukten og gav det til Adam. På den måten vokser ondskapen raskt i verden. Når en blir ond, vil han trekke andre med seg. Derfor må vi alltid være våkne. Hvis Satan alltid hadde kommet som en brølende løve, ville vi lett ha gjenkjent ham. Men han kommer ikke alltid slik. Noen ganger kommer han som en søt og vakker «lysets engel» (2. Korinter 11:14). Det er da vi må være ekstra forsiktige.

Tenk på den gangen Jesus fortalte sine disipler at han skulle dø på et kors og Peter svarte: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg». Da ble han irettesatt av Jesus som sa, «Vik bak meg, Satan» (Matteus 16:23). Forslaget om å spare seg for kors og død gjenkjente han fra Satan, selv om det kom gjennom Peter. Jesus visste at han måtte lide korsets død, for det var den eneste måten menneskenes synder kunne bli tilgitt på. Peter visste ikke det. Peter mente det godt, men var ikke klar over at Satan talte gjennom ham for å forsøke å hindre at Jesus ble korsfestet. Satan kan til og med komme til oss gjennom nære venner og foreslå noe som virker både godt og omsorgsfullt, menneskelig sett. Derfor må vi være våkne hele tiden.

Vi må alltid trakte etter en følsom samvittighet som kan tale klart til oss, selv når vi gjør små feil. Se på fotsålene til en liten baby. De er så myke og bløte. Sammenlign dem med dine egne og se på forskjellen. Dine har blitt så harde. Slik kan det gå med samvittigheten også. Du hadde en følsom samvittighet da du var ung – akkurat som disse myke fotsålene til en baby. Den var følsom for det minste gale du gjorde. Men så vokste du opp og løy for dine foreldre, bedro dem, stjal, gjorde vondt mot andre mennesker på mange måter, jukset på eksamen, gjorde opprør mot dine foreldre og mye annet ondt. Slik drepte du samvittigheten din inntil den ble hard og ufølsom ovenfor synd – lik fotsålene dine.

Paulus sier et sted: «For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om» (2. Korinter 2:11). Satan kom så lurt til Eva og fristet henne med noe som så flott ut, men som til slutt ødela henne. Satan kommer til oss i dag på samme måten for å ødelegge oss, ikke bare med de tingene jeg nettopp har nevnt, men også med mer direkte former for Satantilbedelse. Han forfører folk med trolldom, gjennom spill som «Dungeons & Dragons», gjennom psykografi, astrologi, horoskop, håndlesning etc. Satan prøver enhver metode for om mulig å komme inn i et menneskets sinn. Gjennom alle disse midlene forsøker Satan å nå fram til folk. Avgudsdyrkelse fører også folk i kontakt med Satan. Derfor hater Gud all avgudsdyrkelse og ber oss holde oss helt borte fra det.

Unge menneskers tanker blir også forurenset av Satan gjennom spillefilm, TV-programmer og videofilmer. Når du ser all den sex og vold som er på skjermen, vil det ikke påvirke dine drømmer? Du drømmer om både skitne og skumle ting. På den måten klarer djevelen å gjennomsyre sinnet ditt med frykt og urenhet slik at han gradvis får innflytelse på hele livet ditt. Hvis bare Eva hadde ropt på Gud etter hjelp da hun følte seg dratt mot treet, ville alt ha vært helt annerledes.

Da jeg ble en kristen, 19 år gammel, visste jeg at jeg måtte slutte å gå på kino. Men en dag kom noen kamerater og ville ha meg med for å se på en film i militærleieren hvor jeg jobbet. Jeg hadde ikke mot til å fortelle dem at jeg ikke kunne være med fordi jeg var blitt en kristen. Så jeg ble med dem på kino. På veien dit ba jeg hele tiden: «Herre, hjelp meg ut av denne situasjonen. Jeg ønsker ikke å gå dit». Da vi endelig kom fram, sto det en lapp på døra at framvisningen var avlyst, da de ikke hadde fått tak i filmen. Jeg priste Gud fordi han hadde svart meg på en så fantastisk måte. Så talte Herren til meg og sa: «Jeg hjalp deg denne gangen, men neste gang må du si nei selv».
Kameratene mine kom tilbake senere og ville ha meg med, men da hadde jeg blitt så styrket av Herrens underfulle bønnesvar at det var lett å si nei.
Da Gud konfronterte Adam og Eva med deres synd i Edens hage, forbannet Gud samtidig Satan ved å si, «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl» (1. Mosebok 3:15). Det skjedde på Golgata. Jesus Kristus var født av en kvinne og han knuste Satans hode på korset og Satan knuste hans hæl med de naglene som gikk gjennom hans føtter.

Vi ser i slutten av l. Mosebok 3 at det ender med håp om at Satan ikke for alltid skal herske over menneskene. Jesus kom og overvant Satan og kan sette alle mennesker fri fra Satans makt. Satan trenger ikke å ha noe makt over deg lenger. Samvittigheten din, som har blitt så hard, kan bli like følsom igjen som babyens føtter, bare du tror at da Jesus Kristus døde på korset, overvant han fullstendig den Satans makt som har bundet deg til så mange dårlige vaner. Husk at Satans hode er grundig knust av din frelser! Halleluja!
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Som sagt, eneste muligheten Satan har. Hva er det? At vi gir han anledning å komme inn i våre liv!
Ellers er han sjanseløs!
Jesus beseiret og overvant han for oss alle!
Derfor spiller han på frykt, manipulasjon, løgn, intriger og alt annet som går ut på å sette oss ut av spill. Han angriper oss på våre svake punkter med fristelse og med å fordreie våre tanker til å tro på løgnen fremfor sannheten.
Sannheten er at Gud er for oss, hvem kan da være imot oss? Ingen.

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Kor. 1. 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Relaterte artikler:
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1903-kampen-jeg-kjemper-dreier-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1902-be-for-full-frikjennelse-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1899-hatpoltiet-og-hat-pastoren-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1898-narreapostel-jan-aage-torp-ma.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1604-innen-4-august-ma-jan-aage-torp.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1595-avisen-dagen-beviste.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1602-knusende-nederlag-for.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1594-berammelse-for-rettsaken-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html

http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1589-jan-aage-torp-hva-har-oppnadd.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1590-som-forventet-anken-gikk.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1361-anken-gikk-igjennom-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1585-politiet-i-norge-trenger-ikke.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html

Ingen kommentarer: