lørdag 15. april 2017

Nr. 1909: Forhenværende Levende Ord Pastor Enevald Flåten står frem med en løgnhistorie at «Jesus» har møtt ham og sagt at han er tilgitt!

Nr. 1909:
Forhenværende Levende Ord Pastor Enevald Flåten står frem med en løgnhistorie at «Jesus» har møtt ham og sagt at han er tilgitt!
 
 
Illustrasjonsbilde.
Enevald Flåten står frem og forteller at han har holdt på med utenomekteskapelig sex, kona er forsmåd, og familien er blitt kastet på dør.
Alkohol og rus har han levd i og med.

Her har ikke noe vært uprøvd, og tro at tilgivelse og veien tilbake til tjeneste i Guds menighet ligger åpen!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Er å virkelig miste fokus, det er kun å berge sin egen sjel som er viktig nå for denne forhenværende Pastoren. Alt annet er totalt uvesentlig og uviktig.

Gud sammenligner disse med griser som de lever.

2 Pet. 2. 10 aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme. De selvgode vågehalser! De skjelver ikke for å spotte de høie makter, 11 mens dog engler, som er større i styrke og makt, ikke fremfører for Herren nogen spottende dom imot dem; 12 men disse, likesom ufornuftige dyr, av naturen født til å fanges og forgå - de skal, fordi de spotter det de ikke kjenner, også forgå i sin vanart 13 og få urettferdighets lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet; disse styggelser og skamflekker, de fråtser i sin svik når de holder gilde med eder; 14 de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn! 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn 16 og blev refset for sin egen brøde: et umælende trældyr talte med et menneskes mæle og hindret profetens dårskap. 17 Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem. 18 For idet de taler skrytende, tomme ord, forlokker de i kjødslyster ved usedelighet dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelse, 19 idet de lover dem frihet, de som selv er vanartens træler; for det som en ligger under for, det er han og blitt træl av. 20 For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar sig fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første. 21 For det var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så vendte sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem. 22 Det er gått dem som det sanne ordsprog sier: Hunden vender sig om til sitt eget spy, og den vaskede so velter sig i søle.

La meg si det med en gang, det som den forhenværende Levende Ord Pastor Enevald Flåten står frem med på sin egen Facebook side at «Jesus» har møtt ham for 6 uker siden og nå var det satt en strek over alt det gamle. Er ikke noe annet en manipulasjon og blank løgn!

Jesus har aldri åpenbart seg for ham, og gitt ham «grønt» lys for å komme tilbake til tjenesten når en har satt sitt eget ekteskap over styr med utroskap, alkohol og allt annet som har fylt livet til denne mannen de siste årene!

Gud er da ikke dum, og når en har betrodd en person så mye. Og han har misbrukt tillitten så til de grader, så får en ikke en ny mulighet for å komme tilbake til Gud på en, to og tre. Først må en komme til en erkjennelse for det en har gjort, så gjøre opp med de menneskene som en har dradd ned i søla. Etterpå, slik med Enevald Flåten som har ødelagt også sin egen familie. Da er en utelukket for all offentlig tjeneste på livstid. Selvfølgelig tror jeg han kan få nåde hos Gud, men ikke noen form for tjeneste når familien har gått fløyten!

Først familien, så tjenesten. Rekkefølgen her kan ikke forandres!

Enevald Flåten innbiller egentlig seg selv og andre at han står over Gud og hans ord, men det gjør han ikke. Flåten har gjort en så stor og alvorlig brøde, at tillitten er totalt bryt.
Derfor blir det forferdelig og ubehagelig når Flåten står frem og er opptatt med kun en ting. Det er at han har fått «møte» Jesus for 6 uker siden. Og nå skal han tilbake i både tjeneste og alt. Dette er å bryte alle åndelige lover og den tillitten han har bryt ned hos Gud og mennesker. Den er ikke gjenopprettet, derfor blir alt det han står frem med. Som en «angrede» synder ikke noe annet en et gedigent skuespill for å lure lettlurte kristne mennesker.

Å gå fra en Pastor stilling – til utenomekteskapelig sex og annet, og tro at veien tilbake til tjenesten ligger åpen. Det er egentlig blasfemisk og totalt forkastelig. Enevald Flåten har overtrådt så mange grenser, at tjeneste for Herren vil for alltid egentlig være stengt. Det er en ting som Flåten burde vært opptatt med, som han er minst opptatt med. Det var å berge sin egen sjel for evigheten. Han siter egentlig på en «branntomt» og vil bygge seg et Luxus hus, men det han bør sikte seg inn på. Det er kun å få seg et hus som kan gjøre at han berger livet.

Flåten er så ille at ord ikke strekker til. At han påstår at Gud har møtt ham, det er ikke noe annet enn en løgnhistorie. Hadde Gud møtt ham, så hadde han vært så skamfull at han ikke hadde åpnet munn på lang tid. Og når han hadde åpnet munnen, så hadde fokuset vært hva han hadde gjort av synd og skam, ikke at påstått at han har fått opplevde Jesus nærvær for 6 uker siden!

På mange måter, så er dette Bileams villfarelse som Enevald Flåten og dagens PinseKarismatiske kristne holder på med.

Bileam hadde med Gud å gjøre, men de omkostningene det er å gå med Gud. De var han ikke villige å bære. På det planet er det som Enevald Flåten ligger, og for en stor del. Også de andre av dagens PinseKarismatiske kristne, det er egentlig Bileams vei og Nikolaittenes lære vi ser de operer i og under.

Her er noen artikkler jeg har skrevet om dette emne for noen år siden:

Spørsmål 138:
Hvem var Bileam? Og hva står hans lære for i dag?

Svar:

Vi befinner oss på slutten av ørkenvandringen. Israelfolket var et sterkt og mektig folk som vant kriger underveis. ”Så sendte Israel bud til Sihon, amorittenes konge, og lot si: La meg få dra gjennom ditt land! Vi skal ikke komme inn på åkrene eller i vingårdene, heller ikke drikke vann av noen brønn. Etter kongeveien vil vi dra, til vi er kommet gjennom ditt land. Men Sihon gav ikke Israel lov til å dra gjennom sitt land. Han samlet alt sitt folk og drog ut i ørkenen mot Israel, og han kom til Jahas og kjempet mot Israel. Men Israel slo ham med sverdets egg og tok hans land fra Arnon til Jabbok, til Ammons barns land. For Ammons barns grense var befestet.

Israel tok alle disse byene. Og Israel bosatte seg i alle amorittenes byer, i Hesbon og i alle byene som hørte under det. 4 M 21,21-25. ”Så brøt Israels barn opp og slo leir på Moabs ødemarker på den andre siden av Jordan midt imot Jeriko. Da Balak, Sippors sønn, så alt det Israel hadde gjort mot amorittene, ble Moab meget redd for dette folket, fordi det var så tallrikt. De gruet seg for Israels barn.” 4M 22,1-3.

Da Balak ble redd for Israelsfolket sendte han bud på Bileam. Han var en hedensk spåmann fra Petor ved Eufrat. (Jos 13,22).

Bileam så i begynnelsen ut til å være en Guds mann, men det skulle vise seg at han var en falsk profet. Han var en underlig blanding av lys og mørke.

Folkeforderven betyr navnet hans.

Balak sendte bud til Bileam for at han skulle forbanne Israel etter at de hadde seiret over de amorittiske kongene Og og Sihon. ”Han sendte bud til Bileam, Beors sønn, i Petor, som ligger ved den store elven, i det landet hvor han bodde blant sitt folk. De skulle be ham komme, og de skulle si til ham: Se, her er kommet et folk fra Egypt. Det fyller hele landet, og har slått leir rett imot meg. Så kom nå og forbann dette folket for meg. Det er for mektig for meg! Kanskje jeg da kunne slå det og drive det ut av landet. For jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet.” 4 M 22,5-6.

"Så drog Moabs eldste av sted sammen med Midians eldste og hadde spåmannslønn med seg. Da de kom til Bileam la de fram Balaks ord til ham." 4 M 22,7.

Men det lykkes ikke. Da han ville forbanne Israel, så ble det velsignelse. “Da ble Balaks vrede opptent mot Bileam, og han slo hendene sammen. Og Balak sa til Bileam: Jeg kalte deg hit for å forbanne mine fiender, og nå har du velsignet tre ganger!" 4 M 24,10.

Bileams lære

Så melder spørsmålet seg; Hvordan skal en så vinne over Guds folk? Bileam så at han ikke kunne vinne over Israel i åpen kamp på slagmarken. Så fristes han av lønnen.

”De har forlatt den rette vei, og er faret vill.
6De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn,” 2 Peter 2,15. Den eneste muligheten var å få Israel til å synde, slik at de fikk Gud i mot seg. Hvordan skulle det gå til? Bileams onde råd bestod nå i at Israelsfolket skulle være litt mer omgjengelig og vise litt mer toleranse og være venner med folk. Dette hørtes fint ut.

Det som derimot skjedde var at de ble innbudt til moabittenes offerfester, og med disse festene fulgte det usedelighet. De begynte å blande seg med hedningene. Så begynner mennene å drive hor med Moabs døtre i Sittim. Da mennene lot seg friste av dem til å ta del i de hedenske offermåltider som førte til utskeielse mot Herrens hellige lov, brakte dette dem under Herrens forbannelse. ”Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder. Og folket åt og tilbad deres guder. Israel holdt seg til Ba'al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel.” 4 M 25,1-3.

På den måten tok synden deres hjerter, og de nådde ikke løfteslandet.

”Moses sa til dem: Har dere latt alle kvinner leve? Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.” (4M 31,15f.

”Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet.” Jud v.11.

Bileams lære er kompromissets farlige vei. Der skal en stå på god fot med verden, og samtidig vil de høre Gud til. Det er å forene gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse. Det er at en har forlatt kjærlighetsforholdet til Gud til fordel for en kjødelig tilpasning.En er som Paulus sier i Fil.brevet: En har buken til gud. (lystene og de kjødelige behov.)det som var så farlig med Bileams lære var at han gjorde kjødelivet til en normal tilstand for Guds folk. Vi kan alle feile , men når vi sier at det er Guds vilje og Guds ord lærer akkurat motsatt, ja, da er vi inne på Bileams vei.

Skillet mellom Herrens folk og hedningene må viskes ut. Og dertil kjenner Bileam et godt middel: kjødets lyster og begjæringer. Kunne han få vekket denne lysten hos de israelitiske menn, visste han at slaget var vunnet. På denne veien kom så avgudsdyrkelsen inn i Israels midte. Den veien fører til evige død og fortapelse.

Vår tids Bileam

En kristen er kalt til å gå en annen vei i denne verden. Det blir fortalt om en gutt som var med sin far på tømmerhogging og tømmerfløting, som er transport av tømmer nedover vassdrag eller over sjøer. Mens faren arbeidet, gikk gutten og så på tømmerstokkene som fløt nedover elven. Så roper han plutselig på sin far og ber han komme å se på laksen i elva. Han spør hvorfor laksen går oppover elva, mens tømmerstokkene går nedover. Det skal jeg si deg, sier faren.

Tømmerstokkene er døde ting, derfor drives de av strømmen nedover. Laksen derimot har liv i seg, derfor kan den gå mot strømmen.
Djevelen sitt råd ”går på at du selvfølgelig ikke skal falle i synden, men bare forsøke hvor nær kanten du kan gå, uten å styrte ned i svelget. Hvis din ånd er frisk og våken forsøker du tvert imot heller å komme så langt som mulig bort fra kanten. Den alminnelige regel her er at den som vil slippe å falle i synden, skal begynne med å holde seg unna fristelsene ved å vende seg bort fra den første tanken”. (Carl O. Rosenius)

Nikolaittene lære og Bileams lære står hverandre nær!

I Åp 2,14-15 leser vi at ”jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.” Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum. Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. De hadde et vrangt syn på seg selv, der de så ånden som feilfri, kroppen derimot kunne de bruke som de ville da den enda ikke var underlagt Kristus og fått herlighetslegeme. I mellomtiden var det fritt fram for kjødets lyster. Dette er reinspikka villfarelse fra avgrunnen.Paulus sier til Korinterne at kroppen er et tempel for den hellige ånd.

”Tal derfor med dem og si til dem: Så sier Herren Herren: Hver den av Israels hus som gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne, og så kommer til profeten, ham vil jeg, Herren, selv svare for hans mange motbydelige avguders skyld.” Esek 14-4. Her tales det om det som er ”fristelse til synd, for sine øyne”

Vi skal merke oss at det som vi ser på har en veldig makt over oss, det er farlig når dette inntar vårt hjerte, så en begynner å leve som de andre både i tanker og handlinger.

Medskyldig

”Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” 2 Joh v.9-11. Kan en gjøre seg medskyldig i andres synder og dermed også i straffen? Ja, når en synes godt om andres synder, sier seg enig i dem, og ikke hindrer eller straffer dem, hvis en kan.

”Vær ikke snar til å legge hendene på noen! Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren!” 1Tim 5,22. (Jfr. 3 M 19,17 – Åpb.18,4).

Lærdom av Bileam

Bileam var ikke i seg selv ond, forført eller noe slikt. Han kom med usedvanlige herlige Kristus profetier. Som noen sjelden kom med i gjennom hele GT.Han var en pinsekarismatiker på sin hals.

4. Mosebok 24. 15 Og han tok til å kvede og sa: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen hvis øie er lukket, 16 så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap fra den Høieste, han som skuer syner fra den Allmektige, segnet til jorden med oplatt øie: 17 Jeg ser ham, men ikke nu, jeg skuer ham, men ikke nær; en stjerne stiger op av Jakob, et spir løfter sig fra Israel; han knuser Moabs tinninger og utrydder ufreds-ætten. 18 Edom blir ham underlagt, og Se'ir, hans fiende, blir ham underlagt; stort velde vinner Israel. 19 En hersker går ut fra Jakob, han utrydder av byene dem som har reddet sig dit.

Bileam fikk Israel til å drive hor og ut i fra Peters brevet er han en prototype på en Falsk profet. Tenk det, han levde “rent” selv og var “salvet”. Mens hans holdninger overfor andre var perverterte og villedende, det gjorde han til en Falsk profet.

I dag er det dem som heller vil rekke broderhånd til vilfarne Katolikker og Lutheranere enn til de som står på Guds ord osv.

Norvald Yri, Lise Karlsen, Arvid Bentsen, Emanuel Minos, David Østby og mange flere stiller opp på Visjon Norge som blir drevet av en Falsk Profet og etter hva Guds ord lærer, en horebukk og vranglærer; Jan Hanvold. Er da disse Falske Profeter? Hør hva Peter sier om Bileam.

2. Pet. 2. 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn 16 og blev refset for sin egen brøde: et umælende trældyr talte med et menneskes mæle og hindret profetens dårskap. 17 Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem.

De har forlatt den rette vei og elsket å komme i rampelyset selv, men de sto ikke for sannheten. Passer det ikke perfekt dette på disse? 100 %, dessverre.

Tenk bare på Emanuel Minos, er ikke han en Falsk Profet så vet ikke jeg? Her er noe av hva han står for og de holdningene han har:

Han samarbeider med “Pastor” Jan Hanvold som lever i åpenbar synd.
Han profeterer over “Pastor” Jan Åge Torp at han skulle få en Mega menighet.
Han samarbeidet med Ludvik Karlsen og Evangeliesenteret, men taler dem aldri til rette som godtar alt omtrent i dag.
Han samarbeidet med forføreren og villederen Ulf Ekman, som igjen da gjør Emanuel Minos til hans samarbeidspartner. Minos var for ikke lenge siden å talte guds ord i Uppsala.
Aril Edvardsen godtok han igjen selv om Edvardsen gikk fra vondt til verre.

Er Emanuel Minos en Falsk profet? Var Bileam, Beor sønn en Falsk profet? Ja!
Da må også Minos være det eller på grensen til å være det!

Vi ser hvor langt Guds menighet her i Norge og Skandinavia er kommet bort i fra Gud, der skjøgekirken som vi møter i Åpenbaringsboken 17-18 er i ferd med å tre mer og mer frem. Det hjellper ikke å være pinsevenn, lutheraner, katolikk osv. dersom en ikke er tro mot Guds ord.Det er troskapen i mot Guds ord vi skal bli dømt på.

Bileam, Beors sønns lære var i seg selv ikke så ille, men det var hans holdninger eller feilaktige holdninger som var så ille. Han kunne glatt gå på kompromiss med Guds ord når det gjaldt han ømme punkt, nemlig penger, da var han ikke nøye, mens på andre punkt kunne han være prikkfri. Slik ser det ut til at også Emanuel Minos og dessverre de aller fleste andre kristne forkynnere og ledere i dag holder på i Guds menighet her i Skandinavia.

Det hjelper f.eks ikke å være imot homoseksualitat når en godtar gjengifte over en lav sko!

Bileam fikk Israel barn til å drive hor og mangfoldige av Israel barn gikk fortapt og ble forført p.g.a. Bileams fremgangsmåte da han innledet et samarbeid mellom dem og Moabs døtre som han fikk egget opp til å villede de unge menn i Israel bare p.g.a at han selv skulle få komme ut med sitt “budskap” og være i rampelyset. Det ble også hans bane da han elsket rampelyset og være i glaningen på folk, istedenfor å gå inn i lønnkammeret og stole på Herren, og han alene!

Er Emanuel Minos og likesinnede de som står for Bileams lære i dag?

Det er jeg helt overbevist om at slik er tilfelle. La oss alle be for hverandre, fordi de Antikristelige krefter og den Antikristelige Ånd er så sterk i dag. Den har slått rot langt inn i de troendes rekker. Men de som står for Guds ord blir mer og mer skviset ut og uglesett. Så er løpebanen lett og enkel for de som går på akkord med Guds ord og synden. Dette er ståa blitt, tragisk! Derfor støtt opp om de forkynnerne som står på barrikadene og som holder sin egen sti ren. Og som ikke åpner opp for de som farer med villfarelse og fremmed lære!

Ledertog – livsfarlig for det åndelige livet

Alt er mer eller mindre et STORT HUMBUG blitt i dag!
Det som er så alarmerende i dag er også disse åndelige lenkene vi ser.


Edvardsen var en falsk profet, og Ludvik Karlsen og mange andre sto i ledetog med ham.

Åge Åleskjær er en falsk profet og Egil Svartdahl og mange andre står i ledetog og samarbeid med ham.

Jan Hanvold er en falsk profet og David Østby og mange andre står i ledetog med ham.

Ulf Ekman er en falsk profet og Emanuel Minos og mange andre står i ledetog med ham.

Paven i Roma er en falsk profet og mange står i ledetog med han og den Katolske Kirka. Slik kunne jeg ha fortsatt. Vi er i ferd med å få en kristenhet der Satan styrer alt mer eller mindre som Paulus skriver til Timoteus.

Skriften er klar, man skal ikke samarbeide med slike, og heller advare og tale rett ut at deres gud er buken og vil føre disse og deres etterfølgere i avgrunnen dersom de ikke omvender seg.

1. Tim. 5. 15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan.

Det er dette som skjer, og er i ferd med å skje mer og mer. At alle er lenket på det samme toget som bærer ned til Rom for der å være forenet i samme tro og sinn. Dette er ikke noe annet en et gedigent Antikristelig bedrag som nå er i ferd med å gå over hele kristenheten, både den protestantiske og den k atolske. Og troen på en treenig Gud er det som binder det hele i sammen, skremmende å være vitne til dette som skjer nå like foran våre øyne. Hva er da budskapet til endetidens kristne? Det er selvfølgelig flere ting og sider. Vil nevne to ting eller sider.

1. ) Hellige oss for Herren.

Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.
Josva 3. 5 Da sa Josva til folket: Hellige eder! For imorgen vil Herren gjøre underfulle ting iblandt eder.

2.) Gå ut fra dette og samles om Guds ord og bønn.

Joh. Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!
2. Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. 7.1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Ser vi ikke hvordan alt blir mer og mer knyttet og forenet i sammen? Dette er virkelig et tegn og et varsku hvor langt på natt vi er kommet. Når vi var kommet langt på natt så skulle det være vanskelig å arbeide for Herren. Det er akkurat det vi også ser i dag. Står en ikke inne for disse forkynnerne og kan anbefale dem. Så blir en mer eller mindre skviset ut og boikottet.

Det er dette som Bileams lære fører med seg, disse Sataniske bindingene som setter Herrens tjenere på sidelinjen men Satans tjenere i sentum. Derfor har Emanuel Minos og alle andre ledere og de som har tillitt, så stort ansvar med det de gjør.

Jeg ser det slik at det er en direkte link mot og Bileam slik Minos og de aller fleste opptrer og går frem i dag. Bibelen omtaler slike som de som går i fotsporene til Bileam, og han var som kjent en falsk profet som til slutt døde tragisk under kamp imot Israels barn av et sverd, som er et bilde på Guds ord. Det er kun imot Kristus og Guds ord vi skal være tro, ikke imot noen andre!

4. Mosebok 31. 7 Og de stred mot Midian, som Herren hadde befalt Moses, og de slo alt mannkjønn ihjel. 8 Og blandt dem de slo ihjel, var også Midians konger, Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, Midians fem konger; også Bileam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet.

Denne Bileam er nevnt flere ganger i Guds ord

I det nye testamentet er han nevnt i 2. Pet.2:14-16, Judas brev v. 11 og i Joh.Åp. 2:14.
I disse skriftavsnitt finner vi Bileams vei, forvillelse og lære.

Hvem er dagens Bileam? Mange, ikke minst finner vi dem blant de pinse\karismatiske forkynnerne som både inviterer katolske patere når de skulle markere 100 år siden pinsevekkelsen kom til Norge og nå har også svenske pinsevenner begynt å reise på studietur til Roma. Og Emanuel Minos er blitt den fremste til å forene troende fra alle leire i dag! Dette er Bileams vei og lære, å åpne opp for hva som helst bare en selv “tjener” på det og lurer ved det andre inn i den samme villfarelsen og forførelsen!

Bileam var som en mellommann mellom synden og det han selv representerte akkurat som Emanuel Minos og likesinnede. Bileam ledet Guds folk inn i synd og forførelse selv om han hadde et klart Kristusvitnesbyrd akkurat som Emanuel Minos og likesinnede, tenk på dette! Bileam blir regnet for å være en falsk profet som Jesus sa det skulle komme mange av i endetiden i Matteus 24. 11, tenk og be over dette kjære venn! Er Emanuel Minos og likesinnede falske profeter? Det tør jeg ikke å svare ja på, men at de leder Guds folk, spesielt de frikirkelige i Skandinavia inn imot skjøgekirken som vi møter i Johannes Åpenbaring 17-18 er jeg forvisset om!

Relatert artikkel: 
http://www.sokelys.com/emanuel%20minos.htm
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1905-enevald-flaten-taler-apent-pa.html

3 kommentarer:

Anonym sa...

Griseillustrasjonen du bruker, minner mye om den tyske tradisjonen med Judensau ;-)

Jan Kåre Christensen sa...

Det er det ikke, men Gud sammenligner disse med griser!

Anonym sa...

7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham.

Jeg er uenig mned deg. Det er nåde fra himmelen til både nytt ekteskap og tjeneste for Enevald Flåten, han er en predikant for gjenopprettelse og fornyelse, en ekte friskus. Dersom man skal frata alle kristne sin åndelige tjeneste pga skilsmisse eller andre småsynder som litt alkohol(!?), ja da snakker vi om veldig mange kristne. Å begynne på nytt med blanke ark må være lov. Jeg tror på Enevald når han sier at han har hatt et møte med Jesus.