onsdag 29. mars 2017

Nr. 1897: Jeg har påpekt kun og alene at hvis du er gjengiftet som en kristen – så er du diskvalifisert til å være en Ordets forkynner, eller inneha et lederverv i Guds menighet!

Nr. 1897:
Jeg har påpekt kun og alene at hvis du er gjengiftet som en kristen – så er du diskvalifisert til å være en Ordets forkynner, eller inneha et lederverv i Guds menighet!

Jeg har aldri noen gang nevnt noen andre enn forkynnere og andre som innehar et lederansvar når jeg har trukket frem de som er gjengiftet.
Og da gjengiftet som troende. Det en har gjort som ikke frelst, det er ikke et tema hverken i det nye testamentet eller på den Himmelske blogg!

Mine motstandere, de angriper konstant min familie, venner og bekjente.
Selv om ingen av dem er forkynnere eller innehar et lederansvar, så blir de angrepet med navn, bilde, adresse og t.o.m. telefonnummer, jobbmailer etc.

Kampen imot meg er ond, skitten, Satanisk, mørk, demonisk og simpel!

Men en ting vet jeg, det er jeg helt forvisset om!
Gud skal når tiden er inne, holde dom over disse menneskene!
De kommer ikke til å bli dømt lett, men meget hardt da de har gått imot meg på simplest mulig måte! De har rett og slett vært onde i sin oppførsel!

Derfor kjære venner, holde dere unna disse menneskene.
De er bare ute etter å lage trøbbel.

De står Gud og sannheten imot som Jannes og Jambres sto Gud og Moses imot.

Her er en artikkel jeg skrev om nødvendigheten å advare imot forkynnere!
Nr. 963:

Jeg har alltid anstrengt meg for å ikke ramme en person for hans hudfarge, oppvekst eller tilhørighet. Men for det personene faktisk tror, lærer og gjør.
Dette har vært nødtvunget, prekært og helt avgjørende da den Norske kristenheten og ellers i den vestlige verden har på mange måter vært som et skip uten ror og seil. Som har bare drevet rundt på den åpne hav og strømninger, bølger og vinden har styrt «skipet». Men ikke Guds ord.

Bilde Paven og noen katolikker som et Illustrasjonsbilde på at det som katolikkene holder på med er like ille som det protestantene holder på med når deg gjelder at de tillater gjengifte over en lav sko. Det er en vederstyggelighet for Gud er jeg overbevist om når en tillater gjengifede Pastorer, Hyrder og de som kaller seg selv Apostler men er det ikke. Gjengifting blant de troende er noe «svineri». Jesus befalte de onde åndene gå inn i svinene fordi de var urene dyr i GT! I NT er bl.a. gjengifte blant de troende også noe som kan sammenlignes med dette.


Hovedgrunnen for dette er at forkynnerne og andre tillittspersoner har falt så dypt.

Se for deg hva som har skjedd i den katolske kirka med all den sexen med disse stakkars korguttene som er blitt utsatt for pedofile handlinger av forskjellige katolske patere, prester, biskoper, munker og andre. Det er nedverdigende, stygt og ubibelsk. Det er det samme som skjer i den protestantiske del av kristenheten. Men da med at en godtar mer og mer homoseksuelle og gjengifte blant de troende. Alt dette er synd ut i fra Guds ord.

Er det sjikane, ærekrenkelse og annet å advare imot dette?

Hva er sjikane? Fra store Norske leksikon: bruke lovknep; forulempe, håne.
Jeg har aldri brutt noen lover imot noen, bare Guds ord har jeg holdt frem.
Forulemper ingen personer, bare påpeker at en tillitsperson ikke kan leve i synd etter Guds ord. Dette er også normalt blant «vanlige» mennesker.
Håne, det har jeg aldri gjort noe i nærheten engang.
Ei heller oppfordret til drap, vold eller noe annet. Derfor blir de angrepene på meg dypest sett et angrep på Tros- og Ytringsfriheten. Og kristendomsforfølgelse da jeg kun har gjort en ting, holdt frem Guds ord!

Jeg påpeker at en tillitsperson ikke kan leve i synd etter Guds ord!

Her er essensen i hva jeg holder på med, uten at en skjønner dette, så skjønner eller vil en ikke skjønne noe av hva jeg skriver og forkynner imot.

Hvorfor er det så viktig at tillitspersoner, Hyrder og andre som har et mandat overfor andre blir advart imot, også offentlig? Det er fordi de kan og vil utnytte sin stilling og posisjon. Det igjen gjør at menigheten kommer ned på et så lavt nivå at det unormale blir det normale. Vi gir i fra oss alt som vi har stritt og kjempet for!

Ut i fra Guds ord er gjengiftet blant troende, homoseksuelle synder og pedofile handlinger synd!

Vi ønsker å klassifisere synd, men all synd skaper skille mellom oss og Gud.

Jesaja 59. 2 Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet han så han ikke hører dere.

Sluttkommentar:

Det var en person som skrev på Søkelys som skrev veldig bra, ønsker å gjengi det her:

Enig med Jan Kåre on 03/12/2014 at 19:19 said:

Ganske bra oppdaget Jan Kåre. I det lange løp vil det bli full seier og Guds ord vil komme seirende ut. Når Guds ånd blåser ned dette byggverket som er reist mot deg på søkelys vil du gå triumferende ut. Du kan gå med hevet hode broder Jan Kåre. Disse dine kritikere er som forvirra veggelus, spriker i alle retninger og skjønner ikke at dette er åndskamp. En kamp disse allerede har tapt da de er håpløst bortkommet i babelsk lære. Derav all bablingen mot deg.

Må Gud velsigne din virksomhet og tjeneste Jan Kåre.
(sitat slutt).

Ja, det er dette det hele handler om. Å bringe ut Guds ord til et folk som er blitt forført, villedet og sannhetten er blitt holdt nede i urett. Men vi som Guds folk som tar vare på Guds ord vil gå seirende ut av både striden og inn i det nye Jerusalem for å feire bryllup med vår brudgom og Herre, Jesus Kristus!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1879-kristenfolket-ser-igjennom.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-172-de-frste-grunner-i-guds-ord.html http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Veiskille
http://blog.http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1876-de-samme-menneskene-som-godter.html

janchristensen.net/2011/05/nr-70-hva-mente-jesus-med-ta-opp-sitt.html 
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1896-jeg-har-kun-papekt-at-det-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-906-star-pastor-torp-og-oslo-kirken.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://herescope.blogspot.no/2012/10/sacred-cows-and-stars.html?m=1
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2014/12/no-827-is-it-allright-to-receive.html
http://www.deceptioninthechurch.com/Wagner-conference.htm
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/c-peter-wagner-modern-apostles-and-prophets
https://mkayla.wordpress.com/2011/08/25/c-peter-wagner-in-his-own-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=DdZIC-KzL7M
http://herescope.blogspot.no/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/04/nr-284-pastors-and-preachers-who-are-re.html

Ingen kommentarer: