tirsdag 21. mars 2017

Nr. 1884: Hverken profetene i gamle testamente eller apostlene i det nye testamente hadde en lett vei å gå da denne verden ligger i mørke, og dessverre Guds menighet for en stor del også!

Nr. 1884:
Hverken profetene i gamle testamente eller apostlene i det nye testamente hadde en lett vei å gå da denne verden ligger i mørke, og dessverre Guds menighet for en stor del også!

Bilde av Vebjørn Selbekk som for å bli redaktør i Dagen tok tre skvetter vann på sitt hode og kaller meg et kristent nettroll etterpå. For meg har det aldri vært aktuelt noen gang å gå på kompromiss med Guds ord for å tekkes mennesker!
At Selbekk gjør det, og kaller meg etterpå et kristent nettroll, vitner bare om en hovmodighet av en annen verden! Jeg er så langt i fra dette som det er mulig å komme da jeg skriver og taler åpent og klart om hva Gud selv sier i sitt eget ord.

 

Jeg gjør som Apostelen Paulus skriver:

2 Kor. 4. 1. Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; 2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

Verdens mennesker søker enere, de som kan klare det ekstreme og gjøre mer enn andre.
Mens Guds menighet søker for en stor del det middelmådige, kjedelige og det som flest kan forenes og gå «god» for!

Da jeg ble en kristen, var jeg en såkalt ener i denne verden. Men etter hvert som en troende fant jeg ut at Guds menighet var dessverre motsatt enn hva Gud egentlig at hans menighet skulle være!

Dette har vært en smertelig erfaring, selv om jeg for min egen del har kjent og kjenner Guds godhet, nærhet og ømhet!

Leser vi gjennom det gamle testamente, for å se hva profetene og de som gikk med Gud erfarte i GT. Og i det nye testamente hva Apostlene og de redskapene som Gud valgte seg ut. Hva de erfarte, så kan vi si det hele nesten i et vers fra bibelen.

Ap. Gj. 14. 22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

Ønsker å se kort på to personer i denne artikkelen, for å dra lærdom av deres liv og tjeneste. Fa i kortform, for disse personene kan en skrive bøker om.
Det er Moses i GT, og Paulus i NT som jeg vil ta for meg litt.

Moses – mannen som Gud valgte ut på tross av hans temperament og følelsen av egen tilkortkommenhet!

Fra minebibelkommentarer Hebrerbrevet 11. 23 I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i tre måneder da han var født, for de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre.

Satans mektigste våpen er og forblir FRYKT! Da må en også ha en tro som tør stå opp imot Satans mektige renkespill. Det hadde Moses familie da det står; de lot seg ikke skremme av kongens ordre.

2. Mosebok 2. 2 Kvinnen ble med barn og fikk en sønn. Hun syntes det var en vakker gutt, og gjemte ham i tre måneder.

24 I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter.

Da Moses måtte velge hvem han skulle ha sin identitet hos valgte han slavefolket fremfor herskerfolket. Han såg noe mer i slavene enn hos de styrende da han viste hvem Gud hadde utvalgt av de to folkeslagene.

25 Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn leve en kort tid i syndig nytelse.

Veldig ofte er kjødets og verdens vei den enkleste for det naturlige menneske.

Guds vei har en tendens til å gå gjennom ild og vann også bokstavelig talt. Det å lide ondt har vi spesielle løfter på i Guds ord at da er Herren med på en spesiell måte.

2. Tim. 2. 12 Holder vi ut, skal vi også herske med ham.
Fornekter vi, skal han fornekte oss.

26 Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham.

Hva vi går igjennom her er selvfølgelig veldig tøft og vanskelig når det står på, vi er mennesker med følelser og alt annet som vi er utstyrt med fra naturens side.

Men opp imot lønnen som venter er og forblir alle ting av vanskeligheter ingenting å regne. Jeg ”oppgav” en lovende fotball karriere for å gå på bibelskole og tjene Herren. Hva jeg har fått igjen her i tiden og ikke minst hva jeg vil få igjen når vi er fremme og hjemme. Det blir mangedoblet helt sikker hvis jeg er tro inntil enden.

Rom. 8. 18 Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår.

27 I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut.

Å ha noe foran seg og ikke være ulydig mot det kall, oppgave, gjerning og tjeneste som Gud har gitt en og lagt ned i ens indre vesen er av avgjørende stor betydning. Med kallet følger ansvar og dyktig gjøring fra Guds side.

Ap.gj. 23. 19 Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske syn.

28 I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte.

Kunne blodet av noen slaktede lam bringe frelse og utfrielse. Og pålegge en hel nasjon på flere millioner mennesker å gjøre det. Da må en ha tro og full visshet for å gjøre noe slikt. Det lønte seg og det lønner seg alltid å stole på Gud og hans tjenere.

29 I tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de.

Det er en avgjørende forskjell å være under Guds nåde eller Guds vrede. Troen er det som gjør en forskjell. Troen på Herren og hans ord vil alltid bringe frelse, utfrielse og et sluttresultat å leve med. En går til slutt seirende ut!

Paulus var mannen som hatet først de kristne – men selv ble hatet fordi han omvendte seg og begynte å følge Jesus!

En svært gammel artikkel av meg om Paulus.


Ap.gj. 28.15:” Brødrene der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved Forum Appi og Tres Tabernæ. Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot ”.

Paulus var på vei til Roma i det nåværende Italia. På den tiden selve Hovedstaden i det daværende store Romerriket. Keiser Nero var hersker og Keiser som krevde tilbedelse og fullt ut lydighet mot Rom og seg selv.

Keiser Nero var ikke av den lette typen å hanskes med. Her er en beskrivelse av ham hentet fra internett:
Keisar Nero

Keisar Nero blei keisar i år 54 og då var han berre 17 år. Nero er ofte omtalt som den galne keisaren frå Roma. Han blei keisar etter at mora hans forgifta stefaren hans. Eit år etter dette drap Nero stebroren sånn at han ikkje skulle bli keisar i staden for han. I år 59 fekk keisar Nero også mora si drepen etter at dei to var blitt uvenner.

I år 64 var det ein stor brann i Roma, mens denne brannen foregjekk er det sagt at Nero ikkje gjorde noko for å få den stoppa, men han gjekk og nynna og song imens han såg store delar av Roma brann ned. Etterpå fekk han bygd eit stort palass på eit stort område i sentrum som var gått til grunne i brannen. Palasset blei kalla Domus Aurea (Det gylne palass).

Det starta å gå rykte om at keisaren hadde sjølv starta brannen for å kunne få bygd dette palasset. For å sleppe og bli sett på som ein syndebukk gav keisar Nero dei kristne skylda for brannen. Dei kristne blei etter dette forfølgd i Romarriket, nokre blei kasta til løvene, nokre blei korsfesta og andre blei brent om natta som faklar i hagen til Nero.

Året etter var det folk som prøvde å ta livet av Nero. Då dette blei oppdaga blei 19 personar drepen av Nero og personar som Nero mislikte fekk brev om å ta sjølvmord.

I år 68 hadde Nero ikkje nokre tilhengjara att i Romarriket. Han fekk bare fleire og fleire fiendar. Han valde til slutt å ta sitt eige liv.


Paulus hadde lengtet etter å komme til Roma gjennom mange år. Han var født Romersk borger. Etter han ble frelst og fikk kall til å være hedningens Apostel, så lengtet han etter å få komme til Roma og der få forkynne evangeliet.

Nå var han på vei til Roma, men nedtrykt. Hvorfor?

Tror Paulus hadde sett for seg å komme til Roma under helt andre forhold.

Paulus hadde nok blitt lurt av sine egne illusjoner og sine egne tanker som vi alle enkelte ganger blir lurt og villedet av.

Skulle Paulus få utføre sin gjerning i Roma og få møte Keiser Nero, så måtte han komme som fange, ikke som en fri mann.

Selv om Paulus her var nedstemt, var han mitt i Guds vilje med sitt liv og i sin tjeneste for Gud!

Det var noen enkle frelste brødre som gjorde susen for Paulus. De ofret litt ekstra for ham og de fikk han ut av motløshetens og forsagthetens hengemyr.

Historien forteller av Paulus ble til stor velsignelse for de troende i Roma med sitt besøk. Han hadde skrevet brevet til Romerne en del år før, som er kanskje det brevet som Paulus får frem de åndelige sannheten som Gud hadde betrodd ham på den sterkeste måten. Og det har vært til velsignelse for millioner i ettertid, også for oss i dag.

Historien forteller oss at Paulus møtte Nero og det var han som var ansvarlig for hans død.

Vi leser nedslående om Keiser Nero, men allikevel var det mange som ble vunnet for Gud gjennom Paulus virke i Roma, også som fange. Han skriver i Fil.1 om at dette som har hendt ham har vært til det beste.

Er ikke Herrens veier uransakelige?

Vi kan være mitt i Guds vilje med våre liv akkurat der vi er nå, men vi ser det ikke alltid.

Vær derfor frimodig og gå Guds vei med ditt liv. Det som Herren har vist deg, vil han også gjennomføre i ditt liv. Gi derfor ikke etter for både det ytre og indre presset. Herren brukte Paulus. Og han vil derfor bruke både deg og meg bare vi er lydige. Og holder ut i tro og tålmod!

Sluttkommentar:

Står du for Guds ord i dag, ikke minst blant de som skal være troende. Så får en den følelsen av at i dag er det ingen grenser, det meste er tillatt.
Den som da følger Guds ord og Kristus Jesus i denne tiden, må bare belage seg på å være i mindretall. Selv blant de troende.
Men hvor herlig er det ikke, å samtidig kjenne Guds godhet og nærhet?
Det veier opp for alt det negative. Og den lønn vi vil få, den vil gi oss så uendelig mye mer. At alt det vi går igjennom, er som, ingenting å regne opp imot hva som Himmelen har å by på!

Rom. 8. 18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-986-jurister-advokater-og-andre-kan.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1221-kenguru-rettsaken-utsatt-er-det.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1223-nar-myndigheten-begynner-ta.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1215-hat-politiet-pa-manglerud-tror.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1264-den-falske-smyrna-bloggen-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1291-hat-krim-gruppa-pa-manglerud.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1348-i-mine-yne-sa-er-politiet-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1347-manglerud-politiet-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-964-politijurist-oda-karterud-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1431-mangleruds-politi-sakalte.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1433-jeg-er-blitt-utsatt-for-langt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1502-jeg-vet-ikke-hvorfor.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1702-hva-hets-mannsgruppa-ottar-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1543-ansgar-braut-har-totalt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1550-norges-2-strste-nettroll-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1552-njal-kristiansen-hevder-det.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1559-politijurist-oda-karterud-og.html
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1890-jeg-er-forundret-over-at-oslo.html

Ingen kommentarer: