torsdag 9. mars 2017

Nr. 1876: De samme menneskene som «godter» og ler av at de homosekuelle får sitt «pass» påskrevet, vil legge deg for hat hvis du nevner at Guds ord sier at både det å leve som homofil og å være gjengiftet er synd og hor imot Gud!

Nr. 1876:
De samme menneskene som «godter» og ler av at de homosekuelle får sitt «pass» påskrevet, vil legge deg for hat hvis du nevner at Guds ord sier at både det å leve som homofil og å være gjengiftet er synd og hor imot Gud!

Reklame for Oslo Symposium som føyer seg inn i rekken av en form for hykleri da en helt bevist unnlater å tale imot gjengifte som er den «store» og virkelige synd i Guds menighet anno 2017!Matt. 21. Og da de kom nær til Jerusalem og var kommet til Betfage ved Oljeberget, da sendte Jesus to disipler avsted og sa til dem: 2 Gå inn i den by som ligger rett for eder, og straks skal I finne en aseninne bundet og en fole hos den; løs dem, og før dem til mig!  3 Og dersom nogen sier noget til eder, da skal I si: Herren har bruk for dem; så skal han straks sende dem.  4 Men dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt ved profeten, som sier:  5 Si til Sions datter: Se, din konge kommer til dig, saktmodig og ridende på et asen, på trældyrets fole.  6 Disiplene gikk da avsted og gjorde som Jesus bød dem; 7 de hentet aseninnen og folen, og la sine klær på dem; og han satte sig oppå.  8 Og størstedelen av folket bredte sine klær på veien, andre hugg grener av trærne og strødde dem på veien, 9 og folket som gikk foran og fulgte efter, ropte: Hosianna Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høieste! 10 Og da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og sa: Hvem er dette? 11 Men folket sa: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.

Markus 15. 7 Nu var det en som hette Barabbas; han var kastet i fengsel sammen med nogen oprørere som hadde gjort et mord under oprøret; 8 og folket kom op og begynte å be Pilatus om det som han alltid pleide å gjøre.  9 Da svarte han dem og sa: Vil I jeg skal gi eder jødenes konge fri? 10 For han visste at det var av avind yppersteprestene hadde overgitt ham til ham. 11 Men yppersteprestene egget folket op til å be om at han heller skulde gi dem Barabbas fri. 12 Da svarte Pilatus atter og sa til dem: Hvad vil I da jeg skal gjøre med ham som I kaller jødenes konge? 13 De ropte igjen: Korsfest ham! 14 Pilatus sa til dem: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: Korsfest ham! 15 Da nu Pilatus vilde gjøre folket til lags, gav han dem Barabbas fri og lot Jesus hudstryke og overgav ham til å korsfestes.

Det er underlig med flere forkynnere som jeg kjenner som er skilt og gjengiftet selv. De går ikke av veien for å «lynsje» de homofile og lesbiske.
Dette er ikke noe nytt, men det er en kjensgjerning.
Jeg så litt på dette som forgikk her i Oslo under vignetten Oslo Symposium.
En av de som jeg hørte på noe av var «Morsrolle-aktivist» og politiker for Partiet De Kristne, Lill May Vestly.

Det er underlig, hun nevner alle typer mennesker som ikke lever straight ut i fra Guds ord, det er vel og bra. Men helt bevist unnlater hun å nevne da at de som er gjengiftet som kristne. De er på lik linje med alle andre som lever borte fra Gud. Om det er de som er notorisk utro, homofile eller hvem det nå er!
En kan nevne at skilsmisse er synd, men skriften sier fremfor alt. At det er å gifte seg på nytt etter en skilsmisse som er synd. Da blir enn en horkvinne, horkarl, ekteskapsbryter og vil ikke arve Guds rike!

Det er gjengifte etter en skilsmisse som er den store og heslige synden i Guds øyne!

Her ser vi Jesus som red inn i Jerusalem. Da fikk han høre: «Hosianna Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høieste!»

Noen dager etterpå så var tonen en helt annen.
Da var det: «Korsfest ham! Pilatus sa til dem: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: Korsfest ham!»

Denne hulheten som vi ser i dag der de gjengiftede troende får lov å holde på, det er en skam både for dem selv og den kristne menighet. Og fremfor alt, det er en skam og avskyelig for Gud alle disse gjengiftede troende. Der dessverre forkynneren og prestene i mange henseende er de verste med å bryte Guds ord og Guds bud.
 

Ingen kommentarer: