onsdag 1. mars 2017

Nr. 1863: Kristen Norge har åpenbart kjørt seg fullstendig inn i en blindgate som de aldri kommer seg ut av!

Nr. 1863:
Kristen Norge har åpenbart kjørt seg fullstendig inn i en blindgate som de aldri kommer seg ut av!

Bilde av skilte blindgate som den norske kristenheten har kjørt seg inn i.
Ikke minst ser en dette ved at skilte og gjengiftede forkynnere får operer fritt i Guds menighet. Påpeker en at disse er horkarler, så blir de ente stilltiende eller offentlig forsvart. Selv om de lever i hor! Og de som påpeker dette, frosset og stengt ute. De mangler «sosiale» antenner, da Guds menighet tolerer hor.
Nå skal vet være en stor aksjon med sønn til Billy Graham. Det er hans sønn Franklin Graham. Dette skal samle kristen Norge i en front. Men hvem er leder for dette?

Jo, en horekarl og ekteskapsbryter, Sten Sørensen.
Som skilte seg fra sin første kone da hun trengte ham som mest, da hun ble syk.
Hva gjorde denne horkarlen og ekteskapsbryter. Giftet seg på nytt, stikk i strid med Guds ord!
Dette er kristen Norge ala 2017.
En er kjørt rett inn i en blindgate som en ikke kommer seg ut av!
Det eneste som kan før en ut av dette, er en total omvendelse!
Ikke noe annet.
Blindgate kristendom er det når en godtar slike horkarler, og det som ledere!
Det kan ikke bli mørkere enn det er nå i Guds menighet. Det er som Jesus sier det.

Joh. e. 9. 4 Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.

Vi står nå nesten der, at mørke er så mørkt i Guds menighet at selv de som vandrer og lever i mørke som Sten Sørensen får slike fremskutte posisjoner er så ille at frafallet er ikke noe som kommer, det er kommet!

Eller er det greit at dagens kristenledere lever i hor og synd? Det må da være lov å presisere at synden herjer nå i menigheten og de får lov å gjøre dette.
Enten blir dette stelletidene godtatt, eller så blir det t.o.m. forsvart!

Hvor vil dette ende?

Her er noen artikkler jeg har skrevet om denne horkarlen og ekteskapsbryter som gir seg ut for å være Hyrde. Men Jesus sier at hvis du ikke går inn gjennom døren og betaler prisen for å være en kristen. Så er du en tyd og en røver.

Joh. e. 10. 1. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennem døren, men stiger over annensteds, han er en tyv og en røver; 2 men den som går inn gjennem døren, han er fårenes hyrde.

En artikkel jeg skrev om horkarlen Sten Sørensen som er leder for aksjonen.


Han har ikke gått inn gjennom døren som er Jesus (Guds ord), derfor er han en tyv og en røver. En slik person som lever slik imot Guds ord, er det en skam og nedverdigende som gir hedningene grunn til å spotte oss kristne. At vi ikke selv lever etter det budskapet vi skal presentere for denne verden!

Nr. 1189:
Sten Sørensen en Israel venn en dag – neste dag en fiende av Israel, hva kan være grunnen? At han lever i hor og er en ekteskapsbryter etter Guds ord?!

For en tid tilbake samlet Sten Sørensen opp imot to tusen naive, snille og harmløse Israel venner her i Oslo. Noen dager etterpå gikk samme Sten Sørensen ut og ville få fjernet det Israelske flagget fra alle forsamlingshus.

Jeg skriver i heddingen og overskriften for denne artikkelen følgende:

«Sten Sørensen en Israel venn en dag – neste dag en fiende av Israel, hva kan være grunnen? At han lever i hor etter Guds ord?!»

Hva kan grunnen være for en slik merkelig og på mange måter forføriske oppførsel?

Jeg tror at en mann som Sten Sørensen som ikke har noen ryggrad, i prøvelsens tid skiller seg når hans første kone ikke klarer livet. Og så er det bare en ny partner etc. Det er klart at dette er direkte imot skriftens ord, det viser en person som lever etter sine egne lyster, ikke etter Guds ord.

Den samme vinglingen han har i forhold til ekteskapet, den har han på alle områder i sitt liv. Dette viser han til fulle med hensyn til Israel. En dag en varm forkjemper for Israel. Neste dag en varm forkjemper imot Israel. Ikke så rart da dette er noe som har fulgt og følger ham i dag også. Til undergang for både seg selv, og alle andre som følger ham.

Jeg blir kvalmen av disse Israels-venner som Jan Hanvold, Sten Sørensen, Jan Aage Torp, John Hagee og andre som lever i synd, men skal stå opp for rettferdighet, sannhet og Israel. Dette er hykleri av verste og siste sort. Det er rettferdige, sannferdige og sanne troende som skal stå opp for sannheten og Israel, ikke disse falske profetene!

Dette burde opprøre langt flere enn meg!

Skriften taler om at i et hus et det forskjellige kar, noen til ære, andre til e

Når disse vanærens kar holder på, så er det ikke bare dødfødt. Men de fører elendighet med seg. Det er kun og alene de som er ærens kar, som har kjent den kommende verdens krefter og som lever et liv som er Gud og Kristus verdig som skal stå opp i Jesu navn og proklamere hans sannheter, ikke vanærens mennesker!

Jeg er overbevist om at dette som nå skjer i kristenheten der synd, umoral og alt blir oversett, neglisjert og forsvart ikke går uaktet hen hos den levende Gud. En dag sier han stopp, da er det stopp. At de i dag ikke blir «straffet» er bare i påvente at synden skal bli moden, så kommer dom.

Jakob 1. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død. 16 Far ikke vill, mine elskede brødre!

Denne Sten Sørensen, og alle andre som er «troende» men gir etter for kjødet. De kommer inn under denne utviklingen i sitt liv. En dag vil synden er fullmoden, da føder den død. Jakob sier så sterkt at her skal vi ikke fare vill. Ingen kan sette seg over Guds lover og «regler». De gjelder oss alle!

Her er noe av hva jeg har skrevet om denne av og på Israel-venn/fienden Sten Sørensen:

Nr. 467:

Pastor Sten Sørensen fra Karmøy er gjengiftet som troende og lever i hor. Det hjelper ikke å være «Israel-fan» og leve imot Guds ord!

Pastor Sten Sørensen er hva Guds ord sier en horkarl men fremdeles forkynner han Guds ord til sin egen og andre undergang, Sørensen er en gammel horkarl på snart 60 år ifølge Guds ord da han stakk uten for «hors» skyld og giftet seg på nytt! Alt som Pastor og som troende! For en motbydelig kristendom som vinner mer og mer terreng her i Norge, her avbildet av nevnte horkarl i følge Guds eget ord! Og hvem står han sammen med? Den motbydelige Emanuel Minos som går god for alt som er falskt og uekte for Gud!Alt på hjemmesiden vår og bloggene våre er gratis! Men å produsere dette er ikke gratis. Du får høre undervisning og forkynnelse som ingen andre steder i Norge og ellers. Vil du være med å støtte arbeidet og tjenesten? Du har mulighet her til å gi:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 eller 1204 33 59280

De gjengiftetde i menigheten kan en ikke tale imot lengre da det er blitt for mange av dem!

Før da det var en og annen som var skilt og gjengiftet både blant troende og ikke troende heiset de troende flagg. Men i dag er en blitt helt stille om det, og sier en noe. Så forsvarer enn denne grove synden alltid, spesielt innforbi de frikirkelige. Det er noen lutheranere og Katolikere som holder igjen, og noen ytterst få frikirkelige som meg. Men i det store og det hele er dette fullt ut akseptert. Og skulle enn tale imot dette Satans verk som det er. Så er det over og ut med den som holder frem Guds ord, snakk om «broderkjærlighet». Det er rett og slett ikke lov å tale imot gjengifte som synd i dag ser det ut som?!

Evangelist Emanuel Minos illustrerte dette på Visjon Norge, for en feig hykler han og likesinnede er!

Dette var noe jeg kom ut med når jeg skrev på verdi debatten på Vårt Land før jeg ble stengt ute da jeg holdt frem Guds ord og den klare lære om bl.a. gjengifte når en selv er skyld i ekteskapsbrudd. Jeg er også blitt stengt ute på kristenbloggen og av KS av noenlunde samme grunn. Nå har jeg ikke det som ble skrevet på VL da de har forandret bloggen men her er noe fra Lydmisjonen som skrev noe om det: Emmanuel Minos – En bedrager? Kommentert ved Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen. Kommentar: Burde ikke være noe problem med å gi et klart svar på spørsmålet! Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det. Kommentar: Det er vanskelig å få seg til å tro at spørsmålet er for vanskelig å svare på, Bibelen har en klar tale, hva skilsmisse og gjengifte går ut på!

Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret.

Kommentar: Man må si seg enig med Jan Kåre Christensen, at Bibelen gir ikke noe samtykke i gjengifting etter en skilsmisse. Emmanuel Minos burde ha gitt et klarere svar på dette spørsmålet, litt mer fyldig og innholdsrikt, innholds givende. Kommentar i parentes: (Mener at Emmanuel Minos sa følgende: Én mann for én kvinne – Eller var det, det motsatte? Én kvinne for én mann.) Uansett er det selvsagt slik ekteskapet skal fungere, ikke flere verken den ene eller den andre veien. Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært viktig emne

Kommentar: Hva som er årsak, til at ikke Emmanuel Minos svarte verken et ”JA” eller ”NEI?” Er ikke enkelt å svare på, derfor kan det være til dels vanskelig å ta en avgjort stilling til saken. Derfor er det også vanskelig å avgjøre hvor vidt han er skikket til å være forkynner, eller ikke, men han burde i hvert fall ha gitt et klart svar. ”JA!” eller ”NEI! «Vil være for langt å gå, om man sier at han ikke er skikket til å være forkynner, han er tross alt den klareste av pinsebevegelsens gjenlevende forkynnere i denne tiden. Vårt Land 30. 07. 2008. Debattinnlegg: Jan Kåre Christensen. Dette er fra når Emanuel Minos ble intervjuet av ekteparet Hallman på Visjon Norge og ikke kunne svaret på et så elementært spørsmål så å si at han er mer en villeder en veileder og ingen høvding i den åndelige verden, mer som en tragedie. O, at heltene skulle falle! Det kunne vært bedre å tilbragt sitt otium under palmene for Minos & Co. enn å villedet her i Norge? Kan ikke se at det er mange i Norge som virkelige evner å tale Guds ord i en slikt omfang at synden og mørke blir avslørt, og lyset fra himmelen og Ordet blir det som veileder oss videre på veien! Her er hva Guds ord sier om de skal forkynne Guds ord: 1. Pet. 4. 11 Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen. 2. Tim. 4. 1. For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike: 2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. 5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.

Ingen som er gjengiftet som troende skulle være Pastorer eller bibel-lærere

Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom».

Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengiftet forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under et form for tilsyn. Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker.

Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6). Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftetde fikk og kunne dra land og strand runde. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moral liv. Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.

Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss. Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende. 1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite og vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann». På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt! Bl.a. Derek Prince som var en flott bibellærer giftet seg med ei fraskilt, dette var selvfølgelig aldri Guds vilje. Får bare håpe at han ble frelst om han gjorde imot Guds vilje.

Vedkommende som er gjengiftet må aldri stå i en Hyrde og Pastoral rolle, eller være lærer for andre som bibel-lærer eller eldste!

En liten surdeig syrer hele deigen lærer Guds ord

«Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!» (1 Kor 5,5) Fortsatt feires påske i Israel på gammelt vis. Huset renses for surdeig. Frysen blir tømt og vaska. Den samme grundighet utføres med kjøleskap, skuffer og skap. Alle spor av gammel surdeig skal bort. I butikker gjemmer de bort eller fjerner all gjærbakst. De følger Herrens befaling i (2 M 12,19): ”I sju dager skal det ikke finnes surdeig i deres hus.” Om Israels barn kan være ivrige på å holde symbolikken ved like, er det få som skjønner hva det egentlig er tale om.

Usyret brød er brød som ikke er hevet. Det er derfor raskt å lage. Dette symboliserer utgangen av Egypt. De skulle være reiseklare og ete i hast (2 M 12,11). Slik taler det usyrede brød sammen med reisekledningen at vi skal være reiseklare. Snart er vi ved målet. Snart kommer Jesus igjen! Fest ikke teltpluggene for godt! Surdeigen brukes også som bilde på vrang lære. Jesus advarer mot fariseernes og saddukeernes lære (Mat 16,11-12). Den er som surdeigen. Blandes bare litt av denne vranglære inn i våre hjertes lære, ødelegges hele troen. Saddukeerne var den tids liberale teologer som prøvde å gjøre Gud fornuftig. Jesus passet ikke inn hos dem. Fariseerne var den tids konservative, men som ikke hadde forstått sitt hjertes store forderv, og håpet på en blanding av egen vilje, Guds kraft og Guds nåde. Jesus passet ikke inn hos dem heller. Denne fariseiske lære ser vi Paulus tar oppgjør med i Galaterne (Gal 5,9). Her var det en lære som satte en betingelse for Jesu nåde. Det skal ikke mer enn en betingelse til, så er hele nåden ødelagt. Blandes gjerninger inn i troen, ødelegges troen. En surdeig syrer hele deigen. Dette hjelper oss til å forstå hva Paulus har på hjertet her.

Paulus er konkret og forklarer hva surdeigen er. Vi kan dele den i to. 1. ”I det hele høres det om hor blant dere”. 2. ”Og dere er oppblåste!”

Sadukeernes surdeig Den første konkretiseringen er en variant av saddukeernes lære. Denne lære var preget av verdens tankegang, og tilpasset Guds ord til fornuften. I Korint var det noen i menigheten som levde etter Guds lov. Det skjedde med dem som med så mange andre, de innordnet seg ikke etter det 6. bud. ”Du skal ikke bryte ekteskapet”. Det var ikke et syndefall, men et valg hvor de bevisst satte Guds ord til sides. Det ble heller ikke tatt oppgjør med det i menigheten. Disse ble fortsatt sett på som kristne brødre. Det er vanskelig å si nei til synd som kommer oss så nær i menighet eller familie. Vi har så lett for å bli så fornuftige da! Akkurat som saddukeerne. Men Paulus vil rope til oss: Litt surdeig syrer hele deigen! Dette forgifter hele forholdet til Gud. Forståelsen av påskelammet betydning vil en ikke kunne tilegne seg uten omvendelse. Å rense bort surdeigen, er ikke å rense bort synden. Da vil ingen forstå dens betydning. Det er å vende seg til den falske lære som godtar synden. ”Samklang mellom liv og lære”, synger Mathias Orheim. Han har et viktig poeng. Likevel vil jeg hevde: Lære og liv kan ikke skilles ad. Det finnes dem som lærer en ting, men lever noe annet. De lyver om sin lære. Vi lærer alltid det vi lever. Det er livet som viser vår lære. Sier vi med vår munn noen annet, lyver vi. Det samme gjelder hva vi sier til dem som lever i synd. Sier vi til dem at de fortsatt er Guds barn uten at de omvender seg, har vi akseptert deres lære. Det er mye hor blant de troende i dag i form av gjengifte, og dessverre Pastorer som Sten Sørensen og mange, mange andre går foran som elendige og skrekkelige forbilder.

Sluttkommentar: Pastor Sten Sørensen er en meget travelt opptatt mann og har tillitt innforbi store deler av kristen Norge selv om han stakk fra sin første kone og giftet seg på nytt! Uansett så er han ikke skikket for noen tjeneste i Guds menighet ved å være gjengiftet som en kristen og Pastor. Og det er i dag i kristen Norge lagt lokk på dette da nesten ingen forkynner om dette. Eller underviser om hva Guds ord sier om dette emne! Da nesten bortsett fra noen få, og de kommer som regel alt for lite frem med hva de står for og tror på. For meg så fremstår den Norske kristenheten mer og mer som menigheten i Laodikea som Jesus stor uten forbi og banket på for å komme inn for å gi dem øyensalve (se mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring om menigheten i Laodikea). Hvor skal dette ende? Det aner jeg ikke, men jeg vet hva jeg vil. Jeg vil si som Josva; «Jeg og mitt hus vi vil tjene Herren!».

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-401-det-er-narsissistisk-og-falsks.html http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-447-et-profetisk-milj.html

Nr. 747:
Hvorfor er de som kjemper mest imot de homoseksuelle omtrent likegyldig, ja enkelte ganger forsvarer gjengifte blant de kristne? Begge deler er synd!

Hverdagsbibelen er oversatt av Elisabeth og Sten Sørensen. Sten Sørensen var gift i ungdommen med ei dame som fikk psykiske problemer, han skilte seg og giftet seg på nytt. Hvor råtten kan man være spør jeg meg? I dag har han en fremtreden plass i kristen Norge, og ingen reagerer på noe. Snakk om å bli rundlurt av den Onde. Sten Sørensen nye kone er ikke hans kone etter Guds ord, men hans samboer http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-467-pastor-sten-srensen-fra-karmy-er.htmlHei!

Du skriver mye om synd og ubibelsk. Og på en sunn og god måte, men har du lagt merke til at de som kjemper mest imot de homoseksuelle nesten overser spørsmålet om gjengifte. Ja, de hopper bukk over dette og det er en omtrent ikke sak?

Anonym

Øyvind Benestad, Jan Hanvold, Jon Kvalbein og mange andre fronter kampen imot de homoseksuelle her i Norge. Men jeg har aldri hørt de advarer imot gjengifte blant de troende på samme måte. Da blir en enten så rund og medgjørlig, eller en forsvarer gjengifte som Jan Hanvold gjør til gangs med å også være skilt og gjengiftet selv ørten ganger. Snakk om hykleri!

At det er et slikt utpreget hykleri, det har det alltid og vil alltid forbli blant de religiøse. Men i dag har dette med hykleri vokst over hodene på alle. En tåler og vil ikke snakke om gjengifte blant de kristne, det er et tabuområde.

Det er tabu å snakke om gjengifte blant de kristne, og hevde at gjengifte og å bli gift med en fraskilt er hor. Da er en ultraradikal, uforsonlig, dømmende og alt annet får en slengt imot seg. Men en er egentlig bare en sunn og normal kristen.

Det er fristeder for snart alle typer synder selv blant de kristne.

Er en skilt som troende eller gift med en fraskilt, da er det et fristed å være Pinse Karismatisk kristen.

Er en lesbisk eller homoseksuell, da er det et fristed å bli en statskirke kristen.

Når disse typene synd får fritt spillerom, hva med andre typer sex? Alt må da bli tillatt og være allright når dette går, eller så gjør vi forskjell og diskriminerer og legaliserer enkelte typer synd?

Hva da med gruppe-sex, dyre-sex eller såkalt zoofili, maschosistisk eller sadistisk sex, samboere, swinging, venne-sex (der en som enslig har sex med andre enslige) pedofili og prostisjon? Når gjengifte, gifte seg med fraskilte, homoseksuelle og lesbiske forhold er snart fullt ut akseptert blant de kristne. Da må alt det andre komme etter? Og noe som er veldig, veldig rart. Er at de som selv lever i synd som gjengift, er slik på hugget for å advare imot de som er homoseksuelle og lesbiske. Dette må være hykleri av øverste klasse og fra øverste hylle!

Tabu-lagt å snakke om synd blant de kristne. Det er nitrist at det er slik, og hvor skal synderne være? Ute og ikke inne blant de kristne. Det er først når de har omvendt seg fra sin synd, og lever rett, at en er velkommen inn i menigheten.

Sluttkommentar:

Menigheten skulle vært sannhetens støtte og grunnvoll, men er blitt en røverhule! Er det rart at vi er kommet inn i den fasen som heter Laodikea tiden for menigheten?

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3.

14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:

Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: Laodikea lå i Lykosdalen, ikke langt fra det vakre kalkberget Pamukkale og ruinbyen Hierapolis (de dødes by). Dette er i nærheten av dagens moderne by Denizli, som er spesielt kjent for tekstilproduksjon av bomull. Ved foten av fjellene i det fjerne som kan sees fra høyden Pamukkale ligger på, lå det gamle Kolosse.

Videre så presenterer Jesus seg som Amen, han som er oppfyllelsen av alle Guds løfter. Han er det eneste 100 % sannferdige trofaste vitne. Videre så er han opphavet til Guds skaperverk eller som det står i den engelske oversettelsen; the beginning of the creation of God. På norsk; begynnelsen på Guds skapelse. Med andre ord Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men han er Sønn, ikke Far. Men allikevel er han som sin Far. Det er to syn gjeldene blant de aller fleste kristne som er like ubibelske angående Gud eller Guddommen. Den ene læren som i utgangspunkter er hellenistisk og Katolsk er tre likeverdige Guder i en Gud. Den andre er at det er tre titler på en Gud. Men dette lærte ikke de første kristne og bibelen.

1. Kor. 8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham. Av alle kirkesamfunn og menigheter er faktisk den kristne sekten Jehovas Vitner nærmest Guds ord på dette punktet. Her fra hva de lærer: Jehovas vitner mener at Jesus Kristus er Guds Sønn og menneskenes Frelser. Han var skapt av Faderen og er atskilt fra ham. De går derfor imot læren om treenigheten (Gud, Jesus og den Hellige Ånd i ett og samme vesen). Jehovas vitner tror isteden at Jesus er underordnet Gud. Den Hellige Ånd regnes ikke for å være en person, men Guds virksomme kraft eller energi. Vitnene skriver derfor «den hellige ånd» med små bokstaver. Tilføyer at i grunnteksten står det: Hellig Ånd. Med det menes at det er en Ånd som er Hellig. Ikke en egen ”gudeperson”, men Guds og Kristi Ånd. Vi må ikke se det som underlig at JV er nærmest sannheten her, men heller ydmykt bøye oss for Guds ord.

Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til Himmelen.

1.) At jeg er der.

2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.

3.) De jeg forventet ikke å se der er der.

Her ligger mye visdom og innsikt. Alle ser vi stykkevis og delt selv om Guds Ord er klart! Mika sier det samme i kap 5 og v. 1. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Og treenighetslæren er selvmotsiggende og ubibelsk. La meg ta et eksempel. 1. Joh. b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. Her blir det nevnt at Antikristens Ånd er i verden men ikke Antikrist. Slik er det også med Jesus. Hans Ånd – den Hellige Ånd – er i verden, men han personlig sitter ved Faderens høyre hånd. Med andre ord så er både Antikristens Ånd i verden og Jesu Kristis Ånd likeså. Men hvorfor gjør en forsjel på Antikrist og Jesus? Plutselig får en det til at hans egen Ånd er en egen fantasi Guds person.

Hvor har en dette i fra, selv blant evangeliske kristne?

Egentlig er treenighetslæren en gammel Egyptisk og Hellenistisk. Viderført som en Katolsk lære fra ca. 390 e.kr. Men at en vil holde fast på dette kan ikke jeg gjøre noe med, bare å holde frem Guds ord.

15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm!

Laodikea hadde et stort problem med vannforsyningen. De lokale kildene var forurenset, og da de prøvde å føre vannet gjennom aquadukter til byen, ble vannet lunkent og lite tiltalende. Dette førte til at den byen etter hvert mistet sin rikdom og ble fraflyttet. Nabobyene derimot hadde det bedre. Hierapolis hadde de varme kildene som var helsebringende og Kolossæ de rene kalde kildene. Dette skal beskrive tilstanden til menigheten i Laodikea. Dette bilde anvender Herren Jesus på for at de skal forstå og bli klar over sin åndelige tilstand.

16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn.

Jesus går så drastisk til verks som i Matteus 23. Når han refser Fariseerne og de skriftlærde. Nå bruker Jesus det samme kraftfulle verbale angrepet imot sin egen menighet, eller er de ikke lengre hans menighet? De lever i et åndelig selvbedrag som Jesus går imot på det sterkeste. Fordi du er lunken blir han kvalmen over dem! Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som levde i lovløshet!

17 «Jeg er rik,» sier du, «jeg har overflod og mangler ingen ting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken.

Denne dobbelheten som dypest sett er hykleri advarer Jesus imot på det sterkeste. Her mener menigheten seg å være rik, vellykket og alt er i den skjønneste og beste orden. Men den er akkurat motsatt. Elendig kan stå for at omsorgen for dem som faller utenforbi er borte, en dyrker kun vennskap med sine egne venner. Ynkelig kan stå for å mangel åndelig ryggrad. Blind er å ikke lengre se forskjell på noe i den åndelige verden. Fattig er å miste nådegavene og Åndens frukt. Naken er å miste frelsens kledebon. Her var menigheten i den dypeste og ytterste åndelige nød og behov.

18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se.

Men tilbud om gjenopprettelse og å komme tilbake til ham selv sto ved lag selv i denne menighet. Men da måtte de få igjen en prøvet og utholdende tro. Hvite klær er å ikke være besmittet av synd og verdens urenhet. Videre så var tilbudet og behovet av hjertet opplatte øyne. Det er egentlig her vi alle må komme tilbake til!

Efes. 1. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Å be en slik bønn hver dag vil ha avgjørende betydning på enhver sitt liv.

19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om!

Er dette gjort i kjærlighet? Hvordan er kjærligheten vi leser om i 1. Kor. 13? v. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Det måtte bli alvor og en må ta det innover seg at budskapet gjaldt dem.

20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

Hele menigheten hadde meget vanskelig for å ta imot budskapet fordi de ville ha det som klødde dem i øret. Men det var om mulig enkelte innfor menigheten som ville ta det til hjerte? De skulle få oppleve det nære fellesskapet og samfunnet med Jesus på nytt igjen.

21 Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.

Igjen henvender Herren seg til de seirende og som ønsker å følge ham. En gang frelst alltid frelst er en av Satans største løgner. Frelsen er noe en også skal vokse i og ta vare på. For den som seirer skal en få den samme posisjon og stilling som ham selv. Vi skal sitte med Kristus i det himmelske. Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.

22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

For siste gang og til menigheten i Filadelfia som til alle andre troende gjennom tiden, den som har ører han\hun høre hva Jesus sier til menigheten og den enkelte! Sju engler dvs. sju budbærere som jo engler betyr, skulle bringe brevene til de respektive menighetene. Åp. 1:11.20. Dette var menneskelige budbærere som ikke bare var sendemenn, men også opplesere av budskapet på hvert sted. Åp. 1:3. Matt. 11:10. Rent historisk skjedde dette ca. 90 e.Kr. Sju menigheter fikk opplest hvert sitt sendebrev. Siden har disse sendebrev blitt opplest over hele verden og blitt til åndelig lærdom for mange. Rom. 15:4. Men sendebrevene har enda en betydning. For Jesus Kristus sa til Johannes: "Skriv det du så, det som nå er og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju gullysestaker: De sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lysestaker er sju menigheter". Åp. 1:19-20. Johannes´ Åpenbaring er en profetisk bok. Åp. 22:19. Den gir profetisk utsyn over Daniels 70. åruke dvs. de sju siste år av denne tidsalder. Åp. 6:1-19:21. Hele åruken blir beskrevet gjennom de sju segl, de sju basuner og de sju vredesskåler. Sju-tallet står i Skriften for helhet og fullendelse. 1. Mos. 2:2. Men sjutallet blir brukt av Johannes ikke bare om det som skal komme, men også om det som nå er. Apostelen blir bedt om å skrive til sju menigheter, enda det fantes flere på fastlandet i Lille-Asia. Det var ihvertfall menigheter også i Troas, Kolossæ og Hierapolis. Apg. 20:6-7. Kol. 1:2. 4:13.

De sju menighetene lå etter hverandre i en sirkelform. Apostelen så de sju menigheter som sju gullysestaker som sju stjerner brakte budskap til. Det hele var en nattlig scene som i tegns form fortalte om menighetens oppgave i en mørk verden. Åp. 1:1. Fil. 2:15-16. Når nettopp sju menigheter er nevnt, er det et tegn på et profetisk panorama over hele menighetens tid på jorden. Det er hemmeligheten som Johannes fikk avslørt. Slike profetiske panorama møter vi også i 3. Mos. 23 med omtale av den sjuende dagen og de sju høytider, i Dan. 9 med omtale av 70 x 7 år og i Matt. 13 med omtale av de sju lignelser.

I alle sendebrevene kommer det en befaling om å høre Åndens stemme og et løfte til den som seirer. I de tre første sendebrev kommer befalingen før løftet. Åp. 2:7.11.17. Men i de fire siste sendebrev kommer løftet før befalingen. Åp. 2:28-29. 3:5-6.12-13.21-22. I de fire siste sendebrev får vi også høre at Jesus kommer igjen. Åp. 2:25. 3:3.11.21. Denne oppbygning av sendebrevene vitner om ulike perioder i menighetens historie. Dette har blitt klarere i historiens løp. Dette prinsippet fremholdt jo Jesus for Peter: "Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere". Joh. 13:7. Et slikt prinsipp fikk også profeten Daniel høre om av en engel. Dan. 12:4.9.

Sendebrevet til Efesus taler om menighetens første tid fra ca. 30 - 100 e.Kr. Åp. 2:1-7. Den begynte med en glødende kjærlighet som avtok etterhvert. Hebreerbrevet er et vitnesbyrd om dette. Hebr. 10. 24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Likeså budskapet til menigheten i Efesus. Åpenb. 2. 4 Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Her ser vi at selv blant de første kristne gjorde frafallet seg gjeldende.

Men menigheten var fremdeles attråverdig, som Efesus jo betyr. Sendebrevet til Smyrna taler om menighetens tid fra ca. 100 - 313 e.Kr. med sterk forfølgelse av de kristne i Romerriket. Åp. 2:8-11. Jesu ord i Matt. 5:10 ble realitet i denne perioden: "Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres". I en tid med forfølgelse trengtes myrra, som bruktes for å lindre smerte. Mark. 15:23. Smyrna betyr myrra. Sendebrevet til Pergamum taler om menighetens tid fra ca. 312 - 606 e.Kr. Åp. 2:12-17. I 312 skjedde keiser Konstantins omvendelse til kristendommen. Forfølgelsestiden ble avløst av en forførelsestid, der menigheten inngikk ekteskap med staten. Pergamum betyr forøvrig ekteskap. En var havnet i det Jak. 4:4 advarte imot: "Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende".

Sendebrevet til Tyatira taler om menighetens tid fra 606 e.Kr. til Jesu gjenkomst. Åp. 2:18-29. I 606 e.Kr. ble Romas biskop Bonifacius valgt til universell biskop. Med dette trådte pavedømmet i funksjon. En verdensvid kirke med Roma i sentrum har siden forført mange med innføring av hedenske skikker i kristendommen. Åp. 17:4. Bemerkelsesverdig er det at Tyatira betyr gjentagende offer. Sendebrevet til Sardes taler om menighetens tid fra 1517 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:1-6. I 1517 hang Martin Luther de 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Med det startet reformasjonen, som også Calvin og Zwingly var foregangsmenn for. Skriften alene som ble understreket, førte til åndelig oppvåkning. Men også etterhvert til mange navnkristne. Bemerkelsesverdig er det at Sardes betyr de som unnslapp.

Sendebrevet til Filadelfia taler om menighetens tid fra ca. 1750 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:7-13. John Wesley og George Whitefield sto fram som vekkelsesredskap og ble etterfulgt av William Carey som den moderne misjons far. En åpnet dør for misjon ble det i denne tid og i kjølvannet av dette ble nytestamentlige menigheter ordnet preget av broderkjærlighet. Filadelfia betyr broderkjærlighet. Sendebrevet til Laodikea taler om menighetens tid fra ca. 1900 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:14-22. I denne tiden har folkestyrementaliteten vært fremtredende istedenfor at Kristus har fått styre sin menighet. Bemerkelsesverdig er det at Laodikea betyr folkestyre. Resultatet av dette har blitt mye selvtilfredshet og lunkenhet. Sendebrevene avslører at tre menighetstyper fikk prege menighetens første tid, mens fire menighetstyper vil prege menighetens siste tid. Som Paulus fikk avdekket hemmeligheten om menigheten, fikk Johannes på Patmos avdekket hemmeligheten om menighetens tid på jorden. Ef. 3:4-6. Åp. 2:1-3:22.

Men ethvert budskap og bibelord angår oss alle derfor må ikke glemme og overse noe!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-745-en-mann-en-kvinne-en-pakt-ett.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-222-skilsmisse-og-gjengifte-er-bare.html http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://www.vl.no/troogkirke/apen-kirkegruppe-galt-hvis-vi-homofile-skal-ta-ansvar-for-seksuallivet-til-alle-i-kirken/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=ildsjoen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=satan http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-85-er-adventistene-en-sekt-hva-er-en.html http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=fokus-paa-naadeforkynnelsen http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-422-apostelen-peter-vis-vis.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-421-1-uke-i-roma.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-507-paulus-reise-til-spania.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvor-dro-de-tolv-apostler

Ingen kommentarer: