søndag 30. april 2017

Nr. 1928: Avisen Vårt Land har artikkel der de mener at jeg overhode ikke har gjort noe straffbart! Hallelujah, det er et angrep på tros- og ytringsfriheten, samt en snever av kristendomsforfølgelse Norsk rett driver med!

Nr. 1928:
Avisen Vårt Land har artikkel der de mener at jeg overhode ikke har gjort noe straffbart! Hallelujah, det er et angrep på tros- og ytringsfriheten, samt en snever av kristendomsforfølgelse Norsk rett driver med!

Faksmile fra avisen Vårt Land lørdag 29. april 2017.
Dette skriver avisen Vårt Land:

Ja til høyesterett.

Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.

-       Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og i sin kjerne skal ramme de mer direkte fredkrenkelser, sier han.
Wessel Aas mener det er mer naturlig å vurdere om blogginnleggene er ærekrenkelser?
Han viser til at Stortinget har en intensjon at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.

Slike saker er ikke lenger en sak for politiet og påtalemyndigheter.
I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredkrenkelser.

Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken.
-       Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett mener Wessel Aas.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas har helt rett, jeg har overhode ikke gjort eller skrevet noe straffbart.
Det er tull og nonsens det Norsk rett driver med, da om en skriver en ting en eller tusen ganger. Så har det ikke noen betydning om det er straffbart eller ikke!

Dommen fra Borgarting er slik jeg ser det, fabrikkerte løgner og usannheter.

Men det har nå visst seg at tingrettens dom som bygger på Jan Aage Torps fremstilling av saken.
For det er i hvert fall det som begge dommene bygger på!

Det som de legger til grunn, at jeg har skrevet så mye om Torp, så er det kun en brøkdel av det de legger til grunn, er sant.

Hva Jan Aage Torp og hans venner har skrevet om meg, overgår alt hva jeg har skrevet og talt imot Torp, mange, mange, mange ganger.

De har skrevet over 20.000 hatmeldinger imot meg de fire siste årene.

Braut og Fuglesteg har sendt hundrevis med personlige mailer til meg, min arbeidsgiver, min kones arbeidsgiver, hennes jobbmail, hennes privat mailer, min sønn, dokumentforfalskning, falske brev +++ mye mer.

Dette er ikke tatt med i det hele tatt!

Be kjære venner om at Brynjar Melings ankeskriv blir så godt skrevet at det slipper igjennom til Norsk Høyesterett.
Samt at jeg blir frikjent, til slutt!

Hele dommen, opplegget og alt er fabrikkert og iscenesatt for å «ta» meg»
Men kjære troende Jesus venner, be om saken slipper igjennom til Høyesterett og at jeg blir frikjent! Da jeg aldri har bryte noen Norsk lov!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Du får IKKE støtte av Vårt Land, men av en advokat som har uttalt seg. Selvsagt finnes det 2-3 forskrudde personer i dette landet, som til og med støtter frastøtende typer som deg!

Jan Kåre Christensen sa...

La nå Brynjar Meling skrive sitt ankeskriv, og Høyesterett vil avgjøre om jeg er forskrudd eller ikke.
Det gjør i hvert fall ikke du!

Anonym sa...

Anken vil selvsagt bli avvist. Å føre saken inn for Strasbourg koster fort en halv million. Og du vinner naturligvis ikke gjennom der heller...Kanskje på tide å kutte ut dette tullet, og konsentre deg om å kjøre buss?😯

Jan Kåre Christensen sa...

La oss ta en ting om gangen.
Første som er viktig, er Brynjar Meling som skal skrive ankeskrivet før 12. mai.
Så er det ankebehanling, om det blir søik jeg håper og tror.
Så kommer saken til Høyesterett, og jeg blir frikjent, 😁 halleluja 😀