søndag 16. april 2017

Nr. 1906: Hadde jeg fulgt alle rådene jeg hadde fått som ny på veien som troende – hadde mitt liv sikkert endt i katastrofe og uoverkommelige problemer!

Nr. 1906:
Hadde jeg fulgt alle rådene jeg hadde fått som ny på veien som troende – hadde mitt liv sikkert endt i katastrofe og uoverkommelige problemer!

Fra Store norske leksikon:
Fagforening, sammenslutning av arbeidstakere med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser. Andre ord for fagforening er fagforbund, arbeidstakerorganisasjon, arbeidstakerforening og tjenestemannsorganisasjon.

Fagforeninger kan ha svært ulikt preg i forskjellige land og har også hatt ulikt preg til ulike tider. I eldre tid var de gjerne organer for klassekamp ført av arbeidere mot arbeidsgiverne. I dag dekker begrepet organisasjoner for alle grupper av arbeidstakere.

Fagforeningene forhandler på medlemmenes vegne med arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner om tariffavtaler om regulerer arbeids- og lønnsforhold. Medlemmene blir bundet av disse avtalene.

Bilde av Elihu slik han kunne ha sett ut og som var ung og opplevde at de gamle ikke alltid hadde de rette svarene, men han selv.


Job 32 6 Så tok da Elihu, sønn av Barak'el, busitten, til orde og sa: Jeg er ung av år, og I er gråhårede; derfor holdt jeg mig tilbake og torde ikke uttale for eder hvad jeg vet.  7 Jeg tenkte: La alderen tale og de mange år forkynne visdom!  8 Dog, det er menneskets ånd og den Allmektiges åndepust som gjør forstandig.  9 De gamle er ikke alltid vise, ikke alltid forstår oldinger hvad rett er. 10 Derfor sier jeg: Hør nu på mig! Også jeg vil uttale hvad jeg vet. 11 Jeg ventet på eders ord, jeg lyttet efter forstandig tale fra eder, mens I grundet på hvad I skulde si. 12 Jeg gav akt på eder; men det var ingen av eder som gjendrev Job, ingen som svarte på hans ord. 13 Si ikke: Vi har funnet visdom hos ham; bare Gud kan få bukt med ham, ikke noget menneske! 14 Han har jo ikke rettet sin tale mot mig, og med eders ord vil jeg ikke svare ham. 15 De er forferdet og svarer ikke mere; ordene er blitt borte for dem. 16 Skal jeg vente, fordi de ikke taler, fordi de står der og ikke svarer mere? 17 Også jeg vil nu svare for min del; også jeg vil uttale hvad jeg vet. 18 For jeg er full av ord; ånden i mitt indre driver mig. 19 Mitt indre er som innestengt vin; som nyfylte skinnsekker vil det revne. 20 Jeg vil tale, så jeg kan få luft; jeg vil åpne mine leber og svare. 21 Jeg vil ikke ta parti for nogen, og jeg vil ikke smigre for noget menneske; 22 for jeg forstår ikke å smigre; ellers kunde min skaper lett rykke mig bort.Jeg ble frelst 25. januar 1981, men har alltid trodd på Gud og Jesus, men da tok jeg et personlig valg.

Når jeg ser tilbake på hva som jeg har gått igjennom, så er det med blanda drops jeg tenker på de veilederne som jeg har møtt.
Tommelfinger regel nr. 1 er vel alltid å gjøre motsatt enn det en blir fortalt da de stort sett alltid gir deg feil og gale råd.

Dette er mange eksempler på, små som store ting.

Det er sant som en sa, at de kristne er stort sett kun på veien når de går fra en grøft over til neste grøft. Da de passerer veien, er den eneste gang de er på «rett kjøl»!

Da jeg ble frelst ble jeg advart imot å trene, i hvert fall å satse skikkelig. Det var forferdelig, og det kunne gå utover det meste.

Kino og teater, og det meste ellers.

Dagens pinsevenner vet ikke at gårsdagens pinsevenner advarte imot dette som de deltar og ser på den største selvfølgelig å delta og være en del av.

Hva er det som gjør at de er totalt fremmed det som bare for tredve år siden var en selvfølge? Og de vet ikke engang hva gårsdagens og de første pinsevennene forkynte og praktiserte.

Være med i fagforeningsarbeid på jobb, det var unødvendig da Herren var vår støtte og som vi kunne gå til!

Men kommer en opp i vanskeligheter på jobben, hvem skal da hjelpe deg? Gud eller mennesker? Gud bruker faktisk mennesker, så hele denne tanken er egentlig absurd.
Skulle jeg fulgt det som jeg ble fortalt som nyfrelst, for et vanskelig liv!

Det å være med å en fagforening, ble sett på som negativt. Men på en arbeidsplass, hvem skal forsvare deg? Det er veldig vanskelig å stå helt alene, hjelp fra andre troende kan du bare stort sett bare drømme om!

Jeg har jobbet på flere store arbeidsplasser over lengre periode, og havnet opp i helt uforskyldte negative hendelser. Alt selvfølgelig fordi det var mennesker som ikke ville meg noe særlig godt i de tilfellene stort sett.

Hvem hjalp meg?
Det var stort sett fagforingen, og Herren.
Kristne brødre og søstre står som regel aldri opp for en, men de er gode å ha som forbedere.
Jo, jeg tror på et organisert arbeidsliv, kun å «stole» på Herren er noe umodent og overspent. Selv om de første pinsevenner og andre mente at Herren ville hjelpe. Ja, det gjør han, men det er sunt også med mennesker som hjelper enn!

Sluttkommentar:

Når jeg ser tilbake på hva jeg er blitt opplært og «innført» som en praksis blant oss frikirkelige. Så er det mye som er godt, men sannelig også mye som er dårlig og nesten horribelt!

Er glad for min del at jeg tidlig lærte med å stå på egen ben og gjøre egne valg!
Et av dem, var at på en arbeidsplass så ville jeg være med i fagforingen om det lå i bakhode at dette var «feil»!

Har sett der som stort sett ellers, at jeg valgte rett. Mens «gårsdagens» pinsevenner hadde feil der som så på mange andre plasser!
 
Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1909-carl-i-hagen-aril-edvardsen.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1903-kampen-jeg-kjemper-dreier-seg.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1902-be-for-full-frikjennelse-kjre.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1899-hatpoltiet-og-hat-pastoren-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1898-narreapostel-jan-aage-torp-ma.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1604-innen-4-august-ma-jan-aage-torp.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1595-avisen-dagen-beviste.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1602-knusende-nederlag-for.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1594-berammelse-for-rettsaken-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html

http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1589-jan-aage-torp-hva-har-oppnadd.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1590-som-forventet-anken-gikk.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1361-anken-gikk-igjennom-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1585-politiet-i-norge-trenger-ikke.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html


 

Ingen kommentarer: