torsdag 31. august 2023

Nr. 3265: Norges Høyesterett tok seg ikke bryet med å se på overgrep saken imot oss!

 Nr. 3265:

Norges Høyesterett tok seg ikke bryet med å se på overgrep saken imot oss!

 

Bryt alle demoniske og Sataniske bånd over disse etater.

Plan og bygningsetaten i Oslo, Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Slik at Guds vilje og rettferdighet skjer i saken.

Der  vi får godkjent mur,  trapp og bod. 

Og oppreisning i Jesu Navn! 🙏


https://www.sokelys.com/hoyesterett-har-forkastet-evanglist-jan-kare-christensens-anke-over-tvangsmulkter/#more-54232

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3223-saken-vedrrende-trekk-av.html

https://sokelys.com/2_Kjennelse_99950305.pdf

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3257-hva-er-det-norges-hyesterett.html

 

Trist, men samtidig. Forventet!

Norges Høyesterett tok seg ikke bryet med å se på overgrep saken imot oss!

 

Her er domsslutningen:

 


 

Det var tre to høyesterettsdommere og Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie som i dag tok avgjørelsen om å la dette overgrepet fortsette.

 

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie

 


Dommer Kine Elisabeth Steinsvik

 


Dommer Hilde Indreberg

 


Jeg fikk en salme av en broder i dag. Vil dele den med alle mine lesere.

Be fremdeles, denne saken er ikke over. Dette er et overgrep.

Myndighetene har en lang rekke med overgrep, så dette er ikke første gang de spiller på lag med mørke. Det er en åndskamp, det gode imot det onde.

Lyset imot mørke, sannhet imot løgn. Det myndighetene er direkte styrt av mørkets krefter og makter slik de holder på ovenfor oss!

Vi kommer ikke til å løfte en finger for å etterkomme noe av overgripernes vedtak og pålegg.

 

Salme 94 1. Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar dig i herlighet!  2 Reis dig, du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de overmodige!  3 Hvor lenge skal de ugudelige, Herre, hvor lenge skal de ugudelige fryde seg?  4 De utgyder en strøm av ord, de fører frekk tale; alle de som gjør urett, taler store ord.  5 Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de.  6 Enken og den fremmede slår de ihjel, og farløse myrder de.  7 Og de sier: Herren ser ikke, og Jakobs Gud gir ikke akt.  8 Gi dog akt, I ufornuftige blandt folket, og I dårer, når vil I bli kloke?  9 Mon han som planter øret, ikke skulde høre? Mon han som skaper øiet, ikke skulde se? 10 Mon han som refser hedningene, ikke skulde straffe, han som gir menneskene forstand? 11 Herren kjenner menneskenes tanker, han vet at de er tomhet. 12 Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov 13 for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige. 14 For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv; 15 for dommen skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de opriktige av hjertet skal gi den medhold. 16 Hvem reiser seg for mig imot de onde? Hvem stiller seg frem for mig imot dem som gjør urett? 17 Dersom ikke Herren var min hjelp, vilde min sjel snart bo i dødsrikets stillhet. 18 Når jeg sier: Min fot vakler, da holder din miskunnhet mig oppe, Herre! 19 Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel. 20 Har vel fordervelsens domstol noget samfund med dig, der hvor de skaper urett under skinn av rett? 21 De slår sig skarevis sammen imot den rettferdiges sjel, og uskyldig blod dømmer de skyldig. 22 Da blir Herren mig en borg, og min Gud min tilflukts klippe. 23 Og han lar deres urett komme tilbake over dem, og for deres ondskaps skyld skal han utrydde dem; ja, Herren vår Gud skal utrydde dem.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Skuffende avgjørelse! Men ikke overraskende nei,du siterer helt riktig Salmene 94 hvor spesielt vers 20 er treffende "Har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg, der hvor de skaper urett under skinn av rett?"

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, jeg fikk den salmen før jeg fikk dommen.
Salme 94.
Fint det verset du siterte:

Vers 20 er treffende "Har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg, der hvor de skaper urett under skinn av rett?"

Jeg tolker det slik, at Gud har full kontroll.
Han ser den uretten som blir begått imot oss.
Du vet, da Israel skulle gå ut av Egypten.
Var sjansen minimalt for at kanskje en mengde av 3 Millioner skulle klare det.
Vi vet hvordan det gikk.
Alle Israelittene gikk tørrskodd over det Røde Havet!
Mens Egypterhæren – datidens sterkeste hær – druknet alle som en mann!

Det blir spennende å se hvilken vei som Herren vil ta denne saken!
Bare fortsett med å be!
Takk! Gud er god, har full kontroll!

Jesus selv sier han har all makt i himlene og på jorden!
Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!
Det er litt av en attest å få!