søndag 24. april 2016

Nr. 1463: 40 år!

Nr. 1463:
40 år!

 
Skrevet 03. juli 2007 av Jan Kåre Christensen


søk på dette og fra rundt 2006 og ut over da var jeg mest aktiv.


 
Dette er fra kristenblogg.no som jeg skrev på for 10 år siden og som er så mye omdiskutert der nå. Kommer til å legge ut et par artikkler fra dette forumet.


Jeg skriver som Evangelist. 

Bilde av meg og min hustru Berit.

 
Amos 4.12: ”Derfor vil jeg gjøre dette med deg, Israel. Og fordi jeg vil gjøre slik med deg, Israel: Gjør deg rede til å møte din Gud!“. Gjør deg rede til å møte din Gud, lød profetens ord.

Slik lyder også Herrens ord til oss i dag. Uansett hvor du er og hvem du er. Ingen av oss har garantien for morgendagen. I dag er frelsens dag. Vi leser om Israel i 4. Mos. 13-14 at Gud ville at de skulle innta løftes landet. Men i trass, så gikk de glipp av den muligheten som Gud hadde lagt til rette for dem. I overført betydning, så tror jeg at Gud har lagt ting til rette for oss. Når vi ser på de tegn og hva som har betydning for om Herren kommer tilbake, så sier Peter et ord i 2.Pet.3.11-12:” Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann”. Her møter vi det samme igjen. Israels vandring i ørkenen skulle være på 2 år, men ble på 40 år. Herren ønsker å hente bruden hjem til seg, men er hun rede til å møte ham? For meg, så er det paralleller her. La meg ta et lite personlig vitnesbyrd. Der jeg vokste opp, var det en god del kristne.Nå en god del år etterpå, er  halvparten av alle de som jeg vokste opp i blant, skilt.  Og en god del av de som var  kristne, er gift opp på nytt. Da jeg var nyfrelst, var dette helt uttenkeligt. Men attetyden har også forandret seg. Når jeg spør dem, så er det alltid at de er den uskyldige parten, derfor er tillatt å gifte seg igjen. Når en sier hva skriften sier, da får en høre at en er lovisk og dømmende, men selv kan de fordømme ikke troende, ufrelste homoseksuelle i verste ordlag og andrre forhold som ikke troende lever under. Med selv vil de  ikke bli forstyret i sin synd. Slik kunne en ha nevnt mange ting. Jeg vet ikke om Jesus kommer igjen i år eller om 40 år. Men skulle Herren kommet igjen i løpet av dette året, så hadde det kanskje foregått i det stille? Hadde det vært en jublende og seirende skare? Det står ivertfall i Guds ord, “ For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Jeg kan ikke se at kristne som fordømmer ikke troende i harde ordlag men selv lever imot hva Guds ord sier lever livet med Herren! Videre: Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til” (Rom.8.14 og 9b). Dette er noen veldig klare og sterke ord. Jeg tror ikke de som ikke tar et oppgjør med sin egen synd, har Den Hellige Ånd.

Med andre ord, vi kan “godkjenne” hverandre. Vi kan innbille oss ting. Men det er Gud, den allmektige, som avgjør alt, ikke vi. Han er det vi alle mennesker skal gjøre regnskap for. Av Israels menighet som gikk ut av Egypten der en anslagsvis skare på 3 millioner så var det kun 2 som kom inn i landet og det var 2 menn som hadde en annen ånd og et annet sinnelag ( 1.Kor. 10). Jeg håper at det er flere enn 2 i Norge, det er derfor det er så viktig å være rede til å møte Jesus hver dag, vi må leve som om dagen i dag er den siste vi har igjen før Jesus kommer å henter bruden hjem til seg før den Antikristelige trengsel går over jorda!

Etter min oppfatning, så er det større likheter med oss som er Kristne i Norge i 2007, med Israels barn i ørkenen, enn de som gikk inn i løfteslandet. Kanskje Herren må drøye med oss i 40 år, før vi er stand til å møte han. Men da blir det kun dem som har samme Ånd som Josva og Kaleb. Og det blir ikke de som er foreldrer i dag, men barna. Med andre ord, det må en total omveltning til. Guds menighet anno 2007 holder antaglsvis ikke mål! Men menigheten anno 2047 holder kanskje mål? Jeg er ingen profet. Men jeg elsker å granske, grunne og studere bibelen. Den forteller meg, at verken menigheten eller Israel er fullt ut rede for den gjerningen og oppgaven som Gud har for dem.  For meg, så er dette en parallell til menigheten. Derfor blir jeg ikke overrasket om Herren drøyer. Han vil at vi skal være det han har tenkt at vi skal være: En brud som gjør seg rede til å møte sin brudgom. Hvordan skal bruden - menigheten - smykke seg? Med “det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger” (Åp.19.8). Skulle Herren fremdels drøye, så er det med evige og Guddommelige hensikter, han vil at ingen skal komme til skamme, men bli en del av bruden. Når noen skal gifte seg, så prøver de begge å gjør seg mest mulig flid for å tekkes den en skal gifte seg med og se velbehagelig ut. Hvordan er det med menigheten - Jesu Kristi brud? Vil hun tekkes verden? Eller vil hun tekkes han som hun er trolovet med, men skal snart gifte seg med og feire bryllup i sammen med? Er du en Jesu Kristi Brud? Eller lokker og bedrar verden deg? Valget er ditt! For tid og evighet! La deg ikke dåre! Bryllupsklokkene ringer for bruden! Er vi rede til å møte Jesus? Eller har vi verden kjær som Lots hustru? Det som gjør oss rede til å møte vår brugdom, er at vi lever Kristus-livet! Og det er verdens mest vidunderlige og storartete liv, livet i sammen med han som elsker oss og har oss inderlig kjær!

Del på Facebook      Send på epost       Skriv ut

Innholdet i dette innlegget er bloggforfatterens eget åndsverk, og er ikke nødvendigvis Kristenblogg.no sin offisielle holdning til tematikken.

Kommentarer

90 kommentarer til innlegget “40 år”

1.    Apostelen Johannes sa når han fikk se inn i himmelen og i det nye Jeruasalem; Kom Herre Jesus! Det bør også være vår bønn og innstiling.

Jan Kåre

Kommentar #25177, skrevet av Evangelist | 03. juli 2007 kl. 20:59

2.    Veldig bra Jan Kåre.Og veldig sant at det sikkert er mange som ikke tenker så mye på at de skal være klare
Når du nevner gjengifte,så lurer jeg på:hva med nåden,tigivelse om man har feilet
Tror du ikke at om et par er skilt og har inngått nytt ekteskap kan bli tilgitt.Blir ikke dette om det er feil(synd) sett på som et fall?
Mener du at de for alltid er utestengt borte fra Herren og et liv med Han

Kommentar #25178, skrevet av Jone | 03. juli 2007 kl. 21:06

3.    Til Jone

Det er Gud som avgjør alt. Men jeg tror ikke 2 frelste har rett å gifte seg igjen på hver sin kant. Men skulle den ene falle i fra og leve et liv borte fra Gud og ikke ønsker forsoning tror jeg en er fri til å gifte seg.

Men det jeg også er sterkt imot, det er å moralisere de ikke troende, den vestlandspietismen jeg er oppvokst med er drepende!

Men dette ligger litt på siden, som Hyrde i Guds menighet tror jeg at en ikke har rett og lov å gifte seg på nytt igjen uansett, gjør en det så diskvalifiserer enn seg for å ha en tjeneste i menigheten.

Kommentar #25179, skrevet av Evangelist | 03. juli 2007 kl. 21:11

4.    Hei Jan Kåre, håper alt er vel.

Spennende innlegg.

Hvis jeg forstår deg riktig kan vi korte ned disse 40 årene dersom vi er “flinkere”?

Kommentar #25190, skrevet av olec | 03. juli 2007 kl. 22:17

5.    Til olec

Det er ingen av oss som kan si det direkte dag eller time, mener jeg.

Men verden skal være moden for å ta imot Antikrist og den Falske Profet, og faktisk Israel vil også ta imot Antikrist ved innledningen til den store trengsel.

Mens menigheten, Jesu Kristi brud skal være rede og moden til å møte sin brugdom og frelser i lufthimmelel, der går ferden videre til det Nye Jerusalem for å feire bryllup.

Jesus kom i tidens fylde første gang, slik vil han komme også 2. gang!

Kommentar #25198, skrevet av Evangelist | 03. juli 2007 kl. 22:41

6.    Et personlig vitnesbyrd

Det er så viktig å være lydig når Herren vil noe!

En broder av meg opplevde Herrens tiltale at han skulle vitne for noen, 2 sviebrødre. Han sa til Herren, jeg vet du vil dette, men jeg har så lite penger og så lite bensin på tanken. Herren sa at dette skulle han ta seg av. Men fremdeles var han ikke lydig. Herren virket på ham men han måtte reise 3 mil en vei for å komme til dem. Kvelden kom og han fikk de pengene som Herren hadde lovet, men da hadde dagen godt. Da sa han til Herren at han skulle gå dagen etterpå.

Morgendagen kom, men da var de 2 sviebrødrene forulykket!

Kommentar #25234, skrevet av Evangelist | 03. juli 2007 kl. 23:49

7.    Et personlig vitnesbyrd!

Kona mi jobbet i retten når vi bodde på vestlandet.

Når hun var i retten kom plutselig Guds Ånd over henne når det gjaldt ei dame der i retten. Tårene spratt og Den Hellige Ånd virket. Kona mi kjennte sterkt at hun skulle vitne for den dama som hadde gått på stoff. Der gikk den anledningen fra henne.

Så gikk det 1. mnd tid og dette var en fredag. Kona mi hastet hjem etter jobb på fredagen og plutselig så såg hun samme dama som hette Marianne stå ved en trappeoppgang til ei dame som var kjent for å ha med stoff å gjøre. Der hadde kona mi enda en anledningen å vitne. Som dessverre vi frelste så mange ganger gjør når Den Hellige Ånd virker og annledningen byr seg, vi utsetter det.

Helga gikk og kona mi var tilbake på jobb på mandagen. Siden denne dama var kjent i retten så var det første hun fikk høre når hun kom på jobben på mandagen; Marianne er død!

En tid etterpå så hadde VG en reportasjeom dette. På første siden på VG sto det; Hvorfor måtte Marianne dø? Og det var også hele midtsiden om dette. Hvorfor måtte Marianne dø?

Vi viste det, dessverre så var det en som hadde vært ulydig når Den Hellige Ånd ville frelse et menneske som dessverre døde i overdose istedenfor å bli frelst!

Jan Kåre

Kommentar #25239, skrevet av Evangelist | 04. juli 2007 kl. 0:01

8.    Dette var bra, Jan Kåre. Du skrev tidligere at Gud ikke var ferdig med deg. Her virker det som om du har “vert litt på vei”. Gud har gitt en og annen liten dråpe av livets vann som du har tatt imot. Er det ikke herlig å være på vei - på veien, Kristus.

Så alt for mange har parkert!

Budskapet over er ikke det budskapet evangelisten Filip kom med. Gjør man et studium av ordet “evangelium” (som hører sammen med “evangelist”), så er det det grunnleggende det normalt handler om.

Dette var ikke det mest grunnleggende. Det handlet om omvendelse for Guds folk. Videre var det fremtidsrettet.

Jeg vet hva dette er, og det er ikke evangelistens tjeneste.

Stå på! Kjempegodt å lese.

Kommentar #25261, skrevet av Arild Holta | 04. juli 2007 kl. 1:12

9.    Takk for gode ord Arild, det varmer.

Ja, jeg mener jeg har også mer en Evangelistens tjeneste, men det viktige er å komme frem med det som Gud legger i og påhjerte.

Hvis du er i hovedstaden får du ta kontakt, her er min adresse:
jk.chris@online.no

Jan Kåre

Kommentar #25270, skrevet av Evangelist | 04. juli 2007 kl. 8:26

10.Når kommer Jesus igjen?

Jeg tror Jesus kan komme igjen i dag, ingen av oss vet dagen eller timen!

Men så langt jeg kan se ting i fra Guds ord, så er det noen småtrekk som står igjen.

1.) Verden skal evangeliserer, det er noen få stammer som står igjen.

2.) Verden skal bli enda mer korrupt. Når menneskene forgriper seg på andre så skal de ikke bli straffet, det blir som i dyreverden, den sterkeste kan gjøre det han vil. I Sodoma og Gomorra voldtok de uten å få straff (et eksempel).

3.) Gud vil rense, helliggjøre og fyle sin menighet med Den Hellige Ånd på en sterkere måten enn i dag.

4.) Det skal bli en tilsynelatende fred i Israel og jeg tror den muren som Israel har bygget skal rives.

5.) Europa skal bli den ledenede superstaten, Kina og Sovjet skal mer opp og USA mer ned.

Jan Kåre

Kommentar #25271, skrevet av Evangelist | 04. juli 2007 kl. 8:46

11.Tidfesting

Det er helt feil i tidfeste Jesu hjenkomst, noe som både Adventistene og Jehovas Vitner har gjort og enkelte andre religøse\kristne grupperinger, men vi vet at tiden nærmer seg, er DU rede til å møte Jesus, allt annet er av underordnet betydning i våre liv!

Jan Kåre

Kommentar #25370, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 8:41

12.Tidfesting

Det som en legger merke også til tidfeste, istedenfor når slike bevegelser som Adventisten som tidfestet første gang at Jesus skulle komme tilbake 1842? og Jehovas Vitner har gjort det så mange ganger, at da begynnte noe helt nytt i åndens verden, det ble konklusjonen istedenfor å innrømme at en hadde bedrad andre!

Kommentar #25371, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 8:49

13.Det sjokkerer meg at mange kristne har veldig manglende kunnskap om endetiden. Anbefalt lesning:

- "Endetid" av Ulf Magne Løvdahl, http://www.frihet.no

- "Livet i endens tid" av Arnfinn Clemetsen, http://hermon.no/index.php?page=show_book&id=5990

- Johannes Åpenbaring

- Esekiel 38-39

- Andre innlegg om endetiden her på Kristenblogg: http://www.kristenblogg.no/?cat=2 

Kommentar #25376, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 10:00

14.Evangelist: godt at du har peiling på endetiden. Da er vi ihvertfall to! ;)Vi skal ikke spekulere i et konkret tidspunkt for opprykkelsen og Jesu tilbakekomst. Men det står i Bibelen at vi som kristne skal "kjenne tiden" vi lever i. Enhver belest og samfunnsengasjert kristen vil skjønne at vi er godt inne i endetiden (endetiden begynte ved opprettelsen av menigheten etter Jesu død og oppstandelse), og at endetiden i dag er mer lik Bibelens beskrivelse av endetiden enn noensinne. Tenk bare på jødenes tilbakekomst til Israel. Halleluja, Jesu andre komme er "nær"! Hvor nært gjenstår å se… men utifra hva som skjer i verden, med Israel, USA, allianser mellom Iran, Russland og andre muslimske land, vil vi skjønne at tiden er nær. Gog-krigen er under planlegging. Tenk på hvor mye som har skjedd av utvikling i verden de siste 50 år. Tenk da på hvor mye mer som vil skje i løpet av de neste 50 år. Jeg kunne holdt et langt foredrag om dette, kjenner jeg.

Så jeg vil bare oppfordre alle å lese bøkene nevnt ovenfor, samt lese alle innlegg om endetiden her på Kristenblogg.   

Kommentar #25377, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 10:06

15.En kristen som ikke er samfunnsengasjert eller ikke er utenrikspolitisk engasjert, er for meg et mysterium… Hvordan kan man “kjenne tiden” som kristen når man ikke lar seg engasjere av tiden vi lever i og Bibelens ord om endetiden?

Kommentar #25378, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 10:11

16.Til Andreas

Jeg er helt enig med deg i synet på endetiden.

Men jeg har en Broder som opplevde en så sterk dåp i Den Hellige Ånd og ild at andre bokstavelig såg ildtunger over hode på ham.
Det var i et par år ettterpå han ikke såg TV eller noe omtrent, det har kommet siden da. Vi er forsjellige hvor samfunnsengasjert og opplyst vi er, det har også med innteresse å gjøre.

Men jeg sa for 25 år siden at TV`en kommer til å forandre seg. Bl.a så vil en kunne henge den opp på veggen som et bilde, det er skrevet i Johannes Åpenbaring, det har skjedd!

Kommentar #25381, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 10:27

17.Jepp, Evangelist.

Forøvrig er det mange måter å ta til seg informasjon om verden på. Man trenger ikke TV for å vite mye om verdenssituasjonen. Man har jo Aftenposten og Vårt Land også. :)

Kommentar #25382, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 10:30

18.Tenk også på at det står i Bibelen at hele verden i løpet av få minutter vil få se det store mirakelet Gud vil gjøre i Gog-krigen. På 1700-tallet var det vanskelig å skjønne at hele verden skulle få se alt i løpet av minutter. Men nå skjønner vi det: vi har fått TV. 

Det står også noe om i Bibelen at jødene vil "komme flyvende hjem til Israel som en ørn på himmelen" i endetiden. Husker ikke helt hvordan det er formulert, men det er ikke så nøye. Det viktige er at det har skjedd! Jødene har kommet hjem i hopetall med fly, fra alle verdenshjørner. Tror dere at de på 1700-tallet skjønte noe av denne profetien i Bibelen? Nei, de skjønte ikke et fnugg. "Mennesket kan jo ikke fly", tenkte de. Men da flyet ble oppfunnet skjønte man det…

Kommentar #25383, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 10:34

19.Hei Jan Kåre.
har du skriftstedet til dette?

“Bl.a så vil en kunne henge den opp på veggen som et bilde, det er skrevet i Johannes Åpenbaring, det har skjedd! “

Kommentar #25384, skrevet av olec | 05. juli 2007 kl. 10:35

20.Til Andreas

Det står i Jesaja det du nevnte, ordrett 700 år før vår tidsregning, skal si at profetorde er treffsikkert. Bl.a så ville de jødene som bodde i Jemen være med flyet med en gang fordi det lignet på en ørn og de hadde lest det skriftstedet i Jesaja.

Kommentar #25385, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 10:39

21.Til olec

Er det ikke godt nok at jeg har sakt det for 25 år siden?

Les hele åpenbaringsboken, men spesielt 13.14-15 og 14.11 og 19.20. Når det står om Tv eller et lignede medium, så nevner bibelen bilde, og bilde kan en henge opp på veggen!

Kommentar #25386, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 10:43

22.Evangelist: Amen!

Kommentar #25387, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 10:48

23.Her draes det raske og lette konklusjoner,
Pass på så dere ikke føres vill !!!!

Kommentar #25394, skrevet av Anonym | 05. juli 2007 kl. 11:41

24.Les din bibel, Anonym. ;)

Kommentar #25397, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 11:53

25.Det gjøres hver dag.Her er så mange rare påstander. Det er kun synsing det meste. som utgies som bastant fakta, noe det ikke er

Kommentar #25398, skrevet av Anonym | 05. juli 2007 kl. 12:03

26.Jan Kåre sa: “Er det ikke godt nok at jeg har sakt det for 25 år siden?”

Nei, faktisk ikke. :-D. Jeg foretrekker å gå rett til kilden.

Hva skriftstedene angår syntes jeg de er svake mht tv altså. Det kan jo bety noe helt annet, det trenger vel ikke være et medium en gang.

Det sagt, så kaller jeg jo TV for “husguden” så…

Jeg tror nesten jeg må grunne litt på den der altså…

Kommentar #25399, skrevet av olec | 05. juli 2007 kl. 12:10

27.Hva er det du mener er synsing, Anonym? Hva er det som ikke er bastant fakta? Forklar, er du snill. For meg virker det som det er du som forsøker å føre folk vill her…

Kommentar #25400, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 12:11

28.Står der TV eller fjernsyn, nei der står BILDE hva skulle tilsi at det betød noe annet ??
INGENTING!!!!
Skal folk tilbe TV aparatet, er det det dere mener ?

Kommentar #25402, skrevet av Anonym | 05. juli 2007 kl. 12:29

29.Andreas og Evangelist:

Hvis dere virkelig mener at TV er en “bildestøtte til ære for dyret” forutsetter jeg at at dere ikke har TV hjemme.

Hva med dataskjermer?

Kommentar #25404, skrevet av per arne | 05. juli 2007 kl. 12:35

30.Åja, det er det du reagerer på, Anonym. Se Johannes Åpenbaring 13:14-15:

“Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.”

Du ser kanskje ut ifra dette at dyrets bilde kan være for eksempel TV. Det kan også være andre ting. Jeg mener selv at det ikke nødvendigvis handler om TV.

Poenget er jo at det i endetiden vil bli pålagt alle å bære “dyrets merke”, hvis ikke blir man forfulgt og straffet av Antikrist og hans medsammensvorne.

Dette har jo også med avgudsdyrkelse å gjøre. Man skal ikke tilbe dyrets bilde, dyrets merke eller andre ting.

Kommentar #25405, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 12:40

31.per arne: jeg mener ikke det, angående TV. Det var Evangelist som skrev det.

Kommentar #25406, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 12:41

32.Andreas:

Jeg bare registrerte at du konkluderte hans innlegg med Amen.

Hvis du tror det er en mulighet for at TV kan være dyrets bilde forutsetter jeg at du ikke har TV. Sånn for sikkerhets skyld.

Kommentar #25407, skrevet av per arne | 05. juli 2007 kl. 12:45

33.Åja, da skjønner jeg misforståelsen, per arne. Jeg konkluderte Evangelist sitt innlegg #25385. :)

Nei, jeg tror ikke på at TV er dyrets bilde i dag. Men det kan bli det! Du vet jo at Antikrist og hans “regjering” vil forsøke å overta kontrollen av det meste politisk i hele verden i endetiden. Da er det naturlig å tro at det også gjelder TV og medier. Om det skjer før eller etter opprykkelsen vet vi ikke. Men jeg tror ihvertfall at TV potensielt kan bli et verktøy for Antikrist i fremtiden.

Var mine synspunkter bedre forklart nå? ;)

Kommentar #25408, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 12:48

34.Til Andreas
Se det, det Kan være TV, ja, det kan være endel forskjellige ting og faktisk ting som ennå ikke er funnet opp.

Dere må ikke så bombastisk slå fast noe som slettes ikke er så sikkert. Har faktisk hørt mange merkelige fortolkninger av mye i Åp.
Boken heter Åpenbaringsboka for at den skal kunne forståes, det ble den av de menneskene som levde på den tida den ble skrevet.Da må en også tilegne seg hva kirkefedrene har skrevet om saken.

Kommentar #25409, skrevet av Anonym | 05. juli 2007 kl. 12:51

35.Anonym: som du ser har jeg presisert mitt syn ovenfor. Det betyr at jeg ikke bombastisk påstår at TV er et dyrets bilde.

Kommentar #25410, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 13:00

36.Til Andreas
Du gav meg det råd at jeg skulle lese min Bibel.
Det gjør jeg faktisk 2 timer hver dag, jeg studerer den meget nøye.

Kommentar #25415, skrevet av Anonym | 05. juli 2007 kl. 13:32

37.Huffa meg

Hvor har jeg sakt at bilde er dyrets merke eller hva enkelte mener slik som anonym og Per Arne.

Jeg mener at Antikrist vil gjøre BRUK av en TV eller en kommende oppfinnelse som vil erstatte TV`en. Der en vil ha det hengt opp på veggen som et bilde og det vil være et toveiskommunikasjon der Antikrist og hans håndlangere vil ha full kontroll over menneskene, spesielt i Europa eller for å si det mer korekt, i “det gamle Romerriket”. Dette var lettfattelig forklart!

Kommentar #25439, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 19:06

38.Nei når mennesker skal tyde endetiden blir det bare tull….
Jeg har hørt dusinvis av endetidsteorier alle med samme skråsikkerhet.

Ha heller olje på lampen det er mye bedre…

Kommentar #25441, skrevet av Geir Rune | 05. juli 2007 kl. 19:24

39.Til Geir Rune

Det er jeg ikke enig med deg at en ikke skal gå inn i Guds ord og “tolke” Guds ord under DHÅ veiledning og bønn.

Men det viktigste er å være brennende i Ånden og gjøre Guds vilje som du skriver!

Kommentar #25442, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 19:28

40.Men det som var “dumt” her var at jeg ble tillaget andre meninger enn jeg har. Jeg er ikke imot, men for å ha en TV eller 2 som vi har.

Jan Kåre

Kommentar #25443, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 19:35

41.Til Andreas

Jeg synes du skriver meget godt og klargjørende her!

Kommentar #25446, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 19:49

42.Til olec

Det jeg sa for 25 år siden var at TV`en vil forandre form. De “gamle” Tv`en er en stor koloss, men de nye er som et “møbel” og et “bilde” som henges på veggen. Det var selvfølgelig min tolkning og foruttsiggelse når TV`en veide 50 kg og var alt annet enn et bilde.

Men det neste blir sikker at vi kan ta ting inn på dataen og ha en TV hengende på veggen som et bilde og velge selv hva en vil se. Derefter blir det også to veiskomunikasjon, det står i Guds ord mener jeg.

Kommentar #25448, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 20:06

43.Takk Jan Kåre for oppklaring.

kanskje har du rett.

forøvrig:
“sitat: TV hengende på veggen som et bilde og velge selv hva en vil se. Derefter blir det også to veiskomunikasjon”

Dette finnes i dag!

Flatskjerm og webcamera gjør omtrent dette.

Kommentar #25459, skrevet av olec | 05. juli 2007 kl. 20:48

44.Til olec

Men dette sa jeg for 25 år siden, da jeg “tolket” Guds ord. Men det skal bli allemannseie!

Kommentar #25463, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 21:03

45.Til olec

Det at “lile” jeg kun se ting i min ungdom og nå når jeg begynner å bli litt eldre og ser at Guds ord går i oppfyllelse så vokser min tro formidabelt selv om den er lite som et sennepsfrø!

Kommentar #25464, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 21:22

46.Etter Evangelists oppklaring her, må jeg si at jeg er veldig enig med Evangelist. Godt at vi har likt syn på mye også, Evangelist! :)

Kommentar #25465, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 21:24

47.Til Andreas

Jeg tror du vil etterhvert også få ting justert og jeg også, da blir vi enda mer enige!

Kommentar #25468, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 21:40

48.Evangelist: ja, vi utvikler oss alle som kristne, hvis vi er villige til å lytte til det Gud sier til oss. :)

Kommentar #25469, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 21:42

49.Men det aller, aller viktigste tegn på at vi er i endetiden er Israel, ikke rart at det er konflikter der, Satan gjør alt det han kan for å uttslette det folke, fordi at Gud har utvalgt dem, ikke fordi de er noe bedre enn andre, men fordi at Gud bestemte det!

Kommentar #25470, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 21:43

50.Det er med undring en hører om den massive fordømmelsen mot Israel.

For meg så fremstår det masive angrep egentlig som et angrep på Gud. Får vi bort Israel, så får vi også Gud bort kunne en trodd at de ville si, men det er egentlig sant. Blir Israel utryddet, så kan vi ikke feste litt til bibelen, da har den vist seg å ikke være sann.

Kommentar #25471, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 21:54

51.Hør, hør! Evangelist har lest endetidsleksa si. Hehe ;)

Kommentar #25472, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 21:55

52.Til Andreas

Er du klar over at vi har en profetisk tro?

Allt det vi opplever, tror og kommer til å oppleve, finner vi dekning for i bibelel allerede nå!

Når Jesus kom så var det profeter om han gang på gang, både hans fødsel og unnfangelse (Jesaja 9) og hans liv, hvordan han skulle dø og hva han skulle dø av ( Salme 22).At han skulle stå opp og fare opp til sin Fader og komme igjen (Sakarja). Dette er selvfølgelig i stikkordform.

Slik er det også med menigheten. (Efeserbrevet 3).
Slik er det også med Israel. (Roerbrevet 9-11).

Jan Kåre

Kommentar #25473, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 22:07

53.Ja, veldig klar over det, Evangelist. Det er derfor jeg er så opptatt av å spre kunnskap om det Bibelen sier om endetiden. Det er derfor jeg har skrevet så mye om det her på Kristenblogg, og en del andre steder. Det er så viktig at kristne har kunnskap om tiden vi lever i og endetidens begivenheter!

Kommentar #25474, skrevet av Andreas | 05. juli 2007 kl. 22:09

54.Det siste var selvfølgelig Romerbrevet kapitel 9.10 og 11 som omhandler Israel`s forkastelse av evangeliet og derefter gjenopprettelse!

Kommentar #25475, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 22:09

55.Jeg var nede i Israel ifjor. Jødene er ikke spesielt “troende”. De lever nesten i frykt over hvor stor motstand de har fra verdenssammfunnet.

Jeg snakka med alle typer mennesker. Også soldater. De forstår ikke at Gud er med dem, men en dag så skal de forstå at det er kun en de kan og skal sette sin litt til; det er Guds messias; Jesus Kristus!

Kommentar #25476, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 22:25

56.Hvor i Bibelen står det at det er så viktig å spre kunnskap om endetiden og hva skyldes denne enorme interessen for en endetid? Er dette noe dere lengter så etter eller er det for å bevise noe? Tror ikke en Gud synes det er viktig som bevis iallefall så da er det i tilfelle egoistisk “se hvem som har rett”

Dette er enda en sånn “mørkemanntale” som skremmer folk vekk fra kristen tro. Skal man ikke fokusere på det glade budskapet?

Kommentar #25477, skrevet av skien | 05. juli 2007 kl. 22:27

57.Til Skien

Hva er det som gjør deg til å tro at vi er mørkemenn?

Profeten sier:” Jeg vet hvilke tanker jeg har om dere, fredstanker, jeg vil gi dere fremtid og håp”. Når Gud har slike tanker om oss, så gjør det vel ikke oss til “mørkemenn”? Skien.

Kommentar #25480, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 22:38

58.sa vel ikke at dere ER mørkemenn - men akkurat verdens ende er jeg heller lite opptatt av som de fleste andre mennesker i verden. Hvorfor skal vi være opptatt av det? Mye viktigere å gjøre verden til et bra sted å være å leve i nuet og fokusere på fremtid og håp.

Andreas sier han er opptatt av å spre kunnskap om endetiden.. skjønner ikke hvorfor det er viktig.

Kommentar #25481, skrevet av skien | 05. juli 2007 kl. 22:44

59.Til Skien

De virkelige mørkemennene er de som ikke vil ta i mot Jesus. Og de som er “lysmenn” er de som har tatt imot Jesus, det står om dem som har tatt imot Jesus at de er lysets barn, ikke så værst det vel Skien?

Kommentar #25482, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 22:47

60.Det er vel slik det burde være og dette er vel egentlig Guds vilje. Bare så synd at “vanligfolk” opplever det motsatte og dette er også - tror jeg - grunnen til at folk ikke er opptatt av kristen tro. Det fokuseres alt for mye på det triste og mørke - mens gleden og kjærlighetsbudskapet drukner i dømming og synd og endetidsnakk..

Er det ikke mye lettere å forkynne glede? Dere trenger jo ikke å lyve om Bibelen for det??

Kommentar #25484, skrevet av skien | 05. juli 2007 kl. 22:52

61.Til Skien

Ja glede!

Hvis du kjører på mototveien i feil retning og du tror du kjører riktig. Så kommer det et Politihelikopter og klarer å stoppe deg. Hvordan ville du oppleve dette? Du gikk den sikre død i møte men blir berget. Ville du ikke bli glad?

Slik er også evangeliet. Vi alle kjørte i feil retning fordi vi har en slike dårlige foruttsetninger og det gjør at vi alle kjørte i feil retning, men så kom Jesus, akuratt som Politihelikopteret og reddet oss. Er det ikke rart at vi som er frelste er glade. Ikke den gleden som verden har, men vi er storlig glade fordi vår synd er tilgitt, fordi vi kjørte i feil retning, og nå kjører vi i rett retning. Egentlig med privatsjafør slik at vi ikke skal kjøre feil igjen. Slik blir kristenlivet når Den Hellige Ånd fyller oss Skien? En som kommer fra Skien synger;” Er det rart at jeg er glad?”.

Kommentar #25485, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 23:00

62.…. hadde bare alle som kaller seg frelste kjørt samme vei…

Kommentar #25486, skrevet av skien | 05. juli 2007 kl. 23:07

63.Til Skien

Har en tatt imot Jesus, så kjører en “samme” vei. Ikke det at vi er enig i alt, men akuratt som Noa hadde fosjellige dyr i arken, så ble de alle berget (frelst) som var i arken (Jesus), slik blir vi som er frelste også berget, fordi vi er i Kristus.

Kommentar #25487, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 23:14

64.vel, jeg lurer vel egentlig på hvorfor det er så få som følger dere. Det er forresten ikke dere de burde følge men Jesus. Altfor mange befinner seg på den smale sti og som kjent går det ikke så mange i bredden der.

Jeg har jo selv valgt å gå min egen vei og jeg kan bare forklare hvorfor jeg ikke går sammen med dere.

Kommentar #25488, skrevet av skien | 05. juli 2007 kl. 23:24

65.Jeg mente forsjellige selvfølgelig. Ja vi kristne er forsjellige i mange ting, men vi har den viktigste ting felles, vi er alle født ved den samme plassen, Golgata (Salme 87).

Og det er det vi alle bygger våre liv på, hva Jesus gjorde for oss, ikke hva vi gjør og ikke gjør.

Kommentar #25489, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 23:26

66.Til Skien

Jeg vet ikke hvor mange vi kristne er, men når vi kommer hjem så vil ingen være savnet!

Men det står om en skare som ingen kunne telle, så vi er nok ikke så få!

God natt og sov godt i Jesu navn.

Jan Kåre

Kommentar #25490, skrevet av Evangelist | 05. juli 2007 kl. 23:28

67.Når kommer Jesus igjen?

Det er et underordnet spørsmål hvis du ikke er rede så vil du bli latt tilbake og gå inn i den store trengsel og da må du gi ditt liv for Jesus hvis du skal bli frelst og du må ikke ta dyrets merke for da vi vil du gå evig fortapt!

Er du rede til å møte Gud? Hvis ikke, så la Amos ord nå ditt hjerte:” gjør deg rede til å møte din Gud”.

Kommentar #25513, skrevet av Evangelist | 06. juli 2007 kl. 11:04

68.Beklager Evangelist - men det å kalle seg kristen eller frelst er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel for meg. Det behøver ikke bety at man er god nok for himmelen tror jeg. Det er Gud som bestemmer hvem som er god nok. Det er mange opp gjennom historien som kaller seg kristen eller frelst og som ikke har levd som gode mennesker og som har brukt Gud og Gudsordet til å misbruke, drepe og bedra andre mennesker.

Dessuten tror ikke jeg på et helvete. Ei heller tror jeg på en djevel. Jeg tror kun på de gode kreftene og at det er mennesker som selv som står for det onde.

Kommentar #25519, skrevet av skien | 06. juli 2007 kl. 11:55

69.Til Skien

Men det forandrer jo ikke på noen ting om du tror det eller ikke.
Den dagen du oppdager at det er en realitet, så kan det være for sent, husk at i dag er nådens tid, idag er Gud å finne.

At der er folk som tar på seg kristennavnet er ikke det samme som at de er oppskrevet i Livets Bok hos Lammet.
En må ha sitt navn der dersom en skal bli med når Jesus kommer å henter oss hjem.

Kommentar #25530, skrevet av Anonym | 06. juli 2007 kl. 13:20

70.Anonym: Vi lever i 2007 og det må kunne gå an å skrive og bruke vanlige ord som folk forstår. “oppskrevet i Livets bok hos lammet”??

Tenker at folk skal være ydmyke jeg. Tenker det er mange som tenker at de automatisk “står i boka” som kan bli overrasket når dagen kommer. Det kan meget godt tenkes at en homofil kommer automatisk inn mens en fundamentalt kristen blir avvist - tror jeg.

Men hverken jeg eller du er Gud så hvorfor bruke så mye tid på å fundere på dette. Det viktigste må være at man lever etter beste evne her på jorden og er ydmyk over forskjellene og respekterer forskjellene, gjør porten høy og døren vid.

Å sitte å diskutere “feil*” og “synder” hos hverandre tror jeg er en mennesketing. Jeg tror ikke det er vår oppgave å dømme eller tenke at vi er bedre enn andre.

Kommentar #25532, skrevet av skien | 06. juli 2007 kl. 13:52

71.Til Skien
Beklager at dettte ikke ble forstått av deg.
Trodde faktisk ikke at nivået her lå så lavt.
men, men beklager at det var uforståelig.
Det står faktisk i Bibelen:

Åp 13:8
8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine skrevet i Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse.

Kommentar #25534, skrevet av Anonym | 06. juli 2007 kl. 14:00

72.Til Skien.
Der tar du helt feil, en kristen er ikke BEDRE enn en ikke kristen person.
En kristen har sett at det er en synder som trenger å bli frelst, dette kan en ikke få til selv.p.g.av at en ikke klarer å leve feilfrittt.
Derfro må en la seg frelse av Jesus som frelser oss ved sin nåde, og gir oss evig liv.

Kommentar #25538, skrevet av Anonym | 06. juli 2007 kl. 14:03

73.Til Skien
Vi kan ikke gjøre porten større eller videre der står i et vers i matteus

Mat 7:14
14 For* trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den.

Det er det vi skal forholde oss til.

Kommentar #25542, skrevet av Anonym | 06. juli 2007 kl. 14:07

74.Jo Anonym: Jeg er på et lavt nivå. Dessuten kan det jo hende at det er flere ufrelste enn meg som leser kristenblogg. Dessuten er jeg tilhenger av at man kan oppdatere språket litt iallefall og ikke bruke metaforer i Bibelen som veldig lett kan misforstås. Jeg har opplevd kristne som har brukt ord og metaforer de ikke skjønner selv engang. Forstår derfor ikke hvorfor de bruker de når vi har et moderne språk som alle forstår.

Jeg tror ikke jeg har skrevet at en kristen er bedre enn andre - jeg likestiller ALLE mennesker.

“En kristen har sett at det er en synder som trenger å bli frelst, dette kan en ikke få til selv.p.g.av at en ikke klarer å leve feilfrittt.” Nå har jeg lært at alle mennesker er syndere så hvorfor ikke bekymre seg mer for egen del enn å bry seg mere med andre? Feilfritt kan ingen klare å leve.

Jeg har stillt meg åpen for å bli frelst og mennesker har bedt for meg lenge men jeg er fortsatt ufrelst. Jepp, jeg er enig. Det er nok bare Jesus som kan frelse. Kanskje han ikke synes det haster riktig enda?? ;-)

Kommentar #25552, skrevet av skien | 06. juli 2007 kl. 15:25

75.Til Skien !

Jeg forstår at du ønsker å høre Jesus til .

Det er så enkelt. Du ber en kort bønn selv, der du sier Jesus jeg vil høre deg til og du skal få være Herre i mitt liv.

Da er du frelst og får DHÅ som gave. Mulig at du ikke vil føle noe, men det betyr ingenting.
Begynn å les Guds Ord Bibelen og be til Jesus, så vil du etterhvert kjenne at du får en indre trygghet og fred.Den som søker ham av hele sitt hjerte, skal finne ham.
Gud velsigne deg.

Kommentar #25553, skrevet av Anonym | 06. juli 2007 kl. 15:56

76.Hvis det er så lett å bli frelst så skjønner jeg hvorfor det er så mye rart blant de som kaller seg frelste. Beklager men jeg tror ikke dette er nok anonym. Jeg tror at Jesus frelser og da er det ikke nok at jeg leser en bønn. Han vet allerede at jeg er åpen for det. Kanskje er jeg frelst allerede - hva vet jeg. Fordi om jeg er frelst så har jeg ikke noen grunn til å skille meg ut blant folk og tro at jeg automatisk har fribillett til himmelrik. Jeg må fortsatt fortjene det. Det er dette jeg mener mange kristne misforstår. Som sagt før så trenger man ikke kalle seg kristen for å være et godt menneske. Mange ganger lurer jeg på om det er tvert om. Mitt inntrykk er at det er de som stikker ansiktene sine minst frem som er de beste kristne. De tror jeg har fred med sin Gud og trenger ikke vise andre kristne hvor gode de er.

Kommentar #25554, skrevet av skien | 06. juli 2007 kl. 16:43

77.Til Skien

Forstår du ikke at det er av nåde ved tro.
Ikke av hva du presterer av godt eller vondt.
Mange ufrelste mennesker er både snille og gode, det hjerlper desverre ikke. Ingen kan gjøre seg fortjent til frelse. Den er KUN av nåde.

Det er faktisk så enkelt, les bibelen selv.
Det er mye bedre enn at andre skal fortelle deg hva som står.

Kommentar #25562, skrevet av Anonym | 06. juli 2007 kl. 17:58

78.“Ingen kan gjøre seg fortjent til frelse. Den er KUN av nåde.”

Allikevel sier du det er nok å be enn bønn??

hva er nåde for deg?

Kommentar #25563, skrevet av skien | 06. juli 2007 kl. 18:16

79.Til Skien

Frelsen er en gave fra Jesus til hver en som tror.

Det er kun å ta imot, en må ikke gjøre det mere komplisert enn det er.
Nåde betyr at en får det uten å ha gjort seg fortjent til det.
Vi er faktisk ikke istand til å gjøre oss fortjent til frelsen.
Om vi er aldri så snille og gode.

Kommentar #25570, skrevet av Anonym | 06. juli 2007 kl. 19:31

80.Se der ja Skien. Jeg har nå hatt høye håp for deg siden vi først “møttes”.

Gud ga englene og menneskene fri vilje.

Rent personlig syntes jeg det var en dårlig ide, men jeg vet nå å verdsette min frie vilje allikevel, så Han visste nok hva han gjorde.

Imidlertid betyr dette at DU må gjøre et bevisst valg. Du må invitere Jesus inn i livet ditt. Han er ingen busemann som bare tramper døra ned.

Du må rett og slett spørre om han vil komme inn, han svarer aldri nei.

Det er som anonym (eller mr. x tenker jeg) sier.
Du må rett og slett be en bønn.

Noen får en voldsom opplevelse, andre føler trygghet, og noen føler ingenting med en gang.

Frøet er imidlertid sådd.

Når Jesus rister deg litt, blir du liksom ikke helt den samme skjønner du..
Guds fred

Kommentar #25582, skrevet av olec | 06. juli 2007 kl. 21:35

81.skien: du kan jo lese det som står i FAQ’en vår. Guds fred!

Kommentar #25583, skrevet av Andreas | 06. juli 2007 kl. 21:37

82.Skien

Du vil aldri angre på å ta imot Jesus, det er det største, herligste, vanskeligste og viktigste et menneske kan og skal gjøre!

Jan Kåre

Kommentar #25590, skrevet av Evangelist | 06. juli 2007 kl. 22:30

83.vel… tror vel dere misforsto meg litt nå.. hehe…

Kommentar #25596, skrevet av skien | 06. juli 2007 kl. 23:31

84.Til Skien

Vi misforstår deg ikke. Jesus vil frelse og løse deg!

Jan Kåre

Kommentar #25598, skrevet av Evangelist | 06. juli 2007 kl. 23:37

85.vel,
siden jeg har vært på begge sider av gjerdet, så skjønner jeg konseptet med åndelig tomhet.

og det er sikkert det du føler iblandt Skien

ikke alltid er det like lett å sette navn på de ting vi føler.

Jeg er imidlertid overbevist om at vi møtes i himmelrike Skien.

Og jeg gleder meg!

Kommentar #25599, skrevet av olec | 06. juli 2007 kl. 23:41

86.Jeg mente at for meg er det ikke viktig å¨kalle seg frelst - det er og blir det viktigste for meg hvordan du er mot deg selv og andre og lever et godt liv. Jeg vil alltid tro på de gode krefter og jeg ønsker også å ha tro på mennesker. Dessverre har jeg mange ganger holdt på å miste troen på mennesker - og alvorlig talt - i kristne miljøer. Kanksje fordi jeg har hatt sterke kristne forbilder som jeg har elsket over alt på jord. Jeg er mange ganger ganske sjokkert over mangelen på ydmykheten mange kristne har. Fryktelig synd for jeg tror mennesker mer enn før trenger noe å tro på og holde fast ved. Den smale sti er ikke noe for meg. Jeg vil ha mennesker å holde rundt å gå sammen med i livet mitt. Hvorfor er det sånn at jeg finner denne tankegangen mer blant ufrelste og humanetikere, enn blant kristne tro? Jeg synes kristne spriker i alle retninger, hver og en på sin smale sti, den ene rankere enn den andre og jo mørkere det er jo bedre ser det ut til at kristne trives. Dette slutter jeg aldri å undres over.

Takk for fine ord Olec ;-)

Evangelist, jeg vet ikke hva jeg skal løses fra jeg! Jeg gjør mitt beste her på jord og bedre kan jeg ikke gjøre det. ;-)

Kommentar #25607, skrevet av skien | 07. juli 2007 kl. 0:02

87.Til Skien

Vi har alle ting å bli løst i fra. For meg så var det fotball, jeg var helt oppslukt!

Kommentar #25608, skrevet av Evangelist | 07. juli 2007 kl. 0:07

88.Evangelist: Haha.. nå må du gi deg.. fortsett med å elske fotball du,. Tror det går fint an å kombinere Gud og fotball!

Kommentar #25614, skrevet av skien | 07. juli 2007 kl. 0:12

89.Til Skien

For de fleste sikker. Jeg var så oppslukt at det var vanskeligt å kombinere!

Kommentar #25620, skrevet av Evangelist | 07. juli 2007 kl. 0:20

90.Til Andreas

Det er da andr som tenker som meg. dette er i fra Dagen 25\6-07

Svaksynnt åndelig lederskap
Når man leser i Bibelen om de
kjente menighetslederne og
forkynnerne som formidlet og
forsvarte den kristne lære i
den første tiden etter Kristus,
slike som Peter, Jakob,
Johannes, Paulus og Judas
(misjonær i Syria), må man
være svært åndelig svaksynt
for å komme til en annen konklusjon
enn at en stor del av
nåtidens ledere og forkynnere
har byttet ut Sannheten med
en forståelse og praksis tilpasset
verden.
Lære og liv
Mange ledere/forkynnere
som frimodig bekjenner at de
tror på Jesus Kristus og også
uttrykker nød for at andre
mennesker må bli frelst, viser
ved egen livsførsel at de ikke
tror på den Herre de sier seg å
tro på.
En vel kjent leder innen
kristen media, engasjert og
hedret av flere andre kristenledere,
forkynner med Bibelen
i hånd at mennesker må
omvende seg og tro på Kristus.
Men denne mannen, og
mange med ham, har flere
ekteskap bak seg og er nå gift
på nytt; en livsførsel Kristus
kalte for hor (Bergprekenen).
Ifølge det Han forkynte, som
også er Skaperen, Vår Fars
lære, finnes det ingen dispensasjon
for noen til å leve i
synd; slik livsførsel fører til
helvetet. Dette handler jo heller
ikke om å lede bare seg
selv til fortapelse, men også
den andre parten i samlivet. Å
tro at frelse og tilgivelse for
tidligere synder gir den skilte
aksept til å gifte seg på nytt, er
en kraftig villfarelse. Her har
mange ledere trådt feil.
Dårlige hyrder
Mange prester og andre
menighetsledere er så bundet
av menneskelige relasjoner at
de vier fraskilte (kolleger,
venner og venners venner) og
velsigner homofile forhold
selv om de mener at dette er
synd; dermed blir de delaktige
i synden; ja, de gratulerer
endatil med det syndige ekteskapet
eller forholdet, og
mange menighetsmedlemmer
gjør det samme, enda de vet
hva Ordet sier. Menneskefrykten
er større enn frykten
for å tape sin sjel.
Noen har kommet på en
snedig vri for å slippe å ta
oppgjør med synd; de sier at
det Jesus Kristus forkynte og
talene Han holdt ikke gjelder
dem som ble født etter forsoningen,
ergo heller ikke for
kristne i vår tid. Det
grunn til å spørre: Hva da med
apostlenes forkynnelse, som
stadfestet Læren, når opphørte
den å gjelde; ved apostlenes
død? Andre har degradert
Kristus til en forbilledlig kultfigur
for nestekjærlighet; de
fastholder skriftsteder som
kan brukes som aksept for
egne forestillinger om hva
nestekjærlighet er, særlig når
det gjelder forsvar av homofilt
samliv, men forkaster eller
fortrenger resten.
Adiafora?
Etter et kristent møte ble det i
en av landets menigheter invitert
til dans; noe som har vært
praksis i flere menigheter
lenge. For å gi Kristus ære og
tilbedelse, spør du kanskje?
Langt ifra, menighetens medlemmer
svingte seg i kjødelig
lyst til forførende tonefølge;
ektefeller med hverandre,
men like gjerne med en
annens livsledsager; noen fikk
for første gang anledning til å
praktisere sitt begjær etter sin
nestes ektemake eller en
annen kvinne/mann.
På festen i anledning en
bispeinnvielse skulle det også
danses. Lovprisningsdans i
Den Hellige Ånd? Langt ifra, i
den tidligere Hamar-bispens
ånd, må vite; for det var denne
biskopen som på et prestemøte
oppfordret de geistlige
til å lære seg swing, men ikke
for å opphøye Kristus med
svingende dans, langt ifra,
slik kjødet begjærte skulle
dansen gå …
Under en gudstjeneste, og
dette er mange år siden, danset
en svært lettkledd kvinne
foran alteret i en kirke, til stor
glede for mannlige tilskuere,
inklusive presten.
Nå har den profane dansen,
gjerne ledsaget av tekst med
profant budskap, inntatt
mange kirker og menigheter.
Om noen tillater seg å protestere,
blir man gjerne møtt
med Djevelens velkjente argument:
Har Gud virkelig sagt at
kjødets lyst og øynenes lyst
kan føre til fall?
Drukne av vin
Alkoholservering er blitt vanlig
i kristne sammenhenger;
av forskjellige årsaker, selvsagt,
men mange anser seg for
mer «finkulturelle» om de serverer
eller inntar alkoholholdig
drikke, hva nå det kan
komme av. Slikt kan få følger:
Én menighet fikk ideen å
arrangere vinkveld for medlemmene.
Dette endte med at
lederen og andre fra menigheten
ravet rundt i fylla. Noen
prester vil ha alkohol til kirkekaffen,
og stenger dermed
tørrlagte alkoholikere ute. Det
tas heller ikke hensyn til om
barn er til stede.
Lederen for en ungdomsklubb
tok med seg gjengen på
overnattingstur; han hadde
med seg alkohol og drakk
åpenlyst.
I en gudstjenestepreken – i
forbindelse med teksten om
vinunderet i Bibelen – kom
presten med denne «formaningen
»: «Vi har jo bare ett liv
(!), og vi skal nyte de gleder
det kan gi oss.»
Profan underholdning
En menighet skulle arrangere
utendørsgudstjeneste i forbindelse
med markedsdager i
bygden. Presten ville vise folk
at «humor er en viktig del av
kristendommen», og hadde
engasjert en klovn til å lese
«morsomme bibeltekster» og
fortelle vitser. Og om klovnen
ikke slo an, skulle nattverdkjeksene
(Kristi legeme) gjøre
susen, for disse skulle dekoreres
med smilefjes og sure fjes.
Under en generalforsamling
i et av de store misjonsselskapene
her i landet, ble det
arrangert «kulturkveld».
Blant mye annen profan
underholdning ble det også
fremført en parodi – ganske så
spottende – over en kjent
norsk skuespiller og sangartist.
Da den vel to timer lange
kulturkvelden var avsluttet
med takk til de medvirkende
og fremmøtte, husket ledelsen
den korte andakten de hadde
planlagt å henge på til slutt …
Evaluering
Med referanse til ovenfor
nevnte er det vel ikke underlig
om man oppfordrer til en
evaluering av «kristen virksomhet
»? Jeg har sittet på
møter eller arrangementer i
kristen regi og tenkt: Hva om
Peter eller Paulus hadde vært
tilstede her? Hva ville de ha
sagt? Ville de ha applaudert
kristenorganisasjonens kulturkveld?
Ville de ha ledd av
«på-kanten-vitsen» som pastoren
åpnet sin tale med i en av
forsamlingene jeg var innom?
Ville de ha godtatt at en prest i
min tidligere kirkemenighet
velsigner forhold Bibelen kaller
synd? Ville de ha skrevet
brev til menighetene og oppfordret
dem til å lære seg
swing? Og hvilken status gir
Jesus Kristus forsamlinger og
ledere som nevnt ovenfor?
Overskriften på dette innlegget
henviser til en menighet
som fikk en knusende dom for
sin vrange lære og livsførsel.
(Johs. Åp.)
Elsk ikke verden
Hvorfor drar man inn den profane
kulturen i kristne menigheter?
Er man redd
for å bli kalt passé?
Ufrelste kan finne
verdslige fornøyelser
overalt; når de kommer
til en kristen forsamling
bør de få et
møte med Ham som
kan overbevise om
synd, rettferdighet og
dom – til omvendelse.
Hvorfor er kristne
sultne på verdens
føde? Hvorfor ler
kristne av moromenn
som spotter Den Hellige
Gud? Hvorfor bruker
kristne tiden på
såpeserier som formidler
umoral, men
har ikke tid til å be?
Hvorfor forlater kristne
sin egen ektefelle
for en ny? Jo, kjærligheten
til Sannheten,
Kristus, er blitt borte.
Kortvarige nytelser
av synd er viktigere
for disse enn evigheten
med Kristus.
Mørkemannstale?
Skal så de Kristus-troende
henge med leppa
og hodet og aldri ha
det moro? Langt ifra,
men de kristne skal
ikke elske den livsførselen
som verden
elsker. Elsker man
Kristus, tror man
Ordet og ønsker av
hjertet å leve som
Ordet sier. Men tiden
er ond, og enhver bør
ta på seg Guds fulle
rustning for å stå
imot Djevelens listige
angrep – og daglig be
om Den Hellige Ånds
ransakelse over livet.
Det handler ikke om
mindre enn evig fortapelse
eller evig liv.
Bønnetjenesten bør
også intensiveres, om
at de som har forlatt
Veien, Sannheten og
Livet og går på fortapelsens
vei må komme
tilbake, men også,
og ikke minst, for de
Kristus-troende prestene/
forkynnerne/
lederne, at ingen av
disse må bli forført til
vrang lære og annen synd.
Bare en bønnevekkelse kan
forandre og stanse den skremmende
utviklingen vi ser nå.
Bønnesvaret er allerede gitt:
«Dersom dere blir i Meg, og
Mine ord blir i dere, da be om
hva dere vil, og dere skal få
det.» (Kristus-sitat; Johs. 15:7).
Kjennetegnet på sanne kristne
står i et annet Kristus-sitat;
Johs. 8:31: «Den som blir i
Mine ord, er i sannhet Mine
disipler.»
Hva eller hvem er kilden til
din glede, verden eller Kristus?
DANS: Nå har den profane dansen, gjerne ledsaget av tekst med profant budskap, inntatt mange kirker og

 

Ingen kommentarer: