onsdag 27. april 2016

Nr. 1471: Forundret!

Nr. 1471:
Forundret! 
Så søk på dette og fra rundt 2006-07 og ut over da var jeg mest aktiv.

 

 
Bilde av Jan Hanvold. Det er en Million ganger «farligere» og mer besnærende slik som han lever og boltrer seg i synd enn hva de homofile gjør. Hvorfor? Han leder andre troende, men de homofile lever helt i ytterkant av menigheten! Det er først når de får samme posisjon og makt som Hanvold, at vi kan snakke om problemer som de skaper.

 
 

Jeg ser at de fleste kristne aviser og ellers er veldig klar i å advare imot homofil praksis. Men jeg mener det er i den store sammenheng totalt feil å være så opptatt av dette. Det er noe som Satan liker, så er det å fokusere på det som er negativt og uvesentlig i den store sammenheng, og det er homofil praksis.


Jeg vil minne om at var Sodoma og Gomarras ondskap som  var det som Gud dømmte, der homofill praksis ble godtatt der en en kunne VOLDTA andre MOT sin vilje. Ikke homofil praksis i seg selv, men Guds ord advarer for enn kristen å leve slik selvfølgelig.

Men når en kan profilere mange gjengifte forkyner og andre som både lever og lærer langt borte i fra Guds ord, da tror jeg det er en som fryder seg, og det er Satan!

 

Jeg tror på fremgang for Guds menighet, men uten omvendelse vil nok det aldri skje!

 

Men hvorfor er det et unisont rop i mot enkelte synder som egentlig ikke berører våre liv, men slik som gjengifte blant hyrder burde det vært et unisont rop i mot, men når det er mangel på ånd i blant de kristne, ikke ord, da blir resultate derefter!

 

Jeg tror at det som Jesus sier i Lukas 18.8 der han ser etter tro når han kommer tilbake er veldig aktuelt, ikke ord som de kristne omgir seg med stort sett hele tiden.

 

Jeg anser at her i Norge virker det som enn elsker ord, men ikke kraft, fovandlende kraft. det er som Paulus som sier til Timoteus at de elsker Gud, men de elsker lystene høyere, det er der storparten av de kristne i Norge beveger seg!

Del på Facebook      Send på epost       Skriv ut

Innholdet i dette innlegget er bloggforfatterens eget åndsverk, og er ikke nødvendigvis Kristenblogg.no sin offisielle holdning til tematikken.

Kommentarer

91 kommentarer til innlegget “Forundret”

 1. "Men jeg mener det er i den store sammenheng totalt feil å være så opptatt av dette. Det er noe som Satan liker, så er det å fokusere på det som er negativt og uvesentlig i den store sammenheng"

Igjen viser du at du motiser deg selv kraftig, i forhold til hva du har skrevet andre steder her på Kristenblogg. Du har de siste dagene angrepet kristne brødre og søstre kraftig.

Ja, jeg elsker ordet. Jeg elsker OGSÅ forvandlende kraft. Tenk hvor mye forvandlende kraft blant andre Visjon Norge med Jan Hanvold i spissen har bidratt med i livet til folk! Halleluja! 

Kommentar #23227, skrevet av Andreas | 23. juni 2007 kl. 13:56

 1. Jeg støtter deg evangelist! Har aldri forstått denne enorme interessen for homofili. De fleste homofile jeg kjenner vil ikke ha all denne oppmerksomheten og utbrettingen av våre liv. Vi er jo like forskjellige som alle andre. Vi blir fremstillt som abnorme og ekstreme sexdyr. Sex er jo ikke en større del av våre liv enn det er for andre. Det begrenser seg jo litt for vi er jo bare mennesker vi også. Kirkens menn, pastorer og bibelhusgåere blir også fremstillt som utnyttende, overgripere, mørkemenn, svindlere osv osv. Det stemmer sikkert ikke for alle det heller.

Jeg mener når man dømmer andre må man være ganske perfekt selv. Jeg lurer på hvem som er det i dag. Jeg søker på Hanevold på Google og jeg er sjokkert over alt som står om han. Jeg mener om så bare halvparten er sant så burde jo virkelig denne mannen stoppes.
Mye forvandlende kraft?? Han tar jo pengene fra folk!!!

Kommentar #23228, skrevet av skien | 23. juni 2007 kl. 14:13

 1. Godt poeng evangelist (sit:):
  “Jeg vil minne om at var Sodoma og Gomarras ondskap som var det som Gud dømmte, der homofill praksis ble godtatt der en en kunne VOLDTA andre MOT sin vilje. Ikke homofil praksis i seg selv, men Guds ord advarer for enn kristen å leve slik selvfølgelig.” (Sit. slutt.)

Det er tvang mennesker skal beskyttes mot.

Hanevold er nok et feilende menneske som oss andre. Han gjør også mye bra.

Han tar ikke pengene fra folk - han FÅR. Man må være usedvanlig irrasjonell for ikke å se forskjellen på får og tar. Det er forskjell på gaver og tyveri.

Kommentar #23229, skrevet av Arild holta | 23. juni 2007 kl. 14:31

 1. Til Skien

Tusen takk for støtten, du skriver: Jeg støtter deg evangelist! Har aldri forstått denne enorme interessen for homofili

Det er akuratt det som er poenget her! Hvorfor ha overnaturlig fokus på dette? Kan det være for å dekke over sin egen synd? Slik tenker jeg!

Kommentar #23248, skrevet av Evangelist | 23. juni 2007 kl. 18:28

 1. Til broder Arild

Du skriver: Det er tvang mennesker skal beskyttes mot.

Det var egentlig derfor Gud straffet Sodoma og Gommora, at de brukte vold og tvang for alt hva de ville, også for å ha seksuell omgang med hverandre og det vat tillatt av myndighetene! Ikke synden i seg selv.

Jeh har lest Dagen, Magazinet, Vårt Land og KS og alle andre kristne aviser, og det er et ekstremt og ubibelsk fokus på det som er perifiert, men det viktige, her vold og tilraning av andre mennesker for å utføre seksuelle gjerninger, blir utelatt! Kan det være fordi at de alle er åndelig blinde?

Kommentar #23249, skrevet av Evangelist | 23. juni 2007 kl. 18:32

 1. Til Andreas

Jeg ser ikke på Hanvold som Pastor, men som en bedrager!

Kommentar #23250, skrevet av Evangelist | 23. juni 2007 kl. 18:35

 1. Jan Kåre:Hadde du fått stoppet Jan Hanvold,så hadde satan kost seg
  Nytter jo ikke å få deg til å se at det du gjør er ikke noe bedre enn det de andre som du fordømmer gjør.For fordømmelse av en bror er vel ikke synd Jan Kåre??

Kommentar #23251, skrevet av Jone | 23. juni 2007 kl. 18:52

 1. Jesus elsker synderen , men hater synden … dette kan aldri gjenntas ofte nok ser det ut til…

Jeg er heller ikke glad i det enorme fokuset på en synd….men til gjengjeld er det ikke mange andre synder som har blitt gjenstand for ett slikt mediefokus heller.

Når myndighetene og liberale kristne går i tospann for å ødelegge guds ordninger må åndsfyllte mennesker reagere.

Det, det er press på er ikke fokuset som er rundt homofili , men ekteskapet det er det som er djevelens mål det har det vært hele tiden. Djevelen vet at når han har ødelagt ekteskapet og svekket denne ordningen så er det fritt frem for fordervelsen… din fokus på gjengifte er en del av dette , om ekteskapet som ordning blir fjernet er det fritt frem for gjengifte med hvem en vil, hva blir neste , at bifile skal få ha både kvinnlige og mannlige partnere samtidig?

Kommentar #23253, skrevet av Geir Rune | 23. juni 2007 kl. 19:13

 1. Jan kåre isteden for denne enorme fokusen på en del av ekteskapet prøv å se hva som er djevelens mål, djevelens mål er alltid svekking av Guds ordninger og han har bruker tiden og sine tjenere aktivt til dette , bli ikke en blind veileder som gror fast rundt gjengifte ,men se helheten…

Kommentar #23254, skrevet av Geir Rune | 23. juni 2007 kl. 19:17

 1. Til Jone

Jeg fordømmer ingen. Men Guds ord dømmer!

Kommentar #23270, skrevet av Evangelist | 23. juni 2007 kl. 20:21

 1. Til Geir Rune

Takk for velmenede ord! Det er gåt at du bryr deg broder.

Når vi leser i GT så leser vi at presten kun skulle ha ei hustru fra sin egen stamme og som ikke var skilt.

Vi leser det samme i NT. At en Herrens tjener ikke skal være gjengift som troende og det er et abselutt!

Samtidig så mener jeg at Hanvold er en ekstrem person som ALDRI skulle ha stått på en talerstol! Dette er min oppfatning, det må jeg vel få lov å ha? Og når jeg tror at det er den bibelske og sunne ordningen, da ønsker jeg å holde det frem!

Kommentar #23271, skrevet av Evangelist | 23. juni 2007 kl. 20:26

 1. Blind vold

Når vi leser beretningen i 1.Mosebok om Sodoma og Gomorra, så er det mer riktig å si at blind vold, anarki kombinert med et utsvevende liv der voldtekt var den virkelige grunn for at dommen kom. Ikke som omtrent samtlige kristne aviser, forkynnere og andre sier, en spesiel ting som homoseksualitet, det er en kraftig avsporing fra virkeligheten som majoriteten av kristne dessverre holder på med!

Men det kommer av at de ikke leser Guds ord nøye og har Åndens åpenbaring!

Mangel på kunnskap går mitt folk til grunne sa Hosea, det samme kan vi si om storparten av de bekjennende kristne i Norge i 2007!

Kommentar #23275, skrevet av Evangelist | 23. juni 2007 kl. 20:38

 1. Godt skrevet, evangelist!

Kommentar #23298, skrevet av Martin | 23. juni 2007 kl. 22:06

 1. Takk Martin

Hvorfor er ikke kristne mer opptatt av blind vold? Det er et av de sikriste tegn på avkristning. Snart kan enn ikke si noe til noen før en kan bli slått ned!

Det er her vi er inne på hvorfor Sodoma og Gomorra ble straffet; blind vold, anarki og voldtekt! Er det ikke der vi er i ferd å leve i dag? Det er som de kristne menighetene og bladene og TV-kanalene som jeg ser på fordunkler Guds ord for kristne og ikke kristne gang på gang!

Kommentar #23300, skrevet av Evangelist | 23. juni 2007 kl. 22:15

 1. Når vi leser også om Sodoma og Gomorra så behandlet de også Lot og de to englene som Gud sendte meget dårlig. Er det ikke det samme vi i dag ser?

Når jeg påpeker her på bloggen hva skriften sier, da er en bitter, en er fordømmende og mange andre ting. Men dette har jeg opplevd 1000 ganger før så det er blitt en vane. Men Guds ord står fast allikvel!

Jeg tror at det er historien som gjentar seg!

Kommentar #23302, skrevet av Evangelist | 23. juni 2007 kl. 22:51

 1. Hva Homofili angår så er jeg faktisk enig med deg Jan Kåre.

Fokuset må være at folk blir frelst, og får Den Hellige Ånd. Først da blir folk oppmerksome på synd.

Kommentar #23312, skrevet av olec | 23. juni 2007 kl. 23:57

 1. Det er viktig å holde tungen rett i munnen når man snakker om homofili og kristendom, og jeg vil berømme Evangelist for å ha tatt det jeg mener er et riktig standpunkt, likevel er det noen ting jeg vil påpeke her.
  Satan oppfordrer ikke til kjærlighet, hverken mellom to av motsatt kjønn, eller mellom to av samme kjønn. Gud er 100% kjærlighet og kan dermed kan kjærlighet ikke være synd, under noen omstendigheter.
  Satan oppfordrer til horskap, og homofile er hverken bedre eller verre enn heterofile her. Sex utenfor ekteskapet er uansett synd, og en alvorlig en.
  Homofil kjærlighet er kjærlighet i kraft av Gud, kjærlighet mellom to personer hvor begge er skapt i Guds bilde, ethvert forsøk på å stille seg i veien for enhver form for kjærlighet vil være en vei til evig fortapelse. Å lage regler for kjærlighet er å ta skrittet tilbake til jødedommen, og dens Lov. Galaterbrevet er viktig i denne sammenhengen.
  Skillsmisse og gjengifte mellom homofile er like uakseptabelt som skillsmisse og gjengifte mellom heterofile, for kjærlighetspakten inngått med Gud, som ikke kan brytes, blir forsøkt brutt.
  Jeg er ikke villig til å stille meg i veien for kjærlighet, men jeg stiller meg særs kritisk til enhver skillsmisse “utenfor hors skyld.”
  Jeg vet det er mange her som er i mot homofile ekteskap, men dette finnes det ikke grunnlag for annet enn i Moseloven, og den bryr vi oss ikke nevneverdig om. I Paulus brev til Romerne bør det være åpenbart at Paulus sikter til hellenistisk pedeastri og fordervelse. I Judas’ brev er det snakk om “fremmed kjønn”, noe som åpenbart må være en henvisning til seksuell omgang med dyr.
  Dog står det gang på gang at kjærlighet er det viktigste av alt, og det største av alt. Gud har skapt alle i sitt bilde, og det å si at homofile er skapt mindre enn oss andre i Faderens bilde er en påstand jeg anser som særs utrygg grunn. Vi må huske at homofili til og med av Luther ble akseptert som en legning, dog en uheldig legning, men like fullt en legning. Homoseksualitet er alltid blitt ansett som syndig, og det kan det godt hende det er, men kjærlighet mellom to personer skapt i Guds bilde er alt annet enn feil!
  Ja til homofile ekteskap, nei til skillsmisse og gjengifte.

Kommentar #23316, skrevet av Sjur | 24. juni 2007 kl. 0:40

 1. Guds tanke er familien - den biologiske hvor man formerer seg og derav blir mange. Det er Guds plan.

Stort sett alt annet er avsporinger.

Interessant i denne sammenhangen er prognosene til barn fra forskjellige grupper.

De som har mer greie på kvalitativ god forskning man kan bruke på gruppenivå, sier følgende:

(Fra beste til dårligste prognoser.)

1. Barn i familier man gjerne ikke finner noe å henger seg opp i.
2. Barn fra påstått så dårlige familier at folk vil at det såkalte barnevernet skal ta ungene.
3. Adopterte. Legg merke til at det går dårligere for adopterte, enn for barna i familiene samfunnet forakter. Adopsjon er altså ikke et passende middel for å lage seg liksomfamilier. Verken for homser eller andre.
4. Barn i fosterfamilier.
5. Barn på barnehjem.

Dårligere prognoser enn for barnehjemsbarn kjenner jeg ikke til at det skal finnes forskning som viser. Men man anntar jo at det finnes for barn som stadig voldtas, ødelegges av fysisk vold etc.

Kort sagt: Det finnes en måte å følge Guds bud, “bli mange”, nemlig den biologiske familien. Alt annet er ødeleggende - for barna.

I uland gir foreldre fra seg sine barn grunnet fattigdom. Barna havner f.eks i Norge. Tilbake sitter ofte en mor og familie med smerte og savn for resten av livet. Og barna som adopteres får oftest en tøffere fremtid enn de hadde hatt om noen STØTTET FAMILIEN ØKONOMISK til å beholde sitt barn.

Dette glemmer man i debatten om homser skal få adoptere. Det er for så vidt bedre at en homs adopterer enn at barnet dør. Det beste er imidlertid at vi arbeider knallhardt for den biologiske naturlige - og bibelske - familie.

Kommentar #23330, skrevet av Arild holta | 24. juni 2007 kl. 2:46

 1. Til kjære hr. Sjur.


Kommentar #23349, skrevet av Alkymisten. | 24. juni 2007 kl. 5:40

 1. Vi leser i Dommerbøkene om at ehver gjorde det som var rett i hans egne øyne.

Videre så leser vi om at Benjamin stamme gjorde på mange måter det samme som Sodoma og Gomaorra, at de tillot å ligge med den en ville (voldtekt) men her var det en dame uten å bli straffet. Det er egentlig det Sodoma og Gomora repensenterer; anarki, lovløshet, voldtekt, hat til det sunne og hellige, ikke bare en type synd og avvik.

Dessvere blir jeg kvalmen av å lese Magazinet, KS, VL og Dagen fordi de amputerer Guds ord hele tiden som de fleste kristne er spesialister til. Det er som kristne mennesker ikke tar Jesu ord innntill seg at DHÅ skal lede til hele sannheten, ikke bare deler av sannheten, som er Guds ord!

Kommentar #23361, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 7:22

 1. Evangelist har et veldig godt poeng når han trekker fram historien om Sodoma og Gomorra. Det var ondskapen Gud reagerte på! Mennene ville jo ta englene (forkledd som mennesker) med makt og voldta dem. Når Lot tilbyr sine døtre i steden (Hallo Lot! Er du sprø eller?) vil de ikke ha disse, men mennene. Englene slår de med blindhet. ALLIKEVEL gir de ikke opp. De famler i blinde i et desperat forsøk på å få tatt mennene med makt… Gosj! Mord, voltekt, vold, ondskap osv var det Gud reagerte på! De var jo helt på jordet…

Personlig har jeg ingenting i mot homofili. Hvorfor skulle jeg det? De er normale mennesker som (nesten) alle andre. De jobber, utdanner seg, oppdrar barn og er vanlige og gode samfunnsborgere. Ikke alle som skjønner dette, dessverre. “Ja, men de gjør sånn og slik i senga!” Og så…? ; )

Enig med Evangelist i at kristne holder på med mye rart. Er det fritidsproblemer som er greia? Hvorfor ikke bare leve et normalt liv og nyte det mens man kan?

Kommentar #23411, skrevet av Østfolding | 24. juni 2007 kl. 13:20

 1. Sjur har et godt poeng! Satan er ikke for kjærlighet i noen som helst form. Bare hat. Så når to mennesker av samme kjønn elsker hverandre, dyrkes KJÆRLIGHETEN! Ikke hatet. Hvorfor skal det ta så lang tid før enkelte kristne (og ikke-kristne) skjønner dette…

Gleder meg til den dagen da Gud sier til alle homofile/lesbiske/bifile i himmelen: “Bra jobbet! De andre var litt trege å få i gang. De sa mye stygt og var slemme mot dere. Men jeg støttet dere hele veien! Jeg elsker dere av hele mitt hjerte!”

: )

Kommentar #23418, skrevet av Østfolding | 24. juni 2007 kl. 13:29

 1. Til østfoldingen

Du har mange gode tanker.

Lot var en avvikker selv fra Guds plan og vilje akkuratt som storparten av de kristne i Norge er det pga slik mangelfull forkynnelse det har vært i Norge i minst de siste 50 åra. Derfor led han når andre ikke var slik han ønsket det som vi leser i Petersbrevet om, men det var fodi han hadde et halvhjertet kristenlivet.

Men derimot Abraham strokoste seg i sammen med Herren og også iblant de ikke troende, han var en lykkelig, glad og fornøyd troende!

Av de ikke troende ble han kalt en Guds høvding!

Slik burde og skal vi som frelste bli lakt merke til på en posetiv måte der vi er. Men da de fleste kristne i Norge og sikker i den vestlige verden liggner mer på Lot enn Abraham så blir resultate derefter også!

Kommentar #23421, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 13:32

 1. Avisen Dagen, KS, VL, Magazinet og Norge i dag

Jeg har gjennom mange år prøvd å sendt slike posetive og oppbyggelige artikler til de bladene for å opplyse hvor forfeila de er i det meste de skriver, men jeg har stort sett blitt boikottet. Grunnen er nok fordi de elsker og trives med å holde Guds folk nede i uvitenhet, vantro og åndelig forsakthet. De ønsker ikke at Guds folk skal bli løftet opp på et høyer plan og leve et lykkelig, harmonisk og sunnt kristenliv som Abraham gjorde!

Kommentar #23422, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 13:36

 1. Jan Kåre:Der er jeg helt enig med deg
  Vi trenger masse til oppbyggelse

Kommentar #23428, skrevet av Jone | 24. juni 2007 kl. 13:44

 1. Peter sier : Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.

Les hva det står ett avskrekkende eksempel for som ville leve ett homofilt eller horfylt liv ?
Nei det står ikke det det står ett “ugudelig liv”, hva Peter legger i dette er ett liv i synd med de fordervelsene som følger med dette.

Det er synden man skal sky som pesten… om synden er seksuelle synder eller å lyve, stjele er like alvorlig….. det er dette som man skal holde seg borte fra…. at det er enkelte kristne som bagitalliserer dette får så være de skal svare for Gud når den tiden kommer.

Kommentar #23491, skrevet av Geir Rune | 24. juni 2007 kl. 17:49

 1. Jan Kåre blir kvalmen av flere ting her , men når ordet sjendes sjer ingenting……

Skuffende Jan Kåre , hadde ventet at du hadde tatt tak i det skjur sier, det er budskap rett fra lysets engel.

Guds ordninger er hellige og forbundet mellom mann og kvinne er hellig , en ordning mellom mennesker av samme kjønn kan aldri bli hellig.

Gud sa det er ikke godt for mannen å være alene , jeg vil gi ham en som er hans like….hans like heter ikke Kåre, men Eva.
Gud sier til dem bli mange og fyll jorden, meg bekjent er det bare en samlivsform som kan gi barn, og denne er velsignet av Gud ingen andre.

Sjur sier : Homofil kjærlighet er kjærlighet i kraft av Gud, kjærlighet mellom to personer hvor begge er skapt i Guds bilde, ethvert forsøk på å stille seg i veien for enhver form for kjærlighet vil være en vei til evig fortapelse.

Ærlig talt all kjærlighet er ikke fra Gud selv om Sjur sier det, men dette er ett typisk på hvordan lyses engel arbeider.
Ordet kjærlighet blir misbrukt på de groveste av liberale krefter og er ingenting annet enn reinspikka løgn.

Når det gjelder Østfolding sin støtte til dette som Sjur sier så føyer det seg inni tidligere mønster…. og det overrasker meg overhode ikke.

Kommentar #23492, skrevet av Geir Rune | 24. juni 2007 kl. 18:13

 1. Til Geir Rune

Det er en grunn for det. Jeg blir uvel over den overdrivelsen mot homoseksuelle som de fleste kristne forkynnere, menigheter og aviser holder på med denne gruppen!

Les nøie hva jeg skriver og du vil se at jeg tar opp noe her som jeg omtrent aldri har hørt forkynt, at homoseksuelle synder er en ting, men det var når det var tillatt å gjøre hva en ville og en ikke ble straffet for det, som påkalte Herrens straffedom!

For meg så er Hanvold farligere for åndslivet enn noen homobevegelse er.

På en flaske der det står poisen, da vet enn hva en får. Men hvis det står Solo, som er min favorittbrus, men det er poisen, det er farlig det! Det er der Visjon Norge beveger seg mener jeg!

Kommentar #23514, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 20:56

 1. Leg merke til når jeg tar opp dette med Lot og Abraham.

Lot minner meg stort sett om hvordan de kristne i Norge ER. Men Abraham i sin lisførsel hvordan enn skulle ha vært hvis enn hadde følgt Lammet hvor det går!

Kommentar #23515, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 21:03

 1. Til Jone

Takk for det. Blind vold er like ille i bibelsktermologi som homoseksuelle synder, slik ser jeg det. Men det som også er ille, er egentlig voldtekt, pengekjærhet og allt annet når menneskene ikke får straff for det! Det er det Sodoma og Gomorra dreier seg om, ikke en ting seperart som en hører hele tiden!

Kommentar #23516, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 21:07

 1. Ser du er tilbake fra møtet, Evangelist. Kan du da svare på de punktene jeg ga deg tidligere i dag?

Kommentar #23519, skrevet av Andreas | 24. juni 2007 kl. 21:12

 1. Synder kan primært deles i to grupper:

1. Synd mot Skaperen/Skaperens plan.
2. Direkte synder mot andre mennesker. Tvang.

Nummer en og to er nødvendig å reise seg mot, for kristen helliggjørelse. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Nummer to er nødvendig å reise seg mot, for et fungerende samfunn.

Homsing kan klassifiseres i den første kategori. Voldtekt i begge kategorier.

Kort sagt: Vi kan ha et samfunn med synd mot Gud. Vi kan ikke ha en kristenhet som lever i synd.

Kommentar #23523, skrevet av Arild holta | 24. juni 2007 kl. 21:33

 1. Til Arild

Jeg synes du har mange gode synspunkter her, spesielt dette med voldtekt!

Det er egentlig det Sodoma og Gomorras synd var, voldtekt og en ble ikke straffet for det!

Og anarki, lovløshet og forakt for det hellige, det var det som påkalte Herrens dom!

Dessverre så har de fleste kristne kjørt seg fast i noe som er ubibelsk og usunnt, de er helt opphengt i et homoseksuellt samliv, det er dessverre blitt som en kardinal synd, synden for alle andre synder, den synden som står over alle andre synder, men det viser vel ar kristenheten er syk på alle plan her i Norge!

Kommentar #23530, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 21:51

 1. Til Andreas

Jeg er så sliten av Hanvold, kan jeg få ta det senere?

Kommentar #23531, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 21:53

 1. Jan Kåre en kan ikke ta med silkehansker med en synd og med hardhansker på andre.

Når du mener Hanvold er så fæl for kristenheten, hva mener du da om den liberale bevegelsen som virkelig sjender Guds ord er ?

Jeg har ingen grunnlag for å dømme noen så sant de ikke skjender ordet, Hanvold er en person , den liberale bevegelsen er mange, og de er godt representert her på kristenblogg også, kan bare konstantere at du behandler dem betydelig bedre enn Hanvold, hvorfor ?

De som ønsker å ødlegge Guds ordninger ved å bagatelisere ordet, eller denne ene pastoren som er skilt 4-5 ganger , hvilke synder bør tas med silkehansker synes du ?

Kommentar #23532, skrevet av Geir Rune | 24. juni 2007 kl. 21:59

 1. Til Geir Rune

Ingen synder skal tas på med silkehansker!

Men det står i Jakobsbrev at ikke mange bli lærere, fordi at en skal bli desto strengere dømt. Som forkynner selv så gjør det meg opprørt å se så mange ulver i fåreklær der Hanvold må være enn av de sleipeste og styggeste rent åndelig sett!

Nok for i kveld om Hanvold, jeg liker ham ikke som forkynner!

Kommentar #23533, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 22:05

 1. Evangelist: det er du som drar frem Hanvold hele tiden her, og rakker ned på både han og Visjon Norge. Håper du besvarer de punktene jeg ga deg senere, f.eks. i morgen.

Kommentar #23535, skrevet av Andreas | 24. juni 2007 kl. 22:12

 1. Til Andreas

Det er greit! Men kansje derfor Gud har oppreist kristenbloggen slik at mange kan bli opplyst om ting som dessverre de fleste ikke er klar over?

Kommentar #23537, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 22:15

 1. Evangelist: ja, greit nok det, men da må du opplyse oss! Ikke dra frem mange påstander som du ikke kan begrunne. Påstander uten begrunnelser/forklaringer er uten verdi. Jeg er villig til å lytte til deg, men du må kunne komme med eksempler og forklaringer på dine påstander om Hanvold og TV Visjon Norge.

Kommentar #23542, skrevet av Andreas | 24. juni 2007 kl. 22:36

 1. Til Andreas

Jeg svarte i kveld allikevel!

Kommentar #23557, skrevet av Evangelist | 24. juni 2007 kl. 23:15

 1. Når det gjelder Hanvold så synes jeg dere skal søke på hans navn på Google og se artiklene som er skrevet om han og hans regnakap for bedriften han driver. Om at han selv tjener grovt med penger, mens bedriften går med underskudd. Og om pengegavene han får fra folk og som ikke kommer frem dit de er lovet å komme.
  Jeg vil gjerne se dere forsvare dette.
  eks:
  http://www.hegnar.no/Kapital/newsdet.asp?id=199882&cat=141
  http://www.hegnar.no/Kapital/newsdet.asp?id=199884&cat=141
  http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article1685366.ece

Kommentar #23583, skrevet av skien | 25. juni 2007 kl. 0:27

 1. Skien:Desverre.Det der er gammelt nytt
  Og det er lov å trå feil,skal ikke dømmes for evig og alltid for det vettu
  Dette er ikke noe han holder på med nå

Kommentar #23587, skrevet av Jone | 25. juni 2007 kl. 0:38

 1. Jone: Så vis meg at han ikke driver slik nå da! Kom med tallene. Du vet det tydeligvis

Kommentar #23595, skrevet av skien | 25. juni 2007 kl. 0:47

 1. Skien:Folk trenger ikke bevise sin uskyld vet du
  Man er uskyldig til det motsatte er bevist
  For det andre så velsigner Herren at jeg støtter dette arbeidet
  Det er garanti god nok for meg

Kommentar #23600, skrevet av Jone | 25. juni 2007 kl. 0:52

 1. Du må gjerne gi alle pengene du bare orker til Hanvold du. Du blir fattigere og han blir rikere. De fattige barnas situasjon blir uendret.

Kommentar #23647, skrevet av skien | 25. juni 2007 kl. 1:51

 1. Skien:Et siste svar.FEIL.Jeg blir ikke fattigere
  Jeg er velsignet med all velsignelse i Himmelen
  Og det er stort.Takk til min Herre og Mester

Kommentar #23650, skrevet av Jone | 25. juni 2007 kl. 2:00

 1. så for å bli velsignet i himmelen må man gi penger til Hanvold?? Jeg satser nok heller på å leve et bra liv jeg og prøve å være et bra menneske.

Kommentar #23655, skrevet av skien | 25. juni 2007 kl. 2:06

 1. Skien:Jeg er velsignet her nede av Herren,men blir og velsignet i evigheten
  Og eviheten er mye mye lengere enn den lille tiden vi er her nede

Kommentar #23707, skrevet av Jone | 25. juni 2007 kl. 11:13

 1. Mat 5:27:
  Dere har hørt at det er sagt til de gamle*: “Du skal ikke drive hor**.”

Mat 5:28:
Men Jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.

Mat 5:32:
Men Jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt, bryter ekteskapet.

Mat 15:19:
For ut fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelser.

Mat 19:9:
Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor*, og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet.”

Mat 19:18:
Han sa til Ham: “Hvilke?” Jesus sa: “Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd.

Mk 7:21:
For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker, ekteskapsbrudd*, hor, mord,

Mk 10:19:
Du kjenner budene: Du skal ikke drive hor*. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra. Hedre din far og mor.”

Luk 18:20:
Du kjenner budene: Du skal ikke drive hor*, Du skal ikke drepe, Du skal ikke stjele, Du skal ikke vitne falskt, Hedre din far og din mor.”

Joh 8:41:
Dere gjør deres fars gjerninger.” Da sa de til Ham: “Vi ble ikke født i hor. Vi har én Far - Gud.”

Apg 15:20:
men vi skriver til dem at de skal avstå fra alt det som er gjort urent ved avguder*, og fra hor, fra det som er kvalt og fra blod.

Apg 15:29:
At dere avstår fra avgudsoffer og fra blod, fra det som er kvalt og fra hor. Hvis dere holder dere borte fra dette, skal det gå dere godt. Lev vel!”

Apg 21:25:
Men når det gjelder hedningene som har kommet til troen, har vi skrevet og bestemt at de ikke er forpliktet til å følge noe av dette*, bortsett fra at de skal holde seg borte fra det som er ofret til avguder, fra blod, fra det som er kvalt og fra hor.”

Rom 2:22:
Du som sier: “Du skal ikke drive hor*”, driver du hor? Du som har avsky for avgudsbildene, utfører du tempelran?

Rom 13:9:
For budene: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt*, du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv.

1Kor 5:1:
I det hele fortelles det om hor* blant dere, og det slikt hor* som ikke en gang blir nevnt blant hedningene, at en mann lever sammen med sin fars hustru!

1Kor 5:9:
Jeg skrev til dere i mitt brev at dere ikke skulle ha samfunn med dem som lever i hor.

1Kor 5:10:
Men da mente jeg ikke dem som lever i hor som verdens barn, eller de grådige eller pengeutpressere eller avgudsdyrkere, for da ville dere være nødt til å gå ut av verden.

1Kor 5:11:
Men nå skrev jeg til dere at dere ikke skal ha samfunn med noen som kalles en bror, og som lever i hor, eller som er grådig, eller er en avgudsdyrker eller en spotter eller en drukkenbolt eller en pengeutpresser, at dere ikke en gang skal spise sammen med en slik person.

1Kor 6:9:
Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn* som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn,

1Kor 6:13:
Mat er for magen, og magen er for mat, men Gud gjør ende på begge deler. Legemet er ikke for hor, men for Herren, og Herren for legemet.

1Kor 6:18:
Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme.

1Kor 7:2:
Men på grunn av hor* skal enhver mann ha sin egen hustru, og enhver kvinne skal ha sin egen ektemann.

1Kor 10:8:
La oss heller ikke leve i hor*, slik noen av dem gjorde, så tjuetre tusen falt på én dag.

2Kor 12:21:
Jeg frykter at når jeg kommer igjen, skal min Gud ydmyke meg blant dere, og at jeg får sorg over de mange som har syndet tidligere og som ikke har omvendt seg fra den urenhet, hor og utukt som de har levd i.

Gal 5:19:
Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd*, hor, urenhet, skamløs utukt,

Ef 5:3:
Men hor og all slags urenhet eller grådighet skal ikke en gang nevnes blant dere, slik det sømmer seg for de hellige,

Ef 5:5:
For dette vet dere*, at ingen som lever i hor eller i urenhet eller i grådighet - han er jo en avgudsdyrker -, har arvedel i Kristi og Guds rike.

Kol 3:5:
Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden: hor*, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet, som er avgudsdyrkelse.

1Ts 4:3:
For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere skal avstå fra hor*,

Jak 2:11:
For Han som sa: “Du skal ikke drive hor,”* Han sa også: “Du skal ikke slå i hjel.”* Hvis du ikke driver hor, men du slår i hjel, da er du blitt en lovbryter.

Åp 2:14:
Men Jeg har noen få ting imot deg, for du har noen der som holder fast på Bileams lære, han som lærte Balak å legge en snublestein for Israels barn, å spise kjøtt som var ofret til avguder, og til å leve i hor.

Åp 2:20:
Likevel har Jeg noen få ting imot deg, for du tillater* kvinnen Jesabel, hun som kaller seg selv profetinne, å lære og forføre** tjenerne Mine til å leve i hor og spise av kjøtt som er ofret til avguder.

Åp 17:2:
Kongene på jorden drev hor med henne, og de som bor på jorden, ble drukne av hennes horevin.”

Åp 18:3:
For alle folkeslagene har drukket av hennes horelivs vredes-vin, kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike ved overfloden* fra hennes luksus.”

Åp 18:9:
Kongene på jorden som har drevet hor med henne, og som har levd i luksus med henne, skal gråte og klage over henne når de ser røyken når hun brenner.

Åp 21:8:
Men de feige, vantro*, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnere skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død.”

Åp 22:15:
Men* utenfor er hundene og trollmennene og de som lever i hor og morderne og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn.

Der er forskjell på kjærlighet.
agape er guddommelig kjærlighet, det er slik Gud elsker oss.
Filo er vennskap.
eros er erotikken mellom mennesker, altså mellom mann og kvinne.
Det som er mellom to likekjønnede er begjær, det er en stor forskjell fra eros.

Kommentar #23741, skrevet av Kari | 25. juni 2007 kl. 12:51

 1. Kari hvem er du som hevder du har enerett på vennskap og erotikk med den du elsker? Hvem er du som hevder at det er bare din “type” kjærlighet som er bra nok overfor Gud?
  Du må vite en del om begjær selv som hevder at en hel gruppe mennesker bare er ute etter begjær.
  Hva er forresten galt i å begjære den du elsker? Den heterofile begjærer kun den de er gift med??

Se deg rundt Kari. Se at du tar feil.

Kommentar #23748, skrevet av skien | 25. juni 2007 kl. 13:11

 1. Jeg ser meg ikke rundt, men leser Bibelen og lever mitt liv etter den, det burde du og dine likesinnede også gjøre, dersom dere ønsker et liv etter dette i himmelen.Saken er jo den atdere ikke klarer å skjeldne mellom begjær og kjærlighet.

Kommentar #23755, skrevet av Kari | 25. juni 2007 kl. 13:30

 1. Jeg tror jeg vet det meste etter over 40 års ekteskap, som tok sin slutt når min mann døde.
  Han er gått for å være med Kristus. Han var syk i mange år og jeg måtte pleie han. Det er det som er kjærlighet, det å kunne gi, og ikke tenke at jeg må få. Jeg vil gi dere det rådet, hold dere borte fra alt som har med hor å gjøre. Seksualiteten er for ekteskapet mellom mann og kvinne. Det går godt ann å leve avholdene, vi er veldig mange enslige som gjør det i Norge idag.
  Les Bibelen som det står og luk ikke ut det som dere ikke synes om, hør ikke på dem som forteller dere et annet evangeliet enn Bibelens, de vil kun føre dere vill.Gud vil velsigne dere !

Kommentar #23759, skrevet av Kari | 25. juni 2007 kl. 14:02

 1. Til Kari

Takk for Dine varme og sanne ord. Du formaner oss på en slik fin måte Kari – og Du gjør meg varm om hjertet Spesielt slik Du beskriver ditt forhold til din avdøde mann som nå er med Jesus i Himmelen. Jo da, Gud er i stand til å gi oss av Sin Agape kjærlighet Han, slik at savnet etter mannen el. kvinne. Som vi elsket og ga vårt troskapsløftet ikke skal være så vondt. Mens vi venter…Og enda et jo d; - det går meget vel an å leve å leve ensom – i sølibat i renhet og hellighet. Det snakkes også i Bibelen om forsakelse og etterfølgelse i tro. Klart det kan være litt ensomt innimellom – jeg mener å være så mye aleine - MEN så har vi Trøsteren vår da – vår inderlige kjære medvandrer og støtte her i vårt ”sukke”liv: Den Hellige Ånd! Og tenk Kari og Dere andre som tror: snart nå –ja, MEGET snart er så er vi der, sammen med alle de vi elsket (dvs de som tok i mot Ham i tro – (Gud kjenner hjertene) – la oss ikke være for snare til å dømme…) MEN størst av alt blir det å få møte og være evig sammen med Ham vi elsket av hele vårt hjerte: JESUS KRISTUS. Å hvor jeg GLEDER meg!
Tenk at Han har valgt å skjule denne ”hemmelighet” Kristus blant oss – for de kloke og vise ”av denne verden” og valgt å åpenbare det for det som ingen ting er! Måtte jeg bli ingenting enda mer Jesus. Enda mer selvutslettende – slik at alt verdslig begjær og syndighet som så lett henger ved vår adam-natur mer og mer må miste sin lyst og sin styrelse. Det er dette det handler om å følge i Hans fotspor – vær dag ta vårt kors opp å følge Ham.
Så til Skien og andre som ikke tror: Vær klar over hvor du skal stå til ansvar for! Tenk å være med her i diskusjoner på bloggen og likevel ta avstand fra Jesus Kristus og Hans bud. Slik Kari så fint beskrev det ut fra Bibelen. Av kjærlighet til Deg og mitt hjerte bever og skjelver innfor Gud - i ydmykhet og ærbødighet – innfor en Gud som er fortærende og vred på all synd – VEND OM! Ta øyeblikkelig å be Gud om tilgivelse og få Din sak i orden med Gud. Han bare venter at Du skal gjøre det – kjære Skien. Han elsker Deg – og Han kommer til å stille Deg til regnskap utfra det Du har fått vite om Ham skjønner Du. Er litt – nei ikke bare litt – men veldig ”krøkkete” til å skrive på dette tastaturet – (har osteoporose komresjonsbrudd i ryggen) så derfor så ideligen dårlig formulering av hva jeg egentlig mener –(er best med ”talatruten” har jeg fått høre av andre. (Hør meg gjerne på jukebox hvor jeg kommer litt inn på dette jeg skriver om her så litt)

Kommentar #23772, skrevet av siggen | 25. juni 2007 kl. 15:14

 1. Kari: ser at du tror du vet det meste og er lite ydmyk. Kjenner du meg? Vet du hvordan jeg lever? Hvorfor tror du ikke jeg ville pleiet en syk mann som jeg elsket? Jeg er over 40 år og har også fått prøve livets harde realiteter. Jeg er også for utroskap, uærlighet og løgner. Jeg horer ikke! Min kjærlighet med andre menn er like vakker og naturlig for meg som den sikkert er for deg.

Dere må slev slutte å luke ut det som står i Bibelen. Dere er tross alt kristne. Allikevel er dere ikke bedre enn andre og like store syndere som alle andre. Det er Gud som må dømme og irettesette meg hvis det er noe han er uenig i med mitt liv. Så stor tror jeg at en Gud er. Derfor faller dine ord ned til bakken for meg. Jeg ser at du ikke er bedre enn andre. Det hjelper lite med vakre ord om seg selv og egen prestasjon når du samtidig sitter og dømmer meg og mitt liv uten engang å kjenne meg. Skam!

Kommentar #23774, skrevet av skien | 25. juni 2007 kl. 15:31

 1. Disse formanende ord –av læreren min – avdøde Rosenius –viser best hvordan en uomvendt synders stilling er ovenfor en Allmektig og Rettferdig Gud. Og forteller om Hans uendelige store kjærlighet til oss hedninger og jøder ved Jesu Kristi Fullbrakte verk på Golgata – Kristus å Han korsfestet – det er alt jeg og alle mennesker trenger å vite! ”Takk at Du av bare Nåde frelste en fortapt synder som meg Gud. I tro fikk jeg ta i mot gaven Din Gud. I Jesu Navn – TAKK!” ”Å Gud - måtte jeg bare nå frem til målet – Himmelen – ikke at jeg alt er der fremme ennå Far– men i det jeg glemmer alt annet og strekker meg ut etter det som ligger å venter foran meg – ja da løper som en på løpebanen – ikke for å vinne en seierskrans som visner – nei, men for å vinne selveste seierskransen, den som ligger å venter hjemme hos Gud Fader. Snart nå – ja – så er vi der fremme venner! Om vi bare holder ut!
  Du har bare tynget meg med dine synder, du har trettet meg med dine misgjerninger. Jes 43:24.
  Her ser du den store hovedårsaken til at verken syndene våre, og heller ikke våre gode gjerninger eller et hellig liv, betyr noe, når det er tale om hvordan vi får nåde. Både våre synder og all vår fortjeneste er forsvunnet i Kristi blods røde hav.
  Fordi Gud gav sin enbårne Sønn til soning for våre synder, er det Sønnens ære han i nidkjærhet brenner for, mer enn noe annet. Etter at Gud har hørt sin Sønns nød og rop stige opp fra jorden, tåler han ikke at en eneste synder selv forsøker seg på å bli verdig til himmelen. Legg derfor godt merke til disse ordene: «Du har bare tynget meg med dine synder». - «tynget meg!» - «tynget meg!»
  Hør! Det har tynget ham! Det har kostet den kjære Herren Jesus Kristus! Han bar - det som tynget ham: syndene våre - opp på korset. Slik frelste han oss fra syndene våre. Vil du virkelig se hva disse ordene betyr: «Du har bare tynget meg med dine synder», da må du se det gjennom alt det som skjedde i Getsemane og på Golgata!
  Guds hellige lov er ikke å spøke med. For vår lettsindige natur kan det se nokså ubetydelig ut når den ynkelige jordiske skapningen; mennesket, våger å forakte og trampe på Guds vilje og bud. At menneskene ikke elsker ham over alle ting, men tvert imot forakter ham og isteden dyrker avguder. Ikke frykter ham over alle ting, men i stort overmot synder mot ham. Ikke har sin trøst i ham, men stoler på seg selv eller andre mennesker. Ikke elsker sin neste som seg selv, men bare tenker på sitt eget beste, og lar det utvikle seg til et liv i all slags synd, i ulydighet, sinne, hat, utukt, urettferdighet, løgn og bedrageri m.m.
  Alt sammen kan som sagt se nokså ubetydelig ut for vår lettsindige natur, - men ikke for Den Hellige Gud! Gud dømmer annerledes! Det ser jeg i Kristi martyrskikkelse. Det ser jeg når Guds egen Sønn bar våre synder. Jeg ser hvordan han, dette sterke mennesket begynte å «bli bedrøvet, og angst kom over ham». Og «svetten hans ble som store blodsdråper som falt ned på jorden».
  Å, du lettsindige menneske! Hører du dette angstens bønnerop i nattmørke Getsemane? Tenker du på at dette er den majestetiske personen som bare med et ord hersket over vær og vind, drev ut djevler, vekket opp døde og slo til jorden alle som var kommet for å gripe ham? Nå må du stoppe opp og tenke litt på hva det betyr at en slik person blir bedrøvet, at han gråter og angst kommer over ham!
  Gå ikke forbi dette synet helt likegyldig! Det er deg det gjelder! Det er din Frelser! Det er han som du påkaller i din bønn, roper på i døden og skal møte i dommen!
  Og spør du ham hvorfor han svetter så sterkt, får du til svar: «Du har bare tynget meg med dine synder». Men spør du ham så videre med profetens ord: «Hvorfor er din klesdrakt så rød og dine klær lik hans som trår vinpressen?», svarer han: «Jeg har tråkket vinpressen, jeg alene, av folkene var det ikke en mann med meg. Du har bare tynget meg med dine synder. Jeg, ja jeg er han som sletter ut dine overtredelser for min egen skyld».
  Ser du så senere din Frelser hudflettet, såret og slått, så en kunne «telle alle hans ben», forkynner profeten deg at «han er såret for våre overtredelser, han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred».
  Ser du ham til slutt lide forbannelsens straff på korset, forkynner apostelen deg: «Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet. «Forbannet er hver den som henger på et tre».
  Du kjenner det godt, alt sammen. Du har visst det lenge. Men hva betyr dette for hjertet ditt? Er du våknet opp for det du ser her?
  Hvis Guds Ånd får åpne øyene dine og åpenbart Kristi martyrskikkelse, får du et helt nytt lys over hele frelsesspørsmålet. Du kommer til å bli både sønderknust og trøstet, ja, uendelig fattig, men likevel frelst, «som de som ikke har noe, men likevel eier alt».
  Og disse ordene vil få ny kraft og betydning for deg: «Du har ikke gjort deg umak for meg», det er meg som har kjempet for deg. «Jeg, ja jeg er han som sletter ut dine overtredelser for min egen skyld».
  Men vé den som kan se sin Frelser i smerte og pine, og likevel bare fortsetter i sin lettsindighet, i syndens og verdens tjeneste! Vé den som uforstyrret bare fortsetter i sitt syndige liv, mens Frelseren hans svetter blod for hans synder, hudstrykes for hans lysters skyld, og med høye rop og tårer dør på korset til hans forløsning! Og hvordan skal det gå den frie og frekke verden når dette blodet en gang kommer over den?
  Hva så med deg som kan så godt alt dette om Kristi lidelse og død, og alltid deltar i feiringen av dette. Men aldri vil bli helt forenet med ham, tilhøre ham og leve under ham i hans rike. Du som en gang hvert år kommer for å minnes hans død. Som kneler ned og mottar hans legeme og blod. Men så går tilbake til dine lyster og lettsindige omgangsvenner. Hvordan skal det gå med deg?
  Når de ikke kunne redde seg, de som hadde brutt Moseloven, men måtte dø uten barmhjertighet, - hvor mye hardere straff tror dere ikke da den fortjener som har trampet Guds Sønns blod under fot, og ringeaktet paktsblodet!

Kommentar #23781, skrevet av siggen | 25. juni 2007 kl. 15:54

 1. Hvorfor skulle jeg skamme meg, ? At jeg lever etter Bibelen så langt jeg formår ?
  Dette som jeg siterer under er tatt fra Guds eget Ord.Derfor må vi leve etter det, dersom vi skal nå målet, som er sjelens frelse og det evige liv.

Rom 1:24:
Derfor overgav Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhet, slik at de vanærer sine legemer seg imellom.

2Kor 7:1:
Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød* og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

Ef 4:19:
Og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til skamløs utukt og til all slags urenhet med grådighet.

1Ts 4:7:
For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til* helliggjørelse.

Jak 1:21:
Legg derfor av all urenhet og alle utslag av ondskap, og ta med saktmodighet imot ordet som er innplantet i dere, og som har kraft til å frelse deres sjeler.

Kommentar #23787, skrevet av Kari | 25. juni 2007 kl. 16:29

 1. ingen kommentar Kari for i ditt hovmod over å være bedre enn andre vil du neppe se annet enn deg selv. Du kan ikke bare plukke ut noen sitater når du hevder at du lever etter Guds ord. Da må du referere HELE Bibelen. Da vil du se at du neppe oppfyller alt du heller.

Dette er hva du tror på og forsøker kanskje etter beste evne å leve etter - det respekterer jeg. Men jeg respekterer ikke at du skal se ned på meg som ufrelst og hevde at jeg er mindre verd som ektemann og familiefar fordi jeg ikke tror på det samme som deg. Du kjenner meg ikke og du dømmer meg kun ut ifra en legning. Du vet ingenting om meg!

Kommentar #23790, skrevet av skien | 25. juni 2007 kl. 16:46

 1. Nå tror jeg at du tar feil, jeg ser aldeles ikke ned på deg,hvor har du fått det fra ? Er du ikke frelst, ja, da må du bli det så fort du kan.
  Hvorfor ønsker vi å være frelst, jo nettopp fordi at vi ser vi er kommet til kort og vil gå fortapt p.g.av vår synd. Jeg aner ingeting om deg og om du har en legning som Bibelen fordømmer !
  Bibelen sier at det er de syke som trenger til lege, det har jeg sett og satt min tilflukt til Jesus Kristus som er den eneste som veien til frelse. Håper inderlig at du også vil gjøre det.
  Lykke til.

Kommentar #23792, skrevet av Kari | 25. juni 2007 kl. 17:00

 1. Er den som eier hånden som slår eller den som uttaler ordene som skal fortelle hvor vondt det er? Dette må jeg gjenta hele veien. Mange kristne slenger ut en masse sårende ting om andre - og forventer at man skal bare sitte og ta imot og ta imot uten å gi tilbake. Legg merke til Kari at jeg sier at jeg respekterer deg. Du svarer - du ser ikke ned på meg. Ser du forskjellen? Og vet du hvordan det føles å få sånne ord mot seg? Neppe.

Å være kristen er ingen garanti for å være et bra menneske - det har jeg lært. Å være kristen innebærer heller ikke at man kan si hva man vil om andre. Å være kristen er ikke garantert en plass i himmelen. Det er hvordan DU ER som teller. Tror jeg.

Kommentar #23794, skrevet av skien | 25. juni 2007 kl. 17:31

 1. Jeg må få be deg om unnskyldning, dersom mine uttalelser har såret deg, noe de tydeligvis har gjort.
  Å være frelst vil si at vi har fått nåde fra Gud.
  og ønsker derfor at han skal være Herre i vårt liv.Vi ønsker også å leve et liv til Herrens ære.
  Det er vi ikke istand til ved egen hjelp.
  Vi skal oppføre oss ordentlig overfor våre medmennesker. Av og til er det vanskelig, for nevner en det som står i Bibelen, så blir det mange ganger en voldsom reaksjon, for det passer ikke det ugjenfødte kjød. Ikke det gjennfødte heller for den saks skyld.Men det står der alikevel og vi kan ikke gjøre som om det ikke står.

Kommentar #23800, skrevet av Kari | 25. juni 2007 kl. 18:36

 1. Kjære Kari. Du har ditt på det tørre. Du trenger overhodet ikke skamme deg, ei heller har du gjort noe som helst (her i alle fall) som krever din unnskyldning.

Vår venn Skien serverer eder og galle over en lav sko, så noen ganger virker det litt tilfeldig hvor det treffer. Det skal heller ikke stort til før han inntar “offer rollen”. Tydligvis en rolle han trives i, dog bekler han den ikke så vel.

Kommentar #23808, skrevet av olec | 25. juni 2007 kl. 18:54

 1. Olec: Det gjelder for deg som for Jone. Du er ikke homofil er du vel? Så er ikke ordene til Kari rettet mot deg så da er det heller ikke så rart at du ikke tenker at det kan såre. Om du mener at jeg inntar offerrollen så er jo det helt greit. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må gjenta at jeg ikke er her inne for egen skyld. Men jeg er jo et offer også - men jeg er ikke offer alene. Men ja det er hardt skyts som rettes mot homofile. Slik har det vært i alle år - og slik kommer det også til å fortsette en stund. Det får vi tåle og dere får tåle at vi forsvarer oss. Homodebatten dukker jo til stadighet opp og det kan virke som at det er eneste problemet som opptar dere kristne. Jeg mener det er en hel rekke andre ting som også burde diskuteres - ikke minst i deres egne heterofile rekker - FØR dere angriper andre.

Det er mange her inne som serverer eder og galle over meg men da er det ingen reaksjon fra Andreas. Derimot hvis jeg sier noe utenom tema eller sier imot noen så reageres det med en gang. Det får jeg kanskje tåle da - men jeg skjønner ikke akkurat hvorfor jeg skal tåle det.

Kommentar #23813, skrevet av skien | 25. juni 2007 kl. 19:13

 1. Som jeg har sagt til deg før Skien, så gjør det ingen forskjell for meg hva du har av legning.

Det som bekymrer meg at at du tidvis ikke alltid tegner ett så pent bilde av deg selv som person.

Kari var verken hovmodig eller lite ydmyk. Å beskylde henne for slikt er en lite påaktet hersketeknikk.
Hun fortalte hva bibelen sier. Liker du ikke det så kan du klage til Gud.

Kommentar #23814, skrevet av olec | 25. juni 2007 kl. 19:22

 1. Skien kan det å spille såret, så ikke tenk over det Kari….
  Han har truet med å gå ifra kistenblogg flere ganger pga behandlingen her…., men han er her fortsatt og alltid det samme budskapet, sukk…

Kommentar #23815, skrevet av Geir Rune | 25. juni 2007 kl. 19:22

 1. Det er ikke oss kristne som du angriper, men Guds Ord, det står alikevel fast.
  Dere sier at de homofile blir angrepet, jeg vil påstå at det er de som angriper, både Bibelen og kirken.
  Kan dere ikke starte deres egen menighet , la kirken få lov å følge Bibelen som den alltid har og som den skal for å være en rettroende kirke.
  Folkemeningen kan ikke avgjøre hva som kirken skal mene, den har Bibelen som rettesnor, det må dere da forstå.Skjønner dere ikke at kirken er iferd med å splittes slik som den blir presset.

Kommentar #23816, skrevet av Kari | 25. juni 2007 kl. 19:25

 1. Til Kari

Ja gid at statskirtka blir splittet. Har du lest Salme 1. Der står det klart at de ugudelige og rettferdige ikke skal tilhøre menigheten i sammen. Kun de som er blitt rettferdig gjennom Jesu blod, derfor kan vi vite at det med statskirka ikke er sunnt og bibelskt!

Kommentar #23831, skrevet av Evangelist | 25. juni 2007 kl. 19:57

 1. Til Evangelist !

Var det ikke bedre at du ønsket at det ble en sann rettroende kirke, som hadde Bibelen som rettesnor, tenk hvilket lykkelig folk og nasjon vi kunne blitt !

Kommentar #23842, skrevet av Kari | 25. juni 2007 kl. 20:46

 1. Til Kari

Det kommer det ikke til å bli før i tusenårsriket. Nå er veien smal og desverre er det få som blir frelst av den store mengden!

Kommentar #23843, skrevet av Evangelist | 25. juni 2007 kl. 20:48

 1. Alle: Nå har vi vell rotet oss inn i en homo debatt. Dette som Torp og hans støttespillere snakker om her handler definitivt ikke om det. Kan vi ikke prøve å holde tunga litt rett i munnen?

Kommentar #23845, skrevet av Pastor Frode | 25. juni 2007 kl. 20:51

 1. Til Frode

Ikke nevn Torp her, han er en avleder gang på gang. Det står i Matteusevangeliet om å være de som gir mat i rett tid. Fokus hos Torp og likesinnende er nok ikke DHÅ som står bak!

Hvorfor tar Torp ikke opp syndene innforbi Guds menighet?

Og det med Sodoma og Gomorra dreier seg egentlig ikke om homoseksualitet i seg selv, men om anarki, VOLDTEKT, lovløshet og en blir ikke straffet for sine ugjerninger.

Ut i fra den beretningen så er det mye mer riktig å snakke om blind vold en om homoseksualitet, men de kristne klarer gang på gang å tolke Guds ord feil! Det kommer av at en ikke tar Guds ord nøie og har Åndens åpenbaring!

Kommentar #23847, skrevet av Evangelist | 25. juni 2007 kl. 21:02

 1. Stakkar Geir Rune som må plages med meg. Rart dere svarer meg - da må det vel være noe som rører ved dere tenker jeg. Vel, når jeg tenker meg om er det vel heller sjelden dere svarer. Igjen tror jeg du tar feil Geir Rune. Det er nok bare en gang jeg har sagt at jeg ville forlate kristenblogg - den gang var det mange som tipset meg at jeg burde det for min egen del. Du må gjerne tolke dette stakkarslig men det at jeg fortsetter her er vel et bevis på det motsatte.

Kommentar #23854, skrevet av skien | 25. juni 2007 kl. 21:16

 1. Evangelist: Det at Torp er en avleder kunne jeg ikke være mer enig i.Fokus på Torp er ikke et fokus på Jesus, og det er jo han som står sentralt i det kristne budskap. Og takk og lov for at det ikke er Torp

Kommentar #23855, skrevet av Pastor Frode | 25. juni 2007 kl. 21:17

 1. Til Evangelist !
  Versene under har da ingenting med å volta å gjøre, det er den homoseksuelle utøvelsen det snakkes om.Det kan da ikke bortforklares.
  Rom 1:26-28
  26 På grunn av dette overgav Gud dem til vanærende* lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv** med et som er i strid med naturen.
  27 Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv* med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst** etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv.
  28 Og ettersom de ikke fant noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overgav Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de ting som ikke sømmer seg.
  1Tim 1:9f
  9 og vit dette: Loven er ikke lagt fram for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og for syndere, for de vanhellige og verdslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere,
  10 for horkarer, for menn som har seksuell omgang med menn*, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for slike som sverger falskt, og hva ellers som er imot den sunne lære
  1Kor 6:9:
  Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn* som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn,

Kommentar #23856, skrevet av Kari | 25. juni 2007 kl. 21:20

 1. Kari: Jesus elsket syndere, så da er vell det ikke noe problem da.. MEN som sagt er ikke dette en homo debatt. So dropp it.

Kommentar #23857, skrevet av Pastor Frode | 25. juni 2007 kl. 21:22

 1. He he… Leste på feil debatt… He he. Trodde dette var Torp debatten, sorry

Kommentar #23860, skrevet av Pastor Frode | 25. juni 2007 kl. 21:26

 1. Til Kari

Du trekker frem helt feil skriftsteder, det er ikke det vi samtaler om, men om Sodoma og Gomorra som vi leser om i 1.Mosebok og tiden før Jesus kommer igjen vil tiden ha mye til felles.

Men det er så mye rart som skjer på det kristne område her i Norge, det er akuratt den samme kristendomstypen som Lot står for. Nå skal de forandre på dette med ekteskapet, hvem blir da fremskutt fra kristen Norge, Sten Sørensen som gir seg ut for å være Pastor og han er skilt og gift opp igjen som frelst, er det ikke rart at Torp og likesinnende alltid “angriper” de ikke troende, men skåner de troende!

Kommentar #23862, skrevet av Evangelist | 25. juni 2007 kl. 21:31

 1. Skien sa : Stakkar Geir Rune som må plages med meg. Rart dere svarer meg…..

Du kan saktens spørre, det er vel at vi er oppdratt til å svare på tiltale, og usannheter kan ikke stå uimotsagt.. iallefall ikke de som strider mot Guds ord…

Kommentar #23864, skrevet av Geir Rune | 25. juni 2007 kl. 21:31

 1. Skulle ønske jeg var mye flinkere til å ordlegge meg, enn det jeg er. Men jeg vil bare si at jeg synes det dere skriver er interessant, opplysende og lærerikt.

Uansett hvilket ståsted dere har tatt i forhold til Bibelen og Homofil praksis.

Kommentar #23900, skrevet av John Moe | 26. juni 2007 kl. 0:02

 1. geir rune; ikke bare si at jeg kommer med usannheter. Vis meg og alle andre hva jeg juger om er du snill.

Kommentar #23911, skrevet av skien | 26. juni 2007 kl. 0:13

 1. John Moe:Her er alle velkomne til å si sin mening uasett hvor lett vi har for å ordlegge oss
  Hehe.Det ser du vel at jeg ikke er flink til :-)

Kommentar #23913, skrevet av Jone | 26. juni 2007 kl. 0:18

 1. Jone: Takk takk, men av respekt til “kristenblogg’s” regler, vil jeg kun ytre mine nøytrale meninger på disse sidene :O)

Ha ei god natt

Kommentar #23916, skrevet av John Moe | 26. juni 2007 kl. 0:22

 1. John Moe:Nå ble jeg da nyskerrig.Hvilke regler blir brutt da om du skriver her??
  Om det er lov å spørre??
  God velsignet natt :-)

Kommentar #23921, skrevet av Jone | 26. juni 2007 kl. 0:30

 1. Jone:

“Et bloggsamfunn for kristne..”

Andreas kjenner meg vel litt på godt og vondt fra tidligere, men jeg respekterer siden han har laget, og jeg synes det er ett flott engasjement han har vist, og håper han tillater meg mine kommentarer, som jeg lover skal være nøytrale :O)

Kommentar #23923, skrevet av John Moe | 26. juni 2007 kl. 0:36

 1. John Moe:O.K. Så du er ufrelst,men det er det jo oxo andre som er her
  Og så lenge man oppfører seg som man bør gjøre så er vel alle velkomne til å være her

Kommentar #23925, skrevet av Jone | 26. juni 2007 kl. 0:41

 1. Jone: Jeg håper det hvertfall, og jeg synes det er interessant lesing her hvertfall.

Er veldig mye jeg mest sannsynlig aldri kommer til å forstå, men ved å lese andres tanker og meninger, så kan jeg kun bli rikere tror jeg.

Kommentar #23926, skrevet av John Moe | 26. juni 2007 kl. 0:43

 1. John:Det er nok mye jeg heller aldrig vil forstå
  Men slik er det vel med oss alle:-)

Da tar jeg natta gutter
Ha en velsignet natt alle sammen :-)

Kommentar #23928, skrevet av Jone | 26. juni 2007 kl. 0:48

 1. Hei John! Så hyggelig å se deg her. Jeg kjenner deg jo mest på godt (ikke noe særlig på vondt), skal jeg være helt ærlig. :)

Ikke-kristne er selvfølgelig velkomne til å kommentere innleggene her.

Kommentar #23929, skrevet av Andreas | 26. juni 2007 kl. 0:51

 1. Andreas: godt og høre. Jeg er veldig emosjonell, så hvis jeg skulle komme med noen utbrudd her (noe jeg er 99% sikker på jeg ikke gjør), så får du ha meg unnskyldt ;)

Jeg er innom titt og ofte og leser innlegg her.

Men siden min kunnskap om mange av emnene er veldig liten, har jeg valgt å ikke kommentere. Men interessant synes jeg det er.

Kommentar #23930, skrevet av John Moe | 26. juni 2007 kl. 0:55

 1. John: okay. God bless! :)

Kommentar #23931, skrevet av Andreas | 26. juni 2007 kl. 0:58

 1. Velsignet natt, Jone! Stå på!

Kommentar #23932, skrevet av Andreas | 26. juni 2007 kl. 0:59

 1. Til Andreas

Siden du ikke forsto det som jeg underviste om, så kan jeg si kort hva jeg mener Guds ord lærer:

Guds ord lærer for frelste at det er kun død og hvis den ene parten velger bevist å leve borte i fra Gud og en sunn adferd, som tillatter gjengifte. Hvis en gifter seg igjen uten grunn, så driver en hor.

For en forkynner og Hyrde, så er gjengifte ikke tillatt uten ved død, gjør han det, så diskvalifiserer han seg fra tjenesten.

Men det er mulig som frelst å leve i sammen hele livet, med Guds hjelp. Og det er ingen umulighet, Guds bud er ikke tunge!

Kommentar #24621, skrevet av Evangelist | 29. juni 2007 kl. 19:06

 Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/
http://undervisning.janchristensen.net/
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: