onsdag 27. april 2016

Nr. 1473: La oss som troende be for og stå med Sylvi Listhaug som gjør en kjempejobb, med stor visdom og innsikt evner å svare alle og enhver godt!

Nr. 1473:
La oss som troende be for og stå med Sylvi Listhaug som gjør en kjempejobb, med stor visdom og innsikt evner å svare alle og enhver godt!

Senest her i går kom masekoppen Geir Lippestad med den påstanden at vi ikke gjorde nok her i Norge. Som vanlig så holder disse sosialistene på med alt det vi ikke gjør, og tyter om det samme hele tiden. Det er kun hvis de har makten og råder, at noe blir gjort.

Selvfølgelig er dette ikke sant, det er akkurat motsatt til mindre AP og sosialistene har å si, til bedre går det for Norge!

Bilde av Kong Harald som sier følgende: – Vi kan ikke ta imot hele Afrika i Europa, det går ikke, sa han.

Her fra hva han sa, veldig klokt og godt:

– Vi må prøve å gjøre ting der de kommer fra for å stoppe flyktningstrømmen. Det er det som må bli løsningen til slutt.

– Vi kan ikke ta imot hele Afrika i Europa, det går ikke, sa han.

– Jeg tror Europa gjør det vi for øyeblikket makter, om det er nok eller ikke kan nok diskuteres, men vi må jo gjøre ting der det kommer fra for å stoppe flyktningstrømmen, sa han.


Sylvi Listhaug svare veldig godt, og i tråd med Guds ord som sier at Gud har satt grenser mellom folkene.

Ap.gj. 17. 24 Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender; 25 heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noget, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting; 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss. 28 For i ham er det vi lever og rører oss og er til, som også nogen av eders skalder har sagt: For vi er også hans ætt.

Vi leser det klart her: «han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder.»

Ja, det er sant som Kong Harald, Sylvi Listhaug og Guds ord sier. Vi i Norge og Europa har et ansvar først for våre egne innbyggere og befolkning. Så skal vi gjøre så godt vi kan med alle andre, men ikke utslette oss selv og gå rundt med konstant dårlig samvittighet for det vi ikke kan gjøre alt for alle. Vi kan kun hjelpe noen, ikke alle!

Sluttkommentar:

På den Himmelske blogg er vi ikke så opptatt med politiske spørsmål, men av og til er det rett og godt å få ta dette opp. La oss derfor be for Kongen, og regjeringen og alle andre som styrer. Dette er faktisk en bønn etter Guds vilje.

1 Tim. 2. 1. Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker, 2 for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet.  3 For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Her fra en reportasje i VG:


Mener Norge er blant de som gjør mest for flyktningene

 

Norge har «helsekvote» for seksti flyktninger i 2016

 
ISTANBUL (VG) FN mener Norge kunne økt kvoten på flyktninger med helseutfordringer. Innvandringsminister Sylvi Listhaug ber dem henvende seg til andre land.

VG har bedt innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om et intervju om saken om den syriske flyktningkvinnen Noor, som har en nervesykdom og sitter i rullestol, og som sliter med å bli registrert som flyktning i Tyrkia.

Listhaug har svart skriftlig på VGs spørsmål, og sender en epost der hun uttrykker sympati med Noors situasjon, men avviser forespørselen fra FN om å gjøre mer for flyktninger med funksjonshemming og store helsebehov.
– Jeg har veldig stor forståelse for at Noor og andre personer med funksjonsnedsettelser og helseproblemer som må flykte fra krig, er i en svært vanskelig situasjon, skriver Listhaug til VG.
– På tross av kvoteordninger og en meget høy asyltilstrømming til Europa, vil de fleste flyktningene bli værende i nærområdet til krig og konflikt. Derfor er det avgjørende viktig at vi bidrar til å hjelpe landene i nærområdene til å kunne gi et best mulig tilbud til flest mulig, fortsetter statsråden.

Noor: – Vet jeg kan dø på havet

Noor, som er lam i beina og har en nervesykdom som gjør henne stadig mer svekket, er ikke blant dem som vil bli i «nærområdene». Tre ganger har hun forsøkt å krysse havet til Europa, uten å lykkes, og har vært nær ved å drukne to av gangene.

– Jeg vet at jeg kan dø på havet, men jeg bare ett mål: Å forsøke igjen, sier Noor.


Én av årsakene til at hun er desperat etter å komme seg til Europa, er at det kan ta meget lang tid å bli registrert som flyktning i Tyrkia. Lykkes hun med det, så må hun igjen vurderes av FN.

– Mottakerland som Norge bør kunne gjøre mer for flyktninger som Noor. UNHCR kan sette opp lister over hvem som i størst grad trenger hjelp, men det er mottakerlandene som avgjør hvem og hvor mange som omlokaliseres, sier talskvinne for FNs Høykommisær for flyktninger (UNHCR) Tyrkia, Selin Unal, om saken.

Listhaug mener utspillet er malplassert:

– For regjeringen er det ikke aktuelt å øke denne kvoten ytterligere nå. Det er andre land som står foran i køen når det gjelder å bidra, som FN burde henvende seg til, sier Listhaug.
– Vi bidrar også tungt inn i arbeidet til UNHCR og en rekke frivillige organisasjoner. Med kvoteflyktningene vi tar imot vil Norge samlet sett være blant landene i Europa som bidrar mest. Flyktningene som kommer gjennom kvoteordningen skal følges opp på en god måte, gjennom blant annet et godt helsetilbud, fortsetter hun.

Har egen kvote

Justisdepartementet forklarer VG at flyktninger med særskilte medisinske behov har en egen delkvote. Denne er økt fra 20 i 2014, til 60 i 2015, og det er også 60 plasser i 2016. Disse medisinske plassene skal benyttes for akutte, livstruende medisinske behov etter detaljerte kriterier fra FNs Høykomissær for flykninger (UNHCR).

Norge tar også imot personer på totalkvoten som har store medisinske oppfølgingsbehov, men som ikke faller innunder definisjonen for de medisinske plassene, forklarer departementet.
I 2015 utgjorde dette i overkant av 130 syriske flyktninger. Så langt i år har i overkant av 50 flyktninger med helseutfordringer som kommer utenom den medisinske delkvoten fått innreisetillatelse
 
Relaterte linker:Ingen kommentarer: