fredag 29. april 2016

Nr. 1475: Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen – en profet ala Mika i vår tid! Jeg profeterte allerede i 2007 at Ulf Ekman ville bli katolikk! Del 1

Nr. 1475:
Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen – en profet ala Mika i vår tid!
Jeg profeterte allerede i 2007 at Ulf Ekman ville bli katolikk! Del 1
Dette er skrevet i 2007 på kristenblogg.no:

59. Det er underlig å høre enkelte her. Selvfølgelig er alle sannheter skjult tilstede. Jeg har bare påpekt når Ulf Ekman og andre karismatikere vender tilbake til den Katolske Kirka, så kommer de hjem igjen. Til skjøgekirken!

At pinsevennene, som ikke er pinsevenner i ordet rette forstand, nå tillater at tom Katolikker skal tale på 100-års markeringen, så vitner det for meg om en ting, profetordet går i oppfyllelse, som vi bl.a. finner i åpenbaringsboka 17-18.

Det er klart at Hanvold sier mye bra, men at Leif og 90 % av alle forsvarer han i tykt og tynt her, forteller meg om at det er livsfarlig å ta med syndere på kristne møter i Norge hvis det er den åndelige standarden.

Jan Kåre
Kommentar #27275, skrevet av jan | 28. juli 2007 kl. 10:56
(sitat slutt).

Bilde av Ulf Ekman som i 2014 ble katolikk. Jeg hadde allerede i 2007 profetert dette under sterk motstand, men som «vanlig»! Jan Kåre Christensen som holder frem Guds ord tok ikke feil, men hadde rett og dette var ikke noen overraskelse eller til å undres over!2 Kongebok 22. Nu holdt de sig rolig i tre år; det var ikke nogen krig mellem Syria og Israel.  2 Men i det tredje år hendte det at Josafat, Judas konge, drog ned til Israels konge.  3 Da sa Israels konge til sine tjenere: Vet I ikke at Ramot i Gilead hører oss til? Og vi sitter stille og tar det ikke fra kongen i Syria!  4 Og han sa til Josafat: Vil du dra med mig i krig til Ramot i Gilead? Josafat svarte Israels konge: Som du, så jeg, som ditt folk, så mitt folk, som dine hester, så mine hester.  5 Og Josafat sa fremdeles til Israels konge: Søk dog først å få vite hvad Herren sier!  6 Da kalte Israels konge profetene sammen; det var omkring fire hundre mann; og han spurte dem: Skal jeg dra i krig mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? De svarte: Dra op! Herren vil gi det i kongens hånd.  7 Men Josafat sa: Er her ikke nogen annen Herrens profet, så vi kunde spørre Herren til råds gjennem ham?  8 Israels konge svarte Josafat: Der er ennu en mann gjennem hvem vi kan spørre Herren til råds, men jeg hater ham fordi han ikke spår godt om mig, men bare ondt, det er Mika, Jimlas sønn. Josafat sa: Kongen skulde ikke si så!  9 Da kalte Israels konge på en av hoffolkene og sa: Skynd dig og hent Mika, Jimlas sønn! 10 Imens satt Israels konge og Josafat, Judas konge, i kongelig skrud, hver på sin trone, på en treskeplass ved inngangen til Samarias port; og alle profetene stod foran dem og fremsa sine spådommer. 11 Og Sedekias, Kena'anas sønn, gjorde sig horn av jern og sa: Så sier Herren: Med disse skal du stange syrerne til du får gjort ende på dem. 12 Og alle profetene spådde likedan og sa: Dra op til Ramot i Gilead! Så skal du ha lykke med dig, og Herren skal gi det i kongens hånd. 13 Og budet som var gått for å tilkalle Mika, sa til ham: Profetene spår med en munn godt for kongen; la nu også dine ord stemme overens med deres og spå godt! 14 Mika svarte: Så sant Herren lever: Hvad Herren sier til mig, det vil jeg tale. 15 Da han nu kom til kongen, sa kongen til ham: Mika! Skal vi dra i krig til Ramot i Gilead, eller skal vi la det være? Han svarte: Dra op! Så skal du ha lykke med dig, og Herren skal gi det i kongens hånd. 16 Men kongen sa til ham: Hvor mange ganger skal jeg besverge dig at du ikke skal tale annet til mig enn sannhet i Herrens navn? 17 Da sa han: Jeg så hele Israel spredt utover fjellene likesom en fårehjord som ikke har hyrde; og Herren sa: Disse har ingen herre; la dem vende tilbake i fred, hver til sitt hus! 18 Da sa Israels konge til Josafat: Var det ikke det jeg sa til dig: Han spår ikke godt om mig, men bare ondt? 19 Men Mika sa: Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sitte på sin trone og hele himmelens hær stå omkring ham på hans høire og venstre side. 20 Og Herren sa: Hvem vil overtale Akab til å dra op til Ramot i Gilead, så han faller der? Og den ene sa så og den annen så. 21 Da gikk ånden frem og stilte sig for Herrens åsyn og sa: Jeg skal overtale ham. Herren spurte ham: Hvorledes? /  22 Han svarte: Jeg vil gå avsted og være en løgnens ånd i alle hans profeters munn. Da sa Herren: Ja, du skal overtale ham, og det skal også lykkes dig; gå avsted og gjør så! 23 Se, nu har Herren lagt en løgnens ånd i alle disse dine profeters munn, men Herren har varslet ulykke for dig. 24 Da trådte Sedekias, Kena'anas sønn, frem og slo Mika på kinnet og sa: På hvilken vei er Herrens Ånd gått over fra mig for å tale med dig? 25 Mika svarte: Det skal du få se den dag du flykter fra kammer til kammer for å skjule dig. 26 Da sa Israels konge: Ta Mika og før ham tilbake til byens høvedsmann Amon og til kongesønnen Joas 27 og si: Så sier kongen: Sett ham i fangehuset og la ham leve på fangekost til jeg kommer uskadd hjem igjen! 28 Mika sa: Kommer du uskadd hjem igjen, så har Herren ikke talt gjennem mig. Og han sa: Hør dette, I folk alle sammen! 29 Så drog Israels konge og Judas konge Josafat op til Ramot i Gilead. 30 Og Israels konge sa til Josafat: Jeg vil forklæ mig og så gå i striden; men ta du dine vanlige klær på! Så forklædde Israels konge sig og gikk i striden. 31 Men kongen i Syria hadde befalt sine to og tretti vogn-høvedsmenn: I skal ikke stride mot nogen, hverken liten eller stor, bare mot Israels konge. 32 Da nu vogn-høvedsmennene så Josafat, sa de: Dette er sikkert Israels konge. Og de vendte sig dit for å stride mot ham. Da satte Josafat i et høit rop. 33 Og da vogn-høvedsmennene så at det ikke var Israels konge, vendte de sig fra ham igjen. 34 Men en mann spente sin bue og skjøt på lykke og fromme og traff Israels konge mellem brynjeskjørtet og brynjen. Da sa han til sin vognstyrer: Vend om og før mig ut av hæren! Jeg er såret. 35 Men striden blev stadig hårdere den dag, og kongen blev holdt opreist i vognen mot syrerne; men om aftenen døde han, og blodet av såret fløt ned i vognen. 36 Og ved solens nedgang gikk der det rop gjennem leiren: Hver mann hjem til sin by og sitt land! 37 Således døde kongen og blev ført til Samaria, og de begravde kongen i Samaria. 38 Og da de skylte vognen i dammen ved Samaria, slikket hundene hans blod, mens skjøgene badet sig der, efter det ord som Herren hadde talt. 39 Hvad som ellers er å fortelle om Akab, om alt det han gjorde, og om det elfenbenshus han bygget, og om alle de byer han bygget, det er opskrevet i Israels kongers krønike. 40 Og Akab la sig til hvile hos sine fedre, og hans sønn Akasja blev konge i hans sted.

Dette er fortellingen om den ene mot alle! Egentlig Davids kamp imot Goliat!

Det er to profeter i GT med samme navn. Det er Mika, kortform av hebr. Mikajahu, 'hvem er som Jahve?', vanlig navn i Det gamle testamente. Best kjent er profeten Mika, sønn av Jimla, som talte mot kong Akab (1 Kong 22) og profeten Mika fra Moresjet. Vi skal se på førstnevnte profet her i fra 1 Kongebok.

Legg merke til at både jeg og Mika ble kraftig motsagt, og det var den ene mot «røkla». Hva skjedde? Den ene fikk og hadde rett, mens mengden og alle de andre tok feil. Slik før, slik i dag!

Her er noe annet hva jeg skrev for snart 10 år siden, som forteller meg at jeg er avhengig kun og alene Herren. For å høre fra Gud, og bli veiledet av ham.

Det var fire hundre falske profeter, men kun en som var sann. Tror du/dere at det er så veldig stor forskjell i dag fra før? Skriften sier følgende:

Predikeren 3. 15 Hvad der er, det var allerede før, og hvad der skal bli, det har også vært før; Gud søker frem igjen det forgangne.

Her er noen sitater av meg som er skrevet da for 9 år siden eller der omkring. Og jeg sa allerede da at Ekman ville bli katolikk, og møte stor motstand. Alt hva jeg har skrevet og talt har skjedd ned til omtrent hver millimeter. Hva andre pinsevenner og karismatikere har skrevet og talt, så har alt skjedd stikk motsatt i det store og det hele!

Se her for sitater av meg for 9 år siden:

Dette er det største sprøyte jeg har lest. Selvfølgelig er det pinsevenner som har tatt del i dette.
Men de første som fikk del i den karismatiske “fornyelse” var ikke pinsevenner, men Katolikker og Lutheranere!
At pinsevenner og andre venner har hengt seg på, forandrer ikke på at det er ingen “vekkelsesbevegelse” som har frembrakt så mye vranglære og lite bibelsk substans som den karismatiske “fornyelsen”!
Kommentar #26436, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 5:49

Selvfølgelig så har det og det kommer sikker til å skje positive ting innforbi de karismatiske forgreininger.
Hadde det ikke vært noe posetivt så hadde ingen trodd på forførelsen. Det var ingen som gjorde så mye “godt” som
Hitler. Og det er vel ingen som gjør så mye “godt” som Hamas.
Men gå til LÆREN innforbi det karismatiske, og det er her den store svakheten og forførelsen ligger.
Jan Kåre
Kommentar #26443, skrevet av jan | 19. juli 2007 kl. 9:23

15. Til Anonym
Hva lærer de i de karismatiske kretser?
Den største “feilen” der i forholdt til pinsevekkelsen, Lutherske, Baptist og andre evangeliske menigheter, er at i de karismatiske menigheter settes menneske i sentrum, og ikke Kristus. Det ser en ikke minst her på bloggen at de som er åpen for det karismatiske mangler enhver form for ydmykhet og tålsomhet. Med andre ord, de har ikke et personlig forhold til Kristus.

Kommentar #26475, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 18:42
16. Hva som er ubibelsk i forkynnelse og lære vil ta flere bøker å skrive. En forandrer på læren og forkynnelsen litt her og der for det skal passe inn hos de fleste (Jesaja 5).
Kommentar #26477, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 18:44

21. Til Anonym
Jeg har lagt ut mange linker som omhandler den karismatiske “fornyelse”, du får se på dem.
Når det gjelder andre pinsemenigheter, så er det mest i den vestlige verden at er besmittet av denne forførelsen, i andre land, går det selvfølgelig ikke ann å forkynne at hvis du tror på Gud så kan og skal en bli styrtrik. Hvis en ikke blir det, så er en vantro i følge Hagin, Copeland, Åleskjær og andre karismatikere.
Med andre ord, den karismatiske “fornyelse” står så langt i fra Evangeliske trossamfunn som det går ann å komme.
Det er kun et stort frafall innforbi de evangeliske menigheter som kan og har åpnet opp for den “karismatiske” fornyelsen.
Håper dette har vært oppklarende anonym, hvis ikke så får du ta kontakt på mail!
Jan Kåre
Kommentar #26490, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 19:30

22. Til anonym
Når det gjelder overfor den Katolske Kirka, så er de helt åpen for dette og samarbeider med slike uten å advare imot dette, hvis de advarer mot noen, så er det mot dem som forkynner Ordet!
Kommentar #26492, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 19:32

23. Til Anonym
Jeg kan si med et par ord hva som er den store kardinalforførelsen innforbi den karismatiske “fornyelse”.
Det er menneske i sentrum og ikke Kristus. Det går igjen og igjen. Derfor, vend deg bort i fra slike og søk Herren og søk samfunn med evangelisk troende mennesker!
1. Joh. 4.1-2:” Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud”.
Jeg har prøvd den karismatiske “fornyelsen” på Guds ord og hva Ånden vitner i min ånd.
Men det er de som ikke vil høre uansett hva enn kommer med, men det er mangel på ydmykhet som gjør at en blir ført vill!
Jan Kåre
Kommentar #26494, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 19:45

29. Til Arild
Som “religiøse” mennesker så er vi enige om mange ting. Jeg er enig med muslimer og andre også om mange ting. Slik som tro på en åndelig realitet, tro på Gud og etiske normer. Men vi er da ikke søsken i troen for det med muslimer? Nei, sann enhet kan vi bare ha på Ordets grunn (Joh.e. 17).
Jan Kåre
Kommentar #26503, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 20:06

32. Til Jone
Pinsevekkkelsen har stilnet her i den vestlige verden, men går frem med stormskritt i den 3. verden, Hallelujah.
Men aldri bland den karismatiske “fornyelsen” i sammen med pinsevekkelsen, det er 2 forskjellige ting!
At pinsevenner i dag godtar det meste er nok mer av bekvemmelighetshensyn, en har gitt opp Herren og godtar alt!
Men det er himmelvid forskjell på 1. generasjonspinsevenner og som i dag, der det er 3. og 4. generasjonspinsevenner.
Men så har en da slike som meg som er 1. generasjonspinsevenn, vi har samme ånd og forkynnelse som 1. generasjons pinsevenner vet du!

Når jeg har forkynt, så har folk kommet og sakt at jeg har samme ånd og forkynnelse som Barratt hadde, er ikke det stort?
Kommentar #26511, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 20:21

1.    Til Arild
Takk for gode ord. Men jeg er ikke enig med deg!
Broderhilsen
Jan Kåre
Kommentar #26512, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 20:26
2.    “Evangelist” / Jan Kåre skrev:
4.    Til Arild
Jeg har nok blitt advart på fra “høyeste” hold i pinsebevegelsen av de såkalt ledende brødrene, så du har nok helt rett i det. Men så har de mistet Salvelsen også.
Du får gjøre som Ulf Ekman, Aril Edvardsen og mange andre gjør, plei det nære å forholde med Katolikkene, det er der “alle” skal tilbake til, “moderkirken”!
Kommentar #26517, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 20:39

9.    Til Arild
Jeg tror ikke på å pleie kontakter med katolikkene og la dem tale som de skal gjøre når pinsebevegelsen skal feire at det er 100 år siden pinsevekkelsen, som de har forlatt, kom til Norge og Europa.
Jan Kåre
Kommentar #26530, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 20:57

10. Til Anonym
Vet de hva de gjorde en gang med meg og noen andre på et Kristen Senter møte.
De skrek til oss i tunger og sverget og jaget oss ut i fra møte da vi sa at forkynnelsen til Leif Jakobsen var feil!
Dette var så langt tilbake som i 1985. Så dette er en forførelse som har pågått lenge.
Kommentar #26533, skrevet av Evangelist | 19. juli 2007 kl. 21:00

74. Til Jone
Hør talen min.
Hanvold er en vanhellig som Esau. slik ser jeg det!
Jan Kåre
Kommentar #26700, skrevet av jan | 21. juli 2007 kl. 6:34

75. Som Jannes og Jambres (2.Tim. 3).
Når Den Hellige Ånd gjennom Paulus skulle beskrive endetiden, så legger vi merke til at fornektelse av under, tegn, tro og det som har med Gud ikke skulle være det store trekke, heller tvertimot!
Når vi leser menighetens historie, så var det først og fremst gjennom pinsevekkkelsen at tegn, under og kraftige virkninger ble annerkjent og trodd innforbi Guds menighet, men da gjennom sterk motstand.
Nå, godt 100 år er dette almen anerkjent.
Men akkurat som Jannes og Jambres etterlignet Moses, så har den karismatiske “fornyelse” etterlignet pinsevekkelsen, men da uten at korset og etterfølgelse blir etterlevd i den utstrekning som det var i begynnelsen av pinsevekkelsen.
Det står om de i Bergprekenen som skal si Herre, Herre, de har gjort tegn og under og trodd på Gud, men Herren har aldri kjent seg ved dem.
For meg så fremstår den karismatiske “fornyelsen” med Aril Edvardsen, Åge Åleskjær, Ulf Ekman, Jan Hanvold og mange flere som synonyme på dette. At flere av de skal tale under pinsebevegelsen 100 års markering taler nok sitt tydelige om at vi er kommet langt inn i endetiden, rett før Jesus skal hente bruden hjem og Antikrist og den Falske Profet skal stå frem!
Men Herrens sanne vitner ser humbugen og advarer i mot dette, noen vil tro, andre vil ikke forstå og vil få samme dom som de ufrelste, men da enda værre, de har også villedet andre. Jesus sa om slike at det var bedre at de hadde hengt en kvernestein rundt sin hals og druknet seg, meget sterke ord, så sterke ord at jeg ville aldri brukt dem hvis de ikke hadde stått i bibelen!
Kommentar #26705, skrevet av jan | 21. juli 2007 kl. 11:58

76. Til Arild Holta
Siden du serverer usannheter som andre gjør her at jeg ikke følger med, så er det fordi du ikke vil høre på den talen der jeg underviser om dette med gjengifte og skilsmisse, hør den så kan vi ha en videre samtale\diskusjon, hvis du er interessert?
Jan Kåre
Kommentar #26707, skrevet av jan | 21. juli 2007 kl. 12:01

77. Til Bjørn Arve Rosland
Jeg tror ikke på en middelvei som du taler om på det åndelige område, den vil aldri føre frem. Det er kun en vei som fører frem, og det er korsveien!
Og etterpå det kommer velsignelsen, den riktige velsignelsen!
Jan Kåre
Kommentar #26708, skrevet av jan | 21. juli 2007 kl. 12:04

78.Til Arild og Jone
Ta kontakt igjen når dere har hørt talen min om skilsmisse og gjengifte.
Der tar jeg frem fra Guds ord at det er imot Herrens tillatelige vilje at en som skal være en Herrens tjener ikke kan være gjengiftet som frelst!
Jan Kåre
Kommentar #26713, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 14:08

79. Siden du ikke mente jeg dokumenterte det godt nok at Hanvold og likesinnede har diskvalifisert seg selv for å være Hyrde uansett hva han lærer og ikke lærer. Begrunnelsen for det som du etterlyste, så har jeg kun for deg da og alle andre som vil ta seg tid til å høre, lagt ut en tale der jeg ut i fra Guds ord viser at den som er gjengiftet som frelst har diskvalifisert seg selv for å ha et embete i Guds menighet!
Du finner talen her: Evangelist
#23804
Kommentar #26715, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 15:24

75. Som Jannes og Jambres (2.Tim. 3).

Når Den Hellige Ånd gjennom Paulus skulle beskrive endetiden, så legger vi merke til at fornektelse av under, tegn, tro og det som har med Gud ikke skulle være det store trekke, heller tvertimot!

Når vi leser menighetens historie, så var det først og fremst gjennom pinsevekkkelsen at tegn, under og kraftige virkninger ble annerkjent og trodd innforbi Guds menighet, men da gjennom sterk motstand.
Nå, godt 100 år er dette almen anerkjent.
Men akkurat som Jannes og Jambres etterlignet Moses, så har den karismatiske “fornyelse” etterlignet pinsevekkkelsen, men da uten at korset og etterfølgelse blir etterlevd i den utstrekning som det var i begynnelsen av pinsevekkkelsen.
Det står om de i Bergprekenen som skal si Herre, Herre, de har gjort tegn og under og trodd på Gud, men Herren har aldri kjent seg ved dem.
For meg så fremstår den karismatiske “fornyelsen” med Aril Edvardsen, Åge Åleskjær, Ulf Ekman, Jan Hanvold og mange flere som synonyme på dette. At flere av de skal tale under pinsebevegelsen 100 års markering taler nok sitt tydelige om at vi er kommet langt inn i endetiden, rett før Jesus skal hente bruden hjem og Antikrist og den Falske Profet skal stå frem!
Men Herrens sanne vitner ser humbugen og advarer i mot dette, noen vil tro, andre vil ikke forstå og vil få samme dom som de ufrelste, men da enda værre, de har også villedet andre. Jesus sa om slike at det var bedre at de hadde hengt en kvernestein rundt sin hals og druknet seg, meget sterke ord, så sterke ord at jeg ville aldri brukt dem hvis de ikke hadde stått i bibelen!
Kommentar #26705, skrevet av jan | 21. juli 2007 kl. 11:58

82. Til Arild
Til Arild
Jeg mener at du og alle andre viser hvor mye interessert dere er i Guds ord når dere ikke vil høre den talen som jeg underviser om dette! Men alle har selvfølgelig sin frie vilje.
Jeg tror ikke på enhet uten på Ordets grunn!
Når det gjelder karismatikere og pinsevenner, ikke de som er i dag i Norge, men de som startet pinsevekkkelsen, så er det noe som er av stor forskjell.
De “gamle” og noen i dag taler om etterfølgelse av Kristus.
For meg så fremstår det som totalt ukjent for de fleste karismatikere dette med etterfølgelse, det har Jan Hanvold til gangs vist med sine mange ekteskap.
Jeg betviler ikke at de tror på Gud, tegn, under og mirakler.
Men etterfølgelse og ta opp sitt kors hver dag for å følge Kristus fremstår for meg som totalt fremmed for karismatikerne.
Da vender vi tilbake til det Paulus sa:” de har gudfryktighetens skinn”. Men andre ord, de er værre stilt en ufrelste, det viser de ved sitt liv og usunne lære!
Jan Kåre
Kommentar #26735, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 20:53

83. Til Arild
Det var da ikke meningen at du måtte høre den undervisningen som jeg hadde om dette, men da hadde du mye mer forstått hva jeg mener og diskusjonene\samtalen hadde blitt mer utfyllende.
Jan Kåre
Kommentar #26737, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 20:57

84. Til Arild
Dine defensjoner på ting mener jeg er totalt bort i natta. Du mener det å ta Guds ord på alvor er en kjødelig handling, slik forstår jeg deg, da er en kommet på et nivå som de som vil ha homosekuelle i Kirka. Men du ser det som “åndelig” det som jeg ser på som sjelelig og forførisk. Vi må godta at vi ser forskjellig på ting. Men Gud velsigne deg broder.
Jan Kåre
Kommentar #26739, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 21:02

85. Demonisk inspirert (1.Tim.4.1).
Den “nye” nådeforkynnelsen til Åge Åleskjær er direkte demonisk inspirert, akkurat som “Jesus only”, Jehovas Vitners lære om de 144000, Katolske Kirka om at de er den eneste “rette” kirka og mange andre ubibelske læresetninger. At Åge Åleskjær er fullblods karismatiker viser vel bare atter enn gang hva som står bak den karismatiske forkynnelsen, ikke Gud, men hans motsetning Satan!
Jan Kåre
Kommentar #26742, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 21:13

88. Til Jone
Ja, det er klart jeg vet det. ÅÅ har engang trodd på bibelen i fra 1. Mosebok til Åpenbaringsboka.
Skal en følge hans undervisning nå så kan en fjerne det meste i Guds ord. Det eneste en står igjen med er noen brev av Paulus og Apostelgjerningene, samtidig så forvansker han dette også da det er kun det som ÅÅ sier gjelder, og da på den måten som han har fått “åpenbaring” over det.
Med andre ord, det er demonisk inspirert forkynnelse da en fjerner Guds ord og legger til også ting som en ikke finner dekning for i Guds ord!
Siden det er andre her på bloggen som ikke er interessert i å lese ting som en advarer og forsvarer, jeg har lest den boka til ÅÅ fullstendig frihet!
Jan Kåre
Kommentar #26751, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 22:38

89. Til anonym
Det er godt du er enig med meg. Jeg vet at det jeg holder frem er bibelen klare ord.
Jeg tror på Åndens virkninger, men uten etterfølgelse og at en holder frem at det er kun korsveien som fører frem så er det et bedrag å legge vekt på Guds kjærlighet og Guds nåde!
Som Jannes og Jambres stod Gud imot ved å etterligne Moses, slik står karismatikerne Gud i mot i dag. Det er meget alvorlig, det fører mennesker i fortapelsen og ikke til himmelen hvis vi ikke forkynner;” det er kun korsveien som fører frem”.
Kommentar #26753, skrevet av Evangelist | 21. juli 2007 kl. 22:46

106.                Til Anonym
Jeg har prøvd å forklare at det er Janes og Jambres vei det som karismatikerne og dessverre en del andre går på. Vi hadde ikke vist hvem Jannes og Jambres var hadde ikke DHÅ hadde gjennom Paulus tatt opp disse navnene og personene som var oldtidens motstandere av Guds sannhet. Vi finner dette i 2. Timoteus brev 3.8:” Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen”.
Kommentar #26780, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 8:21

107.                Det var av stor viktighet at troende mennesker skulle ha en klar forståelse av dette, hva slags motstand det i virkeligheten var, som disse trolmænn gjorde, og for å ha en rett forståelse må vi da gå inn i Ordet.
La oss ta med 2.Tim 3.1-9:” Men du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har gudfryktighetens skinn, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg i fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse. Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. de er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to nevnte.”
Kommentar #26781, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 8:36

108.                Det er særlig alvorlig ved naturen av denne motstand overfor sannheten. Måten hvorledes Jannes og Jambres stod Moses imot var simpelheten den, at det så vidt det var mulig, etterlignet alt det han gjorde. Vi finner ikke det at de beskyldte Moses for at han handlet under en ond innflytelse, men snarer det at de prøvde å oppheve Moses innflytelse ved å etterligne ham. Med andre ord, det var like bra alt i sammen.
Fra alt dette kan vi dra en alvorlig lærdom, at den mest Sataniske motstand imot Guds vitnesbyrd her i verden kommer i fra dem som har gudfryktighetens skinn, men fornekter dens kraft i livet. Noe vi ser på fruktene av livet til de menneskene som er med i de karismatiske sammenheng, og som pinsebevegelsen i Norge har åpnet som opp for.
Kommentar #26782, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 8:44

109.                Det er når alt blir så likt at de gjør samme ting som hverandre at den største forførelsen kommer, som Jannes og Jambres som stod Moses imot ved å etterligne ham, det er den vanskeligste forførelsen å avsløre.
Hvor er det nødvendig å forstå dette!
Hvor er det viktigst å huske på , at likesom Jannes og Jambres stod imot Moses, således står disse verdslige, egenkjærlig og forlyst nytelse menneskene sannheten imot.
Det er ikke plass for korset i de kristnes liv mange ganger i dag, det ser en ved at akkurat de samme trekka som er i verden er det i *Guds menighet.
Gjengifte av forkynnere fremstår for meg som det mest alvorlige av dem alle negative trekka!
Jan Kåre
Kommentar #26783, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 8:52

110.                Hva forteller den enkle historien? Pinsevekkkelsen kom med forkynnelse og erfaring av Åndens virkninger, som hadde vært et ukjent erfaring for selv mange sunne evangeliske kristne som Lutheranerne, metodister, baptister, frelsermenn og mange andre. Pinsevekkkelsen var et Guds frembrudd.
I begynnelsen møtte pinsevekkkelsen sterk motstand. Men akkurat som Jannes og Jambres stod Gud og sannheten imot med å etterligne Moses, slik har den karismatiske “fornyelsen” stått pinsevekkkelsen og Gud imot. Dette er en meget viktig lærdom å forstå, eller så kan en bli værre stilt enn selv ikke troende er.
Jan Kåre
Kommentar #26784, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 8:57

111.                Konklusjon
Slik jeg ser det, så har slike karismatikere som Aril Edvardsen, Kjell Haltorp, Jan Hanvold, Åge Åleskjær, Oase-bevegelsen tildels (ikke så sterkt som trosbevegelsen, men elementene er der), Ulf Ekman og andre karismatikere stått sannheten imot på samme måten som Jannes og Jambres stod Gud og Moses imot, ved å etterligne Moses og hva Gud har gjort gjennom pinsevekkkelsen, men ikke ved å gå på den samme vei og ha den samme forkynnelsen, så har de blitt forførere istedenfor veiledere!
Jan Kåre
Kommentar #26785, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 9:02

112.                Ved at du stiller opp der disse forkynnerne forkynner, så er du med å legitimere for dette.
Men de som forkynner Ordet i dag må mange ganger ta seg en profan jobb eller sliter som fulltidsforkynner mange ganger, så viser også Guds folk at de ikke er sitt ansvarsbevisst. Det er så viktig at en boikotter og vender seg i fra disse som skriften sier, og en støtter dem som forkynner Ordet og de som holder frem sannheten!
Jeg anser det som helt avgjørende for at Gud skal komme til i dette landet, at de som har et kall og en tjeneste fra Herren, blir holdt høyt i ære. Men de som ikke holder frem Guds ord, blir tilsidesatt, det er akkurat det Paulus også sier;” de skal ikke ha mer fremgang”. (2.Tim.3.9).
Kommentar #26787, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 9:09

116.                For meg så fremstår dette med etterfølgelse som totalt ukjent for de fleste troende.
Jeg har fått et unisont stempel mot meg fordi at jeg har påpekt hva Guds ord sier om ting.
Men de som slår av litt her og der, blir godtatt over alt.
Er det vekkelse eller tilbake gang i dag? Eller er åndelig “tomt” i menighetene rundt omkring. Eller Guds nærvær?
Jeg tror kun på en ting, at en forkynner Ordet og lever derefter.
Til olec
Evner ikke en Pastor å leve etter det han preker, som Hanvold og andre, la de bli søppeltømmere eller hva som helst annet, bare ikke forkynner!
Jan Kåre
Kommentar #26793, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 11:34

124. 2. Kor. 11. 13-15:” For disse er falske Apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi Apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger”.
Gjennom hele kirkehistorien så har Satan alltid først prøvd å stoppe Guds ver gjennom motstand, virker ikke det, så er det “samarbeid”. Det har han til gangs lyktes nå gjennom det felleskristne og karismatiske arbeide.
Kommentar #26803, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 12:26

125.                Til anonym
Jeg synes du skriver meget saklig, åndelig og godt!
Deres endelikt som ikke lever som Guds ord lærer, men tror på Gud, er ildsjøen!
Det er derfor det er så viktig å ikke la seg bedra, men være åndelig edru.
Jeg har opplevd utallige velsignelser, tegn og under, men det frelser hverken meg eller andre.
Men kun Jesus og at jeg tar opp mitt kors hver dag og følger ham; det er kun korsveien som fører frem, Hallelujah!
Kommentar #26804, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 12:31

18. Til Jone
Men for dem skal enden svare til deres gjerninger står det i 2. Kor. 11 som jeg har sitert.
Det er ikke alltid det som er av mennesker eller Satan at det er lite, heller tvert imot. Både den Katolske Kirka, muslimer og mange andre er da store bevegelser, men åndelig falske.
Jeg tror det som står i 2. Kor 11 at Hanvold, jeg og alle andre skal stå innfor Gud, og da skal vi alle svare for våre liv.
Men jeg ville ikke for all verdens penger vært i Hanvolds sine sko og stått innfor den Levende Gud og ha levd et slikt liv som ham.
Jan Kåre
Kommentar #26843, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 22:36

21. Til Leif
Jeg vet en ting, du har ikke forståelse for åndelige ting når du kan uttale deg som du gjør.
Enhver skal svare for alt hva han har forkynt og lært.
Jeg ville ikke for alt i denne verden forkynt så mye vranglære for så mange som Edvardsen har gjort, da skulle jeg ønsket meg døden heller enn å ha forkynt\lært det Edvardsen har gjort.
Men heldigvis, jeg slipper det.
Jan Kåre
Kommentar #26849, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 22:58

22. Til Jone
Jeg har egentlig svart for det du spør om før. Men du kan få et siste skriftsted fra meg.
Det står i 1. Kor. 9.27:” Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig “.
Her taler Paulus om noe som hverken Hanvold og mange andre ikke lever etter slik jeg ser det. Man kan be med mennesker til frelse i hopetall og oppleve helbredes og alt annet, men allikevel gå fortapt hvis en ikke selv undertvinger sitt legeme. Det kan en trykt si med Hanvold at han ikke har undertvunget sitt legeme, om han kanskje har opplevd gode ting med Herren!
Jan Kåre
Kommentar #26850, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 23:05

23. Til Jone
Legg deg på kne og be til Gud i Jesu navn og les bibelen i stillhet, og du vil oppleve store, herlige og mektige ting, også å få klarhet over alt som gjelder ditt liv og du vil bli til stor velsignelse også for andre selv om en også vil oppleve stor motstand både i den naturlige og i den åndelige verden. Men alt går til seier i Jesu navn allikevel!
Jan Kåre
Kommentar #26851, skrevet av Evangelist | 22. juli 2007 kl. 23:16

30. Leif kommer igjen med en avledningsskriftsted. Der er klart det er bra at mennesker forkynner Kristus, selv om motivene enkelte ganger ikke stemmer alltid. Jeg opplever også enkelte ganger at jeg kommer til kort.
Men det er IKKE dette handler om. Dette handler om de som står sannheten imot som trollmennene Janes og Jambres stod Gud og Moses imot ved å etterligne hva Gud gjorde gjennom Moses.
Der passer mye av det karismatiske “fornyelsen” inn med Hanvold, Edvardsen og alle andre karismatikere. Og nå har stort sett pinsebevegelsen blitt like frafallen som det karismatiske!
Jeg har blitt løyet på, motarbeidet, fryset ut, neglisjert, forbannet, de har prøvd å smigret med meg, de har oppmuntrer, de har fortalt at jeg er en stor Guds mann og mye annet.
Men så lenge ikke læren innforbi det karismatiske forandres og de går i seg selv, så blir det for meg et stort bedrag den karismatiske “fornyelsen”.
Jan Kåre
Kommentar #26860, skrevet av Evangelist | 23. juli 2007 kl. 0:29

37. Tilleggskommentar
For å ikke alltid bare bruke kanaans-språk, så kan jeg bruke et bilde fra sportens verden.
Vi vet at i sporten så gjelder det å bli nr. 1, det er noe alle kjemper om å bli.
Men nå viser det seg at flere av de som har vunnet gull og blitt nr. 1 har brukt ulovelige midler for å vinne, de har dopet seg, slik at det er ikke bare trening og ferdigheter som ligger til grunn, men de har brukt ulovelige midler for å bli nr. 1 og vinne gull.
Slik blir det også på det åndelige livet. Jeg har ingen problemer med å tro at mange av de som er med i karismatiske og pinsemenigheter og andre menigheter har opplevd ting med Gud.
Men når det er oppblandet med “ulovelige” ting ut i fra Guds ord, da blir det falskt og ikke ekte.
Hva er de “ulovelige” tinga? Det er alt som ikke stemmer med Guds ord og med Den Hellige Ånd.
Mye kan også være bra, men det blir feil når en baserer sitt liv og sin tjeneste på det.
La meg ta et eksempel. Noe av det nye er lederseminar, men det gjør verden mye bedre enn de kristne. Jeg har jobbet på en av de mest “suksessrike” bedriftene i Norge i 10 år og de hadde mye bedre lederseminar enn det lederskolen med Aril Svartdahl tilbyr, men lettlurte og sjelelige kristne er et lett bytte for slike kurs.
Nei, vi må tilbake til de gode gamle veien, til de gamle stier som Profeten Jeremias skriver. Vi må tilbake til Ordet og vitnesbyrde sier Jesaja, de første kristne la vekt på Ordet og bønnen, det er der muligheten for virkelig åndelig fremgang ligger i Guds menighet, ikke noe annet!
At de “moderne” kristne velger en annen vei, det må spesielt Hyrdene i Guds menighet ta på sin kappe (Esekiel 34), men jeg tror Gud på tross av alt frafall reiser opp et nytt folk der en vil se akkurat de samme kjennetegnene som de første kristne. Hvorfor ble de første kristne kalt kristne? Fordi deres liv og tjeneste lignet på den Kristus de forkynte, tilbake der ønsker jeg alltid å være!
Jan Kåre
Kommentar #26892, skrevet av Evangelist | 23. juli 2007 kl. 13:31

40. Til anonym
Når du er her på bloggen, på møter eller leser kristne aviser, så må du være på vakt i dag. Satan går ikke alltid rundt som en brølende løve, men også som en listig slange.
Les selv og vurder, dette er hentet her fra bloggen:
Zevs var universets skaper og herre, og Paulus hadde ingen problemer med å jamstille Zevs med Israels Gud når han besøkte Aten.
Dette er en av Satans mange løgner i dag, ingen kan sidestilles med vår Gud, han er Gud over alle guder!
Jan Kåre
Kommentar #26900, skrevet av Evangelist | 23. juli 2007 kl. 17:19

59. Det er underlig å høre enkelte her. Selvfølgelig er alle sannheter skjult tilstede. Jeg har bare påpekt når Ulf Ekman og andre karismatikere vender tilbake til den Katolske Kirka, så kommer de hjem igjen. Til skjøgekirken!
At pinsevennene, som ikke er pinsevenner i ordet rette forstand, nå tillater at tom Katolikker skal tale på 100-års markeringen, så vitner det for meg om en ting, profetordet går i oppfyllelse, som vi bl.a. finer i åpenbaringsboka 17-18.
Det er klart at Hanvold sier mye bra, men at Leif og 90 % av alle forsvarer han i tykt og tynt her, forteller meg om at det er livsfarlig å ta med syndere på kristne møter i Norge hvis det er den åndelige standarden.
Jan Kåre
Kommentar #27275, skrevet av jan | 28. juli 2007 kl. 10:56
2.    Til Leif
Jeg tror uansett hvilken ord og begreper at den Katolske Kirka er en frafallen kirke som skal spille en avgjørende rolle i endetiden som er mye mer besnærende enn muslimer og andre religioner.
Samarbeid med den Katolske Kirka vil i lengden bare før enn ting med seg, at det er den som vil påvirke oss mer enn vi som evangeliske kristne vil påvirke dem.
Gå ut i fra henne i mitt folk er et skriftsted som er passende å bruke.
At det er karismatikere som er de første til å samarbeide med den Katolske Kirka forundrer ikke meg når man egentlig vet at det er kristne grupperinger begge to som egentlig i lære står langt i fra hva jeg vil si Guds ord lærer og hva de protestantiske kirker og menigheter har stått for, noe mange ikke står for lengre er en annen sak
Men for en gang skyld, respekter at jeg ikke tror på samarbeid med den -Katolske Kirka, så får du og likesinnede gjøre ellers hva du vil. At du gjentatte ganger har forsvart de mest ekstreme forkynnerne kan ikke jeg for.
Jan Kåre
Kommentar #27310, skrevet av jan | 29. juli 2007 kl. 9:06

Til Bjørn Arne Rosland
Jeg synes du stikker av med halen mellom bena etter du har kommentert enkelte ting.
Jeg går i full jobb og mange ganger så har jeg ikke hatt tid til å svare enkelte her og at det blir en eller anen skrivefeil pga tidsnød synes jeg du skulle vært for god til å kommentere.
At mange av de karismatiske forkynnerne så lett anerkjenne Katolikkene burde i det minste vært et tankekors. For meg så er jeg overbevist om at det er den Katolske Kirka som vil spille den ledende rolle på det åndelige område når Antikrist og den Falske Profet kommer frem, ikke muslimene eller andre. Bare det burde vært grunn nok for å ikke samarbeide med en slik frafallen Kirke. At noen henger seg opp i slike uvesentligheter om det er skjøgekirken eller ei betyr ingen ting. Den Katolske Kirka tror ikke på frelse i Kristus, men i sakramentene og i selve Kirka. Videre så har de utallige ubibelske læresetninger og ser på seg selv som den eneste sanne kirka i verden.
Og når vi tar med at de har drept et sted mellom 50-100 millioner gjenfødte kristne burde det være grunn nok for å aldri samarbeide med den frafalne kirka. Men nå skal åndssløve pinsevenner ha en Katolsk Biskop til å tale under pinsebevegelsens markering i Oslo Spektrum i September og de samarbeider ellers med den Katolske Kirka, ikke forstår jeg det!
Jan Kåre
Kommentar #27391, skrevet av Evangelist | 30. juli 2007 kl. 8:58

Hva er vranglære i de karismatiske menighetene?

1.) Det som ikke blir forkynt, der helliggjørelse i bibelsk termologi er omtrent utelatt. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. En merker når en er på karismatiske møter at det er støy og ikke bønnenånd og nådensånd som er rådende.
2.) Når Ulf Ekman forkynte på 80-tallet at Jesus sonet synden i dødsriket, noe han fornekter i dag. Når slike personer som Ekman lyver, snakker usant og fordreier sannheten akkurat som han selv vil og folk vil tro løgnen fremfor sannheten, da er det ikke lett.
3.) Ubibelsk ledermodel. Bibelen nevner eldste i flertallsform, i karismatiske menigheter er det en leder på topp og et lederråd som han kan avsette og innsette akkurat som han selv ønsker det.
4.) Hvis en har den “rette” troen så er en alltid frisk, lykkelig, rik, da har en den “rette” troen, dette er okkult.
5.) I trosmenigheter og karismatiske menigheter er den en utpreget Demonisk virksomhet der forkynneren kan skrike, puste, plystre, klappe i hendene og få “menigheten” til å falle og han styrer og manipulerer “menigheten” akkurat som han selv vil.
6.) Gjentatte ganger har jeg lest og også personlig hørt at en blitt straffet hvis en går imot “Guds Salvede”. Altså lederne og forkynnerne i de karismatiske menighetene og konferansene som de har et utall av da aktivitetsnivået er på topp, da DHÅ Salvelse er fraværende.
7.) Det er utallige ubibelske og mangelfull bibelforståelse innforbi karismatiske menigheter, skal en samle alt dette, så hadde det blitt bøker ut av dette.
8.) I karismatiske menigheter kan man gifte seg om igjen utallige ganger, leve i synd og gjøre det meste bare man er enig med lederen som kan være skilt og gift opptil flere ganger selv.
9.) I karismatiske menigheter er det en utpreget “elite” tenkning som er totalt fremmed for det alminnelige prestedømme som NT legger slik vekt på.
10.) I karismatiske menigheter er det er utall ubibelske læresetninger der forsoningen er selvfølgelig det aller værste der en tror at Jesus ikke sonet synden på Golgata, det er som Åge Åleskjær sa, Golgata er et tilbakelagt stadium!
Her kunne jeg holdt på 7 dager til og ha skrevet minst 5 bøker om dette. Men vi får gjøre som Guds ord sier; disse skal du vende deg i fra!
Jan Kåre
Kommentar #27512, skrevet av Evangelist | 31. juli 2007 kl. 23:21

Sluttkommentar:
Kommer tilbake til mer i del 2. Artikkelen ble mye lengre enn jeg hadde trodd enn denne ville bli da jeg begynte med den!
Relaterte linker: 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nok ett bevis på at du ikke er en kristen. Ingen skriver slikt hovmodig om seg selv. Det strider totalt imot ett gjenfødt sinn. Du er ynkelig og motbydelig, kvalm og stolt. Måtte Gud forbarme seg over deg.

Hilde Sæter

Jan Kåre Christensen sa...

Du nevner ikke noe konkret, dette var svada og fordummende!