torsdag 16. juli 2015

Nr. 1178: Det er like feil å be til Jesus som å be til Maria eller den hellige Ånd. Kun bønn og tilbedelse til Faderen et i samsvar med Guds ord!

Nr. 1178:
Det er like feil å be til Jesus som å be til Maria eller den hellige Ånd. Kun bønn og tilbedelse til Faderen et i samsvar med Guds ord!

Jesus underviste disiplene at de skulle be til ham, mens han gikk her på jorden.

Men etter hans himmelfart, og utgytelsen av den hellige Ånd på pinsefestens dag finner vi ingen eksempler hverken i apostelgjerningene eller i noen av brevene at vi skal be til Jesus, men i Jesu navn. Da til den eneste sanne Gud, Faderen:

Ef 2,18: ”Gjennom ham har vi .... i en ånd adgang til Faderen”.

Joh 15,16: ” Da skal Faderen gi dere alt dere ber om i mitt navn”.

Denne artikkelen har sin bakgrunn i Ulf Ekmans vandring fra en ekstrem trosforkynner til å bli katolikk. Nå blir han fordømt av protestantene for å be til Maria. Men å be til Jesus er nesten like ille på mange måter. Å be til den hellige Ånd og å tilbe den hellige Ånd er verre enn å be til Maria.

Eneste rette er å be til Gud i Jesu navn og å tilbe Gud, og han alene!

Nå er det nyanser her, da Jesus står over alle andre, også Maria.
Men å be og tilbe den hellige Ånd er å be og tilbe en ikke person!

Dette skriver t.o.m. en treenighetslærer:
Hvem skal vi be til?
Når vi ber, hvem er det da egentlig vi skal be til? Er det til Gud, Jesus eller Den Hellige Ånd?Bønn

Temaet på iTro i september er "Tilbedelse".

Gunnar Elstad er 65 år, har skrevet mange bøker, og har blant annet vært forsamlingsleder i Misjonssalen i Oslo. Han driver også en nettside om sjelesorg og veiledning.
For å kunne svare så godt som mulig på dette spørsmålet kontaktet jeg en som vet mye om sånt. Gunnar Elstad (65 år) har drevet med kristent arbeid i mange tiår, blant annet som forfatter og forsamlingsleder i Misjonssalen i Oslo.

- Vi kan si det slik, sier han, - Vi ber til vår Far, som er en person med all makt over hele universet.

Dette fører likevel med seg et problem, sier Gunnar. Vi har nemlig ikke rett til å kreve noe av Gud. Men dette problemet har en løsning.

- Vi skal be i Jesu navn. Jesus har rett til alt. Når vi ber i Jesu navn, sier vi til Gud at vi vet at vi ikke har fortjent noe, men at vi kommer på grunnlag av det Jesus har gjort for oss.


"Jesus vil underskrive sjekken for oss"

 
Gunnar trekker fram to bibelvers om dette. Først Ef 2,18: ”Gjennom ham har vi .... i en ånd adgang til Faderen”. Og så fra Joh 15,16: ” Da skal Faderen gi dere alt dere ber om i mitt navn”.

Gunnar sammenligner dette med å  be i Jesu navn med det å komme i banken med en sjekk. Sjekken blir ikke utbetalt før den er underskrevet og det er slått fast at det er noe på kontoen.

- Det er ikke noe på vår konto når vi kommer til Gud. Men det er mer enn nok på Jesu konto, og han vil underskrive sjekken for oss, forklarer han.

Men dette er heller ikke hele bildet. For Den Hellige Ånd har nemlig også en sentral plass i dette med bønn.

- Vi skal be i Ånden, forteller Gunnar, og viser til Rom 8,26-27. Der står det: ”På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord”.


"I Det nye testamentet rettes aldri bønnen til andre enn Faderen, Gud selv"

 
- Vi trenger rett og slett Åndens veiledning for å be rett og for å komme ut av vår selvopptatte bønn. Sakarja sier: ”Men over Davids hus og innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd” (Sak 12,10). Vi trenger også å be om at Gud øser en slik ånd utover oss.

Til slutt oppsummerer Gunnar.

- Vi pleier å si at vi kan be til alle personene i treenigheten - både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. I Det nye testamentet har vi imidlertid ingen eksempler på at bønnen rettes til andre enn Faderen, Gud selv.

 

Dette stemmer ikke, men her er det en treenighetslærer som er kommet et stykke på vei!
 
Nr. 294:
Tilbedelse av den hellige ånd leder inn i det okkulte!

1. Kor. 12. 2 I vet at dengang da I var hedninger, lot I eder drage til de stumme avguder, alt efter som I blev draget. 3 Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd.

Jeg ønsker å forklare litt rundt at dette med å anerkjenne den hellige ånd som en egen person ved siden av Faderen og Sønnen leder inn i det okkulte. Dette er sterke ord, men jeg skal forklare slik at du kan skjønne det. Og at du tar avstand både i fra treenighetslæren og dette med å ære og tilbe ånden på lik linje med Faderen og Sønnen, som er bibelsk og sunt å gjøre i motsetning til å be og takke ånden. Egentlig så kan en ikke be for mye til Jesus og Faderen, men å gjøre det samme til ånden leder inn i det okkulte.

Hvorfor?

Dette er dagligdags i karismatiske menigheter at en drive ut onde ånder hele tiden. Hvis noen er syke, så er det en sykdomsdemon. Er noen forkjølet, så er det en forkjølelse demon osv. Hva gjør dette med den enkelte, en blir forskrudd og forvirret. En tror på noe som ikke er reelt og sant. Dette vil mange være enig i. Slik er det også å tro på ånden som en egenperson og at han skal tilbedes, æres og tilbedes som Faderen og Sønnen. Og det er de som også ber til ånden og «samtaler» med ham. Dette er nonsens.

Dette med å tro på noe som ikke er reelt og sant, det er Satans strategi nr. 1. Selv Satantilbedere tror kun på det onde, men ikke den onde. Løgnens Far, hvem er det?

Joh 8:44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Satan trives og beveger seg alltid i et miljø av løgn, ikke sannhet. Det å tro og lære feil, det er med på å åpne opp for ham, derfor hater også han dette jeg her skriver for da blir han avslørt!

Demonene trives i et grumset miljø

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

Det er en form for skuespill dette, da dette er ikke åndelige realiteter som ligger bak. Det er bare å se på fruktene til den pinse\karismatiske bevegelse der en i dag er kommet lengre bort i fra Guds ord i mange ting en selv Lutheranere og Katolikkene. Det i seg selv å overdrive dette med å legge slikt vekt på ånden, er og forblir okkult.

Bli ledet ut i det ukjente istedenfor det kjente

Når en skal ut på havet er det viktig med riktige værmeldinger, for å ikke gå ut i storm og omkomme. Det å legge slik vekt på ånden som mange gjør. Der en tror at ånden er en egenperson, be og takke ham. Det er som å få en melding om at det er fint vær men værmeldingen sier storm. Derfor leder dette med å be til ånden inn i noe som ikke er reelt. En tror en har kontakt med Gud, men veldig ofte har en ingen kontakt med Gud. Men en har kontakt med den onde åndeverden, dette er fakta, bare se på fruktene og at en møte med denne «ånd» leder ikke en inn i Guds ord, men fra Guds ord.

Jeg hengir meg til DEG HELLIG ÅND!

Dette er en standardfrase i pinse/karismatiske kretser. Når en hengir seg til en person som ikke er reel, hva leder det inn i? Det okkulte. Se bare på fruktene? De er like i oppførsel og væremåte som vi finner i New Age grupperinger og andre merkverdige sekter.

Den Hellige Ånd taler

Når en tror at Gud taler, Sønnen taler og den Hellige Ånd taler og at det ikke er Gud Fader som taler, da er det renspikka okkultisme av verste sort. Å tro at det finnes en tredje Gud og en tredje person Gud som heter og er en ånd, det er villfarelse. Når det står i skriften at ånden taler, så er det Gud Fader som taler, ingen andre!

Skille mellom Jesus og ordet

Skille mellom Jesus og ordet er av samme villfarelse som det å tro på treenigheten. Det leder akkurat inn i samme villfarelse.

Lutheranerne er skånet

Noe som er positivt med Lutheranerne er om de tror på en tredje Gud og en tredje person i Guddommen. Så legger de så lite vekt på ånden, at de ikke kommer inn i de samme villfarelsene og de samme okkulte og demoniske strømninger som det er i pinse/karismatiske grupperinger og menigheter!

Falske profetier

Hvorfor er det så mange falske profetier i dag og så få ekte? En vil se inn i fremtiden, men hva ser en? Veldig ofte er det i pinse/karismatiske kretser profetier som ikke er noe annet enn en form for spiritisme da det er ånden som taler igjen og igjen, og ikke Gud. En løsreven person i fra Gud er en «farlig» person, det er Satan som skaper seg om til en lysets engel.

Vi vil aldri møte den hellige ånd i himmelen

Vi vil aldri møte den hellige ånd i himmelen som en person, men vi kommer til å være fylt av Gud som skal fylle alt i alle.

Kan en person være i flere samtidig?

Nei, en person kan kun være i en, men hans ånd og tanke kan være i flere enn en.

Hva er rett?

1.) Å tro at ånden er en del av Gud.

2.) Be til Gud Fader i Jesu navn.

3.) Henvende seg til Jesus som den som går i forbønn for oss, han ber for deg og meg som troende!

Alt dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn.
Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Før sin lidelse og død holdt Jesus en tale for sine disipler, der han gav han dem rett til å be på en måte de ikke hadde bedt før. De skulle få be i Jesu navn.

Hva betyr det å ha rett til å be i Jesu navn? Vi forstår det et stykke på vei når vi ser hva det betyr å være rettferdiggjort og frelst. Da du tok imot Jesus skjedde noe i Himmelen. Gud tilregnet deg Jesu fullkommenhet og renhet. Fra det øyeblikk begynte Gud å se på deg som sitt barn og som et menneske uten synd. Ikke fordi du er uten synd i deg selv, men fordi han anser Jesu rettferdighet og renhet for å være din. Det er dette nye forholdet til Gud som får følger for din bønn. Som barn av Gud får du be med de rettigheter som Jesus selv har overfor Gud. Du slipper å tenke på om du selv har fortjent at Gud svarer din bønn. I stedet får du regne med at Gud hører og svarer dine bønner for Jesu skyld. Slik får du be i Jesu navn. Bønnen i Jesu navn følges av et veldig løfte. Gud vil gi oss alt vi ber om.

Vi tror på ånden

Jeg tror på ånden, men som Guds virksomme kraft og det er med sin ånd at Gud leder oss. Vi har en ånd, og Gud har en ånd. Vi har en begrenset ånd akkurat som vi er begrenset. Gud har en ubegrenset ånd, akkurat som Gud er ubegrenset og kan være tilstede over alt. Også i tusenvis, ja millioner av mennesker samtidig. Hadde Guds ånd vært en person, da hadde dette vært en umulighet!

Nr. 1026:
Det er feil etter skriften å be til Gud, uten vi ber i Jesu navn! Skriften oppfordrer ingen plasser hverken å be til Jesus eller til den hellige Ånd!

Alt det vi gjør, lærer og tror. Det bør og skal være i samsvar med Guds ord. Eller er det ikke så viktig? For meg er dette et absolutt!
Jesus ber til sin Fader, og vi skal også be til Gud Fader, men da i hans «sted» eller i hans navn.
Jesus som ber og lovpriser sin Far, som også vi skal gjøre.

Nr. 410:
Hvor ofte lærte Jesus at bønn og tilbedelse skulle rettes mot treenigheten, Guds ånd eller ham selv?

Av Fred Vidar Hjortland

Leser vi Guds ord gjennom så finner vi aldri noe sted at en ånd blir presentert som en egen person at dette plutselig gjelder at Guds ånd er en egen person blir som å tro at Big Bang eller andre hypoteser! Å tro på at tre guder fant hverandre ute i Space og ble til en gud, er for meg mer usannsynlig en Big Bang teorien. Det er kun en Gud som er fra før alle; Faderen. Jesus er skapt eller tilveiebragt ut av Faderen og Den hellige ånd er ingen egen Gudeperson lærer skriften, men en del av Gud eller Guds energi og kraft!

Nr. 402:
Hvordan be eller tilbe rett, hva lærer skriften!

All bønn som ikke er rettet mot Gud Fader er ikke bibelsk bønn. Det er gjennom sønnen Jesus Kristus vi får kontakt med den levende og usynlige Gud, ingen andre veier fører frem. Det var på korset han sonet synden men det var ved oppstandelsen alt dette blir tilgjengelig. Rom. 1. 4 som efter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved opstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Det største bevis for dette er at hans grav er tom nede i Jerusalem, har selv vært der og ikke funnet ham da han er oppstanden!

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv
 
  

 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Tusen takk for denne artikkelen Jan Kåre. Det er ved Guds nåde at du nå avslører deg selv mer og mer som den falske læreren du er. Nå kommer mer og mer av din slange teologi frem..
God sommer videre!

"Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte."
Matt.28:16-17

R. Ompe.

Jan Kåre Christensen sa...


R. Ompe.

Man kan ikke begynne å lese bibelen uten Guds Ånd!

Som et engangstilfelle så er det rett å tilbe Jesus, det vil jeg gjøre med alle Bibelens menn og kvinner for alt de har gjort for at min frelse skulle tilveiebringes. Også Jesus.
Jeg vil tilbe Kong David, Moses, Paulus, Peter, Johannes og alle bibelens menn og kvinner.
Disiplene fikk lov å be til Jesus før Ånden var kommet. Etter Ånden er kommet er kun bønn og tilbedelse til Gud Fader i Jesu navn som bibelen lærer er rett.

Be til noen andre enn Gud fader er ingen bibelsk bønn, det være seg den hellige Ånd, Jesus, engelen Rafael som mange katolikker ber til, eller Maria.

Se her for dette med bønn og tilbedelse: http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-410-hvor-ofte-lrte-jesus-at-bnn-og.html


Jesus sa dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og Guds kraft!

Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»
16. 23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.

Før pinsefestens dag kunne disiplene be til Jesus, og han skulle hjelpe og komme dem til unnsetning (de hadde ikke fått den hellige Ånd).
Etter pinsefestens dag er det kun en ting som duger, bønn og tilbedelse til Guds Fader, ingen andre. Han vil ikke dele sin ære med noen!


Jan Kåre Christensen sa...

Jeg ber omtrent aldri til Jesus, aldri til den hellige Ånd, men konstant til Gud Fader, anbefales!Jan Kåre Christensen sa...

Jeg ber omtrent aldri til Jesus, aldri til den hellige Ånd, men konstant til Gud Fader, anbefales!