torsdag 5. februar 2015

Nr. 1026: Det er feil etter skriften å be til Gud, uten vi ber i Jesu navn! Skriften oppfordrer nesten ingen plasser hverken å be til Jesus eller til den hellige Ånd!

Nr. 1026:

Det er feil etter skriften å be til Gud, uten vi ber i Jesu navn! Skriften oppfordrer nesten ingen plasser hverken å be til Jesus eller til den hellige Ånd!

Alt det vi gjør, lærer og tror. Det bør og skal være i samsvar med Guds ord. Eller er det ikke så viktig? For meg er dette et absolutt!
Jesus ber til sin Fader, og vi skal også be til Gud Fader, men da i hans «sted» eller i hans navn.
Jesus som ber og lovpriser sin Far, som også vi skal gjøre

 Jesus

Har lest igjennom bibelen mange ganger, og har ikke funnet noen plasser at vi skal be til Gud, uten det skjer i Jesu navn. Og vi skal ikke be til Jesus eller til den hellige Ånd, men til Gud. Dette er uten tvil rettesnor for oss mennesker hvordan be og henvende oss til Gud, og få erfare samfunn og kontakt med ham!Jesus oppfordret oss ikke å be til ham, men til Gud, hans og vår Fader.

Joh.e. 16. 23 Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn. 24 Hitinntil har I ikke bedt om noget i mitt navn; bed, og I skal få, forat eders glede kan bli fullkommen!

Dette var Jesu klare lære og budskap, at han kom for at vi alle skulle kunne be til Far i himmelen. Få bønnesvar, og ha samfunn og felleskap med Gud, vår Far.
Derfor å be nå til Jesus eller den hellige Ånd, finner vi ikke noe skriftbelegg for. Greit nok å be til Jesus, han er en person. 

Men den hellige Ånd? Det blir svermeri og uten mening!

Jesus er vår læremester, han ba aldri til den hellige Ånd. Skal vi da gjøre det?

Jesus ba aldri til seg selv eller oppfordret disiplene til det, skal vi da gjøre det?

Se her for veiledning i bønn:Nr. 294:

Tilbedelse av den hellige ånd leder inn i det okkulte!

1. Kor. 12. 2 I vet at dengang da I var hedninger, lot I eder drage til de stumme avguder, alt efter som I blev draget. 3 Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd.

Jeg ønsker å forklare litt rundt at dette med å anerkjenne den hellige ånd som en egen person ved siden av Faderen og Sønnen leder inn i det okkulte. Dette er sterke ord, men jeg skal forklare slik at du kan skjønne det. Og at du tar avstand både i fra treenighetslæren og dette med å ære og tilbe ånden på lik linje med Faderen og Sønnen, som er bibelsk og sunt å gjøre i motsetning til å be og takke ånden. Egentlig så kan en ikke be for mye til Jesus og Faderen, men å gjøre det samme til ånden leder inn i det okkulte.


Spørsmål 115:

Hvordan be og få bønnesvar?

Svar:

Pastor Åge Åleskjær er ingen pastor i ordets rette forstand, men en falsk profet etter skriften, hevder at å be Fadervår er vantro da den bønnen er rettet til jødene og den tilhører den gamle pakt. Så ille kan noen lære, ufattelig! Og de som tror på ham setter seg selv i samme båt.

Fadervår er vår mønsterbønn og den eneste virkelige bønn Jesus lærte disiplene sine og vi er hans disipler i dag, Hallelujah!

Legg merke til at denne bønnen er rettet imot vår Far i himmelen som er “hemmeligheten” i all bønn. Å be til vår Far i Jesu navn er egentlig den bibelske vei. Vi har frimodighet i Jesu blod og den frimodigheten skal vi ikke kaste fra oss sier Paulus i Hebreerbrevet, herlig!

All bønn er fra begynnelsen av et ønske om nesten bare materielle fordeler. Man ber om fred, god årsvekst, rik avling og god vin, om heldig jakt og rik fangst. Men av de sju bønnene er det bare en som gjelder vårt daglige brød i Fadervår. Hele vårt syn på livet skulle bli annerledes om vi kunne tenke med takknemlighet på den kjeden av hender som skal knyttes for at vi skal få vårt daglige brød.


Spørsmål 164:

Er det mulig å be og få bønnesvar hver gang som trosbevegelsen hevder en kan oppleve når en lever med Gud?

Svar:

Da trosbevegelsen vokste frem på 80-tallet hørte jeg flere taler og "statment" at vi alltid skulle be om hva vi ville og skulle få bønnesvar hver gang. Bl.a så hørte jeg Fred Price fra USA som underviste om at da han hadde kommet med i Trosbevegelsen hadde han bedt og fått bønnesvar hver gang etter sine egne ønsker. Det blir som å sveve i det blå og hevde slik lære, for selv Jesus måtte lære lydighet av hva han led. Paulus ba tre ganger men fikk til svar : min nåde er deg nok. Trosbevegelsen er så full av løgn og ubibelsk lære at det gjør vondt.


Nr. 410:

Hvor ofte lærte Jesus at bønn og tilbedelse skulle rettes mot treenigheten, Guds ånd eller ham selv?

Av Fred Vidar Hjortland

Leser vi Guds ord gjennom så finner vi aldri noe sted at en ånd blir presentert som en egen person at dette plutselig gjelder at Guds ånd er en egen person blir som å tro at Big Bang eller andre hypoteser! Å tro på at tre guder fant hverandre ute i Space og ble til en gud, er for meg mer usannsynlig en Big Bang teorien. Det er kun en Gud som er fra før alle; Faderen. Jesus er skapt eller tilveiebragt ut av Faderen og Den hellige ånd er ingen egen Gudeperson lærer skriften, men en del av Gud eller Guds energi og kraft! Formes ved bønn

 

Fil.4.19: ”Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus”. Vi får legge alt og alle ting fremfor Gud i bønn. Og han hører og svarer oss. Men i bønnen, så er det et redskap også for Gud, han ønsker å forme oss. Ved at vi ikke får alle våre ønsker oppfylt, lærer vi tålmodighet og avhengighet.

Andrew Murray, sier i sin bok, "Vente på Gud": ”Mer enn èn gang har vi sagt at venteprosessen er noe mer enn å vente på et bestemt bønnesvar – det er bare en del av det. Videre. Når vi begynner på Guds venteskole, er målet vårt å få tak i Hans velsignelser. I sin nåde benytter Gud seg av vårt behov for og vår lengsel etter hjelp, til å utdanne oss til noe høyere enn hva vi kanskje har tenkt oss”.

Vi har en forestilling om, hvis vi ber og får bønnesvar med en gang, så har den personen stor og riktig tro. Ber en annen, og bønnesvaret drøyer, så er det motsatt. Gud venter med å gi oss det han ønsker å gi oss. Det er fordi vi skal bli noe mer en vi er i dag. Det er i ventetiden, at vårt sanne jeg mange ganger kommer frem. Det er i ventetiden, at vi blir formet. Til mer lik hans elskede sønn, eller vi distanserer oss mer bort i fra han.

Se for mere her:  http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv


Bønnen – nøkkelrollen i den troendes liv!
Av Jan Kåre Christensen
Oslo
Bønn
Illustrasjonsfoto for bønn

Joh. e. 16. 23a På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om.
På den dag sikter til pinsefestens dag da Ånden skulle bli gitt til alle troende og ikke kun noen få som i den gamle pakt.
Da må vi gjøre oss bruk av bønnen som dypest sett er å samtale med Gud og han med meg.
Åpenb. 3. 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.
Vi skal se på hvorfor be og hvordan be. Og hva vi kan forvente å få med å be.
Hvorfor be? Hvordan be? Hva kan vi forvente? Å gi et svar på dette er en umulighet da bønnen omfatter så mye.
Hvordan be tenker jeg ikke først og fremst på hvilken stilling man har, det er for meg av underordnet betydning.Ingen kommentarer: