mandag 6. juli 2015

Nr. 1168: Gud har ikke kalt oss til å fordømme verdens barn, men å drive innad menighetstukt og forkynne Kristus til verden!

Nr. 1168:

Gud har ikke kalt oss til å fordømme verdens barn, men å drive innad menighetstukt og forkynne Kristus til verden!

1 Kor. 1. 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.

Matt. 18. 15 Dersom din bror gjør en synd *mot deg•, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. 16 Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. 17 Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg.

Så langt jeg vet om er det, er at den norske kirke har noen få prester og også en tidligere biskop som er homofil/lesbisk. Og ingen homofil/lesbisk forkynner eller leder innforbi frikirke Norge. Som åpent står frem og sier at han/hun er det slik at andre kan ta stilling til det.

I Norge ellers har vi en biskop Per Oskar Alfred Kjølaas som skilte og giftet seg med sin sekretær som selvfølgelig var langt yngre enn hans første kone. Og et utall av prester legfolk og andre innforbi den Norske Kirke.
Her nevner jeg han i en artikkel for noen år siden:

Tar vi frikirke Norge så er det egentlig lista som en langt vondt år. Med lederer, forkynnere, sangere, vanlige menighetsmedlemmer der antall bare går en vei, rett til «himmels!».

Hvem er det en da egentlig angriper hvis en taler imot de såkalte homoseksuelle?
Slik jeg ser det, verdens barn som vi skal vinne for Kristus.

Hvem er det en da egentlig angriper hvis en taler imot de såkalte gjengiftede troende?

Hele kristen-Norge, derfor også det demoniske angrepet imot meg og den Himmelske blogg fra Jan Aage Torp, Manglerud politiet og mange andre!

Jeg tar med en artikkel jeg skrev for en tid tilbake:Hvordan kunne det gå så gærn`t?


Hvordan kunne det gå så gærn`t?

Vi finner de alt for mange som er gjengiftetde som kristne, forkynner Guds ord fremdeles og t.o.m. er både TV grundere, Evangelister, ledere for tusenvis av andre, har dypdykk i Guds ord etc. alt dette gjør meg kvalmen, syk og jeg blir vred over den utglidningen som er blant de evangeliske kristne. Her er noen som er gjengifte en eller flere ganger som troende, og lever i hor etter Guds ord og skal dermed ikke lære, synge og forkynne Guds ord som såkalte kristne. Her er noen forkynnere som virker i dag, men som er gjengift som troende, og dermed lever i hor:

Evangelist Ivar Helge Bolsø fra Trondheim 

ivar
http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-582-evangelist-og-sanger-ivar-helge.html

Carola og Runar Søgård http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=guds-raad-til-frelse 

Carola og Runar
Amy Grant http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-550-hvilke-forbilder-er-det-den.html

amy 

Pastor Sten Sørensen fra Karmøy http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-467-pastor-sten-srensen-fra-karmy-er.html 
pastor sten-sørensen
Sang Evangelist Dag Arne Saltnes http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-440-evangelist-dag-arne-saltnes-og.html 

Dag Arne Saltnes 

Donnie Swaggart http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bergpreken 
Donnie Swaggart
Jim Bakkker http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Jim Bakker
Ray Bevan http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-561-romerikskirken-tidligere-oslo.html 

Ray McCauley http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-551-ser-gud-gjennom-fingrene-med.html 
Ray McCauley
Jon Egil Stavik http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html 
Jon Egil Stavik
Sten Klevås-Olsen http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-347-visjon-norge-oppfordrer-gi-en.html 
Sten Klevås Olsen
Pastor Thor-Einar Krogh http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-382-pinse-pastor-thor-einar-horn.html 
Pastor Thor Einar Krogh
Sanger Jostein Kirkenes http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-267-evangelisenterets-fremste-sanger.html 
Sanger Jostein Kirkenes
Evangelist Terje Berntzen http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-448-terje-berntzen-tidligere-stor.html 
Terje Berntzen
Peter Ljunggren http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-449-peter-ljunggren-skilt-og.html 
Peter Ljunggren
Solveig Leithaug http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-302-solveig-leithaug-er-gjengiftet.html 
Solveig Leithaug
Biskop Per Oskar Kjølaas http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html 
Biskop Per Oskar Kjølaas
TV grunder og Pastor Jan Hanvold http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet 
Jan Hanvold
Lovsangsleder Arvid Petersen http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-308-sanger-og-evangelist-arvid.html

Arvid Petersen 

Helbredelse Evangelist Asbjørn Skjortnes http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-481-helbredelsesevangelist-asbjrn.html 
Helbredelse Evangelist Asbjørn Skjortnes
Leder og bestyrer på Evangelisenteret Monika Johansen http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-482-leder-for-evangelisenteret-i.html

 

Forkynnere og grunnleggere av Omsorgskolen i menigheten Filadelfia Vennesla Per og Sølvi Rønhovde http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-592-omsorgsskolens-ledere-pa.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html 

Bibellærer og redaktør for Perlen nettside Ivar Helmersen http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-441-evangelist-og-bibellrer-ivar.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-562-forkynner-ivar-helmersen-pa.html

 

Evangelist Albert Aanensen http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-378-sang-evangelist-albert-anensen.html

Albert Aanensen
Marita Johnsen Aanensen http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-351-jan-age-torp-jan-hanvold-harald.html
 Marita Johnsen Aanensen
Wenche Yamamoto Bondevik og Odd Bondevik http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-502-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html

 

Evangelist Jan Eriksen http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html 
Jan Eriksen
Apostel, Pastor og profet Jan Åge Torp http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html Jan Åge Torp

Hva jeg mener, og hva Guds ord sier er egentlig kun en ting. Aldri still dere opp på talerstolen, syng eller formidle det kristne budskapet.

Her en artikkel jeg skrev for noen år tilbake som er mer gjeldende og påkrevd enn noen gang:

Betal prisen eller la være!

Daniel 1. 8 Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bad den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren.

Lukas 14. 25 Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: 26 «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. 28 Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? 29 For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham 30 og si: 'Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.' 31 Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? 32 Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred mens fienden ennå er langt borte. 33 Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.

Gud har talt til meg om mange ting og dette jeg her som skal komme inn på har Gud talt til meg siden ungdommen. Gud vil ha helhjertede kristne og at vi skal tjene ham helhjertede. Hvis ikke kan vi la hver!

Gud er nøye med våre liv om det også finnes tilgivelse å få. Men tilgivelse er knuttet opp imot bekjennelse og omvendelse. Vi klarer aldri å lure Gud og det bør vi vite at mennesker kan ”godkjenne” oss, men å tro at Gud ”godkjenner” oss slik uten videre er å lure og bedra seg selv hvis ikke våre liv stemmer med Guds ord.

Vi mennesker gjør mange ganger Gud forsvarsløs og dum. Tenk deg om kona mi innimellom var utro, gikk ut med andre og stadig vekk tok seg friheter som de aller fleste kristne tar seg overfor Gud?????????????

Jeg ville gitt henne et ultimatum. Enten lar du vær eller så orker og vil jeg ikke fortsette dette ekteskapet. Nå har jeg aldri opplevd dette eller tror jeg kommer til å gjøre det. Men for å illustrere. Men biledelig talt så er det slik så alt for mange Guds barn lever. Gud kan en bruke til det en selv ønsker, det behager og passer en selv. Men da lever en i et hykleri først og fremst med seg selv, men også ovenfor Gud og sine brødre og søstrer i troen! Gud er faktisk sjalu og ønsker oss helt for seg selv.

Jakob 4. 5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss?

Videre så leser vi innledningsordene mine om Daniel som satte seg fore. Han bestemte seg; han ville følge Guds ord og sin indre overbevisning uansett. Her er forutsetningen for å leve som en helhjertet kristen; total overgivelse og underkastelse under Guds ord og Guds vilje med sitt liv.

Videre sier Jesus at vi skal regne med omkostningene. Hvis vi skal gå i krig og skal møte en fiende som er sterkere enn oss og eller å bygge et tårn som er vanskelig å bygge. Vil en klare det? Hvis ikke er det bedre å la hver å gå i krig og å bygge tårnet. Dette illustrerer at en skal regne og tenke om en virkelig ønsker og er i stand til å følge Jesus. Dette er egentlig ABC undervisning.

Jeg har påpekt Visjon Norge og redaktøren og grunnleggeren der, Pastor Jan Hanvold. Hvorfor? Når mannen preker et falskt evangelium og lever som mørke regjerer i ham, da tjener han ikke Gud men Satan. Og alle som støtter opp om den virksomheten, kommer inn under samme dom, og det gjelder alle som en. Men hadde han aldri prøvd å gjøre noe for Herren og levd slik han gjør, hadde alt stilt seg annerledes. Da hadde har helt sikker ikke dradd andre med til fortapelsen! Gud blir holdt for narr gjennom dette, han ser ikke gjennom fingrene med det. Men at de kristne gjør det forteller meg at de lar seg bedra! Det er når vi skal tjene Herren og begynne å gå Guds vei; at alt MÅ og SKAL være på Herrens betingelser, og ikke våre egne! Det er mange andre eksempler, men jeg prøver å ta frem de som er så klare at selv en nyfrelst kristen burde og kan skjønne at Hanvold er en ulv i fåreklær.

Er dette hård tale? Tenk deg om! Jeg kjører daglig buss i Oslo og det forventes at jeg mestrer jobben eller så kan de ikke ha meg ansatt. Hadde jeg ikke mestret jobben måtte jeg funnet noe annet å gjøre eller fått sparken. Hadde det vært urimelig? Nei, men er Gud annerledes? Han fordrer av oss noe, spesielt de som skal forkynne og lede menigheten. Jakob. 3.1. Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom.

Vi gjør Gud dum og naiv med å tillatte synd og vranglære, men det gjør han ikke. Vi skaper Gud i vårt bilde og etter vårt ønske, men det er et Satans bedrag. Hanvold, den nylig gjengiftetde biskopen i DNK, Adventistene som skal både følge Jesus og holde de ti bud og alle andre som ikke følger Herren på hans premisser og hans betingelser har fått ”sparken”! De er til hinder for Guds sanne menighet og for Herrens sak. De er egentlig under demonisk innflytelse.

Men i dag setter de alt på hode. De som følger Herren og Guds ord opplever utfrysning og boikott, men de som lever i mot Guds vilje og preker et annet evangelium blir åpnet opp for og tatt imot, da innforbi evangeliske kristne. Dessverre sant men tragisk. Dette er satt på spissen men det er den vei mye går!

Rom.16. 17 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende mennesker på avveier. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde. 20 Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Videre så er det feil fokus og vantro som lammer Guds menighet! En skriker til når staten vil fjerne støtten hvis en ikke godtar homoseksuelle. Da er det bare å la hver å ta imot statsstøtten så ordner alt seg. Så angriper en homoseksuelle og muslimer, men det er ikke her skoen trykker i Guds menighet. Det blir å ha feil fokus og en lurer egentlig seg selv. Muslimene er for ekstreme til at de skal ha noen innvirkning på oss og den homoseksuelle synd er for åpenbar til at den synden skal virkelig kunne lure en sann kristen.

Det må en helomvending til for menigheten i dag for det den er blitt - ikke skal bli – en Laodikea menighet er den Norske menighet anno 2010. Åpenb.3. 14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: 15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. 17 Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. 19 Jeg refser og oppdrar alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. 21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. 22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Øyensalve trengs det for menigheten i dag i Norge pga lunkenhet, ikke brennende og ikke helt frafallen. En tror på Jesus og Guds ord, men ikke på rette måten og følger ikke Jesus helt. Noe mitt imellom, ikke helt med Gud men egentlig mot Gud blir det! Gud er ikke urimelig, han vil ha oss helt for seg selv.

Da tjener en ikke Gud men egentlig den onde. Alvorlig, men en må og skal følge spillereglene hvis en skal nå frem og være brukbar for Gud, og verdig for ham. En kan ikke følge håndballregler når en spiller fotball eller motsatt. Det er det så alt for mange troende gjør og prøver å innbille seg. Og de går hardt imot dem som påpekte demmes feil og de føler seg angrepet. Men jeg vil aldri godta at Satan får råde, kun Herren og ingen andre! Gud ser ikke gjennom fingrene med synd. Jeg har min bakgrunn i fra den frie bevegelse der jeg ble frelst. Pga det så skulle jeg med letthet skrevet en bok på minst 2000 sider som omhandlet den karismatiske bevegelse med falske profetier og ubibelsk lære. Men jeg orker og vil ikke. Hvorfor? Uansett hva en kommer med så vil de aller fleste som er inntatt av disse åndsmaktene holde på med det de holder på med, de trives med det. Slik var det på Apostlenes dager og slik er det i dag. Intet nytt under solen.

2. Tim.2.25b. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. 26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje.

Her er humbugen og forførelsen! Men hva er løsningen? Ønsker å fokusere på to ting.

1.) Studere bibelen selv på egenhånd.

2.) Være selv ledet av Guds Ånd.

Det er min anbefaling og vi har startet en menighet her i Oslo som vi ønsker skal være som en lun og trygg havn for alle som vil!

Sluttkommentar: Egentlig er budskapet klart, krystall klart. Det er at hvis en ikke lever i samsvar med bibelens budskap skal en aldri stå på en taler stol i en kristen forsamling eller på noen annen måte formidle det kristne budskapet. Som troende er det kun to alternativer i et ekteskap, enten leve livet ut I SAMMEN ELLER LEVE ALENE! ALT UTENOM DETTE ER SYND!

Enten lever vi sammen med den vi har sagt ja til, eller enslig resten av livet: 1. Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Relaterte linker:  

http://blog.janchristensen.net/  
http://janchristensen.net/
http://undervisning.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: