søndag 17. april 2016

Nr. 1422: Gud den Allmektige lar oss vinne seier, ja, mer enn seier!

Nr. 1422:
Gud den Allmektige lar oss vinne seier, ja, mer enn seier!

Bilde av en løve som brøler – slik er Satan – den Onde! Han har ingen reel makt, da Jesus seiret over ham på korset, tok nøklene og makten fra ham. Nå har han kun «løvebrølet» igjen og sprer frykt med det!


Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Dette skrift avsnitte i Romerbrevet, ja, hele Romerbrevet 8 er som et høydepunkt i sammen med bl.a. 1. Korinterbrev 13 og Hebreerbrevet 11 i apostelen Paulus undervisning som vi finner i brevene hans.

Legger merke til undervisninger her, så er den veldig dyp og velsignet. Vi skal egentlig kunne være i Kristus, og leve i Ånden. Så er dypest sett alt til stede.

Jeg kan ikke ta alt, da vil artikkelen bli en føljetong. Men det er to ting jeg vil du skal bite merke i, det er følgende:

V. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Vi skal vinne mer enn seier, og ikke noe skal kunne skille oss. Men hvordan vinne mer enn seier? Her gjør vi oss rikere og større enn vi egentlig er. Det er en «bonus». Jo, det finner vi mange eksempler på i skriften, at vi gjør «litt». Er lydige i det lille, men at vi vinner så «stor» seier er Gud, og han alene!

Samtidig, vi må være klar over enkelte forhold.
"Alt skal prøves som gjennom ild" ... !!!

... djevelen er ikke bundet eller død, selv om han er fratatt "dødsrikets nøkler" ... han "skjelver" så tennene rister og rasler, derfor får vi vite hvor han er rundt om i verden ....

Jesus Kristus, vant en evig seier; "og stilte djevelen åpenlyst til skue";
Du verden så forsmedelig det må være for Djevelen, at Jesus tok innersvingen på ham ... !!!

Skriften sier:

1 Pet. 5. 8. Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

Det er akkurat det den onde gjør. Han går rundt omkring, som en løve uten tenner. Men han skremmer gjennom frykt!

Frykt er Satans fremste våpen imot oss troende!

Lukas 12. 32 Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget eders Fader å gi eder riket.

Det at ting kan virke lite, smått og uanselig er ikke noe som rikker med vårt forhold. Seieren er vår, det gjelder bare å stå faste i troen, så skal vi vinne mer enn seier sier skriften!

Jakob 4. 7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;

Det er akkurat dette som vi må gjøre, når fienden kommer. Stå ham imot, for så sant vi er i Kristus og han i oss, så vil vi vinne seier. Ja, mer enn seier, lovet være Gud og Lammet!

Her er en artikkel jeg skrev om dette for noen år siden som jeg vil ta med:


Efes. 6. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
2. Kor. 2. 10 Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, 11 så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi.

Paulus skriver: “Hva han har i sinne (Satan), det vet vi”. Dette skal vi som troende vite og ikke være uvitende og kunnskapsløse om!

1.) Å ikke tro

Å ikke tro er kanskje vår største synd og mangelvare. Herren taler veldig sterkt om hvor viktig det er å tro.

Hebr. 11. 6 Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
lever vi et liv som ikke er i tro så har vi faktisk åpnet opp for Satan i våre liv. Derfor vil han gjøre alt, ikke minst å holde åndsfylt og riktig forkynnelse borte fra våre liv. Han kan gjerne høre om den religiøse Jesus som ikke vil og kan. Som godtar synd og det meste. Men Satan hater å høre om bibelens Jesus og bibelsk forkynnelse\undervisning. Som bærer med seg åndsåpenbarelse. Og sunn, riktig og salvet forkynnelse med en profetisk salvelse over seg, det hater han fordi da blir han avslørt!

2.) Synd åpner for Satans mulighet og for ham.

Begynner vi å leke med synden, om bare litt. Så vil den før eller siden leke og herske med deg. Gir vi ham lillefingeren tar Satan fort hele hånden og enda mer.

1. Mosebok 4. 7 Hvordan er det? Har du godt i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den.»
Satan vil at menneskene skal boltre, trives og leve i synd. Når en lever i synd og gjør synd, og en etterpå klandrer Gud og andre for et mislykket liv så er en virkelig blitt forført. Dette er kristenlivets ABC, at synd er å åpne opp for Satan. Vi trenger ikke være uvitende overfor hva han vil og hvilke hensikter han har for oss mennesker, og spesielt oss troende. Det er å få oss til å leve i synd og gjøre synd. Om det er synlig for andre eller ikke spiller ingen rolle. Før eller siden kommer alt opp til overflaten og da er vi kneblet og lammet som troende!

3.) Usynlig tilstede.

Satan ønsker ikke å vise sitt sanne ansikt og virker som regel gjennom sine håndlangere, og slik blir han ikke slik gjenkjent. Han trekker i trådene og holder seg skjult men har allikevel hele kontrollen.


4.) Brølende løve.

Satan går rundt omkring, men hvordan?

1. Pet. 5. 8b. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.
En tannløs løve som spiller på frykt og ønsker å manipulere.            

5.) Kjødets lyst.

1. Joh.b. 2. 16 For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden.
Matt. 4. 1. Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. 2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4 Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
5 Deretter tok djevelen ham med til den hellige by og stilte ham på det ytterste hjørne av tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:
Han skal gi sine engler befaling om deg;
de skal bære deg på hendene,
så du ikke støter foten mot noen stein.»
7 Men Jesus svarte: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
8 Så tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det er skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe,
og bare ham skal du tjene.»
11 Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.

Her møter vi tre sorter for fristelser som Satan opererer gjennom.

6.) Øynene lyst.

Jesus var utrolig radikal mot denne lyst. Bare en ser på en kvinne og begjærer henne så synder du. Da var det bedre å hugge av denne legemsdelen enn å fortsette å synde. Penger og rikdom er også gjennom øynenes lyst.


7.) Hovmodig skryt.

Skryt over seg selv og ønske om å oppnå enda mer personlig suksess har mange farer med seg. Det er de som gjør seg selv uovervinnelig, men de vil bli innhentet av sin egen synd før eller siden.


8.) Løgn.

Hvem er Satan? En fallen engel som er blitt korrupt og opphavet til all løgn.

Joh.e. 8. 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

9.) Anklager.

Åpenb. 12. 10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.
Satans fremste våpen er, eller et av hans fremste våpen er å anklage oss. For det vi har gjort, skulle gjøre og hva det ellers måtte være.

10.) Kunnskapsløshet

Hosea 4. 6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.
Å ikke inneha kunnskap kan bli våre åndelige bane. Vi tror at alt ikke går bra eller vi er ikke orientert om at Satan er en slagen fiende. Vi blir rundlurt av Satan. Derfor er bibelundervisning og at vi studerer Guds ord veldig viktig!

11.) Sex

Satan fremste våpen er sex i alle fasonger, varianter og alt utenfor hvordan sex skal praktiseres.
Sex er tillatt, da kun i ekteskapet!

Her er noen av Satan måte å arbeide på, men det finnes også flere andre akseptere. Men vi trenger ikke å være uvitende om han tanker og væremåte.
Det er opp til oss, den enkelte troende å være opplyst.
Ikke minst gjennom Guds ord og vår internettside så er det så mye opplysninger at alt bør og kan være tilgjengelig for oss å være opplyst!


Relaterte linker:
http://janchristensen.net/

Ingen kommentarer: