onsdag 20. april 2016

Nr. 1457: Unge lovsangs damer skaper skilsmisse hos voksne ektepar, da det egger opp de kjødelige og mannlige driftene til å tro at «gamlingen» er en «ung stut»!

Nr. 1457:
Unge lovsangs damer skaper skilsmisse hos voksne ektepar, da det egger opp de kjødelige og mannlige driftene til å tro at «gamlingen» er en «ung stut»!

Statistikken for USA viser at det er pinsevenner og trosbevegelsen som «topper» denne statistikken. Det gjør de nok i Norge også!
Se her, denne er i fra USA men er nok ganske lik i Norge:

Denomination (in order of decreasing divorce rate)
% who have been divorced

Non-denominational  34%  (pinsevenner og trosbevegelsen)
Baptists 29%
Mainline Protestants 25%  (frie venner og misjonsforbundet på norsk)
Mormons 24%
Catholics 21%

Lutherans 21%

Jeg har min bakgrunn i fra de frie venner og pinsevenner, og gjennom dette så har jeg en viss kontaktflate!

Men det er noe som forundrer meg mer og mer, men samtidig så tror jeg også mer og mer at jeg vet grunner for dette.

Det er at egentlig så skulle mennesker som tilhøre slike frie grupper som frie venner, Maranta, karismatiske grupperinger, pinsevenner og andre var de som vant mest seier. Som var virkelig overvinnere, overkommer og seierherrer i livet med Kristus.

Skriften sier:

Rom. 6. 11 Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. 12 La derfor ikke synden herske i eders dødelige legeme, så I lyder dets lyster; 13 by heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighets våben, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighets våben for Gud! 14 For synden skal ikke herske over eder; I er jo ikke under loven, men under nåden.

5. 17. For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal meget mere de som får nådens og rettferdighets-gavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.

Det står veldig klart av vi skal ikke ligge under for synden, men leve og herske med Jesus. Men hva ser vi i disse frie kretser veldig ofte? De ligger under for synden, verden og sitt eget kjød.

Hvorfor? Det er mange grunner for dette, men en av grunnen er den form for lovsang vi finner veldig utbredt.

Hvordan kan jeg si dette? Jeg har kontakt med så mange ektepar på min egen alder der de enten har gått fra hverandre eller sliter veldig, og det er ikke uten grunn.

Jeg har vært hjemme og eller snakket med flere, og når de forteller meg at «gamle» gubben elsker lovsang, og jeg får se denne lovsangen. Da skjønner jeg hvorfor de har problemer. Denne nye type lovsang vi ser vokser frem mer og mer, den vil jeg på det sterkeste advare imot. Det er vanskelig å forklare slik rett ut, da de synger om Jesus. Men det dreier seg egentlig ikke om Jesus.

La meg ta tre eksempler.

1.)  Unge lovsangs damer skaper skilsmisse hos voksne ektepar, da det egger opp de kjødelige og mannlige driftene til å tro at «gamlingen» er en «ung stut»!

2.)  Det står ei eller flere lovsangs damer som er i 20-25-30 år. Så sitter ekteparet der og hva skjer? Jeg har sett det flere ganger. Mannen blir revet med, og kona sitter der og føler seg uvel. Skjønner det ikke, men mannfolka er skrudd slik i sammen at dette bare virker på de mannlige og kjødelige driftene. Og istedenfor enhet innad i familien, så blir det at de vokser fra hverandre og skilsmisse.

3.)  Mannen som oftest vil da identifisere med den som en hører synger, og blir så «grepet» at han går etter fremmed kjød akkurat som Bileam ledet Israels barn til frafall.

Dette leser vi om i 4. Mosebok i flere kapitler.

Bileams lære

Så melder spørsmålet seg; Hvordan skal en så vinne over Guds folk? Bileam så at han ikke kunne vinne over Israel i åpen kamp på slagmarken. Så fristes han av lønnen.

”De har forlatt den rette vei, og er faret vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn,” 2 Peter 2,15. Den eneste muligheten var å få Israel til å synde, slik at de fikk Gud i mot seg. Hvordan skulle det gå til? Bileams onde råd bestod nå i at Israelsfolket skulle være litt mer omgjengelig og vise litt mer toleranse og være venner med folk. Dette hørtes fint ut. Det som derimot skjedde var at de ble innbudt til moabittenes offerfester, og med disse festene fulgte det usedelighet. De begynte å blande seg med hedningene. Så begynner mennene å drive hor med Moabs døtre i Sittim. Når mennene lot seg friste av dem til å ta del i de hedenske offermåltider som førte til utskeielse mot Herrens hellige lov. Det brakte dem under Herrens forbannelse. ”Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder. Og folket åt og tilbad deres guder. Israel holdt seg til Ba'al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel.” 4 M 25,1-3.

På den måten tok synden deres hjerter, og de nådde ikke løfteslandet.

”Moses sa til dem: Har dere latt alle kvinner leve? Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.” (4M 31,15f.

”Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet.” Jud v.11.

Bileams lære er kompromissets farlige vei. Der skal en stå på god fot med verden, og samtidig vil de høre Gud til. Det er å forene gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse. Det er at en har forlatt kjærlighetsforholdet til Gud til fordel for en verdslig tilpasning. Skillet mellom Herrens folk og hedningene må viskes ut. Og dertil kjenner Bileam et godt middel: kjødets lyster og begjæringer. Kunne han få vekket denne lysten hos de israelitiske menn, visste han at slaget var vunnet. På denne veien kom så avgudsdyrkelsen inn i Israels midte. Den veien fører til evige død og fortapelse.

Legg merke til at det var lovsang, dans, deretter seksuelle utskeielser da opptrinnet fant sted i sammen med andre enn sin ektefelle!

Vi er skrudd i sammen slik, at blir det stemming nok, så kan det meste skje!

Her er en artikkel jeg skrev om Hillsong og det opplegget som passer meget godt inn her. Offermåltid og lovsangfest med damer som synger og messer i timevis. Hva skjer etterpå? Vi vet at det er ikke uten grunn hvorfor de pinse/karismatiske kristne topper skilsmisse og gjengifte statistikken og det ikke uten grunn.


Jeg vemmes over den utviklingen som har funnet sted, der den virkelige gode og fine kristne musikken blir erstattet med det som vekker opp til kjødelig og syndig begjær og lyster! Omvend deg mens du kan kjære venn, og la den gode gamle musikken igjen være det du hører på og hengir deg til. Ikke den såkalte «nye lovsangen» med alle disse «lovsyngende damer» som bare leder til fall!

Nr. 518:
Hillsong er og forblir en gedigen bløff!

Lettkledde damer, med tettsittende klær som fremstår mer som et sexobjekt enn noen som synger til Herrens ære representerer Hillsong og den pinsekarismatiske lovsang som ikke er noe annet enn en gedigen forførelse fra ende til annen! Dette gjelder heldigvis ikke alle, men alt for mange og Hillsong er dessverre en toneangivende retning som leder inn i det okkulte.


Lovsang er herlig og lovsang sømmer seg for de hellige

Salme 150. 1. Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving! 2 Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde! 3 Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar! 4 Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite! 5 Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener! 6 Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

Kvinnene skal være tildekket under gudstjenesten lærer skriften!

1. Kor.11. 2 Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. 4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. 5 Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt. 6 Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. 7 Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. 11 Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud. 13 Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? 14 Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. 16 Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter. Paulus underviser om tildekkelse eller beskyttelse. Den aller mest utbredte forklaringen her går ut på at Paulus snakker til tempelskjøger. Men det utrolige er at han ikke nevner dem med et eneste ord. Dernest så er dette tidsbestemt. Det blir ikke nevnt med et ord eller en setning heller. Tvert imot sier han i v.2. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Dette forkynte og underviste Paulus overalt han kom da det er Guds bud, også i dag. Det er utrolig hvordan Satan og kjødet manipulerer og bedrar mennesker. Hvorfor skal kvinnen tildekke seg når hun ber eller profeterer? Pga Forstanderen, mannen eller Gud? Skriften gir svar. V. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Eller som det også står i enkelte oversettelser; undergivenhetstegn. Eller; beskytende myndighet over sitt hode eller gir henne sin egen autoritet. Den beste oversettelsen; noe som alle engler legger merke til og gleder seg over. Bedre en Living oversettelse kan det ikke sies. Det er et tegn at hun er nr. 2, ikke nr. 1 som mannen er. Dette går tilbake til skapelsen, at hun er skapt som nr. 2. Englene er skapt alle som nr. 1. Derfor skal en i respekt overfor englene når kvinnen deltar i møter med bønn, forkynnelse og annet, være tildekket. Hvis det er enkelte kvinner som ikke ser dette eller ikke ønsker å følge Guds ord. Disse skal en ikke stride med i menigheten sier Paulus. De går glipp av noe. Vi står i en åndskamp som vi skal seire i sier Paulus i Efes.6. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Da må vi følge Guds ord også her for å vinne en hel og full seier. Som den nå avdøde Profet Joel Barsjø sa det; hadde jeg vært kvinne hadde jeg hatt 3 hatter. Hvorfor er tildekkelse påkrevd? Av englenes ”manglende” forståelse at vi mennesker er todelt; mann og kvinne. Som et tegn på dette for englene så skal mannen ikke være tildekt men kvinnen. Da under våre møtesamlinger og spesielt når hun deltar. Vanskeligere er det ikke. Det gjelder bare å lese som det står og handle som Jakob sier det i sitt brev flere ganger. Jakob 2.22. Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene. 26. For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger. Vi må bare konstatere at de aller, aller fleste kristne i Norge har en død tro, eller skal en heller si en er blitt villedet i troen. Norge er blitt et åndelig pygmeer land. Derfor er det så viktig at en ikke ser på de troende i Norge. De er villedet i det store og hele, men til en ting. Til Guds ord og skriften alene!

Lovsang og det å tilbe Herren Gud er herlig. Men som alt annet så kan det bli misbrukt og Satan etteraper dette. Er en på en verdslig konsert så er faktisk mye av sangen på indikerte og direkte en hyllest til Satan og hva han står for. Kan nevne grupper som kommer inn under denne kategorien. Ikke minst slike hevy og såkalte tung metall rocke grupper. Men hva så med såkalt kristen lovsang?

Lederen for Hillsong Pastor Bryan Houston høres ut som en full Skotte!

Lederen for Hillsong Pastor Bryan Houston høres ut som en full Skotte, er det fra den levende Gud det som de holder på med? Han er også herlighetsteolog med alt det fører med seg. Om de kommer fra Australia, er det da alt tillatt? Skjønner ikke meg på det lavmålet den Norske kristenhet beveger seg som åpner opp for dette mer og mer. Herlighetsteolog en gang. Alltid herlighetsteolog. Det er ikke lett å få forandret en mann som har hatt fremgang med det han har gjort!

Damer som synger til Herrens ære eller som sexobjekter?

Jeg har sett Hillsong på tv og youtube og lignende grupper, der en ser ikke minst damer hvordan de framstår i bekledning eller mangel på sådan, så er det ikke Herren de promoterer, heller seg selv. Hvor skorter det hen, med undervisning om fremtreden i Guds hus. Ta f.eks. Tabernacle Church i Brooklyn, i det koret har alle sangerne kapper som står framme på plattformen og synger. Det virker både pent, sømmelig og ordentlig og til Guds ære. Skriften taler også om at en kvinne som stiller seg fram skal være tildekket i Guds hus. Den løssluppenheten vi ser i dag, passer perfekt for alle som vil leve i løssluppenheten med nye ekteskap og nye forhold, den nye trenden i kristenheten er at eldre predikanter skiller seg fra sine koner som de har barn med og finner seg en langt yngre dame for å utfolde seg som en ungdom med henne. Hva er det for lavmål de kristne bøyer seg så gladelig for i dag. Men dessverre etteraper lederne i kristenheten verdens målestokk og levesett og det brer fort om seg når tom ledere som Minos og andre stilltiende går god for dette. Skulle en være så uheldig å stille spørsmål om dette, får en høre at en er uten nåde og kjærlighet og mye annet sprøyt.

Pinsekarismatikerne – liker de ikke god musikk???

Det er mye resurser, vi ser andre innenfor kristenheten som frembærer meget god musikk, mens når en kommer innforbi pinsekarismatiske godtar de alt. Man går fra å være normal til å bli helt unormal. Innforbi andre deler av kristenheten er det normale forhold der en liker det som er pent, edelt og godt for øre å høre på. Hva er dette for lureri de pinsekarismatiske ledere lurer folk til å skulle godta? Hva er det som gjør at en blir dummere og rarere etter enn blir pinsevenn enn det en var før? Frelsen løfter enn opp. Hva ser en her? Lavmålet blir det normale, stikk i strid med skriften som taler om å løfte menneske opp, ikke minst de troende!

Hillsong blir akseptert fordi det «bevarer» ungdommen?

Det er utrolig at det meste blir godtatt bare det får ungdom til å «tro» på Jesus. Det er de som sier at målet helliger midlet, er det ikke det vi ser? Eller er det den nye trenden vi ser at eldre menn liker yngre damer noe vi ser mer og mer i kristne sammenhenger. Det er flere såkalte kristne som i den senere tid har skilt seg fra sin kone som en hadde et hjem og barn med for å gifte seg med ei som er langt yngre enn seg selv. Slike forkynnere som skulle fått et spark bak og kjeppjaget fra Guds menighet, ikke annerkjennelse og blitt sett opp til.

Lovsang eller stemning? Lovsang eller Satan som virker?

Når de mottok Ånden på Pinsefestens dag, satt de. En var i vatter med Gud, seg selv og omgivelsene. I dag er det noe merkelig enn ser, det er at det ekstreme vinner mer og mer terreng og anseelse. Og hvis noen skjelver er det noe veldig, men veldig ofte hvis noen skjelver når de blir bedt for er det Satan og demoene som virker og Gud og hans Ånd som virker i en person som en åndelig brytekamp. Jakob kjempet med Gud fordi han hadde vært så gjenstridig og ikke blitt ydmyket før, ikke fordi han hadde ydmyket seg før. Det var herlig, men da en ikke egentlig skjønner hva som er hva i den åndelige verden, blir enn også bedratt, forført og villedet. Hillsong ser ut for meg representerer ikke noe annet enn en gedigen bløff på det åndelige område! Og det vinner terreng da den åndelig standarden er så lav, og de kjødelige elementene så sterke innforbi storparten av kristenheten i den vestlige verden.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-348-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-age.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betydningen-av-aa-vaere-tildekket http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tildekkelse.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tildekkelse-og-ytre

Ingen kommentarer: