onsdag 27. april 2016

Nr. 1472: Skjevt?

Nr. 1472:
Skjevt?

Skrevet av Evangelist i kategori(er) Kristenliv 09. april 2007 kl. 21:36 Send på epost Skriv ut Skriv en kommentar Facebook
Relaterte innlegg:
Konfweekend- Jeg har null tiltro til det såkalte barnevernetPrevensjon - hva skal vi velge?

 

 
Så søk på dette og fra rundt 2006-07 og ut over da var jeg mest aktiv.

 

Det er hva som pågår innad i menigheten som må fokusere på når det gjelder synd. Verdens barn har en kardinal synd – det er at de ikke tror på Jesus som sin personlige frelser. Men hva med oss troende? Her er ikke minst det at gjengifte er tillatt blant de troende som er kardinal synd nr. 1. ikke minst blant ledere som her med Jan Hanvold og Inger som er hans kone nr. 3. Det er bigami slik Guds ord lære og ekteskapsbrudd det Hanvold holder på med.

 

Når en følger med på hva enkelte kristne aviser profilerer av saker, så er det enkelte ting som går igjen og igjen. Det er som om gjentagelsens hemmelighet ikke skal være uprøvd! Når det gjelder synd, så er det til stadighet to store synder som må nevnes og pekes på. Det er homoseksualitet og abort, begge dette er viktig! Men når det går på ting iblant oss kristne, så blir det lite påaktet. Hva kan grunnen være?


La meg ta to eksempel. Det må være mye være innad i det kristne miljøet og menigheten at en ikke tar opp dette med gjengifte, da i særdeleshet iblant ledere og Hyrdene. Hvorfor ikke det?

Jeg hørte noe meget merkverdig også her på radioen. Der var det en profilert kristen leder og redaktør som påstår at det var frelse i barnedåp. Jeg skal ikke diskutere dåp. Men å lære frelse i dåp, det være seg barnedåp eller troendes dåp, det må vel være meget viktig for kristne å advare i mot en slik farlig lære? Det er kun frelse i Jesus. Vi leser i Ap.gj. 4.12:” Og det er ikke frelse i noen annen (Jesus). For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt iblant mennesker, som vi kan bli frelst ved”. Og Joh.e.1.12:” Men alle dem som tok imot ham (Jesus), dem gav han (Gud Fader) rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn”.

Å poengtere de herlige og bibelske sannheter som er med å sette menneskene i frihet, må vel være mye bedre enn å henge seg til stadighet opp i noen ytterliggående synder. Det ene bør gjøres, men ei heller å unnlate det andre heller?

Del på Facebook      Send på epost       Skriv ut

Innholdet i dette innlegget er bloggforfatterens eget åndsverk, og er ikke nødvendigvis Kristenblogg.no sin offisielle holdning til tematikken.

Kommentarer

130 kommentarer til innlegget “Skjevt?”

 1. Jeg klør meg i hodebunnen og undres på hva du egentlig ville med dette innlegget…

Kommentar #13432, skrevet av Leif | 09. april 2007 kl. 22:26

 1. Til Leif

Hvorfor henge seg opp i slike ytterlige synder som å være homo osv. Det er det viktige å rette pekefingeren inn iblant de evangelisk troende.

La meg ta et eksempel. At Jan Hanevold som er gift opp for 3. gang, Ja du leste riktig, kan drive en kanal som Visjon Norge der evangeske kristne støtter ham. Må vel være 1000 ganger være enn at Verdens barn holder på med slike synder som mørkets og verdens barn gjør?

Jeg prøvde bare å få frem at de som lever i mørke, de lever i synd. Men når evangeliske kristne gjør det samme, da er frafallet på vei!

Kommentar #13437, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 1:17

 1. Men de kristne, spesielt lederne har mye merkverdig med seg!

Hele tiden så blir grensene flyttet, en advarer i mot noe, så går det x antall år, så er det tillatt. Da er det nye ting som blir tatt opp.

Hørte den merkverdige forkynneren Ulf Ekman sa at den største hindringen for vekkelse var abort. Det høres helt sprøtt ut. Det er verdens og mørkeets barn som holder på med dette.

Det er hva vi Kristne og Lysets barn gjør som hindre vekkelse og Guds Ånd å virke, ikke hva verden gjør.

Slik kunne en ha fortsatt. Poenget er at Guds folk må begynne å følge Guds ord, da kommer Åndens sanksjon over våre liv og menigheter. Det er det som er det store. Problemet for Samsom var egentlig ikke Dalila, men synden og lysten i hans eget liv. Dalila var kun Satans redskap for å stoppe denne Guds mannen. Vi må ikke snu alt på hode som så mange kristne ledere gjør og andre kristne forøvrig!

Vekkelsen må og skal begynne med våre liv.

Et av de tinga vi må gjøre, det er å få stoppet en slik vulgær mann som Jan Hanevold som driver denne kanalen Visjon Norge, det er skikkelig ille at en kristen leder\Hyrde kan være skilt og gift opp for 3. gang som frelst, det er i Guds øyne mye værre enn den praksisen som Verdens barn gjør. Her er det en som bekjenner Jesu navn som holder på med urenheter!

Kommentar #13438, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 1:44

 1. Hei igjen Jan Kåre.
  Det du kaster frem her er meget interesangt, å man skulle tro at mange vil komme med sine syn. Jeg er veldig enig med deg, om at man inskrenker veldig forkynnelsen av synd - å hovedsakelig går dette på nettopp disse to temaene du nevner. Jeg føler at noen få sterke ledere, som ser den styrken media er for dem går inn på temaer som kan gi dem publisitet. Begge disse synds typene som du spesifikt nevner, er en vederstyggelighet for Gud. Men jeg tror ikke at det er Guds vilje, at vi skal pelle ut enkelte syndsgrupperinger av helheten i syndsbildet som vi skal forkynne. Det jeg her prøver å si,er at vi ikke skal forkynne stykkevis å delt - men hele Guds råd.
  Men det å dømme andre skal vi heller ikke gjøre, å da heller ikke henge folk ut med navns nevnelse syns jeg - det er også en synd å dømme andre. Greit man kan lett gå inn her å svare meg at dette er en bedømmelse å ikke å dømme Jan Hanevold - men her blir det da bare ordkløverier, det klare rene ord her er ikke begå den synden å døm andre kjære Bror, gjør opp for deg før solnedgang.
  Nå har du trekt frem Jan Hanevold å hans tre skilsmisser (jeg mente at det var to), men er det Jan som har skilt seg eller er det konene hans som har tatt ut dette ?
  Ved vær skilsmisse så har Jan søkt Gud om tilgivelse og ny nåde i rundt tre år, å jeg tror at Gud har tilgitt ham. Det er ikke alltid mannen som har feil i skilsmisser, selv er jeg skilt tre ganger - men jeg har aldri tatt ut skilsmisse selv - utenom første gangen - altså før jeg ble frelst, grunnet utroskap fordi jeg satt innen på en meget lang dom.
  Når det gjelder Jan å visjon Norge, så må vi være blinde for å ikke se at Gud må være med en mann som Jan for å klare å kunne bygge opp ett slikt selskap.
  Jeg syns det er mektig og stort at en mans arbeide, har ført over tusen personer til frelse. Husk at Gud aldrti angrer på en kallelse eller på utdeling av nådegaver, det er vi mennesker som har stenhjerter - ikke Gud.
  Det står at man i endetiden skal si, se hvor de elsker hverandre. Men hva kan vi si idag, jo se hvor de hater hverandre.
  Men Jan Kåre, både Jesus å jeg er glad i deg. Good blees.

Kommentar #13442, skrevet av kaareivan | 10. april 2007 kl. 6:14

 1. beklager Jan Kåre. jeg brukte feil navn, det var til evangelist jeg rettet svaret, ikke til deg.

Kommentar #13443, skrevet av kaareivan | 10. april 2007 kl. 6:18

 1. kaareivan:Tror nok det kun er en evangelist her inne,og han heter Jan Kåre :-)
  Amen til det du sier om Jan Hanevold.Jeg ser på denne kanalen hver dag og han ville ikke ha fått til alt det han har gjort om ikke Herren var med og velsignet
  Tror kanskje vi bør se litt mere på våre egne synder før vi ser på andres

Kommentar #13444, skrevet av Jone | 10. april 2007 kl. 8:19

 1. Mannen heter HANVOLD, ikke Hanevold. Dessuten må jeg si at det forbauser meg at så mange kristne så naivt kjøper narrespillet hans. Personlig tror jeg Hanvold har knekt koden for hva Kristenfolket vil ha i ruta for at de skal se på og betale mucho monatas. Hanvold er en fyr jeg ikke stoler på lenger enn jeg kan hive ham.

Martinius

Kommentar #13447, skrevet av Martinius | 10. april 2007 kl. 8:52

 1. Eg trur at vi kristne heng litt at i ei tid som no er forbi, ei tid der samfunnet var gjenonsyra av kristen moral og tenkning. Sjølv om det ofte var langt mellom liv og lære, så hadde samfundet ei rettning å tøye seg mot før i tida. No er alt flytande, utan mål, alle kan ha si eiga private sanning om alt.Vår samtid minnar mykje om St.Paulus si tid i antikken, der dei kristne vart hata av storsamfunnet og styresmaktene. Vi skal ikkje utelukke at det vil oppstå forfylgjing av oss krisne i nær framtid her i auropa.

Kommentar #13449, skrevet av Lumen | 10. april 2007 kl. 9:01

 1. Det er tilgivelse å få, uansett hos Herren.

Men som forkynner og Hyrde, så stiller Gud helt andre krav. Det er her så mange går feil.

En forkynner skal ikke være gjengift som troende uansett. Er han det, så ma han/hun finne seg noe annet å gjøre, ihvertfall ikke stå på en talerstuol og være leder, det er å gå direkte imot Guds ord ( 1.Tim 3.2 og Titus 1.6). Men Jakob sier at ikke mange skal bli lærere, men i endetiden vill en ta seg falske lærere i hopetall (2.Tim 4). I blant dem må vel være Jan Kåre Hanevold ?

Men det er greit at dere støtter ham! Men da får dere også støtte de homoseksuelle, lesbiske, ja alt som kan krype og gå, da er ordet, SYND borte med andre ord?

Nei, det er da best å holde seg til bibelens klare ord, der synd er deifinert å bomme på målet. Det må vel Hanevold ha gjort ganske så kraftik. Men det er greit, støtt ham, men når han sitter på TV-skjrmen å rakker ned på andre, så er jeg overbevist om en ting. At Gud føler sorg i sitt hjerte over at en mann som han gjør det og at evangeliske kristne støtter en slik lurendreier!

Men det hører med til endetiden, at mange skal bli ført vill ( Matt. 24.4). Og dette er en villfarelse av dimensjoner, hvis en ikke ser det, så er en så langt på sidespor at en må begynne på nytt i sitt kristne liv! En trenger å gå tilbake til start.

Kommentar #13454, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 10:02

 1. Jeg hørte noe meget merkverdig også her på radioen. Der var det en profilert kristen leder og redaktør som påstår at det var frelse i barnedåp. Jeg skal ikke diskutere dåp. Men å lære frelse i dåp, det være seg barnedåp eller troendes dåp, det må vel være meget viktig for kristne å advare i mot en slik farlig lære? Det er kun frelse i Jesus

Nå får også en del frikirkelige forkynnere mye strykk. Men det som Lutheranerne hevder at et Guds barn er Djevelens barn når en blir født. Så skal en døpes/bestenkes for å bli et Guds barn og få Den Hellige Ånd, er en løgn og direkte i fra Satan.

Ingen barn er Djevelens barn. De tilhører Herren og er under forsoningen. Det er først når vi mennesker vokser til at vi skal og må ta en standpunkt. Da for Jesus og bli frelst ( Joh.e 3).

Det som Lutheranernerne holder på med, er ikke fra Gud i det hele tatt og stemmer ei heller med Guds ord. Jeg tror at Luther var et mektig redskap i Guds hånd, men det han såg; rettferdiggjørelsen i Kristus ved tro, ble for alltoppslukkende. Men det er 500 år siden, og fremdeles så holder Lutheranerne fast ved det som Katolikkerne tror på. Ser en ikke at dette også er villfarelse, frelse i barnedåp/bestenkelse?

Kommentar #13455, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 10:10

 1. Til Martinius

Men det er stort sett de 50+ som hører på ham og støtter ham Og det er den generasjonen i Norge som har opplevd minst vekkelse og fremgang for evangeliet og som styrer kristen-Norge.

Ikke rart at det er et åndelig og moralsk forfall over Norge!

Kommentar #13456, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 10:27

 1. Dette er ungdommen i dag, trengs det vekkelse?

Sitat kommer:

Russe-sex med ti stykker gir knute

…men russen selv mener årets knuteregler er snille

I år må du «kun» ha sex med ti ulike partnere for å få Rimi-pose i russelua.

Det åndelige og moralske forfallet i Norge er så stort, at komer i dommen over Norge og den vestlige verden snart, så må Gud vekke opp Sodoma og Gomorra og be dem om unnskyldning sa David Wilkerson!

Kommentar #13457, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 10:32

 1. Jeg tror det er en tid for å søke Herren.

Jeg ble bedt om å skrive noen ord om faste! Men hva er faste? Det er å faste i fra TV, det er å faste fra mat og alt annet som er tillatt for å søke Herren.

Kansje vi lever i en tid der vi trenger å søke Gud i bønn, innvielse og overgivelse som aldri før? Det tror jeg!

Kommentar #13458, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 10:34

 1. Når det gjelder Visjon Norge, så er det vel stort sett 50+ som støtter ham og de aller fleste der har ikke vanlig jobb. Bare det er et tanekors!

At slike aviser som Korstes Seiere, Magazinet og Dagen lar Visjon Norge annansere der gratis under fjernsynstilbud, viser vel også hvor disse avisene står!

Trenger vi en hellighetsvekkelse i Norge? Til det må en svare et skalt ja. Hvis utviklingen fortsetter slik, så må jeg til slutt sitere et ord i Lukas 18.8:” Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?”.

Jesus nevnte ikke troende, men den Apostoliske troen på en hel bibel er det han sikter til. Jeg betviler ikke at Hanvold og likesinnende er troende, men det er Satan også. Men hverken han eller likesinnende er utøver av den Apestoliske og bibelske tro. Det er rett og slett et stort humbug det som foregår innforbi så alt for mye av det som gir seg ut for å være kristent, Den Hellige Ånd har trekkt seg fordi en ikke tar Bibelen og Guds ord som det står!

Kommentar #13460, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 11:17

 1. Hei Evangelist.

Du skriver mye bra! Skjønner du holder deg mye til hva Bibelen sier om sakene, og ikke om alt det menneskelagde som bare “kan” klø i øret.

Enkelte tror for mye på “predikanter” som ikke bruker Bibelen å vise til. Hvis de gjør det så har de en STOR tendens til å ta med bare ett halvt skriftssted, for å så legge til sine egene tanker. Folk som ikke leser i Bibelen kan jo tro at det står der.

Vi bør huske hva det står i: Mika 7: 5 >

Hilsen Pri.

Kommentar #13461, skrevet av Pri. | 10. april 2007 kl. 11:28

 1. Til Pri

Fint skriftsted. Det er den hullheten som en finner i så mye i dag som Jesus også ikke kunne tåle (Matt 23) som jeg vil til livs. Jeg kan ikke godta at Jan Hanvold gir seg ut for å være forkynner når han ikke har de kriteriene som Guds ord forlanger av en forkynner. Han hverken skal, har lov å være forkynner. Men han kan heller ta seg en vanlig jobb, det hadde vært mye, mye bedre. Ihvertfall ikke forkynner!

Det er som på fotballbanen, en kan ikke spille på Norge hvis en kommer i fra Spania. Slik er det også med å være forkyner, en kan ikke være forkyner hvis en er skilt og gift opp 3-4 ganger som frelst og samtlige damer og alle ungene som en har med diverse lever. Dette er vannhelligt og burde aldri og skal aldri bli akseptert i blant evangelisk troende. Men nå har de fleste kristne synnket ned på et slikt åndelig nivå der en godtar løgn fremfor sannhet!

Les Jesaja 5.20. Det er det som er i ferd med å skje!

Kommentar #13462, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 11:36

 1. Hei!

Mange “forguder” vekkelsepredikanter. De forstår jo ikke at de tjener Satan. Slike som driver med slikt gjør det for egen vinning. Få inn flere for her er det høyt under taket, og jeg trenger mere penger. Budskapet er: Tro på Jesus, og Jeg frelser deg om du gir meg penger.

Mika 7: 5 TRO ikke på et medmenneske. STOL ikke på en fortrolig venn. Vokt din munns dører for henne som ligger i din favn.

Hilsen Pri.

Kommentar #13463, skrevet av Pri. | 10. april 2007 kl. 11:41

 1. Hei Evangelist
  Helt enig!
  Hilsen Pri.

Kommentar #13464, skrevet av Pri. | 10. april 2007 kl. 11:45

 1. Til Pri

Det er også mange ganger en virkelighetsflukt. Enn går ikke inn i Guds ord selv og hører på Herrens Vitner i tiden, men en blir fortollige med de som duller og daller med kjødet og som ikke har rent mel i posen selv.

Kommentar #13465, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 11:45

 1. Det står om Abel og Kain i Hebr. 11.4. De bar begge frem et offer, de var begge religøs aktive, de var begge troende, de var begge villig til å ofre noe. Der stopper likheten. De tjente Gud allikevel på 2 forsjellige måter. Det er akuratt det samme som skjer i dag. Vi kan tjene Gud 24 timer i døgnet og 7 dager i uka og allikevel ikke ha med Gud å gjøre. Det er i den grad vi er lydig mot ordet, at vi tjener Gud.

Lydighet er bedre enn offer ( 1.Sam 15) Det å støtte Jan Hanvold og likesinnende, er egentlig å støtte noe som Gud ikke har behag i. Så lenge han ikke lever som ordet lærer oss, så er han og likesinnende å regne med som Kains åndelige slektninger!

Kommentar #13466, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 11:57

 1. Jeg har lest igjenom bloggen her, å jeg må få si at jeg blir ¨vred over å se at du som kaller deg en apostologiskt bibeltroende kristen, kan begå ett slikt massivt brodernord som du gjør her på bloggen.Er du sjalu på at Jan Kåre Hanvold har klart å avsted komme, eller er det bare rent hat du har til ham - en eller annen drivkraft må du, for det er helt klart for meg at du overser å tilpasser Guds ord din egne lyster etter å korsfeste ett enkelt individ.Omvend deg selv, før du ber andre omvende seg - å gå direkte til personen du omtaler, om du vil ta ham fatt - det er hva bibelen ber deg om å gjøre - pluss invie deg før du gjør det.
  Hva vet du om det er jan ellerkonene hans som har tatt ut skilsmisse ?
  Når det gjelder de homofile eller andre syndere, så vil jeg omfavne dem å elske frem en forvandling i deres liv - men jeg hater synden i deres liv, slik jeg hater den i mitt eget å i ditt liv. Men jeg vil heller være inkluderende enn ekskluderende, i mitt møte med mennesker - med inkludering menesk å trekke til seg, med ekskludering menes å dytte vekk i fra seg.
  Jeg skal ikke utdype om jeg stoler på Jan Hanvold eller ikke, å jeg vil heller ikke uttale meg om hans teologi - men selv hører jeg til det jeg liker å kalle pinsevennene å mer over i den moderne formen, plus en tøtsj av de frie, selv om jeg ikke liker båser.men da vet du hvor jeg står evangeliskt, å jeg er fanatisk anti religiøs.
  En ting er sikkert, jeg blir vred på de menneskene som dømmer andre å henger dem ut ved navns nevnelse om de er offentlige personer eller ikke.
  Det er så vondt å se hvordan du går frem, full av hat å bibelvers. Vurder deg selv Bror, ikke gjør som kain,

Kommentar #13467, skrevet av kaareivan | 10. april 2007 kl. 12:00

 1. Til kaareivan

Jeg refererer bare til hva Guds ord sier om dette! Ikke som du som bygger på menneskelige tanker og følelser. Og deretter stempler du meg som hatefull, men det gjorde Kain også, men det var han som slett med det problemet (1.Joh 3.12).

Jeg tror hva Jesus sa, den som har mine bud og holder dem, han elsker meg (Joh.e. 14.23).

Men hvorfor ikke vekkelse i dag, la Hanvold og likesinnende ta seg en vanlig jobb, de har ingenting på en talerstol å gjøre og være Hyrder for Guds menighet, det er vannehlligt å slippe slik til!

Kommentar #13469, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 12:09

 1. Jeg er ihvertfall ikke misunnelig på Hanvold. Det er en fornærmelse å si slikt. Mannen er vulgær på mange områder, livsførsel og uttallelser!

Kommentar #13470, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 12:12

 1. At Dagen, Magazinet og Korsets Seier tar inn annanser av Visjon Norge, viser vel bare at det meste som foregår innforbi det åndelige og religøse område i Norge er sunket så dypt, at det er kun et verk av Gud som kan skape forvandlig og forandring. Det er ihvertfall ikke noe som jeg eller andre kan stoppe den negative utviklingen som har foregått gjennom mange år.

Kun Gud!

Kommentar #13471, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 12:16

 1. Jeg vil ikke være fordømmende mot deg ei heller Jan Hanvold, men jeg ønsker kun å peke på at Kain drepte sin bror abel som kom med det lyteløse lammet mens han kom med det jordiske - bibelen sier at den som dømmer en bror, er verre enn en brodermorder. Gå korekt frem selv rent bibelsk, så kan du kanskje nå enda lengre. Jeg lar mitt hjerte å min kunskap i Guds ord være min rettesnor, for ut av hjerte springer livet.
  Jeg vet ikke hva dine beveg grunner er, men jeg syns at du kunne være såpass ydmyk at du ikke ville bruke navns nevnelse på mannen du angriper - der faller din seriøsitet.Husk at den ydmyke får nåde, ikke den hovmodige.

Kommentar #13472, skrevet av kaareivan | 10. april 2007 kl. 12:20

 1. Det har vært en negativ utvikling i kristen norge, det kan jeg være enig med deg i - uten at jeg støtter dine henvisninger av spesifikke magasiner eller aviser. Men hvorfor skjer det, jo fordi de som ser det å som er mer opptatt av ordkløveri enn det å gå på kne å utøse sitt hjertes nød til Gud om en hellighets vekkelse i norge, er opptatt med å diskutere seg ihjel. Se på hvem som var vekkelsens bærer i mangs vekkelsen, jo en eldre kvinne som sto på kne å utøste sitt nødsfylte hjerte til Gud faderen,

Kommentar #13473, skrevet av kaareivan | 10. april 2007 kl. 12:25

 1. Når jeg etterhvert har blitt vant til Jan Kåre og hans form og stil så er jeg faktisk veldig enig i mye av det han skriver.

Hvis man leser hva Jan Kåre sier og hvor han vil, og ikke hvem han begår karaktermord på, så er det mye viktig han har å si til mange av oss.

Jeg tror utfordringen for Jan Kåre er å tilberede det han ønsker å si på en måte som fgjør at det ikke setter seg i halsen på majoriteten av oss.

Martinius

Kommentar #13474, skrevet av Martinius | 10. april 2007 kl. 12:41

 1. Hei kaareivan

Det er viktig at vi advarer folk om å holde oss vekk fra slike mennesker som ikke behager Gud men tjener Satan.

De forkynner ikke det som står i Bibelen.
Du nevner: Men jeg vil heller være inkluderende enn ekskluderende, i mitt møte med mennesker… Dette er ikke etter Bibelens lære. Det står ikke der at vi skal inkludere noen med slik tro.

Pinsevennene har jo mye av dette så jeg forstår deg.

Jeg bodde sammens med en dame i 8 år (før jeg ble en kristen) hun fortalte meg:
Hun bodde tidligere hos lederen for pinsemenigheten i Asker i 1 år. For kost og losji var betalingen: Hun måtte hver uke bli med rundt i forsjellige menigheter for å “simulere” under håndspåleggelser. Pengen som ble samlet inn å lå i safen hans hjemme. Han brukte av de pengene til seg selv, og når han hadde fester for “trosvenner” hos seg. (noe det var mye av)

Er dette Bibelsk lære?

Hvor mye godtar du før du mener det går mot Guds ord i din “inkludering”?

Hilsen Pri.

Kommentar #13475, skrevet av Pri. | 10. april 2007 kl. 12:44

 1. Til Martinius

Dette er en blogg. Da må en vel få lov å si ting rett frem? Det er klart at ikke alt her skulle stått på trykk i en avis. Men har du hørt Hanvold. Det er eder og besvergelser, fy og bannerod. Påkaller Diverse personer akuratt som han vil og forbanner og sier at han ikke vil ha noe med dem som ikkke godtar hans mange ekteskap. Nei, la oss søke Herren og ikke godta gjengifte blant Hyrdene, da er slage tapt!

Jan Kåre

Kommentar #13476, skrevet av Anonym | 10. april 2007 kl. 13:09

 1. Til pri

Jeg er enig med deg. Men det er vel ikke feil å være spandabel på andre selv om en har pengene i en safe?

Jan Kåre

Kommentar #13478, skrevet av Anonym | 10. april 2007 kl. 13:10

 1. Til kaare iven

La oss ihvertfall møtes innfor nåden trone i bønn. Det er det aller viktigste Broder!

Jan Kåre

Kommentar #13479, skrevet av Anonym | 10. april 2007 kl. 13:12

 1. Jan Kåre,

jeg har selv hørt Hanvold og hans kumpaner. Og jeg har ikke problemer med hva du sier. Jeg har selv advart mot Hanvold flere ganger.

Det jeg prøver å si at det er mange andre som tar stilling til budskapet ditt på grunnlag av HVORDAN du presenterer det i stedet for HVA du presenterer.

Martinius

Kommentar #13480, skrevet av Martinius | 10. april 2007 kl. 13:25

 1. Hei Jan Kåre
  Pengene hadde jo han “røvet”til seg. Hvordan den såkalte “menigheten” i Bærum kunne godkjenne dette lurer jeg fortsatt på.
  Hilsen Pri.

Kommentar #13481, skrevet av Pri. | 10. april 2007 kl. 13:29

 1. De kjennes fort igjen på fruktene.

Kommentar #13482, skrevet av Pri. | 10. april 2007 kl. 13:31

 1. Man kan nok mene mye og mangt om Jan Hanvold - og det gjøres visst til gangs. Men man kan ikke ta fra ham at han har skrevet kirkehistorie. Han er nemlig første mann som har fått til en helnorsk 24/7 kristen TV-kanal.

Når det gjelder Hanvolds skilsmisser, har jeg selv hørt ham si at skilsmisse er synd. Det er ikke alltid tilfelle ifølge Bibelen. Faktum er at skal vi nekte adgang til våre prekestoler for evangelister som er skilt og gift pånytt, blir det fort tynt i rekkene.

Selv har jeg hatt et ganske radikalt på skilte og gjengifte nesten hele livet, inntil jeg for noen år siden måtte studere Bibelen pånytt om dette tema. Jeg kom til ganske andre konklusjoner enn tidligere.

Kommentar #13483, skrevet av Leif | 10. april 2007 kl. 15:24

 1. Til Martinius

Takk for oppmuntringen!

Jan Kåre

Kommentar #13493, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 20:18

 1. Her er kansje noe av det klareste og beste som er kommet ut her i Norge. For å finne noe tilsvarende, så må en nok til den engelsktalende verden: Gå inn å se


Kommentar #13494, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 20:20

 1. Til Leif

Det er vel akuratt det som må skje for at det skal bli vekkelse her i Norge, at det må bli tynnt i rekkene?

Du kan ikke samenligne en forkynner med et vanlig menighetsmedlem. En forkynner hverken kan eller skal være gjengift som frelst. Det er vannhellig og helt imot Guds ord å tillate det!

At du er blitt overbevist om noe nytt forteller ganske så lite når du ikke kommer frem med hva Guds ord sier om saken. Men det er et kjent utrykk til en forkynner som du setter høyt sier til stadighet:” Meg har Gud vist!”. Det er kansje der du lever? Ikke hva Guds ord sier om dette?

Kommentar #13495, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 20:25

 1. Angående # 37 Det var selfølgelig at dette er kansje det klareste og beste som er gitt ut her i Norge angående skilsmisse og gjengifte

Kommentar #13496, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 20:26

 1. Det er vanskelig for oss mennesker å skille mellom synderen og synden, derfor har Jesus gitt oss ett par gode retningslinjer om en person er velsignet eller ikke, alle er vel enig i at det å leve i nåden er vanskelig uten den hellige Ånds velsignelse. Og den hellige ånd kan ikke leve med en person som lever i synd. Legg merke til at jeg sier ‘lever i synd’, for alle kan falle i synd og det er det oppreising for, men det er vanskelig for en person som lever i synd å se at en trenger oppreising.

1. På frukten skal du kjenne treet.
Da må en spør seg hvilke frukter høster man av treet er det gode eller dårlige.
Motivet for å drive dette hva er det, berømmelse egen vinning pengebegjær er dårlige frukter, omsorg , godhet osv… er gode frukter. Tenk etter selv

2. Hva taler personen om ? hva hjertet er fylt av taler munnen. Det en person snakker mye om er ofte det hjerte er fyllt med. Er det mye pengesnakk kan det være pengebegjær, baksnakkelser er sjelden bra, raushet er gode egenskaper osv….

3. om en bror synder mot deg hvor mange ganger skal du tilgi også her gir Jesus en pekepinn ikke 7ganger , men 70 ganger 7, med andre ord. Vår oppgave er ikke å dømme men å tilgi, men når det er sagt så er det vår oppgave å formane om den personen ikke vil høre er hans sak ikke din. Som Paulus sier om din bror står eller faller er en sak mellom den som synder og den som frelser , vi andre kan ikke gjøre noe fra eller til

Kommentar #13500, skrevet av Geir Rune | 10. april 2007 kl. 21:41

 1. Til Geir Rune

Det var bra det du kom med. Men det er egentlig ikke helt dette vi snakker om. Er det tillatt for en Hyrde å være skilt ørten ganger som Jan Hanvold er og gift også ørten ganger. Eller er det bare homoseksuelle synder som er synd. Skal en lese slike blader som Dagen, Magazinet, Korstes Seier og andre blader, så er det det eneste de tar opp som synd og ubibelsk. Er det ikke litt viktig å utvide horisonten litt? Jan Hanvold driver en kanal og er Pastor i Visjon Kirken i Drammen, men er det riktig og bibelsk? Det er vel det som er noe av poenget?

Kommentar #13501, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 21:59

 1. Men deet er da stort sett 50+ mennesker som liker dette. Og det er akuratt den generasjonen i Norge som har opplevd minst vekkelse og åndsutgytelse, kan det være en sammenheng?

Kommentar #13502, skrevet av Evangelist | 10. april 2007 kl. 22:01

 1. Til Jan Kåre
  kjenner ikke Hanvold & bratterud annet enn litt fra 80 tallet Hanvold var da enormt opptatt av av penger og suksess etter hva jeg husker, det er vel ikke de mest edle motiver for å drive en menighet. Når det er sagt så skal jo menighetens hyrde gå foran som ett godt eksempel, og en pastor som er skilt flere ganger er vel ikke det beste utgangspunktet, ei heller en prest eller åndelig leder som lever i samboerskap eller kommer ut av et eller annet skap… les synd

Nå har du helt rett i at det er lenge siden siste vekkelse , og det er vel en av grunnene til at mange er kommet så på avveier, men også at vi som lever som kristne idag ikke tar bibelen alvolig nok , alt skal liksom tolkes å vries helst til å bli helt ufarlig , men det er vel det som skjer når dejevelen får fritt spillerom.

Når du sier at det er få som er opptatt av dette så har du nok delvis rett i det, men det er nok også mange som er redde for å flagge sitt syn.

Det er nok idag som Elias tid da han trodde at han sto alene i troen på Gud.

Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: «Hva vil du her, Elia?» 10 Han svarte: «Jeg har vist brennende iver for Herren, Allhærs Gud. For israelittene har sviktet din pakt; dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» 11 Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens åsyn!» Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fór en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste knauser; men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv; men Herren var ikke i jordskjelvet. 12 Etter jordskjelvet kom det en ild; men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en svak susing. 13 Da Elia hørte den, drog han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen.
Da lød det en røst som sa: «Hva vil du her, Elia?» 14 Han svarte: «Jeg har vist brennende iver for Herren, Allhærs Gud. For israelittene har sviktet din pakt; dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» 15 Da sa Herren til ham: «Dra tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus! Gå så inn i byen og salv Hasael til konge over arameerne! 16 Jehu, sønn av Nimsji, skal du salve til konge over Israel, og Elisja, sønn av Sjafat fra Abel-Mehola, skal du salve til profet etter deg. 17 Det skal gå slik at den som slipper unna Hasaels sverd, skal Jehu drepe; og den som slipper unna Jehus sverd, skal Elisja drepe. 18 Men jeg vil la sju tusen bli igjen i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Ba’al og ikke har kysset ham med sin munn.»

Kommentar #13505, skrevet av Geir Rune | 10. april 2007 kl. 23:21

 1. Pri sa:
  “Mange “forguder” vekkelsepredikanter. De forstår jo ikke at de tjener Satan”

WOW er dette vakt tårnets uttalelse, eller din egen?

Jeg husker nemlig Jesu ord som : Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.

For de av oss som er litt oppegående kan vi faktisk lese skriftstedet omvendt.

De somi kke er mot meg, er med meg…

noe å tenke over eller hva?

Kommentar #13507, skrevet av olec | 10. april 2007 kl. 23:29

 1. “evangelist” sa:
  Men det er greit, støtt ham, men når han sitter på TV-skjrmen å rakker ned på andre, så er jeg overbevist om en ting. At Gud føler sorg i sitt hjerte”

Hva tror du vår Herre føler når han leser på kristenblogg?

“Her er kansje noe av det klareste og beste som er kommet ut her i Norge.”

din egen tale….ærlig talt Jan Kåre..

Kommentar #13508, skrevet av olec | 10. april 2007 kl. 23:36

 1. Jan Kåre:Om du beskylder Jan Hanvold for å rakke ned på andre,så bør du kanskje lese det du selv har skrevet
  De 50+ er det som liker å høre på Hanvold sier du.Tror nok du tar feil der ja.Vet mange unge som har tatt i mot Jesus ved å se på kanalen
  Er det virklig kun deg selv og din menighet som har sannheten og er uten synd Jan Kåre??
  De som er på Visjon Norge er 50+ og har heller ikke en vanlig jobb,hva slags uttalser er det da??
  Her rakker vi ned på alt som kan krype og gå tydligvis
  Jesus gråter over alt som her har blitt sagt

Kommentar #13528, skrevet av Jone | 11. april 2007 kl. 10:01

 1. Til olec

Hør talen, vi snakkes Broder.

Jan Kåre

Kommentar #13529, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 10:04

 1. Til Jone

Det er ingen spesefik menighet som har sannheten. Men jeg synes du misforstår min argumentasjon. Med allt som blir tillatt i dag, så leder det bort i fra Herren og Guds ord, enn til Herren og Guds ord.

Jeg kjenner ganske så mange som har gått på bibelskole og er med i Visjon Norge, og det er så langt jeg vet det. Eldre mennesker uten fast jobb og gjerne med en del ting som jeg ikke skal kommentere mer. Det er en svakhet hvis det er rett så mange som ikke har en naturlig kontak flate i hverdagen. Det er klart at hvis en ikke kan gå på jobb gjennom fysisk og psysisk hindring, så er det allright for meg. Men når overvekten av menesker som er med der lever på trygd av staten, da lurer jeg? Men det var egentlig bare ment i en bisetning.

Men hvis en skal holde på slik Hanvold gjør, da skal man ha ryggen fri. Det har ikke akkuratt den karen.

Kommentar #13530, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 10:11

 1. Til Geir Rune

Som en gammel skolelærer, så har jeg lyst å si flott til ditt meget gode innlegg.

Flott, Geir Rune!

Vi har mye her på bloggen og forellers hvert opptatt med det som er feil, altså med sykdommen. Men det som du kommer inn på, det er selve kjernen, altså årsaken til hvorfor det er slik som det er. Jeg gjengir en del av ditt flotte og gode innlegg. Stå på videre Broder:

Nå har du helt rett i at det er lenge siden siste vekkelse , og det er vel en av grunnene til at mange er kommet så på avveier, men også at vi som lever som kristne idag ikke tar bibelen alvolig nok , alt skal liksom tolkes å vries helst til å bli helt ufarlig , men det er vel det som skjer når dejevelen får fritt spillerom.

Kommentar #13531, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 10:16

 1. Jan Kåre:Jeg er enig med deg i at det er mye vranglære ute å går og at det er mye halv hjertede sannheter
  Mange trenger å omvende seg,både enkelt personer og menigheter
  Herren bør ikke finne oss lunkne og uten olje på våre lamper
  Men uansett så kan vi ikke gå til slike person angrep som du gjør.Og å rakke ned på søstre og brødre på denne måten liker ikke Herren.Vi må være ydmyke og be for de vi tror feiler,og det gjelder nok like mye oss selv.Ingen av oss er uten synd eller feil
  Hvor ble det av kjærligheten Jan Kåre ??

Kommentar #13532, skrevet av Jone | 11. april 2007 kl. 10:19

 1. DOBBELMORAL

Hvis en Broder fra den 3. verden kommer, så er det uhørt at han lever som vi i vesten gjør. De har vekkelse, vi frafall! Kan livsstilen vår ha noe å si? Eller er det som de fleste kristne og de fleste kristne aviser bare en synd som er synd og det er å være homo?

Den kristendommen som er i Norge i dag er så langt på sidespor av Evangeliet at en må lete med lys og lykte for å finne noe som er sunnt, godt og bra.

Men Herren har sine vitner og sine sendebud, tom her i Norge!

Kommentar #13533, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 10:19

 1. Til Jone

For å være personlig. Jeg ønsker ikke å si dette av meg selv. Og min kjærlighet tror jeg er stor, både til deg og alle andre Brødre og Søstre i troen.

Men når jeg tom ligger våken flere timer om natta og Den Hellige Ånd taler til meg om disse tinga og jeg ikke ønsker å si det men DHÅ maner meg til å si det. Skal jeg da være ulydig eller lydig?

Kommentar #13534, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 10:23

 1. Slik jeg ser det, så har de kristne generelt kjørt seg fast i et hjulspor. Det er liksom det samme og samme igjen, en lever ikke i fornyelsen og klarer å forkynne det som TRENGS, men det som folk er komfortable med.

Her er et lite utdrag fra Vårt Lans for å understreke det jeg sier:

Heidi Marie Lindekleiv
En ny studie gjort av det anerkjente forskningsorganet LifeWay Research har funnet årsakene til at mennesker velger å bytte menighet. Og de mest vanlige grunnene er at vi vil ha en forkynnelse vi er komfortabel med.

Kommentar #13535, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 10:43

 1. Underlig

Det er virkelig mye underlig her på bloggen som jeg ikke helt forstår. Slik som Leif!

Han mener jeg er ekstrem men han selv forsvarer rubbel og bitt. Jeg vet ikke hvem som er ekstrem? Er det den som står på Guds ord og formidler Guds ord? Eller er det den som angriper de som står på Guds ord og samtidig forsvarer de som går på akkord med Guds ord?

For meg så blir det meget underlig med slike typer som til stadighet angriper de som holder frem Guds ord, kansje enkelte ganger går en over streken, men en formidler Guds ord hele tiden.

Men unnviker en Guds ord både i forkynnelse og liv, da skal de forsvarers! Er ikke dette kampen mellom Isak og Ismael igjen (Galaterbrevet)? Joooooooo!

Kommentar #13544, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 18:24

 1. Nå synes jeg du skal roe deg ned litt, Jan Kåre.

Var jeg deg ville jeg ha større respekt for det å videreformidle ting du har fra Gud. Du er selv ansvarlig overfor Gud hvis budskapet ikke er i tråd med det Gud mener. Det ansvaret blir neppe mindre når du uttaler deg så bastant og oppfører deg med så lite fingerspitzgefühl som du tross alt gjør.

Rydd litt i ditt eget øye før du går løs på Leif. Bare så det er sagt: Jeg sier dette i kjærlighet, du har i grunn mange gode synspunkter, men en hårreisende måte å levere dem på. Der du kunne brukt finhammer bruker du 10-kilos slegge i stedet. Det skaper inntrykk, men ikke resultat.

Martinius

Kommentar #13545, skrevet av Martinius | 11. april 2007 kl. 18:42

 1. Jan Kåre:Klart du skal og må være lydig D.H.Å
  Men kan jo ikke være nødvendig å henge ut enkelte mennesker og med navn
  Og så har du en veldig bastant måte å si ting på,som heller irriterer folk enn at de hører etter

Kommentar #13546, skrevet av Jone | 11. april 2007 kl. 18:49

 1. Jan Kåre
  Jeg støtter deg på mange av dine synspunkt du er en Guds mann ingen tvil om det. Kan ikke si det samme om Leif.
  Det er helt klart at man skal kunne kritisere andre , men på sak og ikke person.
  Når det gjelder Leif så har han blitt tatt i med silkehansker av mange også av meg, og at Jan Kåre lufter litt av frustrasjonen er ok for meg , kan ikke se at ‘bare’ Jan Kåre skal kunne ‘tas’ , men ikke Leif.

Forøvrig ett skriftsted som dreier seg mer om saken det blir diskutert om lenger oppe i tråden, kan rettes mot pastorer og prester.

Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. 2 En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, 3 ikke drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. 4 Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. 5 Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? 6 Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. 7 Han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens felle.

Kommentar #13547, skrevet av Geir Rune | 11. april 2007 kl. 19:37

 1. Til Martinius

Jeg synes du setter ting på hode. Leif mener jeg har i enkelte ting et horibelt bibelsyn, ja direkte farlig. Da må en undres over at han til stadighet angriper den som formidler Ordet, men den som slår av på Ordet, også klart og tydelig i sitt eget liv, den forsvarer han. Måtte bare si at for meg så fremstår hans synspunkter som noe merkeverdig.

Kommentar #13548, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 19:37

 1. Til Jone

Du sier jeg angriper enkelte. Jan Hanvold måtte å angripe folk, partier, mennesker og meninger. Jeg når han ikke til anklene engang. Men det er klart, du må få mene det du vil.

Kommentar #13549, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 19:40

 1. Rettelse 57 , Det er Leifs synspunkt jeg snakker om ikke om han er en guds mann eller ikke, beklager

Kommentar #13550, skrevet av Geir Rune | 11. april 2007 kl. 19:40

 1. Til Geir Rune

Flott! Jeg gir deg en god 5 er. Det jeg ønsker å formidle er akuratt det du sier. Fortsett Broder.

Jeg mener Leif er en lurendreier i enkelte ting, men det er så få som har merket det.

Broder Jan!

Kommentar #13551, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 19:42

 1. Jeg forstår ikke!

For meg, hvis en skal ta Gud ord på alvor, at Gud menre det han har sakt i sitt eget ord.

Da fremstår det for meg som nonsens, ubibilsk og vannhellig at en person som Jan Hanvold kan få støtte og sympati av evangelisk bibeltroende mennesker.

Hvorfor ikke vekkelse i dag? Peter sier at dommen begynner Guds hus. Men de kristne ynder å si og tro at verdens mennesker skal tro på noe som ikke fungerer for de frelste engang!

Jeg er flau over at en slik vulgær mann som Hanvold skal bli trodd og forsvart her på bloggen og ellers!

Kommentar #13552, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 20:19

 1. hei igjen alle sammen.
  Det kom en tanke til meg om hvordan ufrelste som går inn på denne siden å ser hvordan vi henger hverandre ut, å bedømmer den enkeltes tro eller rettere fordømmer den enkeltes tro - de vil jo ta dønn avstand. Alle de jeg har sett på kristen bloggen som sier seg å være frelst vil aldri røre ved troen til, men jeg kan godt røre ved teologien til enkelte. men selv tror jeg at det er viktig at vi enes om det vi er enige om, og senere kan vi SAMTALERE om det vi er uenige om - ikke DISKUTERE det vi er uenige om. Når jeg opplever at mennesker nesten skriftlig tar tenning å man kan se agresjon i mellom linjene, da tror jeg mennesket som skriver har egne store problemer i forhold til det en skriver om. jeg er motstander av gjengifte selv om jeg er det selv - separert, men det var ikke jeg som skapte sittuasjon å det var ikke jeg som tok ut separasjon, hvem er det da som har gjørt feil å skal det gå ut over min kallelse ? Har vi en rettferdig Gud - noe jeg tror, så vil ikke slikt stenge for mine muligheter til å forkynne Guds ord eller være ett vitne som jeg liker å kalle meg.
  Jeg fortalte tidligere i blogen at jeg er pinsevenn, med det mente jeg å si hvor jeg står innmeldt - men jeg går like mye å hører på trosbeveglsesmøter å til de frie evangeliske. Det verste av alt, er at jeg føler meg like mye hjemme alle stedene.
  Så vil jeg gjerne fortelle om en mann jeg møtte nede i byen her en dag, han vet at jeg er frelst å jeg vet at han er homofil . jeg hadde blitt påprakett en rose av en rumensk selger, å jeg gikk bort til den homoseksuelle å ga ham rosen å sa til ham, denne får du som menneske ikke for hva du driver med under dyna - han fikk tårer i øynene, å jeg så at han ble glad. det hører med til historien, at vedkommende er meget snikk med mennesker han møter å er ikke vanskelig å be om hjelp. Han kjenner også til mitt forhold til homofile fra jeg var 9 år gammel, å hva jeg satt i fengsel for i tyve år.
  Jeg tror at alle som er inne på denne bloggen er motstandere av homofili og gjengifte å ndre synder bibelen fremhever, men er det ikke viktigere at vi søker å få fremhevet å samtalert om dette på en korekt måte - slik at det ikke ender opp som negativ diskusjon ?

Kommentar #13553, skrevet av kaareivan | 11. april 2007 kl. 20:24

 1. Hei igjen Evangelist.
  Jeg har sett i bloggen her at de langt fleste er enige med deg i hva du sier, da om homser å om gjengifte - men da med modifikasjoner, ut fra hvem tok ut skilsmissen eller ikke- videre er nok de fleste av oss enige om at folk som bare roper etter penger, har kun mamon i hjerte, å vedkommende du fremhever å hans teologi er jeg heller ikke enig i, hovedsakelig, men noe rett forkynner han også.
  Du er utrolig sta å det virker som om du er rett ut kranglete av natur, man bør respektere det at man ikke henger folk ut ved navns nevnelse her i bloggen. Folk som er inne her, har ikke bare ett tomt skal de kaller hode - de kan tenke selektivt.

Kommentar #13554, skrevet av kaareivan | 11. april 2007 kl. 20:34

 1. Bingo, Jan Kåre!

Jeg reagerte på hvordan du skrev, og ikke hva du skrev. Hadde du gått frem på litt lettere fot ville jeg sett hva du mente. Hvorfor får du folk til å se på formen din og ikke budskapet ditt hele tiden?

Som budbringer for Gud har du et ansvar for å levere “pakka” på en måte som gjør at folk forstår den. Du får folk til å fokusere på pakkepapiret og ikke innholdet.

Martinius

Kommentar #13556, skrevet av Martinius | 11. april 2007 kl. 20:41

 1. Til Martinius

Kansje det! Men det er ikke like lett å diskutere med mennesker som angriper en for nesten alt en sier. Jeg kan nevne forsjellige. Men jeg får ta det til meg. Takk.

Kommentar #13557, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 20:47

 1. Til Kåre Ivan

Hvis du ønsker det, så hør på dette:


Kommentar #13558, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 20:51

 1. Kjære Jan Kåre.
  jeg er fult å helt enig med deg i ditt syn på kirkens teologi, jeg er selv motstander av den å det verste av alt så var også luther uenig i at barn skulle døpes, det siste bare som en kuriositets kommentar.Viss du har boken liv å lære, så vil du under dåp finne denne kommentaren.
  Det jeg har prøvd å si hele tiden i denne bloggen, er at jeg ser hva du sier - men det er måten du sier det på her i bloggen. Du er helt klart en kjempe god evangelist å en Guds mann, men det er som jeg har sagt å som martinius sier til deg å det er at du her på bloggen bør prøve å forme dette litt annerledes - da tenker vi på navns nevnelse med mer.
  Jeg har helt fra jeg ble frelst hatt leiv Holstad som min åndelige leder, selv om vi har bodd langt vekk fra hverandre å mitt forhold til Ludvig kjenner vi jo alle. De åndelige lederne jeg har hatt ett forhold til, har alltid enten direkte eller indirekte advart meg mot vedkommende du advarer imot. Så igjen vil jeg si, jeg er ikke uenig med deg - men ikke kast dem frem med navns nevnelse, alle vil forstå hva du sier alikevel. Stå på bror, etter å ha hørt det du sendte over, så ser jeg at du har mye å komme med fra Herren.

Kommentar #13559, skrevet av kaareivan | 11. april 2007 kl. 21:08

 1. Jan Kåre:Tror ingen her ønsker å anngripe deg for det du mener,men måten du legger det frem på.Dette har jo fler sagt deg mange ganger Jan Kåre.Gud velsigne deg broder
  Jeg har jo hørt av talene dine at du kan legge ting frem på riktig måte slik at folk lytter

Kommentar #13560, skrevet av Jone | 11. april 2007 kl. 21:10

 1. Hei Jone.
  Jeg syns du har fine kommentarer, å det du sier med få ord det har jeg vel brukt flere ord på. Du har det. Broderklem

Kommentar #13561, skrevet av kaareivan | 11. april 2007 kl. 21:15

 1. Til Kåre Ivan

Takk skal du ha. Men det er ikke alltid like lett. Men det er åndelige grenseoppganger som må gås igjen. Slik jeg ser det, så vil jeg sitere noen ord fra 1 Peter 4.17-19. Det er helt avgjørende at det kristne livet må og skal fungere i vårt liv, før vi kan påpeke at menneskene skal omvende seg og bli frelst.

Kommentar #13562, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 21:24

 1. Til Jone

Det var godt at du har da fått noe fra meg. Jeg synes du har mye godt du også.

Jan Kåre

Kommentar #13563, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 21:25

 1. Kaare Ivan:Takk og det det samme til deg.Ja du bruker nok flere ord enn meg,men får flott frem kjærlighet til andre mennesker,men samtidig at det ikke bare nytter med snillisme.Vi må forkynne hele budskapet.Klem til bake fra din søster i Herren

Jan Kåre:Tusen takk,og ja du har mye bra forkynnelse og omvendelse og synd i oss er veldig viktig.Og hva slags lære vi tar inn er og viktig for vår vekst

Kommentar #13564, skrevet av Jone | 11. april 2007 kl. 21:37

 1. Til Jone

Men det var en dåp i Den Hellige Ånd og Ild som forvandlet mitt liv. Kansje vi skal ta det opp heller? Det er der løsningen ligger! Esekiel 36. 25-27. Ap.gj 2

Kommentar #13565, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 21:40

 1. Jeg er helt enig med deg Bror, vi skal sette ting på plass. Vi skal ikke gå på akkord med Guds ord å eller det profetiske ord, men jeg mener at vi må snakke til dem direkte - hjelper ikke det så skal vi gå til en eldstebror å så til forstanderen. Men dette er ikke mulig når det gjelder vedkommende, å hvordan går vi da frem for å sette ham på plass. Er han pinsevenn, så kan vi gå til konfliktrådet med saken, men det er han jo ikke. han heller vel til en trosrettning, men de har vel ikke noe slikt ? Da må man klare å avsløre at de bryter loven, gjør de det så kan man jo lett få det hele til å falle. Men så kan du prøve å få sjekket regnskapet deres, for å se at de bruker de innsamlede midlene korekt. Det vil si at viss du ber om penger til nye stoler i menigheten, men kjøper deg en feit firma bil for de pengene så er du strafferettslig ansvarlig. Det er mange måter å flå en katt på vet du, her er en av dem.

Kommentar #13566, skrevet av kaareivan | 11. april 2007 kl. 21:42

 1. hei Kåre ivan,
  merker at du har ett godt hjerte, jeg kjenner ikke din historie, men DHÅ er i hjerte ditt. Det at du kjenner deg like mye hjemme hos pinsevenner som hos de frie, er helt naturlig DHÅ går ikke etter kirkesamfunn , men hvor Jesus er sentrum.

Om du kjenner etter i hjerte ditt så vil du merke Ånden i det mennesker skriver, jeg kjenner det tydelig.
Djevelen er en løgner fra starten av , ikke alle som er her på bloggen har gode hensikter uten å nevne navn forøvrig.
Jan Kåre er ikke blant dem, at han kan være litt hard i formen kan vi være enige om, men det skinner gjennom at han ønsker oppriktig å formidle bibelens budskap.

Bare for å sitere bibelen, det som ingenting var utvalgte Gud seg for gjøre det som var noe til skamme (fritt sitert). Med det vil jeg si at de fleste som har mottatt Jesus og DHÅ ikke på noen måte er fullkommne, også meg. Målet er selvfølgelig å bli som Jesus og han var og er mild mot de som trengte det ,men beinhard mot de som sto og står Gud og DHÅ imot, at noen idag våger å ta Guds side står det respekt av alt for få våger, desverre.
Om flere hadde våget hadde det ikke vært så sørgelige tilstander i dagens kirke, selv om enkelte kristne jubler over denne såkalte fremgangen, er jeg helt sikker på at Jesus ikke gjør det.

Kommentar #13567, skrevet av Geir Rune | 11. april 2007 kl. 21:42

 1. Til Kåre Ivan

Jeg har prøvd det. Men det fungerer stort sett ikke. Det er kun når Pastoren blir avslørt at de vil forandre seg. Du kjenner sikker den triste historien litt lengre sør på øynå du bor med Pastoren i pinsemenigheten? Det er nitrist, men Gud er mektig til å gjenopprette!

Kommentar #13568, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 21:48

 1. Hei geir Rune.
  Tenk hvilken nåde, at vi får lov å være syndere frelst av nåde over all nåde, født på ny, døpt i den hellige Ånd å ild -hvilken nåde Kjære Bror. Du kjenner ikke min historie, jeg het Kåre - Ivan Holm før, å var før jeg ble frelst regnet for å være en av norges farligste forbrytere - ivertfall etter politiets å medias syn. Jan Aage Torp ga ut en evangeliserings bok om mitt liv i 95, som het kåre - ivan holm, ikke født til morder. grunnen til at jeg ble drapsmann to ganger, var at jeg ble voldtatt som ni åring av en pedofil homo. Jeg har av nåde over nåde fått se over fem hundrede av norges hardeste kriminelle bli frelst, å jeg har fått be noen til inn i frelsens verden. Jeg har gått bibelskole hos Leiv Holstad i salemkirken i oslo, å jeg har ett år på bibelseminaret til evangeliesenteret å har reist en del med Ludvig i sin tid. Dåpen min ble vist som en avde første voksendåpene på tv, det gikk på tv2 nyhetene i beste sendetid å i programmet til Egil Svartdal på det bakeriet om du husker det.
  Så nå vet du mer om meg, enn jeg om deg. Ha en god kveld broder. jeg er forøvrig enig i det du skrev

Kommentar #13569, skrevet av kaareivan | 11. april 2007 kl. 21:52

 1. kjære Evangelist.
  uten dåpen å fødselen i DHÅ, så har det ikke sjedd noe med mennesket. Det som trengs i norge i dag er en åndsvekkelse, hvor DHÅ føder mennesker på nytt å døper dem i DHÅ å ild å istandsetter dem til å bruke nådegavene å da ikke bare tungtalen å tydningen.
  Tenk på hva som skjer når motivasjonsgavene/Fadergavene (de medfødte gavene) å DHÅs nådegaver å Jesu Kristi nådegaver kommer inn til sin fulle utnyttelse i oss, tenk hvilken kraft vi får med oss å tenk på hva som vil skje med menneskene rundt oss.

Kommentar #13570, skrevet av kaareivan | 11. april 2007 kl. 21:58

 1. Kjære Broder.
  Både for deg å meg, å de fleste som er inne på denne bloggen, så er det ett grunnleggende tema som vi alle bør kjenne til, at det er kristus i meg, som skal skinne igjenom meg å smitte over på andre. da behøver vi knapt å si noe til dem for DHÅ åpenbarer det i dem.

Kommentar #13571, skrevet av kaareivan | 11. april 2007 kl. 22:02

 1. ja kjære Bror.
  Det var en meget trist sak, men jeg fikk åpenbart for toår siden at han var pedofil. Jeg sa tileks kona mi at, det er noe rart med ham , er han pedofil - sa jeg til henne, men det kunne ikke hun tro. derfor lot jeg saken ligge, istedet for å konfrontere ham med det.
  Hvor er åpenbaringsånden i menighetene, som ikke kan avsløre slikt - det forundrer meg.
  Jeg ønsker ham det beste, å håper at denne saken kan få ham på rett kjøl igjen - men jeg mener klart å entydig at han skal å må ta straffen sin - selv om Gud vil tilgi ham.

Kommentar #13572, skrevet av kaareivan | 11. april 2007 kl. 22:09

 1. Til Kåre Ivan
  Først Guds velsignelse hviler over deg , jeg kjenner ånden veldig sterkt over deg, du er høyt elsket av Jesus :-).

Hvem jeg er jeg heter Geir Rune Larsen, har nok ingen spetakulær historie å fortelle, men er 40 år har vært frelst 23 år av dem, er gift og har tre flotte barn ifra alderen 2-8 år. Jeg ble frelst etter en sterk kallelse over mitt liv , jeg var regelrett nødt å bli frelst for å fylle det tomrommet som jeg i ettertid forsto var DHÅ’s og Jesu rom, etter at det rommet ble fyllt, har jeg hatt fred ihjertet.

Herren har lagt ned en veldig nidkjærhet for ordet imitt hjerte, det er en helt fantastisk opplevelse når DHÅ åpenbarer ordet

Og du har helt rett det er virkelig Guds nåde som frelser oss :-)

Kommentar #13573, skrevet av Geir Rune | 11. april 2007 kl. 22:12

 1. Kjære Brog Geir Rune,
  Det var sterkt å høre vitnesbyrdet ditt, jeg må få si det at når det jeg kaller vanlige mennesker blir født på drevet frem av DHÅ så kjeller jeg nuppene komme over hele kroppen, å jeg fryder meg. de råe vitnesbyrdene gir ikke meg så mye, men når ett vanlig menneske blir frelst slik som du - da kjenner jeg fryden i herren komme over meg. Det er veldig godt å se at du har fått Herrens fred, å det skinner over det du har skrevet bror, jeg og kjenner ånden over de som skriver, å du er full av DHÅ. Når slike som du er nidkjære for ordet, så gleder jeg meg. Og om du går på å kommer deg inn som forkynner av ordet, så fryder jeg meg enda mer eller om du kommer inn i den tjenesten du har over ditt liv, jeg tror du har kallelse til å tjene Herren i ordet. Stå på, ikke la noe menneske stoppe deg, vær nidkjær.

Kommentar #13574, skrevet av kaareivan | 11. april 2007 kl. 22:20

 1. Evangelist (67): Helt enig med deg om ekteskap og skilsmisse. VELDIG bra.

Kommentar #13575, skrevet av Birgir | 11. april 2007 kl. 22:28

 1. Kåre Ivan
  Det er helt rett det du sier at det er en kallelse over livet mitt, mitt hjerte sier lærer, det har jeg fått bekreftelse på i flere profetier, men jeg hviler i den visshet at Jesus vil løfte meg frem når den tid kommer.

Og nidkjærheten har Jesus lagt ned i mitt hjerte og den forsvinner ikke det vet jeg, for hvert år som går blir troen sterkere

Kommentar #13576, skrevet av Geir Rune | 11. april 2007 kl. 22:31

 1. Til Kåre Ivan

Hvorfor ikke alltid si rett ut det du kjenner? Det er det som fører frem selv om en enkelte ganger kan ta feil?

Les Josva 6! Israels barn var lydige, de vant seier. Videre så ledd de nederlag når de skulle innta Ai fordi de var ulydige. er det ikke det samme som skjer i dag?

Kommentar #13578, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 23:14

 1. Til Geir Rune

Jeg fryder meg og kjenner meg oppbygget når jeg leser hva du skriver. Herren har gitt deg også noe profefetisk.

Men du vil bli prøvd. Men du kan og vil vinne seier hvis du holder deg nær Herren og tar imot hjelp og trøst i fra dine brødre og søstrer i Herren.

Kommentar #13579, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 23:17

 1. Til Birger

Takk for oppmuntringen. Hør talen min om det samme emne:


Kommentar #13580, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 23:19

 1. Til Jan Kåre.
  Takk for oppmuntringen, hørte på talen din veldig bra, DHÅ har åpenbart mye for deg
  Gud velsigne deg :-)

Kommentar #13581, skrevet av Geir Rune | 11. april 2007 kl. 23:30

 1. Til Geir Rune

Har du noe av deg selv?

Husk, hold deg nær Herren og gjør alltid det beste for familien din, så vil Gud velsigne deg overmåte!

Kommentar #13582, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 23:34

 1. Til Kåre Ivan

Du skriver mye godt. Det med Den Hellige Ånd er utrolig viktig. Uten meg(DHÅ) kan vi ingenting gjøre sa Jesus før han for opp til himmelen.

Kommentar #13583, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 23:41

 1. Til Geir Rune

Jeg glemte å si takk for oppmuntringen og at du likte det du hørte. Kona mi har oppdratt meg til alltid å si takk. Jeg har alltid nye ting på gang og har som oftest ikke tid til å si takk. Men her får du en!

Kommentar #13584, skrevet av Evangelist | 11. april 2007 kl. 23:53

 1. Kjære nådesøsken i Herren.
  Jeg takker for alle de vakre tilbakemeldingene, som viser meg at dere alle er fyldt av Den Hellige Ånd. jeg vil si til deg evangelist, at du har en profetisk gave - så vær så snill ikke bruk navn mot syndere det vil såre DHÅ å han vil trekke seg vekk fra deg, det jeg sier er i kjærlighet til deg, for Guds kallelse til de3g avhenger av hvordan du å jeg tar til oss det han ber oss gå ut med. Du vet at jeg har forkynt ordet mange steder å til mange mennesker, noe som viser hvor stor Faderen er ikke jeg, men jeg har altid fryktet å skuffe DHÅ, å en av måtene har vært når jeg har sett synd i mine med mennesker, å jeg har aldri kalt dem frem ved navns nevnelse, om du kjenner meg å har hørt meg så har du aldri hørt meg gjøre det - men alle skal vi lære.
  Nå skal dere få andre del av mitt vitnesbyrd, å mange undres over at jeg fortsatt kan være full av tro. Da jeg var nesten tretten år gammel begikk min mor seøvmord, fordi hun så atpåkladden også bli kriminell, å det mye hardere enn mine andsre søsken. da jeg satt på ullersmo døde min onkel på 90 tallets begynnelse og min bror som hadde problem med en utro kone skøyt seg selv til døde, så får nesten ett år siden puttet min 24 årige stesønn hagla i munn å blåste hodet av seg. måneden før ble en jeg så på som en sønn, skutt iført håndhjern på vei ut i fra en rettsforhandling i mysen i politiets hender - elleve skudd ble han skutt med. nesten ett år etter å etter at min kone brukte opp nesten en halv milion kroner, å jeg reiser i fra henne for en plause så tar hun ut skilsmissemot meg - så møter jeg mennesker, som sier hvordan kan DU tro på Gud.
  Så kjære evangelist, jeg er en meget prøvet mann som er tilgitt mye fra Faderen å som elsker meget, men ingen har klart å rikke ved min tro. jeg ønsker ikke skilsmisse, hun ønsker den å hun har vært utro - hun har også vært økonomisk utro i ekteskapet, hvem har feilen hun eller jeg ? Jeg er villig til å leve alene resten av mitt liv, men jeg håper jo at Gud kan sende den han har valgt ut for meg til ekteskap. Ser du nå at det er ikke altid mannen som er skyld i ekteskapsbrudd, skal han da miste sin kallelse - jeg tror ikke det. Men det er så mange sider av dette med ekteskapet, det er ikke alltid mannens feil - å skal han da miste kallelsen sin ?
  jeg elsker dere alle med hele kristi fylde, tro meg - jeg gjør det. ha en velsignet dag, å vær bedende for meg.

Kommentar #13587, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 6:51

 1. Kaare Ivan:Et veldig sterkt og vondt avsnitt om ditt liv du skriver om.Livet farer veldig hart med noen desverre og du har vist fått det meste ser det ut til
  Takk Gud for at han har bevart deg midt oppi alt dette.Jeg tror Herren fryder seg over din salvelse
  Skilsmisse er noe forferdelig,og i dag blir man jo skilt om man vil eller ikke,og alle er desverre ikke til å leve med.Det kan jeg skrive under på
  Tror ikke Herren mener man da skal fortsette alene.Ja,man kan leve alene,men det er ikke godt for noen.Guds rike velsignelse til deg broder.Vil be for deg :-)

Kommentar #13589, skrevet av Jone | 12. april 2007 kl. 8:04

 1. Til Jone og Kåre Ivan

For ikke å være omstendelig, så henviser jeg til talen min.

Det er ikke lett å diskutere menneskelig følelser og opplevelser og læremesige ting samtidig.

Jeg synes allikevel du Kåre Ivan skal være frimodig, jeg kan bare følge det lys og den åpenbaringen Gud har gitt meg.

Her er talen, klikk på den, så kan dere høre. Dette ser jeg på som bibelundervisning, ikke som det du kommer med Kåre Ivan; vitnesbyrd.


Men jeg tror at vi alle er prøvd på forsjellige områder i livet om vi egentlig ikke kan sammenligne oss med hverandre så kan vi høre på hverandre og kjenne oss igjen.

Du må fortsette å søke Herren Kåre Ivan om vi bor veldig langt i fra hverandre så kan vi møtes innforbi Gud i bønn fremfor nådens trone!

Kommentar #13597, skrevet av Evangelist | 12. april 2007 kl. 11:04

 1. Hei Kåre Ivan.
  Det er fint å lese hvordan Gud har holdt deg oppe.

Jeg husker min gamle far sa til meg at Gud gir den med sterkest rygg, tyngst bør å bære.

Kommentar #13622, skrevet av olec | 12. april 2007 kl. 13:38

 1. Kjære Jone.
  Hvordan kan jeg si det enkelt ?
  Kan kun si, du har grepet det, Kjære søster i Herren. Tusen takk for forbønn, jeg ber også for deg. Gud velsigne deg.
  Kjære Broder Jan Kåre.
  Jeg har hørt på preknen din, å jeg skal høre på den igjen - du har helt rett i det du sier, men jeg skal komme nermere tilbake til det - etter å ha hørt flere ganger på det.
  Jan Kåre, du hverken skal eller kan gjøre noe annet en det herren viser dewg, slik er det også med oss andre.
  avstander betyr ingen ting for Ånden, bare vi ber unisont.
  Good blees.

Kommentar #13623, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 13:38

 1. Kjær Olec.
  Gud velsigne deg.
  Du har hatt en Far med stor visdom.
  Stå på, kjære Broder.

Kommentar #13625, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 13:42

 1. olec:Ja,Kaare Ivan har jo da tydlig veldig sterk rygg,Ha en fortreffelig velsignet dag forresten :-)

Kommentar #13626, skrevet av Jone | 12. april 2007 kl. 13:46

 1. Kjære Olec.
  Jeg tror at jeg har en sterk rygg, men jammen kjennes det ut som om det er en råtten hyssing noen ganger. Jeg er ikke spesiel, jeg mener at vi alle er sterke, min styrke er i Herren, i meg bor det ingen egen styrke, jeg må ha ny nåde å styrke fra Ham hver morgen. Så all ære til Han som all ære skal ha.
  Ha en velsignet dag du og.:)

Kommentar #13627, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 14:00

 1. kaareivan,

din erkjennelse er en vi alle burde være (mer) bevisste på.

Martinius

Kommentar #13628, skrevet av Martinius | 12. april 2007 kl. 14:07

 1. kaareivan,

forresten var det et sterkt vitnesbyrd du hadde på ESTV, tror det var teipet på Østerbo hvis jeg ikke tar feil.

Martinius

Kommentar #13629, skrevet av Martinius | 12. april 2007 kl. 14:08

 1. Kjære

Kommentar #13631, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 15:48

 1. Kjære Jone.
  jeg kom tilfeldig inn på medlemslisten i sted, å jeg så hvor du bor - altså sted i Norge. Jeg vet ikke om du er født der eller slikt, men jeg ble født der å bodde der til jeg var 8 år. Ha en fortsatt god dag.

Kommentar #13632, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 15:52

 1. Kaare Ivan:Tja født her?Kom hit som baby,så det kan man vel si.Så jo navnet ditt et sted her,var det Holm,men det er det jo mange som heter,og fornavnet ditt sier meg ikke noe desverre.Ja Norge er ikke stort gitt,kos med folk herfra da :-)
  Vil du finne ut av mere må du sende meg en mail.Ha en fortreffelig dag du oxo
  Gud velsigne

Kommentar #13634, skrevet av Jone | 12. april 2007 kl. 16:15

 1. Jone. Vil du sende meg en mail, så er adressen min.: kaareivan@hotmail.com

Kommentar #13636, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 16:19

 1. kaare ivan:Da har du mail

Kommentar #13638, skrevet av Jone | 12. april 2007 kl. 16:35

 1. Jan Kåre
  svar på #90
  Går utifra at du spør om jeg har noen taler, har desverre ikke det , har hatt prekner ,men de har aldri blitt tatt opp.

Når det er sagt så er jeg nok en bedre skribent en taler (min bedømming), men Gud kan jo gjøre under med meg også :-)

Kommentar #13646, skrevet av Geir Rune | 12. april 2007 kl. 20:01

 1. Kjære geir Rune.
  Jeg ser at du sier at du mener at du er en bedre skribent enn taler, hvet du hva den følelsen har jeg alltid hatt når DHÅ har virket igjenom meg. Så du klarer deg helt sikkert helt flott. Stå på

Kommentar #13648, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 21:35

 1. Til Geir Rune

Øvelse gjør mester. Når du begynner å preke, så blir det mer flytt over det etthvert. Så ikke se på deg selv på den måten, øvelse gjør mester som sakt!

Kommentar #13649, skrevet av Evangelist | 12. april 2007 kl. 21:37

 1. Til Kåre Ivan

Hvis du er i hovedstaden, så får du ta kontakt hvis du ønsker det. Her er mitt tlf nr: 99 59 80 70

Kommentar #13650, skrevet av Evangelist | 12. april 2007 kl. 21:41

 1. Evangelist: Jeg støtter talen din FULLT ut. Det er godt at noen tar opp slike ting. Bare synd at ikke menighetsledere tørr å ta opp og opplyse om synd. Jeg synes at de noen ganger er mer opptatt med å forkynne nåde, enn nåde og synd.

Kommentar #13651, skrevet av Birgir | 12. april 2007 kl. 21:43

 1. Til Evangelist.
  her er mitt nummer å nettadresse.: 41464692 og
  kaareivan@hotmail.com

Kommentar #13652, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 21:44

 1. jeg er ikke helt sikker på når jeg skal til byen, men regner med i løpet av en tre ukers tid, skal gjøre noe resurs arbeide i forbindelse med filming

Kommentar #13653, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 21:45

 1. Til Birger

Men det er ikke mange i Norge som ønsker å gå inn på dette emne i dag. Men vi må være villige til å ta opp et slikt vanskelig og viktig emne. Det er meget vanskelig, men jeg stoler på at Guds ord gjør sin virkning!

Kommentar #13654, skrevet av Evangelist | 12. april 2007 kl. 22:07

 1. Til Kåre Ivan

Har nå lagret deg på mobilen. Har du et vidnesbyrd å komme med i menigheten, så skal jeg prøve å ordne det.

Kommentar #13656, skrevet av Evangelist | 12. april 2007 kl. 22:14

 1. Du vet jeg har alltid noe godt å si om Jesus, så det setter jeg pris på. Vi snakkes. Good blees.

Kommentar #13659, skrevet av kaareivan | 12. april 2007 kl. 22:21

 1. Jeg syns det er utrolig trist å høre at enkeltmennesker henges ut på denne måten. Hvor er kjærligheten?

“Bli ingen skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse bud: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord: DU SKAL ELSKE DIN NESTE SOM DEG SELV. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.” Romerne 13,8-10

Kommentar #13941, skrevet av mimmi | 14. april 2007 kl. 11:41

 1. mimmi , hva og hvem refererer du til?, det fremkommer ikke i ditt innlegg

Kommentar #13944, skrevet av Geir Rune | 14. april 2007 kl. 12:55

 1. Paulus hengte også ut mennesker med navn.

Det er den manglende viljen hos “evangelist” til å finlese hva som står i NT, som jeg reagerer på. Offentlige personer må tåle meninger om seg i det offentlige rom.

“Evangelist” tilber troen på sine enkle konklusjoner og noen tradisjonelle bibeltolkninger. Dette blander han inn i en radikalitet Gud absolutt kan bruke.

Men hvorfor lytter han ikke til Gud når Gud vil endre på hans fastlåste idéer? Det er slikt som er død religion. Med det sier jeg ikke at han også har liv med Gud.

Jeg gidder imidlertid ikke å ta tid til å lytte til småpredikanter som blander en tvangspreget religion med Guds klare ord. Jeg har viktigere ting å bruke tiden til.

Kommentar #14464, skrevet av Arild Holta | 18. april 2007 kl. 3:23

 1. hei Arild.
  Hvor hos Paulus ser du at han henger folk ut, med navnsnevnelse offentlig ?
  Det sier seg selv at offentlige personer, har ett lavere rettsvern enn ikke offentlige personer - her har mann jo landets lover å kunne relatere til kombinert med romerne 13: 1 -7. Men allikevel skal vi ikke skuffe DHÅ, å da bør vi gå frem med visdom.
  Ha en velsignet natt broder.

Kommentar #14465, skrevet av kaareivan | 18. april 2007 kl. 3:33

 1. 1Tim 1:20
  20 Blant dem er Hymeneus og Aleksander. Dem har jeg overgitt til Satan, for at de skal bli tuktet så de lar være å spotte.

Kommentar #14470, skrevet av Arild Holta | 18. april 2007 kl. 4:13

 1. Kjære Broder Arild.
  Takk for korigeringen, men jeg har vært utsatt for mangen uthengelse fra medias side selv - å derfor er jeg ikke så glad i å gjøre det (henge folk ut offentlig), for hva om vi tar feil ?

Kommentar #14474, skrevet av kaareivan | 18. april 2007 kl. 6:55

 1. Til Arild

Det var da godt at du har viktigere ting å gjøre enn å korigere meg og at du regne meg som “småpredikant” da er jeg i det samme selskap som stort sett samtlige Apostler, Profeter og andre Herrens vitner alltid har vært, Tusen takk Arild!

Hold på med andre ting du!

Kommentar #14484, skrevet av Evangelist | 18. april 2007 kl. 11:15

 1. Til Kåre Ivan

En må da tåle en debatt om ting om det skulle visse seg i ettertid at en har tatt feil? Jeg er meget glad at Arild Holta og mange, mange andre har korogert meg gjennom det de har kommet med.

Faktisk er Arild Holta den jeg har lært mest av da han uansett hva jeg kommer med sier meg imot med Guds ord. Mange ganger så viser det at han har noe rett i det om han sier det på en spydig måte!

Kommentar #14485, skrevet av Evangelist | 18. april 2007 kl. 11:18

 1. “Evang.” skrev ikke at jeg hadde viktigere ting å gjøre enn å korrigere deg.

Kommentar #14518, skrevet av Arild Holta | 18. april 2007 kl. 19:25

 1. kaareivan: Medias selvkritikk er lav. De bruker sin makt til desinformasjon til fremme for egne ideologier.

Kommentar #14520, skrevet av Arild Holta | 18. april 2007 kl. 19:26

 1. Arild Holta.
  Det er jo noe alle politiske systemer gjør, det ert velderfor vi har media

Kommentar #14522, skrevet av kaareivan | 18. april 2007 kl. 19:54

 1. Det er jo mulig å fremstille saker fra forskjelliges synspunkt. Media utelukker imidlertid store grupper.

Kommentar #14545, skrevet av Arild Holta | 19. april 2007 kl. 1:03

 1. Hei alle sammen!

Jeg synes vi kristne skal vise oss som gode mennesker og ikke stemple de homofile som mer syndige enn andre mennesker! Å rakke ned på homofile er jo like ille som rasisme. Homofili er medfødt, og noe man kan like lite for som øyenfarge.

Hvis vi skal diskriminere homofile, vil skjeve i Norge føle liten lyst til å søke Gud. I hvert fall gjennom kristendommen.

fred
Henryk

Kommentar #18012, skrevet av henryk | 18. mai 2007 kl. 3:46

 Relaterte linker:


Ingen kommentarer: