tirsdag 25. oktober 2022

Nr. 3094: Plan og bygningsetaten med sin enorme makt og lave kompetanse og store uredelighet, skaper også konflikter og intriger naboer seg imellom!

 Nr. 3094:

Plan og bygningsetaten med sin enorme makt og lave kompetanse og store uredelighet, skaper også konflikter og intriger naboer seg imellom!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3092-plan-og-bygningsetaten-har-vi.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201011373

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201410925

 

Det er trist at våre naboer i Krokstien 2 d ikke har fått ferdigattest etter å ha bod der i 10 år ganske så nøyaktig i disse dager.

Det er faktisk i begynnelse på November vi flyttet inn her for 10 år siden.

Da var alle de 4 husene her i sameiet nye.

Nina Rigmor Schjølberg og Peter Faarlund flyttet inn samtidig med oss.

Men det er trist å lese at vi får beskyldning for at de ikke får ferdigattest på sitt hus.

Vi har null med dette å gjøre. Samtidig har vi null med å gjøre med all det styre, intriger og konflikter som er her oppe på Hellerudtoppen.

Dette er noe som først og fremst noe som Plan og bygningsetaten med sin enorme makt og lave kompetanse og store uredelighet har fått til.

Samt, en annen nabo, Roar Telje som sendte flere mailer til denne giftige etaten og skapte da denne elendigheten.

 

Her er Peter Faarlunds anklage imot oss, som dessverre er direkte usant.

Vi har ikke bygget noe ulovlig i ordets rette forstand.

Det er PBE som har laget dette til en sak ut av en annen verden.

Vi ringte ned, og fikk veiledning som vi fulgte.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

Dette skriver Faarlund:

Du henviser flere ganger til at utbygger her har begått en rekke ulovligheter i forbindelse med byggeprosessen. Hvordan kan det da ha seg at hus A-C har fått ferdigattester på tross av dette?

Dette er et sameie med felles Gårds og bruksnummer. Jeg forstår fortsatt ikke hva det er som gjør at PBE har sånt behov for å holde igjen ferdigattesten for den ene av disse fire seksjonene. Særlig all den tid det er gitt ferdigattest til Krokstien 2C som, så vidt vi kan se faktisk bevisst har bygget en mur større mur uten å søke. Hva kommer denne forskjellsbehandlingen av?

Jeg får litt mistanke om at dere egentlig gjorde feil da ferdigattestene ble gitt? At dere vel egentlig hadde tenkt å holde tilbake for 2C ...

Den brukstillatelsen vi har er vel utgått, og uten ferdigattest, som skal være på plass innen tre år, så har vi vel strengt tatt ikke tillatelse til å bruke huset?

(sitat slutt.)

Her er hele mailen:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021067139&fileid=9624412

 

 

Denne saken er veldig omfattende, hvis en ser hva som har skjedd her på Hellerudtoppen.

Lærdom nr. 1. aldri klag på naboer til PBE, det vil gjøre vondt verre.

Hele den etaten er giftig, minner meg om busselskapet Unibuss.

De holdt også på slikt.

 

Vil bare prøve å gi en liten oversikt over hva som har skjedd her med oss og Krokstien 2 d som vi blir anklaget for å ha forårsaket at de ikke har fått ferdigattest på huset. Da p.g.a. en mur de har som ikke er godkjent.

Se her for bilde, denne muren er på det høyeste langt over vår og er vel 3 ganger så lang.

Men PBE vil nok godkjenne denne, men ikke vår da de rett og slett hater oss. De driver med represalier overfor oss og forskjellsbehandling da vi har ikke innordnet oss denne meget giftige og rigide etat!

 


 
Liten oversikt over forholdene som vi blir beskyldt for, men ikke har noe med.

Les også her på Oslo Kommune sine egne sider om saken.

Slik vi ser dette, så er det null skyld på oss.

Men på PBE og LINK ARKITEKTUR AS 

 

Her kommer noe dokumentasjon:

 

Muren har vært «godkjent» ved en feiltagelse, se her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019045449&fileid=8412604&fbclid=IwAR2IFbA9Ux2T3mhPkaAla1iW0yzplWZdXOzcNlFtGIhmhHw_XEaaEmRHRm0

Muren må omsøkes mener PBE:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016065847&fileid=6351204

 

PBE mener at Peter har forandret på eiendommen, se her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020049309&fileid=8997366&fbclid=IwAR1lzMl4v_EVD84OpyTC5dvy455njtj8uV6gYR1TFKRoubqpEe6Ii-4UHWY

 

Eiendommen er forandret, og PBE er ikke fornøyde.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020049309&fileid=8997366&fbclid=IwAR2YFrP7MRY39inBx6RSEH7L_SGVqM2YzB9D8pIzLKeDmZ_Y3dyqTiVbEOc

 

Dette er forsøkt nevnt før, uten PBE har registrert det, det er snakk om mye.

1.5 meter. Egentlig er alt som både Peter og vi har bygget kun til gunst for alle!

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2012115215&fileid=3771191&fbclid=IwAR0j5H1ubY3yLzC0JNfvfcwAZo0UxqzlOgWA82_D5ZxefvE6s5MjhvF_tus

 

Her skulle det vært omsøkt og Link skulle vært på alerten og søkt om dispensasjon og godkjennelse.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2013009027&fileid=3872328&fbclid=IwAR2sgrVTP3YUphCKuBfXx_iyS8MDc_TfRcFAE8HQOPpbwT4bm0281KZAtuE

 

Her skulle det vært en oppfølgning med søknad etc.

Ikke noe ble gjort, et havari.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019045449&fileid=8412604&fbclid=IwAR1kobeaGm20wKXmp0iK6CL4x7qOjzntmb7TIViEhBLY9bOQ0oxwNldHxRQ

 

Her er det en gjeng med tullinger (Link og PBE, ikke stakkars Peter)

Dessverre får vi skylden, og ikke de som har skylden her.

 

Tar med til slutt det siste som har skjedd i saken av betydning der naboene i Krokstien 2 E ønsker en avslutning av hele saken.

Som er så absolutt forståelig.

Marit Lynnebakken og Bjørn Røgeberg skriver:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2022050423&fileid=10174233

 

Link Arkitektur AS       Kopi: Plan- og bygningsetaten
7. april 2022


Vi viser til mottatt nabovarsel om tiltak i Krokstien 2D, Gnr 143 Bnr 104, saksnummer 201011373 hos
Plan- og bygningsetaten.


Det er søkt om dispensasjon fra bestemmelser om terrengutforming i fastsatt S4220.


Vi bor i Krokstien 2E, og er i utgangspunktet positive til at utbygger forsøker å finne en endelig løsning
i saken. Vi ser imidlertid at nabovarselet ikke belyser alle sakens sider, da tiltaket også vil medføre
endringer på vår side av tomtegrensen.

Vi ønsker derfor å gi følgende merknader til mottatt nabovarsel:
Det søkes om å rive deler av eksisterende forstøtningsmur mot vår eiendom ned til 0,5 m. høyde og videre å fjerne øverste rekke med stein. Dersom muren fjernes, vil det medføre endring av terrenget vår side av tomtegrensen.

Dette er ikke beskrevet i nabovarselet.

Vi synes derfor ikke våre interesser er ivaretatt «på en omforent og fornuftig måte» eller at «Det unngås inngripen på naboers eiendommer.», slik søker skriver.
Det foreslås å fjerne oppført plankegjerde, men nabovarselet gir ikke informasjon om hvorfor dette er nødvendig. Gjerdet er satt opp og bekostet av oss, og vi ønsker at det blir stående.

Tiltakets påvirkning på vår eiendom er ikke belyst i nabovarselet. Vi ber derfor om at søker utarbeider
nytt nabovarsel som viser terrengendringer og terrengsnitt på begge sider av tomtegrensen, samt plan for hvordan eventuelle tiltak på vår side av tomtegrensen er tenkt gjennomført og finansiert.

Med hilsen
Marit Lynnebakken og Bjørn Røgeberg
Krokstien 2E, 0672 Oslo

8 kommentarer:

Anonym sa...

Trivelig nabolag gitt...

Jan Kåre Christensen sa...

Det er mye rart her, men rareste og verste av alle.
Det er plan og bygningsetaten her i byen, uten konkurranse for øvrig!

Anonym sa...

Stakkars denne naboen din Jan Kåre, Peter Faarlund.
Han har bod der i sammen med sin hustru i 10 år uten å få ferdig attest?
Stakkars ektepar, det må være Norges rekord?
Synes virkelig syne på han.
Men at han gir deg og din kone delvis skyld for dette, det stemmer ikke.
Der er da som du skriver, ikke deres skyld.
Dere har bare bygget noe vakkert, at PBE ikke gir godkjennelse for dette er kun ondt og nedrig!

Jan Kåre Christensen sa...

Enig med det du skriver, men det er veldig trist med vår nabo som ikke får ferdigattest på sitt hus.
10 år uten ferdigattest er vel rekord!

Jan Kåre Christensen sa...

Ille med denne Faarlund, er han Svensk?
Men skjønner ikke hvorfor han angriper dere?
Han skriver følgende:
Du henviser flere ganger til at utbygger her har begått en rekke ulovligheter i forbindelse med byggeprosessen. Hvordan kan det da ha seg at hus A-C har fått ferdigattester på tross av dette?

Dette er et sameie med felles Gårds og bruksnummer. Jeg forstår fortsatt ikke hva det er som gjør at PBE har sånt behov for å holde igjen ferdigattesten for den ene av disse fire seksjonene. Særlig all den tid det er gitt ferdigattest til Krokstien 2C som, så vidt vi kan se faktisk bevisst har bygget en mur større mur uten å søke. Hva kommer denne forskjellsbehandlingen av?

Jeg får litt mistanke om at dere egentlig gjorde feil da ferdigattestene ble gitt? At dere vel egentlig hadde tenkt å holde tilbake for 2C ...

Den brukstillatelsen vi har er vel utgått, og uten ferdigattest, som skal være på plass innen tre år, så har vi vel strengt tatt ikke tillatelse til å bruke huset?

Jan Kåre Christensen sa...

Han er kanskje Svensk lengre bak i slekten?
Men han er vel veldig frustrert og lei seg?
10 år og har enda ikke fått ferdig attest.
Det er ikke vi, men Plan og bygningsetaten, samt LINK ARKITEKTUR AS som har forkludret alt for han og hans kone!

Anonym sa...

For et surr med Plan og bygningsetaten.
Tragisk.

Jan Kåre Christensen sa...

Denne etaten er rett og slett ikke skikket for oppgaven!
Hele etaten skaper bare problemer der den kommer til.
Alt som er bygget og gjort her på Hellerudtoppen skulle vært godkjent og ferdigattesten til vår nabo. At den ikke er kommet og vi får delvis skylden for dette er bare helt feil.
Det er PBE og Link som har skylden for dette, ingen andre!