onsdag 12. oktober 2022

Nr. 3080: Arne Bakken fikk 'juling' på Oslo Kristne Senter. Han "flyktet" til Filadelfia Oslo. Der ble han bejublet. Det var liksom ingen mellomting!

 Nr. 3080:

Arne Bakken fikk 'juling' på Oslo Kristne Senter. Han "flyktet" til Filadelfia Oslo. Der ble han bejublet. Det var liksom ingen mellomting!

 

Det er flere som lurer på Leif Jacobsen, hvem han er.

Her er noe jeg skrev for flere år siden:

https://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1541-bibelskolelrer-og-pastor-leif-s.html

 

 

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3078-kunne-tragedien-bibellrer-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3075-tidligere-forstander-i.html

 

Bilde av Sluggeren Leif Jacobsen

 


Vi alle trenger på en sunn måte oppmuntring, trøst og formaninger.

Bakken tror jeg ikke fikk det, derfor gikk det også skeis.

 

Slik jeg har forstått det hva som skjedde på OKS. Så ble det en viss maktkamp der Arne Bakken var i ferd med å «overta» som Hovedpastor.

Hvorfor? Han ble mer populær enn Hoved pastoren Åge Åleskjær.

Det var gjengs for mange at det var Bakken som gav dem åndelig føde.

Da gjorde Åge Åleskjær noe «lurt». Han ansatte Leif Jacobsen som skulle ha en oppgave, få fjernet Arne Bakken.

Bl.a. under møter på OKS – interne møter.

Der angrep Leif Jacobsen igjen og igjen Bakken med utalser som dette:

«Jeg skal knuse deg!»

Dette har jeg fått gjenfortalt av de som var med på interne møter på OKS.

 

Som et kuriosum kan nevnes at Leif Jacobsen var den som introduserte Åge Åleskjær for Kenneth Hagins bøker. Det var Hagin som tok Kenyons lære om at Jesus døde åndelig, videreførte den til alt for mange.

Dessverre så lærte Bakken dette en stund, men tror han tok avstand for denne lære etter hvert? Bibelsk er det ikke i hvert fall!

 

Med Arne Bakken var det et før Filadelfia Oslo, og et etter.

 

Da han tilhørte OKS ble han åpenbart skadeskutt på flere områder.

Men da han kom til Filadelfia Oslo, ble han ikke møtt på en faderlig måte.

Det han trengte. Det som alle trenger.

 

Det sies at Bakken hadde en autoritær Far? Det vet jeg ikke, uansett.

Bakken ble ikke tatt vare på i Filadelfia på rett måte.

 

Hva skjedde med Bakken på OKS?

For mange så ble han deres «Hovedpastor». Da det var han de fikk åndelig mat av, ikke Åge Åleskjær.

Hva gjorde Åleskjær da?

Fikk en riktig slugger inn, Leif Jacobsen for å fjerne han åpenbart.

Jacobsen sa det også rett ut, at han skulle få fjernet Bakken.

 

På mange måter er alt rundt Arne Bakken sammensatt, lærerikt, innfløkt, herlig, tragisk og noe som gjentar seg.

Skriften sier:

 

Forkynneren 1. 9 Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen. 10 Er det noget hvorom en vilde si: Se, dette er nytt - så har det vært til for lenge siden, i fremfarne tider som var før oss.

 

Bakken var i ferd med å bli den mest likte forkynneren på OKS, det ble ikke tålt.

Han ble skviset ut av OKS, og kom til Filadelfia Oslo som en skadeskutt fugl.

Der ble han ikke tatt hånd om slik han åpenbart trengte.

Det igjen resulterte til at han vendte tilbake til gamle synder og det gamle livet!

Dette kunne vært unngått er jeg overbevist om.

En som åpenbart har skylden for dette, er Morgan Kornmo og andre.

Viktig å ta lærdom, og gjør ting bedre ved neste korsvei!

 

Hebr. 13. 7 Husk de lederne som er til stede blant dere, for de som er til stede, taler Guds ord til dere. Følg deres tro og legg merke til utgangen av deres levemåte.

 

Her gjorde dessverre flere feil, ja endog synd.

La oss ikke gjøre det samme.

 

Rom. 15. 4 Det som tidligere er skrevet, skal være til lærdom for oss, for at vi i utholdenhet, og med trøst fra Skriften, skal ha et håp.

 

Sluttkommentar:

 

Jeg kom med en talekasett av Bakken der han underviste om at Jesus døde åndelig og ble et med Satan. Den leverte jeg til David Østby som også lot Morgan Kornmo høre den.

Ingen av de to ville ta innover seg at Bakken trengte også noe som kunne formane og gi han noe opplæring.

Med det mener jeg, at slike som disse to som hadde vært med hele livet sitt i tjeneste.

Skulle veilede som en Sønn blir veiledet av sin Far. Det som skjedde, var at spesielt Kornmo vendte seg imot meg. Ikke rart at Bakken døde tragisk.

Han ble ikke ivaretatt på en god måte.

 

Her i fra Wikipedia:

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Arne_Bakken_(1955%E2%80%932001)

 

Arne Bakken (født 1955, død 29. januar 2001 i Oslo) var forkynner og bibellærer. Han hadde bakgrunn fra rusmiljøet i Oslo, men opplevde en markant omvendelse til kristen tro rundt 1975.

 

Bakken var med på å stifte Oslo Kristne Senter og virket som pastor, forkynner og bibellærer innenfor pinsebevegelsen og trosbevegelsen. Videre reiste han i flere år som foredragsholder for Maritastiftelsen.

 

Etter 20 år uten rusproblemer opplevde Bakken en "sprekk", og døde av en overdose i sin leilighet i Oslo.

https://www.youtube.com/watch?v=exYMXrJyvNo

 

Arne Bakken ble muligvis dårlig behandlet?

Han ble enten trykket ned unødvendig.

Eller løftet opp unødvendig, dette er selvfølgelig ikke bra.

Men allikevel, Bakken som alle andre. Vi er SELV ANSVARLIG FOR VÅRE EGNE GJERNINGER!

Ta lærdom, dessverre fungerer ikke Guds menighet optimalt.

Men vi må allikevel stå til ansvar for hver enkelt for seg selv!

Ingen kommentarer: