onsdag 1. juni 2016

Nr. 1541: «Bibelskolelærer» og «Pastor» Leif S. Jacobsen ingen pålitelig kilde som en skal sette så mye troverdighet overfor hans meninger og synspunkter!

Nr. 1541:
«Bibelskolelærer» og «Pastor» Leif S. Jacobsen ingen pålitelig kilde som en skal sette så mye troverdighet overfor hans meninger og synspunkter!

Bilde av Leif S. Jacobsen.

Det har i den senere tid blitt avdekket veldig mange kritikkverdige og usunne forhold for å si det mildt innforbi den delen av kristenheten som vi kaller pinse/karismatisk kristendom.


En som stadigvekk blir intervjuet og får lov å komme til ordet er Leif Jacobsen som fremstår som en bedre viter og som har «svarene» på det meste, for å ikke si alt!

Når en mann får nesten uinnskrenket tillitt og har så dårlige resultater å vise til, hva da?

Jeg husker første gang jeg hørte Leif Jacobsen på Sommerstevne i Sarons Dal. Jeg husker ikke helt årstallet, men tror det var 1983 eller 84? Da hadde han vært i USA på skolebenken og kom hjem med noe veldig. Det var nesten som koffert han hadde med seg med nådegaver, og nådegavene var noe veldig. Ikke som pinsevennenes 9 nådegaver, men her var det utvidet til langt over femti? Hvis det ikke før Jacobsen var ferdig med prekene var oppe i sytti? Antallet var formidabel og jeg tror ingen skjønte noen verdens ting etter talen, bare at her var det bare å forsyne seg og alt var nådegaver av det vi fikk som troende?!

Neste gang jeg møtte Leif Jacobsen var i 1985 da var han gjestetaler på Karmøy Kristne Senter!
Leder for daværende Karmøy Kristne Senter var far til Sten Sørensen. Sten Sørensen som selv er skilt og gjengiftet som en troende heter egentlig jr. Da senior var en kjent skikkelse på Haugalandet som en riktig oppvigler og karismatisker.

Der var vi på møte og bl.a. bar jeg frem et budskap at det var ikke vekkelse som lå foran, men Laodikea tider. Jacobsen kastet oss på dør, og hele møte endte i kaos da Jacobsen etter min mening har mye av det samme i seg som Jan Aage Torp har. Det forteller ikke rent lite! Vi snakker om det "maktmenneske" som Edin Løvås talte om i sin bok: "Det farlige maktmenneske".

Leif Jacobsen og Åge Åleskjær!

Det var denne Jacobsen som introduserte Kenneth Hagin for Åleskjær med det til følge at Åleskjær helt flippa ut. Siden den gangen har det rent åndelig sett gått en vei med Åleskjær, fra vondt til verre!

Det sies også da han kom til Oslo Kristne Senter i 1989 så ble det en sterk rivalisering mellom han og Arne Bakken der det sies at Jacobsen brukte så sterke ord imot Bakken som jeg ikke har lyst å gjengi. Da jeg kun har det fra tidligere medlemmer som var inne i ledelsen, og ikke skriftlig!

Sluttkommentar.

Denne Leif Jacobsen var også Pastor i Filadelfia i Bergen som ble slått konkurs og helt ødelagt under ledelse av denne såkalte hyrden. Jeg har skrevet dette om Jacobsen i en annen artikkel:

Leif Jacobsen som drev menighet i Bergen, Filadelfia. Den menigheten kjørte jeg forbi etter nedleggelsen og konkursen. Det var en åpen dør rett inn fra gata og det hang lydutstyr for flere hundre tusen som hvem som helst kunne gå inn og forsyne seg. Noe jeg selvfølgelig ikke gjorde, men det var fritt frem. Det er dette som egentlig godtroende, forførte, snille og harmløse kristne gir penger til og støtter!

Tror dette holder, denne mannen er ikke noe å feste sin litt til er i hvert fall helt sikkert!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: