torsdag 19. mars 2015

Nr. 1068: Ulf Ekman til Jeus Church – ingen overraskelse da Stephan Christiansen og Jesus Church har alltid vært en bløff!

Nr. 1068:

Ulf Ekman til Jeus Church – ingen overraskelse da Stephan Christiansen og Jesus Church har alltid vært en bløff!

Trosbevegelsen og romerkirken har en vesentlig ting til felles, og det er at de begge mener at Guds Ord ikke er nok. Ekman er ikke noen større kjetter nå enn hva han var før. Får håpe han kan oppdage sann reformatorisk kristendom: Skriften alene, Troen alene, Nåden alene, Kristus alene.

Bilde av Stephan Christiansen sammen med sin kone, husker ikke navnet om det var Jesabel? Et eller annet navn var det nå, og Stephan Christiansen er nå av samme støpning og Ånd som den frafalne Kong Akab som var Jesabels mann

 http://www.idag.no/foto/Christiansen.gif

Ulf Ekman om nadverden

– Jesus Church feirer vanligvis nattverd hver søndag. Mange lurer på hvordan du forholder deg til det når du besøker slike sammenhenger.

– Det er ikke noe merkverdig. Nå er jeg katolikk og står i en tradisjon, og jeg respekterer hva kirken lærer om nattverden. Jeg kommer dit for å forkynne. Jeg tar ikke imot nattverden der, ikke fordi jeg ikke vil, men fordi situasjonen økumenisk er slik nå. Jeg ønsker ikke personlig å gå ut og røre om i denne saken, men i fremtiden kan det skje ting.

– Skulle du ønske at katolikker og protestanter kunne ta nattverd sammen?

– Det er et kompleks område som jeg ikke vil uttale meg om. Det fins mange diskusjoner som pågår akkurat nå om nattverden, og man nærmer seg fra begge ­sider. Det er bra.
(sitat slutt).

Ulf Ekman har ikke skjønt at nadverden er kun et minne og felleskaps «måltid».
Det minner oss om Jesus død for oss og gjennom det er alle sanne kristne et i Kristus Jesus. Hverken blodet eller brødet blir noen gang Jesu legeme eller blod. Alt dette er fjas og vranglære som Ekman og andre som tror tilsvarende holder på med. Stakkars mennesker sier nå jeg!

Stephan Christiansen og Jesus Church har alltid vært en bløff

At de tar imot ham og Christiansen sier følgende: « Vi tror at Ulf Ekman fortsatt er en gave til Kristi kropp», dette sa «Pastor» Stephan Christiansen i Jesus Church her i Oslo.

At Christiansen sier at Ekman "fortsatt er en gave til Kristi kropp" etter at han har forlatt den sunne lære og overgitt seg til et annet evangelium, sier like mye om Christiansen som det gjør om Ekmans frafall og villfarelse.

Apostlenes gjerninger 20:29-30 "Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg."

Jeg tror at Ulf Ekman aldri har vært født på nytt!

Slik som han alltid har orienterte seg, stilt spørsmål ved Guds ord og fordreid Guds ord. Det er åpenbart for meg at han aldri har vært en sann Jesus troende, men styrt og innfiltrert av den Onde og hans Åndsmakter.

Hva er nadverden som Ulf Ekman ikke vil ta? For det første, hva den ikke er:
Transsubsjonen. Der blodet og vinen bokstavelig blir Jesu legeme og blod, og vedvarende er det tror katolikkene mens lutheranere mener at det er det kun under måltidet eller minnestunden. Begge deler er villfarelse og har ikke noe med sannheten å gjøre.

Hva nadverden er, nevner kun de to viktigste tingene:

1.)  Et minne og ransakelse stund. Når vi tar drikken og brødet skal det minne oss om hva Jesus gjorde for oss alle på Golgata, han gav sitt alt for oss!

2.)  Det er et felleskapsmåltid. Jesu verk på Golgata gjør ale troende til brødrer og søstre i troen. Vi har den samme Gud, Faderen. Og den samme frelser, Jeus Kristus.

Dette skrev jeg om Ekman for en tid tilbake siden:

Nr. 795:

10 grunner fordi jeg ikke følger Ulf Ekman inn i den Katolske Kirka!

Jeg har aldri vært sekterisk, parti sinet eller trodd at jeg eller «mitt» kirkesamfunn har hatt den fulle og hele sannheten. Men det er lov å mene at noe er rett, og noe er feil. Det er de jeg har tillitt til, og det er de jeg ikke har tillitt til. At Ulf Ekman konverterer og begrunner dette med at den Katolske Kirka har mer av sannheten en andre er for meg veldig søkt, grunt og på mange måter en løgn! Men nå har Ulf Ekman alltid vært en løgner, og at han fortsetter nå er bare en fortsettelse av et gammelt hjulspor. Ekman uttalelse hvorfor han blir katolikk er vel den største løgn jeg noen gang har hørt av en såkalt kristen leder: «Den katolske kirke har det mest fullkomne uttrykket for kristen enhet». For å komme med slike utkallelser må en være kraftig forført og kraftig ført vill i troen!

Pave Frans 1 har selvfølgelig sine gode sider. Men allikevel. Pr. bibelens defensjon er han en falsk profet, en falsk Hyrde og har «prøvd» å tatt Guds Sønns plass ved å innta et «Pave-embete» som er Antikristelig.


1.) Ulf Ekman har stort sett alltid tatt feil. Slik er det også nå. Mannen har ført og faret vill hele sitt liv, slik før, slik nå, dessverre.

2.) Peter var aldri i Roma, men det var Apostelen Paulus. Det var den en trollmann i Roma før den Katolske Kirka. Pave embete er dypest sett en videreføring av dette embete.

3.) Paven skal være Guds stedfortreder på jorden. Dette er så blasfemisk og demonisk lære at den er Guds bespottelig. Den Katolske Kirka hevder: «Pavedømmet er innstiftet av Jesus Kristus selv». Dette er så langt bort fra sannheten det går an å komme. Da ved Peter bekjennelse fra Matt. 16. fra vers 13. Her finner vi beskrivelsen av hvordan apostelen Peter bekjenner sin tro på hvem Kristus er. Peter sier til Jesus: "Du er Messias - den levende Guds sønn". Etter Peters bekjennelse sier Jesus til ham: "Og det sier jeg deg: Du er Peter (Peter betyr klippe); og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen."

Det var selvfølgelig ikke på Peter, men på hans bekjennelse at Jesus er klippen og grunnvollen. Ikke Peter som var en synder som trengte frelse like mye som alle andre. Men på Jesus, Guds Sønn, Verdens frelser og Messias.

4.) Paven taler Guds ord på lik linje med Apostelens og Profeten i Guds ord. Dette er en like Gudsbespottelig lære som alt annet innen den Katolske Kirke.

Dette såkalte Ex cathedra (petri) læren er et hån imot Guds ord og kjetter lære. Her omtales denne lære:

Ex cathedra (petri), i kraft av det pavelige embete, uttrykket betegner at pavens læreavgjørelser ved helt spesielle anledninger regnes som ufeilbarlige. Men det er ikke slik at det paven vanligvis sier eller gjør, regnes som ufeilbarlig. Ifølge 1. Vatikankonsils beslutning av 18. juli 1870 er paven, når han taler ex cathedra «ved den guddommelige bistand som ble lovet Peter, styrket med den ufeilbarlighet den guddommelige Frelser ville Hans kirke skulle opplyses ved når den fastlegger læren angående tro eller moral, og på samme måte er den romerske paves bestemmelser i seg selv, og ikke i kraft av Kirkens samtykke, uforanderlige».

5.) Nekte personer å gifte seg, for å få en tjeneste innforbi den Katolske kirka er demoners lære og forførende Ånder sier Apostelen Paulus.

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, 3 som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne.

6.) Den Maria kultusen, Helgendyrkelse, Pavedyrkelse er Av-Guds dyrkelse av verste sort. Vi skal kun tilbe Gud, ingen andre.

7.) Den Katolske Kirka har forfulgt, torturert og drept et sted mellom 50 – 100 Millioner mennesker. Antallet er så stort, omfattende og stygt at det er god grunn nok for aldri å bli katolikk.

8.) Den katolske kirka fremstår som Verdens største pedofil-ring med alle avsløringer som er kommet frem av sexuelle misbruk av barn innforbi kirka. Dette er ikke et lokalt problem, og som går bare tilbake i tid. Men det eksisterer over alt, til alle tider og også i vår tid. Hvorfor? Hovedgrunnen er at de nekter prester, munker, nonner og andre geistlige til å gifte seg. Dette er virkelige ille, mer enn nok til aldri å bli katolikk.

9.) Gjennom diverse kirkemøter så innførte de hel masse med vranglære. Slikt som treenighetslæren, skjærsilden, evig vedvarende brennende helvete, barnedåp, be for og til de døde, feilaktig oppfattelse av nadverden etc. Lista kunne blitt enda lengre, stopper her.

10.) Den Katolske Kirka er en statskirke, der både troende og ikke troende går i sammen. skriften sier veldig klart at menigheten er et felleskap kun og utelukkende av kun troende døpte medlemmer som er renset i Jesu blod og som tror på bibelen og kun èn Gud, ikke flere.

Salme 1. 5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

Sluttkommentar:

Dette er selvfølgelig bare et lite overblikk over et meget stort og omfattende emne. Jeg personlig har meget stor sans for mange MENNSKER OG DEN KATOSLKE KIRKA SOM EN INSTITUSJON. Men fra der til å anerkjenne den fullt ut og som Ekman og familien. Gå inn der etter å ha vært protestant, det er for meg både en dårskap og ufattelig. Men i dag går hvis det meste an? Hva går ikke an må jeg spørre meg selv!

10 nye grunner fordi jeg ikke følger Ulf Ekman inn i den Katolske Kirka! Del 2

Jeg har aldri vært sekterisk, parti sinet eller trodd at jeg eller «mitt» kirkesamfunn har hatt den fulle og hele sannheten. Men det er lov å mene at noe er rett, og noe er feil. Det er de jeg har tillitt til, og det er de jeg ikke har tillitt til. At Ulf Ekman konverterer og begrunner dette med at den Katolske Kirka har mer av sannheten en andre er for meg veldig søkt, grunt og på mange måter en løgn! Men nå har Ulf Ekman alltid vært en løgner, og at han fortsetter nå er bare en fortsettelse av et gammelt hjulspor. Ekman uttalelse hvorfor han blir katolikk er vel den største løgn jeg noen gang har hørt av en såkalt kristen leder: «Den katolske kirke har det mest fullkomne uttrykket for kristen enhet».

For å komme med slike utkallelser må en være kraftig forført og kraftig ført vill i troen!

Maria var en Gud hengiven ung jomfru som fikk det store oppdraget å føde Guds Sønn. At katolikkene legger så uendelig mye mer i dette, er både trist og spiritistisk.1.) At Ulf Ekman blir katolikk forundrer ikke meg. Faktisk så hørte jeg advarsel om dette allerede på 1980 tallet fra en gruppering i fra USA som kalte seg for på Norsk Bekymrede Kristne. De mente at det var kun et steg fra trosbevegelsen til den Katolske Kirka da oppbygningen av menigheten/kirken er ganske lik. Der hierarki råder, ikke Guds ord. Guds ord taler om at vi er likemenn med Eldste, diakoner etc. Vi tjener Gud - i sammen – men den katolske Kirka har et utbredt hierarki som Trosbevegelsen.

2.) Jeg har også en del positive synspunkter på den Katolske Kirka. Og det er mange fromme og gode katolikker, men der jeg har problemer fremfor alt med den katolske Kirka er dens feilaktige lære. Ulf Ekman legger seg nå under dette systemet og den lære han før advarte imot. En gang var han imot – og det med rett – men nå for! Her er det en mann som har snudd 180 grader, eller har han det? Skriften sier om slike som ham følgende: 1 Joh 2:19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.

3.) Ulf Ekman har fra ca. 1980 bygget opp TB og Livets Ord. Han har vært en ubestridt leder, foregangsmann, Pastor, Hyrde, ja alt. Dette har ført han og hans famille frem på alle måter det han er selvfølgelig mange millioner, sitter med aksjer og alt i Livets Ord etc. Han er i dag pensjonist og lever da et selvfølgelig bekymringsfritt liv på det økonomiske og på alle andre plan skulle en tro. Men så finner han ut av at han har muligheter å komme frem og lage mer blest om seg selv? Jeg vet ikke hva? Men det å forlate noe som en har bygget opp slik, og som tusener på tusener har gitt deg egentlig alt. Så svikte dem, dette vitner om at han er blant de dårlige Hyrdene som omtalt i Guds ord flere plasser. Blant annet i Esekiel 34 og Joh.e. 10.

Joh. e. 10. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene

4.) Pastor Ulf er nå blitt katolikk. Da har han også underlagt seg en lære, et system og alle dets doktriner og ellers hva den står for. Det er min konklusjon. Men som allerede nevnt så er dette med hierarki og selv oppbygningen at TB og Livets Ord. Og den Katolske Kirka nokså lik. Med en Pave på topp, stikk i strid med Guds ord og hva Jesus lærte og underviste. Jesus sier klart følgende:

Matt. 23. 8 Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken. 9 Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer: Kristus. 11 Den største blant dere skal være tjeneren deres. 12 Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Kunne fortsatt her, men dypest sett er hverken den Katolske Kirka eller Livets Ord en bibelsk menighet da de ikke har en bibelsk og rett menighetsordning og bibelsk struktur på menigheten/kirken.

5.) Dagens Pave er Jesuitt Prest. Denne ordningen ble opprettet for å «fange» protestantene og også drive med væpnet kamp for å forsvare Katolikkene mot infiltrasjon, motstand og alt annet. På mange måter er de en forlengelse av Sveitsergarden. Den fremste og mest kjente Jesuitt presten er Frans Xavier som dagens Pave har kalt seg opp etter med å kalle seg for Pave Frans 1. Dette legger Pastor Ulf Ekman seg under nå. http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html

6.) Dette som nå Ekman har gjort, er også et gedigent tillitsbrudd overfor de som har stått med ham i alle de årene som han vært leder, Hyrde og Pastor i Livets Ord. En person som misbruker/bruker andre mennesker slik er for meg i sin personlighet veldig narsissistisk og psykopat styrt. Det viser seg at denne konverteringen ligger mange år tilbake i tid. At han tok skrittet fult ut nå, var bare et resultat og frukt av hans og familiens nære kontakter og vennskap med andre Katolikere.

7.) Er Ekmans overgang til den Katolske Kirke helt troverdig? Han er fremdeles den egentlige eier av Livets Ord med sin famille. Er blitt pensjonist og har da pensjon fra Livets Ord indirekte og direkte. Og alle royalties med salg av alle bøker, taler etc. av ham vil han motta livet ut. Mannen har sikret seg selv og sin famille meget godt og vil for all fremtid være økonomisk sikret, da fra den menighet og det felleskap han forlater. Dette har han ikke sagt i fra seg, men beholder dette livet ut for seg og sin familie.

8.) Ekman har nådd toppen i TB. Han har kommet til et veid ende. For da å komme videre, så er den katolske Kirka neste stopp. Det er realiteten. Han har alltid vært, forblir og er en lurendreier, maktmenneske og en falsk profet. Dette må vi bare slå fast som et faktum.

9.) Jomfru Maria er for katolikkene på høyde med Jesus, og er medfrelser med Jesus. Dette er blant de læresetningen Ekman nå går god for. Hele Maria kultusen til katolikkene er forskudd. Og det er spiritistisk da Maria åpenbarer seg for enkelte Katolikere og annet vas holder de på med. http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html

10.) Ekman som x protestant viser ved sin konvertering at reformasjonen var et feilsteg! Våre handlinger forteller mer enn tusen ord heter det. Å gå i fra å være protestant for å deretter å bli katolikk er et gedigent feilsteg. Alt med Ekman vitner om at det er en mann som er totalt forvirret og utilfredsstilt.

Sluttkommentar:

Ekman er ikke blitt en vranglære. Det har han vært hele sitt liv. Men de som har trodd på ham før, de er like villfarne som Ekman. Hvis en blind leder en blind, vil de begge to falle i grøften. Dette

1 kommentar:

Jan Kåre Christensen sa...

Skjønner ikke hva du mener om det du skriver.
Jeg har da ikke skrevet noe om nattverd.
Prøv å forklare hva du mener en gang til.