lørdag 28. november 2015

Nr. 1300: Misjonsbefalingen om å døpe i tre benevnelser, eller titler slår fullstendig «benene» under på å tro på en TriadeGud!

Nr. 1300:
Misjonsbefalingen om å døpe i tre benevnelser, eller titler slår fullstendig «benene» under på å tro på en TriadeGud!

http://blog.janchristensen.net/2015/12/nr-1305-dap-i-faderens-snnens-og-den.html

Faderen er en tittel eller benevnelse, sønnen er en benevnelse, og den hellige ånd er en tittel eller benevnelse. Men det er Jesus som er navnet som det ble befalt å døpe i. Leser vi ikke i Markus 16:16 at den som tror og blir døpt skal bli frelst? Jo, visst gjør vi det. Og vi finner i Apostlenes gjerninger 4:12 at det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved, enn Jesu navn. Dermed leser vi også at ved hvert av de tilfellene hvor dåp blir omtalt i Apostlenes gjerninger, så blir dåpen utført i Jesu navn, ikke i tre titler.
Disse navnene står ikke i flertall, men entall. Som gjør det klart at det siktes til Jesu navn!
Bilde fra dåp, skal vi følge de første kristne, så døper vi i Jesu navn, ikke i tre benevnelser eller tre titler. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-NavnMatt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Arne Jordly sin oversettelse som stemmer med grunnteksten: Gå derfor ut og undervis alle folkeslag. Døp dem i min Fars, Sønnens og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Det er absurd å døpe noen i tre benevnelser eller tre titler, men i navnet som Gud operer i, det døpte de første kristne. De fulgte «ikke» Jesu ordrer slik noen ser det, da de døpte mennesker i Jesu navn. Men det er ikke tilfelle, de skjønte at det var i Jesu navn som de skulle døpe, for det var navnet.

Her er de eksemplene i skriften som er gjengitt som de første kristne døpte:

Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

Ap.gj.10. 48.Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.

Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

At de første kristne og at dåpen gjelder første etter at en er kommet til tro finner en klart ut av når en går til kilden vår; Guds ord.

Det står i Markus 16.16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Først så tro, dernest dåp med full neddykkelse.

Vi er døpt til Kristus. Det er hoved essensen med dåpen. At den veien Jesus gikk symboliserer vi med å la oss døpe. Da om vi er døpt på en til dels feilaktig måte. Så har vi ikke tapt det viktigste; å være døpt til Kristus. Hans død, begravelse og oppstandelse. Rom.6.4. Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.  5 For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans opstandelse.

Det at vi i dåpen symboliserer at vi går inn i det samme livet som Jesus. Å leve avsondret for verden og leve for Gud. Det gjorde jeg med full overbevisning når jeg ble døpt 17 år gammel. Den dåpen har hatt en avgjørende betydning, selv om de orda som ble sakt over meg ikke var 100 % i overensstemmelse med Guds ord. Jeg ble døpt med fyll neddykkelse til Kristus i Fadernes, Sønnens og den Hellige Ånds navn.
Legg merke til at jeg ble døpt til Kristus. Det er essensen.

Gal.3.27. så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus.

Det er så langt jeg kan se det. Slik de første kristne gjorde det og som vi skal praktisere det!

Er Sønnen, Faderen eller den hellige Ånd noen sitt navn? Nei, så absolutt ikke.

Faderen er en benevnelse, Jahve er Guds navn.
Sønnen er en benevnelse, Jesus Kristus eller Jesus fra Nasaret er hans navn.
Den hellige Ånd er kun en benevnelse, siden han er en del av Gud og ikke en egen person har den hellige Ånd ingen navn.
Se her: 
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand

Guds navn er fra Wikipedia: Jahve (hebraisk יהוה) eller Jehova er Guds egennavn i Det gamle testamente (jødisk Tanak), og nevnes 6828 ganger der. Siden persisk tid har man belegg for at jøder unngikk å uttale dette navnet, men sa adonay «Herren», elohim «Gud» eller bare hashem, «Navnet», når de kom til dette egennavnet, fordi man mente at navnet var så hellig og så farlig at dette burde unngås. Følgelig var uttalen av navnet gått tapt i middelalderen.

Det hebraiske יהוה har i noen sammenhenger blitt transkribert som «Jahve», i andre som «Jahwe» eller «Yahwe(h)». Disse ulike variantene skyldes at det ikke er enighet om hvilke latinske vokaler som bør erstatte hebraisk י (jod/yod) og ו (vav/waw) verken i tysk, engelsk eller israelsk faglitteratur, og heller ikke i nordisk. Etter norske regler for fonologi er det forøvrig mest naturlig å benytte konsonantene JHVH.

Sluttkommentar:
Nå har jeg gjennom denne og andre artikkler kraftig dokumentert at de første kristne døpte utelukkende ikke i tre titler eller tre benevnelser, selv om Jesus sa det i Matteus 28, men i hans egent navn. Og begrunnelsen for dette er også gitt, men hva da med omdåp?
Til det er jeg imot så sant en er døpt til Kristus, selv om de han «hengt» på tre titler som ikke er rett og bibelsk.  Men døper en seg om igjen, så mener jeg at det er helt greit så lenge en ikke mener at andre MÅ GJØRE DET SAMME!
JEG ANBEFALER IKKE OMDÅP, MEN JEG ANBEFALER DÅP MED FULL NEDDYKELSE I JESU NAVN. OG PÅ DEN MÅTEN BLIR EN FORENET I EN DØD LIK HANS, OG I EN OPPSTANDELSE, LIK HANS!
 

36 kommentarer:

Anonym sa...

Det er noe befriende naivt, nesten rørende over et menneske som nærmest alene hevder å ha en sannhet, som de andre ca 2,5 milliarder kristne i verden ikke har:-)

Jan Kåre Christensen sa...

Det er millioner på verdensbasis som forkaster treenigheten og troen på en triadeGud.
Har snakket med ganske mange Jøder som sier det rett ut at treeniighetslæren er vranglære. Både av Messias troende og de som tror bare på GT.
Konsentrer deg om hva Guds ord sier, ikke antallet som tror på den læren.
Luther reiste seg imot Pavemakten og hva paven lærte om rettfergjørelsen.
Han var alene. Jeg har millioner som tror det samme som meg!

Jan Kåre Christensen sa...

Neste gang du kommenterer Anonym så ønsker jeg da skal se bort i fra hvor mange som tror på treenighetslæren eller forkaster den.
MEN HVA SIER SKRIFTEN.
DET ER DET ENESTE SOM HAR VERDI. HVA SER SKRIFTEN! !!!!!

Unknown sa...

GT eller Tanakh er heilt tydeleg på dette eine.
GUD er EIN.
Han er ikkje TRE personar.

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=herren+gud&type=and&book2=-1&searchtrans=

Søk på "Herren GUD" i nettbibelen.
Ikkje ein plass lærer Tanakh at Gud er tre personar slik mange kristne seier.

Herren Gud skapte himmel og jord, ingen annan.


Jan Kåre Christensen sa...

Amen Torstein.
Det er kun Jahve som er Gud ingen andre!

Anonym sa...

Jesus er Jahve..og kaller seg "JEG ER" 8 ganger I NT, og identifiserer seg dermed som han som møtte moses i tornebusken..Jesus er Jahve og blir kalt dette i Heb.1:8-12 og Salme 102:23-26..Jesus er Herren som sitter på Tronen i Jesaja 6 og dommeren som sitter på tronen i Åp.20:11-15..Johannes beskriver han som Gud i Joh.1:1-3 og Paulus gjør det i Rom.9:5.. I tillegg sier Jesus at den som har sett han har sett Faderen, fordi han og Faderen er ett..med andre ord: Jesus er Gud. Enten lyver bibelen, eller så har du rett Jan Kåre. Jeg velger bibelen som sikker kilde. :)

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

Halvor Person det står om slike som deg her:
2 Pet. 3. 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

Du tolker Guds ord akkurat som det passer deg, til din og andres undergang. Du må be om Guds Ånds lys over og i ordet.

2. Pet. 1. 20 idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; 21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

Du kan fint omtale Jesus som Gud, men det blir både englene og vi mennesker også enkelte ganger.
Men Jesus hverken omtalte seg selv, eller vi finner noen antydning på at han omtalte seg selv som den eneste sanne Gud, det var utelukkende Faderen som var, er og forblir det.
Du farer storligen vill!
Det er ditt hovmod og arroganse som tar deg inn i den villfarelse du er!
Det er kun og alene Faderen som er den Gud som er over alle andre Guder, han er Jahve.

Person kan du forklare dette verset og si meg hvem som er den eneste sanne Gud?
Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Anonym sa...

Jesus kaller Faderen den eneste sanne Gud fordi Faderen er Gud. På samme måte kaller Faderen Jesus for Gud i Salme 110 og Hebreerne 1:8..Det du må se er at Faderen og Sønnen er ett! Det er hva skriften vitner om..med andre ord den ene sanne Gud er både Fader Sønn og Ånd..En sann Gud. Faderen har utvilsomt en overordnet stiling i Guddommen, men Jesus er like mye Gud i både vesen og autoritet. Les Johannes 5:24 og utover..Samme ære til Fader og Sønn..Du kan jo uansett ikke bruke ett vers og forkaste alle de andre jeg viser deg? Når Jesus var menneske på jord så var det naturlig for han å kalle Faderen for den ene sanne Gud da Jesus selv hadde lagt sin herlighet igjen i himmelen. Denne fikk han tilbake da han returnerte slik han selv sier i Joh.17..Dette må du se Jan Kåre?

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

Person hvis Jesus er Jahve, da ble Jahve pint, plaget og døde, selv om Jahve ikke kan dø.
Ser du ikke hva du skriver? Eller er du helt forblindet, det er blasfemi egentlig, må Gud se i nåde til deg i din villfarelse!
Gud kan ikke dø, men Jesus kunne, han hverken er eller forblir Jahve!
Se her for en artikkel om dette emne:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset

Jan Kåre Christensen sa...

Person for å si det rett ut, det du kommer med er vis vas.
Jesus var ikke Jahve før han kom til jorden, han var ikke Jahve på jorden, ei heller etterpå.

Jesus fikk all makt av Faderen, se Matt. 28 da han sier, meg er gitt all makt etc.
Og etter 1000 års riket gir han alt tilbake til Faderen – Jahve!
1 Kor. 15. 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.
Du klarer aldri å komme i mål med å tro på treenighetslæren, til mer du følger den, til større og verre blir din villfarelse!


Anonym sa...

Dette skriver du fordi du ikke har forstått evangeliet..at Gud ble menneske. Du fornekter Jesu egne ord og ellers NT's klare vitnesbyrd. Du kan ikke forklare hverken Jesu 8 "JEG ER" benevnelser, eller Salme 110, 102, eller Hebrerene 1:8-12. Paulus sier forresten i Romerne 9:5 at Jesus Kristus er den sanne Gud..Thomas sier "min Herre og min Gud"..Dette kan du heller ikke forklare, men kaller meg villfaren som faktisk siterer bibelen..Ja ja..Du farer vill og fortsetter med det. Nok et bibelsk løfte som ikke tjener til ditt beste, men som du soleklart oppfyller. God natt Jkc.

Halvor Person

Anonym sa...

Her et ett vers du kan grunne på..Hva betyr dette?

"For i ham bor hele guddommens fylde legemlig."

Kolosserne 2:9

Halvor Person

Unknown sa...

Problemet er at ein set skriftene i NT likt mned Tanakh.

Det er "lova og profetane" som er Guds ord.
Det som ikkje passar med Tanakh kan me trygt kasta på søppelhaugen.


"Det kan henda at det står fram ein profet eller drøymar hos deg og lovar deg eit teikn eller under. 2 Så hender teiknet eller underet, slik han har sagt, men samstundes seier han: «Kom, lat oss følgja andre gudar» – som du ikkje kjenner – «og dyrka dei». 3 Då skal du ikkje høyra på det som ein slik profet eller drøymar seier. For Herren dykkar Gud vil berre prøva dykk og sjå om de elskar Herren dykkar Gud av heile dykkar hjarte og av heile dykkar sjel. 4 Herren dykkar Gud skal de følgja, og han skal de frykta. Hans bod skal de halda, og hans røyst skal de lyda. Han skal de dyrka, og han skal de halda fast ved. 5 Men denne profeten eller drøymaren skal straffast med døden fordi han lokka deg bort frå den vegen som Herren din Gud baud deg å gå. På den måten forførte han dykk til å gjera opprør mot Herren dykkar Gud, han som førte dykk ut frå Egypt og fria deg ut frå slavehuset. Såleis skal du rydda ut det vonde hos deg". 5 Mosebok 13

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er da ikke vanskelig å tolke og forstå du som ikke tror på dåp i Jesu navn, du motsier deg selv hele tiden.
Jesus er alt det Faderen er, og han har fått av Faderen et navn og en herlighet som ingen andre har fått, han har fått «alt», vi andre har kun fått stykkevis og delt!
Natt selv, men treenighetslæren er ingen bibelsk lære med tre likeverdige Guder i en felles Guddom.


Her fra mine bibelkommentarer Kol. 2. 9 I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede,

Igjen blir vi påminnet om Kristus. I ham er hele, ikke bare noen deler, av fylden til stede. Joh.e.1. 16 Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. Dette vi er kommet inn er supernåde. Skriften må si, nåde over nåde. Vi begynner å ane at rekevidden for dette er ufattelig stort. Det inkluderer alle mennesker og vil vare for alltid med ressurser og innhold som alltid vil være mettende og med innhold slik at ingen skal måtte føle på tilkort kommenehet og utilfresstilenhet.

10 og i Kristus, som er hode for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde.

Kristus er og forblir den fremste. Han er hode for alt. Hva menes med fylde? Fylde taler om tetthet. Når vi har del i denne fylden klarer ingen andre ting å trenge igjennom. Vi er tettet igjen. Det som skal være på utsiden er på utsiden, verden, synden etc. Og det som skal være på innsiden er på innsiden, åndsfylde, Guds fred (sinnets ro) etc.

Jan Kåre Christensen sa...

Person svarer deg i morgen kveld da nå skal jeg sove og har en lang arbeidsdag i morgen.
Men her er mine bibelkommentarer over det avsnitte du nevner;
Hebr. 1. 8 Men om Sønnen sier han:

Din trone, Gud, står til evig tid,

rettferds stav er din kongsstav.Jesus gjerning innbefattet også i å bli menneske og ut i fra det vil han regjere og vise hvem Gud er som er menneske. Jesus var 100 % menneske men også 100 % Gud om ikke som Faderen.9 Du har elsket rettferd og hatet urett;

derfor, Gud, har din Gud salvet deg

med gledens olje framfor dine frender.Jesus var fullkommen i hat og fullommen i kjærlighet. Han hatet synden i alle dets fasonger og fasetter, men elsket Gud og Guds rettferdighet fremfor noe annet. Derfor Salvet Gud ham som ingen andre.

Joh. e. 3. 34 Han som Gud har utsendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål.10 Og videre:

Du, Herre, i begynnelsen grunnla du jorden,

og himmelen er et verk av dine hender.Jesus var med på selve skapelsen og ved og til ham er alt skapt. Jesus er midtpunktet og selv himmelen var han med på å forme, danne og skape. Jesus var til før han ble menneske, i sin preeksistens.11 De skal gå til grunne, men du forblir.

De skal alle eldes som en kledning;Alt dette skapte er underlagt forgjengelighet og forkrenkelighet. Men ikke slik med Jesus. Han vil alltid være og forbli den samme.

Hebr. 13. 8 Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.12 du ruller dem sammen som en kappe,

de skiftes ut som klær.

Men du er den samme,

dine år tar aldri slutt.Jesus har samme substans som Faderen, han er evig. Jesaja 9. 6 For et barn er oss født,

en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder,

og hans navn skal være:

Underfull Rådgiver, Veldig Gud,

Evig Far og Fredsfyrste.

Det er noen som mener Jesus ikke er Gud med stor G, men det er en absurd mening. Jesus er også Gud.

Joh. e. 20. 28 «Min Herre og min Gud!» sa Tomas13 Til hvem av englene har han noen gang sagt:

Sett deg ved min høyre hånd

til jeg får lagt dine fiender

som skammel for dine føtter?Det er kun Sønnen som sitter ved Faderens høyre hånd. Ingen andre, kun ham.

Vi leste i vers 3b. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.14 Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?Paulus skriver ingenting nedsettende eller noe klandreverdig om englene. Han setter dem inn i deres rette og bibelske funksjon: som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen.


Jan Kåre Christensen sa...

Jesus omtales som Gud, men aldri som den eneste sanne Gud eller Jahve, det er du enig i Person?

Anonym sa...

Ikke helt Jan Kåre..her beskrives Jesus som "den sanne Gud"..

"Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv."
1 Johannes 5:20

Dette er igjen en benevnelse som sidestiller Jesus med Faderen..Jesus som menneske kaller Faderen den eneste sanne Gud, og han ber til ham..Fordi Sønnen kom ned og ble menneske under loven, han kom og tok på seg våre kår..men allikevel Gud..forstår du?

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er det eneste verset i bibelen som understøtter dine tanker.
Men så er det feil oversatt.
Jesus only bevegelsen bruker det verset for alt det er verd for å tilpasse sin vranglære.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg anbefaler deg å lese arne jordly sin oversettelse. Len deg tilbake det gjør jeg.
Jeg trenger ikke å finne et ord for det skal tilpasse seg med "min" lære.
Jeg finner støtte for den like sterkt i gt som i det nt.
Hele bibelen forteller meg at det er kun Jahve Gud fader som er den gud som er Gud over alle Guder. Han er ikke Muhammed sin Gud. Men Abraham, Isak, Jakob og Jesus sin Gud!

Anonym sa...

Dette vers og mange andre viser klart bibelens lære om en sann Gud i 3 personer. "La oss skape mennesket" i skapelsen og "la oss stige ned" i fortellingen om Babels tårn viser også dette. Jesus er sann Gud, Ånden Er Gud, Faderen er Gud, De er ett..Vend om å tro det Guds ord lærer :)

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

Halvor Person jeg har vendt om. Fra å tro på det surret du formidler til Gud og Guds ord.
Du motsier deg selv hele tiden.
Jesus er så liten for deg at du ikke engang vil bli døpt i hans navn.
La oss står det Elohim som betyr Guder i flertall. Da menneske ble skapt så var det Jesus og englene som formet og dannet menneske derfor Elohim.

Jan Kåre Christensen sa...

Halvor du holder på som de fleste treenighetslærerne.
En har 3 Gudepersoner som en sjonglerer med og puter inn i en tanke rekke som gjør at alt blir bare kaos og rot!

Jan Kåre Christensen sa...

Halvor Person her skriver jeg om skapelsen:
http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-677-skapelsen.html
Det var ikke tre Guder som var med på skapelsen, men Jesus da vi er skapt i hans bilde:

Nr. 677:

Skapelsen!

Vi leser i Jobs bok at Englene var med på skapelsen og så på:

Jobs bok 38. 3 Nuvel, omgjord dine lender som en mann! Så vil jeg spørre dig, og du skal lære mig. 4 Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det! 5 Hvem fastsatte vel dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? 6 Hvor blev dens støtter rammet ned, eller hvem la dens hjørnesten, 7 mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd?

Englene – Elohim – Gudene, var med på skapelsen både av jorden og av oss mennesker.

Anonym sa...

Dine kommentarer og forklaringer på dette holder ikke vann, din exegese slår feil både i form av oversettelse og kontekst på vers du bruker. Det er samme Gud som skapte jorden, himmelen og mennesket..det vitner bibelen om. Og når bibelen sier "oss" i skaper beretningen og i fortellingen om tårnet i babel så refereres det direkte til Gud. Englene er selv skapte vesener og har ikke skapt noe som helst. Israels Gud har skapt alt, og Jesus er i sentrum av både skapelse, frelse og dom..fordi han er Gud. Akkurat som Faderen. Akkurat som Ånden. Hvordan kan Jesus ta imot "min Herre og min Gud" av Thomas hvis han ikke var Gud? Hvorfor irettesetter han ikke Thomas? Fordi han er GUD. Ordet var Gud. Enten var Jesus en løgner, eller så var han Gud. Fordi han sa "JEG ER" før Abraham ble til, her bruker han jo Guds navn på seg selv! Ser du ikke dette? Jesus var og er Gud. Han er Jahve. Fader, Sønn og Ånd. En sann Gud..Halleluja! :)

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

Halvor Person så du tror på Jesus only læren?

Jeg kan forklare alt for deg, og det med teskje om du vil.

Ta f.eks. da Gud holdt dom over Sodoma og Gomorra, det var to engler som holdt den dommen, men det står at Gud holdt dom. Hvem holdt hva?

Det er akkurat som da jeg var liten gutt å gikk på butikken for å handle. Der hadde jeg fått penger og lapp der det sto at jeg fikk lov å handle, og så sto det f.eks. at han kan kjøpe seg en is eller sjokolade etc.

Hvem handlet? Jeg eller min Mor? Det var jeg som handlet, eller min Mor? Selvfølgelig var det min Mor, det var hun som hadde skrevet lappen og gitt meg pengene, jeg bare utførte hennes oppdrag.

Skjønner du ikke at slik henger alt i sammen? En dag skal jeg og alle som tror på Kristus og blir funnet verdige til å være med i den kommende verden helt sikkert også skape nye ting som ikke er å eksiterer i dag. Vi er Guds medarbeidere.

Slapp riktig godt av Halvar Person, ikke noe av hva du har skrevet holder vann!

Jan Kåre Christensen sa...

Person Jesus er den første som Jahve skapte. Så «overtok» Jesus stafettpinnen!
Les selv og se mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

Hebr.1. 3a Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Ingen andre enn Jesus har vist oss hvem Faderen er. Joh.e.14.9b. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Samtidig er ikke Jesus Faderen, han har vist oss hvem Faderen er. Jesus er Faderens første produkt eller skapning, før noen andre. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager sier Mika. Ord.8. 22 Jeg var det første som Herren frembrakte, hans første verk i fordums tid. 23 I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. 24 Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fyltes med vann. 25 Før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble jeg født, 26 før Herren skapte jord og mark og den første mold på jorden.

27 Jeg var der da han reiste himmelen og spente hvelvingen over dypet,

28 da han samlet skyene der oppe og lot havdypets kilder strømme sterkt.

29 Da han satte en grense for havet, så vannet stanset der han bød,

og han la jordens grunnvoll, 30 da var jeg bygningsmann hos ham.

Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt.

31 Jeg lekte på hele hans vide jord og hadde min fryd i menneskebarna.

16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.

Her er utrolige dybder. Bibelen er ingen doktoravhandling om skapelsen og hvordan alt ble skapt. Noe får vi et glimt inn i, men det er først og fremst en presentasjon av Gud selv gjennom Jesus Kristus skapte alt.

Hebr.11. 3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

Jesus har det største og mest betydningsfulle navn av alle. Hans navn er over alle andre navn.

17 Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.

Han er før alt, som den førstefødte og enbårne Guds Sønn. Uten Jesus hadde verden vært i det totale kaos. Gjennom Jesu død og oppstandelse bærer det bud at verden vil bestå, om ikke i den skikkelse den er nå. Men uten Jesus hadde alt gått nedenom og hjem og Satan hadde fått til fulle lykkes med sin onde hensikter og intensjoner. Men nå bebuder en ny tid og en ny æra gjennom Jesus Kristus.

2. Pet.3. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Jan Kåre Christensen sa...

legg også merke til i Joh,e, der sier Jesus at han hadde fått liv i seg, da gjennom Faderen. alt det Jesus har, og det er faktisk ikke lite, det har han fått av Jahve!

Jan Kåre Christensen sa...

Person legg merke til dette: Kolossenserbrevet 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

Jesus er den førstefødte, før alt annet ble skapt. Det sies flere plasser i Guds ord, bl.a her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3. 14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:

Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:
Laodikea lå i Lykosdalen, ikke langt fra det vakre kalkberget Pamukkale og ruinbyen Hierapolis (de dødes by). Dette er i nærheten av dagens moderne by Denizli, som er spesielt kjent for tekstilproduksjon av bomull. Ved foten av fjellene i det fjerne som kan sees fra høyden Pamukkale ligger på, lå det gamle Kolosse.

Jan Kåre Christensen sa...

Videre så presenterer Jesus seg som Amen, han som er oppfyllelsen av alle Guds løfter. Han er det eneste 100 % sannferdige trofaste vitne.
Videre så er han opphavet til Guds skaperverk eller som det står i den engelske
oversettelsen; the beginning of the creation of God. På norsk; begynnelsen
på Guds skapelse. Med andre ord Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men
han er Sønn, ikke Far. Men allikevel er han som sin Far.
Det er to syn gjeldene blant de aller fleste kristne som er like ubibelske
angående Gud eller Guddommen.
Den ene læren som i utgangspunkter er hellenistisk og Katolsk er tre likeverdige
Guder i en Gud. Den andre er at det er tre titler på en Gud. Men dette lærte ikke
de første kristne og bibelen.
1. Kor. 8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.
Av alle kirkesamfunn og menigheter er faktisk den kristne sekten Jehovas Vitner nærmest
Guds ord på dette punktet. Her fra hva de lærer: Jehovas vitner mener at
Jesus Kristus er Guds Sønn og menneskenes Frelser. Han var skapt av Faderen
og er atskilt fra ham. De går derfor imot læren om treenigheten (Gud, Jesus og
den Hellige Ånd i ett og samme vesen). Jehovas vitner tror isteden at Jesus er
underordnet Gud. Den Hellige Ånd regnes ikke for å være en person, men Guds
virksomme kraft eller energi. Vitnene skriver derfor «den hellige ånd» med små
bokstaver. Tilføyer at i grunnteksten står det: Hellig Ånd. Med det menes at det
er en Ånd som er Hellig. Ikke en egen ”gudeperson”, men Guds og Kristi Ånd.
Vi må ikke se det som underlig at JV er nærmest sannheten her, men heller
ydmykt bøye oss for Guds ord.
Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til
Himmelen.
1.) At jeg er der.
2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.
3.) De jeg forventet ikke å se der er der.
Her ligger mye visdom og innsikt. Alle ser vi stykkevis og delt selv om Guds
Ord er klart!
Mika sier det samme i kap 5 og v. 1. Men du, Betlehem, Efrata,
den ringeste blant ættene i Juda!
Fra deg lar jeg komme en mann
som skal være hersker over Israel.
Han har sitt opphav i gammel tid,
han er fra eldgamle dager.
Og treenighetslæren er selvmotsiggende og ubibelsk. La meg ta et eksempel.
1. Joh. b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
Her blir det nevnt at Antikristens Ånd er i verden men ikke Antikrist. Slik er det også med Jesus. Hans Ånd – den Hellige Ånd – er i verden, men han personlig sitter ved Faderens høyre hånd. Med andre ord så er både Antikristens Ånd i verden og Jesu Kristis Ånd likeså. Men hvorfor gjør en forsjel på Antikrist og Jesus? Plutselig får en det til at hans egen Ånd er en egen fantasi Guds person.
Hvor har en dette i fra, selv blant evangeliske kristne?
Egentlig er treenighetslæren en gammel Egyptisk og Hellenistisk. Viderført som en Katolsk lære fra ca. 390 e.kr. Men at en vil holde fast på dette kan ikke jeg gjøre noe med, bare å holde frem Guds ord.

Så står det videre at Jesus fortsette med å skape, da hadde Faderen – Jahve – trukket seg tilbake.

Kol. 1. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.

Jan Kåre Christensen sa...

Mine foreløpige bibelkommentarer Johannes evangeliet 1. 2 Han var i begynnelsen hos Gud.

Jesus var i begynnelsen hos Gud, det sier også Paulus. Kol. 1. 17 og han er før alle ting, og alle ting står ved ham. Og han er den eneste som har vist oss hvem Faderen er. V. 15a Og han er et billede av Gud den usynlige. Men også englene var hos Gud og blir nevnt som guder, men Jesus var ikke bare Gud, men også sønn. Salme 97. 7 Til skamme blir alle som dyrker bilder, som roser seg av gagnløse guder. Alle guder må bøye seg for ham

3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.

Når vi leser 1. Mosebok 1.1 står det i det sjette ordet at det var Alfa og Omega eller på hebraisk: Alef & Taw. Det var Jesus som skapte alt, det sier også Paulus i Kol. 1. 16 for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham. Det ser ut som Faderen har delegert alt eller mye til Sønnen? Selve “utføreren” av alt, er Sønnen. Faderen er tilbaketrukket og gir sin godkjennelse og sier et ja eller nei!

4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys.

Når vi leser Guds ord nøye, så finner vi ut av at Faderen har skjult seg til enden. Han har gitt Sønnen alt. Sønnen har fått også Guds liv, liv taler om kvalitet, herlighet og noe som er i motsetning til mørket. Vi kan dele Jesu gjerning og tjeneste i 3 deler. I sin preeksistens var han Gud, under sitt jordliv var han menneske. Etter oppstandelsen var han både Gud og menneske!

Jan Kåre Christensen sa...

Beklager at det ble mye tekst Halvor Person.
Men Gud er raus.
Han startet det hele så overflater han sitt verk fremfor alt til Sønnen. Når han har styrt og regjert her på jorda i 1000 år får Faderen alt tilbake bare for å "gi' alt videre igjen.

Anonym sa...

Hei igjen Jan Kåre..takk for utfyllende svar. Kunne du sett denne talen som barer i 1 time? Det er en tale.av Dr James White som er apologet og en flott forkynner. Han har skrevet en bok om treenigheten..denne talen går han grundig til verks og viser fra bibelen at Jesus er Jahve, og at Gud er treenig. Hadde vært spennende å hørt hva og hvor du mener han tar feil? Hva sier han som gjør at han bommer? Håper du tar deg tid..bedre utleggelse enn dette er vanskelig å oppdrive..Her beviser han etter mitt syn at bibelens Gud er en og samtidig i 3 personer. Håper du tar deg bryet!

https://youtu.be/_ecgkxevoYI

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

Hvordan "gir" Jahve alt "videre" igjen?
Da står det at han skal være alt i alle ved den hellige Ånd.
Vi er Guds medarbeidere da fullt ut. Det er da "moroa" starter fullt ut!
For en fremtid, for et perspektiv over livet. Det har egentlig ikke startet skikkelig enda, det er på gang!

Jan Kåre Christensen sa...

Person jeg kjenner han fra før.
Han er en vranglærer når det gjelder treenigheten.
Jeg ser ingen grunn til å høre på den talen da jeg kjenner de synspunkter meget godt fra før og er grunnleggende uenig med det ut i fra Guds ord.

Anonym sa...

Fader, Sønn, og Ånd..1 sann Gud i evighet. Ser du dette her Jan Kåre?

Ånden er Gud..

"Men Herren er Ånden, og der Herrens Ånd er, der er frihet."
2 Korinter 3:17

Når hadde Gud blod? Jo i Jesus Kristus..

"Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod."
Apostlenes gjerninger 20:28

Halvor Person

Jan Kåre Christensen sa...

Fine vers, men kan ikke se at disse skriftstedene underbygger treenighetslæren.

Arne Jordly sin oversettelse: Ap. Gj. 20. 28. Ta derfor godt vare på dere selv og den flokken som dere ved Den hellige ånd er satt som tilsynsmenn over, og vær gjetere for den Herrens menighet som han selv har frikjøpt med hans eget blod.

2 Kor. 3. 17 For Herren er ånden, og der Herren ånd er, er friheten.

Grunnteksten: Ta derfor godt vare på dere selv og den flokken som ved den hellige Ånd er innsatt som tilsynsmenn for, og vær hyrder for den Herrens menighet som han selv har frikjøpt med hans sønns blod.

Dessuten er Herren Ånden, dessuten er Ånden Herre og der er det frihet.

Det er som jeg sier at skriften lærer, at Gud er Ånd, men samtidig er den hellige Ånd en del av Gud, men å gjøre Ånden til en ekstra Gudeperson er totalt fremmed for skriften.