tirsdag 17. november 2015

Nr. 1289: Vebjørn Selbekk: «Jeremy Hoff er en falsk profet, jeg er skremt over hardheten i hans budskap og jeg vil advare imot ham!»

Nr. 1289:
Vebjørn Selbekk: «Jeremy Hoff er en falsk profet, jeg er skremt over hardheten i hans budskap og jeg vil advare imot ham!»

Vebjørn Selbekk er en arrogant besserwisser som har null kjennskap til Guds ord slik han fremstår.

Her er utdraget fra Ekko 17.11.2015 der Selbakk opptrer som en Guds dommer og sier rett ut at Jeremy Hoff er en falsk profet, noe han ikke er.

Jeg mener dette er uhørt det som Vebjørn Selbakk gjør. Han driver med hersketeknikk, utskjelling og stempling av Jeremy Hoff, som igjen sier han ikke bryr seg om Selbakk.

Her er noen artikler vi har skrevet om dette emne, og om det profetiske.
Ta deg tid til å les deg igjennom. Og har du spørsmål, som du ønsker å få svar på? Send dem inn her på mail: jk.chris@online.no

Nr.1227:
Bilde av Jeremy Hoff
 

Hovedbudskapet til boka er slik jeg ser det:
Boka dreier seg ikke bare om en spesifikk profeti om Utøya. Den viste også bakgrunnen for at dette fikk lov til å skje, nemlig AP`s (og AUF`s) bevisste avkristning av Norge og Norges nøkkelrolle i den tragiske Oslo-avtalen. Når vi kaster Gud ut av samfunnet trekker Han seg tilbake og den Onde som bare vil myrde og stjele fyller tomrommet. Samtidig viser Bibelen oss at Gud kan tillate onde mennesker og onde nasjoner å utføre Hans direkte dom. Hovedbudskapet med boka er at Norge må omvende seg og rope til Gud om nåde slik at ikke langt verre ting skal komme over oss.
Nr. 1208:Trenger ikke noe tallmagi for å forstå hva som er bakgrunnen for det som skjedde 22. juli!

Hvorfor jeg nevner dette med tall, datoer etc.? Det er fordi dette som skjedde 22. juli 2011 har ikke noe med spekulasjoner, synsing eller voodoo. Men med Guds åpenbarelse, den som går imot Israel, rører ved Guds egen øyenstein!
 
Nr. 1211:Jan Hanvold slipper til Vebjørn Selbakk og Jeremy Hoff til å diskutere 22. juli, men aldri om han tør å ta en åpen debatt med meg om skilsmisse – gjengifte!
Jan Hanvold får meg til å minne med om Otto Jespersen som nok kunne brenne bibelen og harselere med de kristne, vi tar ikke igjen med vold. Jesus vendte det andre kinnet til. Men det gjorde ikke Muhammed, han drepte syv ganger verre enn de angrep ham. Jespersen ville ikke så mye som røre eller vise koranen på TV, han var redd som en hare når det kom til stykke. Det er nok Jan Hanvold også, der han sitter fast er at han er gjengiftet som en troende som bibelen sier er ekteskapsbrudd, hor og synd!
Nr. 355: Dumt klovnesnakk av Espen Ottosen, Vebjørn Selbakk og Knut Arild Hareide!

Nå er det oppe om Israel igjen, om forskjellige tragedier som er relatert til Israel. Det er et innlegg som Per Haakonsen holdt i Sarpsborg Krf som var meget godt og innholdsrikt. Jeg mener at Haakonsen har mange gode poeng som bør og skal diskuteres, ikke bare drive med skyttergravs svar og føle seg støtt! AUFs ungdomsleder Eskil Pedersen gjør meg kvalm og virker ekstremt selvopptatt!

Nr. 418: Har sosialistene og venstre-siden i Norge selv skylden for ødeleggelsen ved regjeringsbygget og masse-drapene på Utøya den 22\7-2011?

Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier det offentlig at Israel skal ikke ha en eneste krone av Norge, men sosialistene gir milliarder vært år til Araberne som påstår de er Palestinere. Det hele er egentlig et komplott imot Israel og dessverre så vil dette ikke gå upåaktet hen. Illustrasjonsbildet er tatt dagen før massedrapene på Utøya der sosialistene hadde nærmest en orgie i Israel hat og boikott. For meg er dette så ille at det gjør ondt å skrive om det. Bildet er fra 21. juli 2011, dagen før 69 mennesker ble drept på Utøya og 8 i Oslo ved regjeringsbygget. Og mange ble skadet både fysisk og psykisk for livet!

Nr. 613: Hviler det blodskyld på Norge – eller deler av landet – p.g.a. den måten Hans Nielsen Hauge ble tatt imot, behandlet og fengslet?

Hviler det blodskyld på Norge – eller deler av landet – p.g.a. den måten Hans Nielsen Hauge ble tatt imot, behandlet og fengslet? Dette var en forbrytelse imot ham som en kan regne som en av Norges ypperste foregangsmann i liv og levnet, han var en meget begavet og intelligent Guds mann, han var villig i alt det måtte være å gjøre godt og lærte bl.a. bøndene å dyrke poteter, han skapte fabrikker til å utvinne salt, uten å være bitter på styresmaktene satte han alle kluter til dersom han ble bedt om hjelp. 

Nr. 519: Den Gammel testamentelige og Den nytestamentlige profet tjenesten er ikke lik hverken i kallelse, oppdrag, omfang eller fremgangsmåte!

Profet tjenesten i den gamle og den nye pakt er både forskjellig og det finnes likheter akkurat som det er mellom den gamle og den nye pakt. For meg så var Rein Seehus en nytestamentlig profet. Men i dag så finnes det er overvekt av falske profeter innforbi de kristne menigheter i den vestlige verden ser det ut som. Derfor er det så om å gjøre å ikke støtte og gi penger til de falske profeter men de ekte, sanne og de som Gud har salvet og kalt til oppdrag for ham

Nr. 720: Den Norske kristenhet – en Mafia-gjeng!

Det er en «kristelig» Mafia der en ikke bruker kuler og krytt. Men et spill med boikott av elementer som er problematiske. Dernest så kan en selv både leve i synd, drive med ubibelsk lære og det meste. Bare en tier stille om andre innforbi sin gruppe som det er ting å sette fingeren på. Jan Hanvold og Visjon Norge er et godt eksempel på dette. Han inviterer mange inn til seg og sin korrupte og mafia lignede TV kanal. Alle får lov til å komme ut med sitt «budskap». Bare en tier stilt om Hanvold og det en eventuelt er uenig med ham om. Så han selv kan få profitt på andre som er mer seriøse og veldrevne. Dette er ikke noe annet en Satans renkespill for å ha kontroll over massene innforbi kristenheten. Snakk om å være lurt og forført. For meg er dette «kristelig» Mafia med hovedsete i Drammen/Hokksund der Visjon Norges lokaliteter ligger, og egentlig spred utover Norge. Husk, gir du en krone til dette så opprettholder du noe som er under Guds dom og der mørke, Satan og de demoniske krefter og makter rår og har et hovedsete.

Nr. 721: Skal vi som troende be Israel eller Palestin-Arabere om tilgivelse for noe vi ikke selv har gjort?

Nå har noen Israel venner reist ned til Jerusalem og bedt om tilgivelse for noe som jeg ikke har gjort. Jeg har ikke bedt dem å reise, og det de gjør er søkt og lite til å bli imponert av. Dag Øyvind Juliussen er pådriver her, og han søker oppmerksomhet rundt seg selv og sin egen person som få andre med dette «stuntet», stiller opp på Visjon Norge og annet mye rart. Mens Aril Edvardsen nærmest hatet Israel og elsket Muslimer da han drev mye arbeid i Arabiske land. Da vant han innpass og trodde selv at Allah og vår Gud var den samme, derfor forkynte han også fra Koranen, pleide omgang med Arafat og andre Muslimske ledere. Hans omgang med muslimer og andre, gjorde meg kvalmen og uvel! Han også ba Palestin-Araberne om tilgivelse på vegne av Norske kristne noe som var både frekt og smakløst. Jeg hadde for det første ikke bedt ham om dette eller vært enig med ham om det. For det andre, jeg har aldri gjort noe vold eller vært negativ overfor dem! Da blir og er det meningsløst å be dem om tilgivelse, men Apostelen Paulus hadde forfulgt de kristne før han ble frelst. Da er det på sin plass å be om tilgivelse, men ikke uten å ha gjort noe gærnt! Bildet viser den nå avdøde falske profeten Aril Edvardsen under en bønneseanse med sine muslimske brødre.

Nr. 606: Lebesbymannen Anton Johansen – en nytestamentlig profet!

Apgj 11:28 og en av dem, ved navn Agabus, stod op og varslet ved Ånden at det skulde komme en stor hungersnød over hele jorderike; den kom også under Klaudius. Apgj 21: 10 Mens vi nu blev der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea; 11 han kom til oss og tok Paulus' belte og bandt sig selv på hender og føtter og sa: Så sier den Hellige Ånd: Den mann som eier dette belte, ham skal jødene binde således i Jerusalem og overgi i hedningenes hender. 12 Da vi hørte dette, bad vi ham, både vi og de der på stedet, at han ikke måtte dra op til Jerusalem. 13 Men Paulus svarte: Hvorfor gråter I og sønderriver mitt hjerte? Jeg er rede ikke bare til å bindes, men også til å dø i Jerusalem for den Herre Jesu navn. 14 Da han nu ikke lot sig overtale, slo vi oss til ro og sa: Skje Herrens vilje!

En profet i det nye testamente og en i gamle testamente virket på ulike måter da den gamle pakt var menneskene under loven, mens vi i den nye pakt er under nåden i Kristus Jesus. Den gamle pakt og den nye pakt må og skal på ingen måte forveksles. For meg så fremstår Lebesbymannen Anton Johansen – en nytestamentlig profet! Selv om en del av hans profetier ikke gikk i oppfyllelse, hvorfor de ikke gikk i oppfyllelse er en vesentlig årsak at vi lever i den nye pakt der Gud tilgir og viser miskunn når menneskene omvender og forandrer seg. Her er Lebesbymannen Anton Johansen avbildet på et skriv eller en kort liten bok gitt ut etter hans død
 

8 kommentarer:

Anonym sa...

Selvfølgelig er han en falsk profet, men enda pussigere er det at denne boken i det hele tatt heter"22.juli profetien", da det ikke er en profeti, men alt er skrevet i etterpåklokskapens lys.
Men, det som står er uansett rystende, og heldigvis er det bare et fåtall "kristne", som tror på dette, og ikke kjenner Gud.
Jeg så ham på fjernsynet, og han falt jo fullstendig gjennom mot Selbekk, som var både saklig og troverdig!

Jan Kåre Christensen sa...

Er enig i at på tv hos Hanvold kom han dårlig ut av det. Men det tror jeg var av andre grunner ikke fordi Sellbakk var korrekt i sine meninger og uttalelser.
Hoff er ikke vant med å være i det offentlige rom mens Sellbakk er der hver dag.
Hoffs morsmål er engelsk ikke norsk.
Hanvold ble manipulert av Sellbakk til å ta hans parti imot Hoff.

Du mener Hoff er en falsk profet men du glemmer å begrunne dette. Derfor har dine synspunkter nul gjennom slagkraft og det virker rart å skrive det duggjør uten å forklare og argumentere for en slik horribel påstand!

Kjell A sa...

Selbekk fremstår mer og mer som en falsk profet. Han kom fra Livets Ord sekten hvor han var ansvarlig redaktør for Livets Ord bevegelsens talerør Magazinet. I mange år var Selbekk en talsmann for ekstrem herlighetsteologi, men falt så fra, -og gikk istedet til avisen Dagen og inn i "homsekirken" som han akter å forbli selv om de nå kommer til å velsigne det Herren kaller en styggedom. Selv om Selbekk sier han "er uenig i det" så hjelper det lite å ha en mening uten å følge den opp i handling, -troen er død uten gjerning står det i Jacobs brev -og en mann som forblir i homsekirken kan jeg på ingen måte kalle konservativ og bibeltro. I og med at statskirken nå åpner for vranglære av groveste sort, så er kirken nå ikke i en posisjon til å kunne lære noe som helst om Gud, ei heller kritisere eller advare eksempelvis mot sekter som Jehovas Vitner, fordi kirken selv har en lære som bryter med Bibelen. Og i denne suppa sitter Vebjørn Selbekk fast, totalt uten autoritet eller åndelig kraft overfor andre enn andre politisk korrekte.

Jan Kåre Christensen sa...

Enig.
Men det inntressertdź er hva og hvordan han begrunner sine uttalelser i Å HEVDE AT JEREMY HOFF ER EN FALSK PROFET. DET HAR INGEN GJORT TIL NÅ.

Anonym sa...

Off-topic; jeg ser i dagen i dag at en annen netthetser står tiltalt i tingretten i dag.
Han har på eget nettsted mobbet og sjikanert hele grupper av mennesker, men ikke enkeltpersoner.
Det er rimelig å anta at det du har gjort blir betraktet som langt mer alvorlig, da du har gått på enkeltpersoner. Du er riktignok kun tiltalt for å ha trakassert ekteparet Torp, men det faktum at du har gjort lignende straffbare forhold mot 100-200 andre vil utvilsomt være skjerpende.
Det er rimelig å anta at du kan se frem til et par måneder i fengsel for dine ugjerninger. Og etter det er det duket for massesøksmål, med krav om økonomisk oppreisning. 2016 tror jeg vil bli et "bratt" år for deg og din "vakre hustru"!

http://www.dagen.no/Nyheter/rettssak/Ber-om-betinget-dom-for-grov-j%C3%B8dehets-272626

Jan Kåre Christensen sa...

Ha-ha! Det er Torp som har hetset meg, og han samarbeider med den falske Smyrna bloggen også ser det ut som da han og Ansgar Braut sender mailer til hverandre. Og Torodd Fuglesteg er hans lydige puddel og Braut er hans stråmann etter hva de to netthetserne der sier om seg selv på Søkelys og sikkert andre plasser også på nettet!
Hva jeg har kalt Torp for, er barnemat hva han har kalt meg for. Dette gleder jeg meg til å få frem i retten, eller for å si det på en annen måte. Jeg glederrrrrrr mmmmeggg tiillll åååå høøøree Brynjar Meling ta «rotta» på politiet som i denne saken med meg er helt ute å kjøre!

Dette kaller Torp meg for, det er langt mye verre enn hva noen andre jeg vet om har kalt noen på nettet, fungerer rettsvenet i Norge så blir det vel 1 Million til meg og Torp må 1 år i fengsel.
Her er Torps karakteristikker om meg på nettet:

«Anders Behring Breivik sympatisør». «Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".


Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", "hetsbloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."
Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"
Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!Anonym sa...

Beklager å være den som forteller deg sannheten; det Torp skriver om deg(med unntak av enkelte ting som han aldri har sagt), er helt sant! Forstår at det er vanskelig for deg å ta innover deg så mye negativt, men det ER DEG! Viktig å merke seg at dette skrev han ETTER at du hadde hetset ham og kona i flere år! Undres over hva som er problemet ditt? Du har en fullstendig forvrengt virkelighetsoppfatning, som er helt på tvers av alle andre!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, slik som politiet opptrer mot meg, så mye de åpenbart blitt sterkt smittet av Torps hat imot meg og Jesus. Det var han som kom med den læren, at gjengifte ikke er tillatt for de som vil tro på ham og den eneste sanne Gud, Faderen.
Da Torp har et slikt bilde av meg, der jeg er dummere enn dummest og påstår at han er blitt sjikanert av en slik person. Da må en være passe dum for å tro på Torps løgner, at politiet gjør det, vitner som sagt at de er et «miniatyr» politi av det en finner i Nors Korea, ikke et fritt demokratisk land som Norge burde og skulle være!