søndag 6. desember 2015

Nr. 1305: Dåp i Faderens, Sønnens og den hellige Ånds navn er ingen dåp i noens navn!

Nr. 1305:
Dåp i Faderens, Sønnens og den hellige Ånds navn er ingen dåp i noens navn!
 
Bilde fra en dåp, men malt. Dåpen skal foregå etter noen er kommet til tro. Ikke skal noen døpes i Faderens, Sønnens og Åndens navn, det er totalt meningsløst og ubibelsk å gjøre.

En skal bli døpt til Kristus i Jesu navn med full neddykkelse, og oppreist for å vandre i Guds kraft. Den samme kraft som vakte Jesus opp for de døde, skal være til stede i den troende som er døpt i hans navn!
  


Matt. 28. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Har skrevet en del artikkler om treenighetslæren kontra hva Guds ord sier og lærer.
 
Og en at de viktigste punktene for å forkaste treenighetslæren er på det enkleste angående dåpsbefalingen i Matteus, der det helt åpenbart ikke snakkes om noens navn.
Men en symbolikk da hverken Fader, Sønn eller den hellige Ånd er noens eget navn.

Navnet som de første kristen døpte i var utelukkende personen Jesus Kristus sitt navn, ingen andres. Han er en egen person, da han har navn. Et navn som indikerer at han er en person. Dagens kristne mener seg å vite noe mer og bedre enn de første kristne, dette er selvfølgelig hovmod og arroganse i sin verste form!

Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

Ap.gj.10. 48.Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.

Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

Hadde de første kristne misforstått Jesu oppdrag eller er det dagens troende som har misforstått Jesu befalingen? De begge kan ikke ha rett!

Dagens Norske kristne kan her si noe sånn som: "Men vi kan jo si i Per, Pål og Espen Askeladds navn uten at de blir en person". Ja, når vi tenker norsk grammatikk så kan vi fint si i "Per, Pål og Espen askeladds navn" - men "navn" på norsk har samme bøyning i entall som i flertall. Det har den derimot ikke på gresk!

Derfor er det ikke så vanskelig å forstå at de første kristne «sløyfet» de tre beskrivelser eller titler, og døpte utelukkende i personen Jesus Kristus, sitt navn!

Forkast treenighetslæren nå, det vil sette deg i frihet!

Joh. e. 8. 36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Nytestamentlig forkynnelse er alltid rettet inn imot Jesus og alt skal foregå i hans navn!

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 3. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.

Alt skal vi gjøre i Jesu navn. Preke i Jesu navn, be for syke i Jesu navn, døpe mennesker i Jesu navn og alt annet. Og enda igjen nevner Paulus med takk til Gud Fader. Elsker en Faderen så gjør en alt med takk. Et barn kan være i oppesesjon til sin Far, men når en modnes lærer en som oftest å også være takknemlig og en ser alt annerledes.

Har dagens kristne forstått noe mer enn de første kristne? Eller er det fremmed lære de har innført? Selvfølgelig er det fremmed lære, ingen skal bli døpte i tre titler eller tre benevnelser, men utelukkende skal vi bli døpte til Kristus, og dette skjer selvfølgelig i Jesu navn!

Rom. 16. 17 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte.

Sluttkommentar.
Rom. 6. 3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?  4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.

Går vi igjennom samtlige kapitler, vers og faktisk hele det nye testamente så finner vi ikke den minste antydning til at de første kristne døpte noen inn i tre titler. Det hele er både meningsløst og høyst ubibelsk. Faktisk er det fremmed lære som Apostelen Paulus sier det (1930 oversettelsen):
«Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter.»

Det hjelper ikke om det er en Pastor eller millioner med Pastorer som døper i Faderens, Sønnens og Åndens navn, det er like ubibelsk for det!
Hva skal vi gjøre spurte de Peter på Pinsefestens dag? Svaret som han gav passer perfekt inn her:
«Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.»

Dere skal utelukkende døpe i Jesu navn, ikke i noen andres sitt navn. Jesus er en reel person, men Faderen er en tittel eller benevnelse. Det finnes da mange med personer som er Fader, og Sønnen er det samme. Den hellige Ånd er beskrivelsen på Faderens og Sønnens Ånd, på Jahve og Jesus Kristus sin Ånd.

Som sagt, at en del går imot meg her, det er ikke mitt problem eller ansvar, jeg tror mer på Jesus, Paulus, Peter og de første kristne enn jeg tror på de som styrer og regjerer menigheten i dag. De er dessverre veldig ofte maktmennesker og manipulatorer som gjør alt for å holde Guds menigheten – sauene – borte fra de grønne og saftige gressganger. Mens de selv mesker seg på bekostning av de troende. Og evner å manipulere og lure de på de aller fleste områder i livet!
Som sagt, la Guds ord få veilede og opplyse deg, da er du og jeg på sikker bibelsk grunn. Både nå og i all evighet!

Salme 119. 105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

12 kommentarer:

Tor Lang sa...

I Johannes evangeliumet er Gud delt opp i tre personar.
Det står svart på kvitt.
Faderen
Sonen
Den Heilage Ande.
----------------------
Problemet er at dette strider fullstendig mot Tanakh eller GT.
I GT vert Herren Gud framstilt som EIN.
I Esaias 43 er det spesielt tydeleg skrive.

.."tru på meg
og skjøna at eg er Gud.
Før meg var ingen gud til,
og etter meg skal det ingen koma.
11 Eg, ja eg er Herren,
og utan meg finst det ingen frelsar."

Herren Gud er den einaste GUD.
Han er heilt åleine.
Ingen se skapt FØR Han og ingen kjem etterpå.
-----------------
Kva skjer i Joh. evange.?
Jesus er vorte Gud.
1 kapitel fortel at Jesus skapte alt. Han er Ordet.
Dette strider fullstendig mot 1 Mosebok og alt som vidare står om emnet.
Herren GUD skapte alt.
-----------
Johannes evangelium er som det meste i NT falskt.
Det er ikkje godt å seia kven som har skrive det, men uansett går det ikkje an ¨foreina med Tanakh.
Gud seier me ikkje skal laga noko likning eller image og tilbe det.
Paulus brukar nøyaktig desse orda når han falskleg seier.

"Han er bilete av den usynlege Gud,
den fyrstefødde som står over alt det skapte.
16 For i han vart alt skapt,
i himmelen og på jorda,
det synlege og det usynlege,
dei som tronar og dei som styrer,..."Kol 1
---------------Jan Kåre Christensen sa...

Torstein, Jesus var en engel som ble kalt Herrens engel i GT, og vi vet at englene blir kalt for Guder, så det stemmer det at Jesus ble et menneske, han som var en av flere Guder som ble menneske. Men det er en som er Gud over alle Guder, det er Jahve!

Anders Helge Myhren sa...

Jeg leser at Torstein har tatt skrittet fullt ut, og forkastet Jesus som denne verdens frelser. Jeg har fulgt Torstein i noen år nå, vedrørende verd-debatt i Vårt Land. Der har han forkastet det meste av det nye testamentet, og dette er ikke noe nytt. Men for første gang forkaster han også både Jesus og Den Hellige Ånd. Og da står Jahve igjen, som den ene Gud.
Jan Kåre, du har 2 Guder og jeg har 3.
Hvor skal dette ende?

Jan Kåre Christensen sa...

Dette blir søkt Myhren, for meg er kun Jahve Gud og Jesus er min frelser og den hellige Ånd er min veileder.

Men den dagen jeg, og du, og forhåpentligvis millioner av andre så vi vi se 2 på tronen, Jahve, og hans elskede sønn, Jesus, dette lærte Apostlene er jeg overbevist om. At du får inn en 3 person, deg om det!

Men ikke bland Torstein inn i denne diskusjonen, da slipper ingen kommentarer igjennom. Jeg har egentlig stengt ham ute, men så lenge Torstein ikke helt tar av, så får han lov å skrive. Jeg er enig med mye av det han skriver, men også veldig uenig!


Jan Kåre Christensen sa...

les denne Myhren: http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-771-torstein-langester-fra.html

Anders Helge Myhren sa...

Ja, jeg har lest, og du har ikke fått noen svar fra Torstein. Torstein er en mann som ikke svarer på spørsmål, han bare repeterer det han allerede har skrevet!

Men grunnen til at Torstein ble "kastet" ut av Vårt Land verdidebatt, var hans deltakelse om homofili. Der gikk han detaljert til verks om hvordan to homser utførte et samleie. Dette ble naturlig nok for sterk kost for oss alle, og dermed opphørte hans penn.

Jeg hadde mange hyggelige skriverier med Torstein, og som du skriver, jeg er enig i mye av det han tror på. Men nå har han tatt skrittet fullt ut, og da er det jo ikke så mye mer å skrive om.
Fordi, Jesus er og blir Frelseren i mitt liv.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, det er Jesus Kristus og ingen andre som er mellommannen mellom oss mennesker og Gud som skriften sier Myhren: 1 Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid,

Tor Lang sa...

Anders og Jan K.
Etter mange år med studiar er eg komen til at GUD HERREN er den einaste GUD. Han har ingen SON.
GUDS SON eller Menneskesonen er eit bilete på Guds Folk - Israel.
2 Mosebok 4 fortel dette tydeleg.
Me har ikkje nokon mellommann mellom Gud og oss. Me kan gå direkte til Gud med våre bøner.
NT lærer at Gud er tre personar.
Faderen
Sonen
DHA.
Det går ikkje an å bortforklara det.
Jesus ber oss døypa alle menneske i desse tre personane sitt namn.
------------------
Når kartet ikkje lenger stemmer med terrenget er det på tide å gjera noko dratisk.
Jødane trur ikkje Jesus var Messias.
Det har eg kome til og,
På ein måte er det litt trist. Heile livet har me høyrt at det er berre ein veg til frelse.
Det går gjennom Jesus.
GT eller Tanakh lærer at det er berre ein frelsar og det er Herren GUD sjølv.

"Før meg har ingen gud vorte forma,
og etter meg skal ingen koma.

11 Eg, eg er Herren,
det FINST INGEN ANNAN FRELSAR enn eg.

12 Det er eg som har fortalt
og frelst og gjort det kjent,
det finst ingen framand hos dykk." Esaias 43

Anders Helge Myhren sa...

Hei Torstein!
Takk for svaret, det var rett på sak og greit å forstå. Siden du tror det du skriver, så skal jeg hjelpe deg videre i din tro! Som du vet, så handler bibelen mest om Israels 12 stammer. Ja, mesteparten av det gamle testamentet er om dette Guds folket. Vi har i alle år blitt fortalt at det bare er jødene som er Guds Eiendomsfolk. Men det er jo 11 andre stammer også som vi må ta med, når navnet Israel skal forklares.
Som du vet, så er det gjennom årene mange som har skjønt at det er det hvite befolkningen som er Guds Eiendomsfolk. Med denne viten i bagasjen, kan vi komme fram til at du og jeg er i samme båt som Kong David og Kong Salomo. Israel skal gjenoppstå med hele den gamle hæren og familiene, og sammen med oss som lever, skal vi tilbake til et stor-Israel. Der er du regnet med, selv om du ikke vil leve med troen på Jesus lenger.
Vi som i tillegg tror på Jesus, får både i pose og sekk. Men om det blir i himmelen eller på jorden vi skal gå inn i evighet sammen, det vet jeg enda ikke.

Anonym sa...

Hvilken bibeloversettelse anbefaler du?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg anbefaler to oversettelser, 1930 oversettelsen og Arne Jordly sin som uten tvil er Norges desidert beste oversettelse, før jeg kommer med min, he-he.
Jeg har virkelig lyst å oversette det nye testamente, men det har ikke lagt seg til rette, enda.

1930 oversettelsen: http://www.bibel.no/Nettbibelen

Jordly: http://www.gudsogkristikirke.com/

Og så har du denne her som du finner absolutt nesten alt på: http://biblehub.com/

Og verdens beste bibelkommentarer, Dakes: http://www.dake.com/

Samt gå på mine bibelkommentarer, der får du i bibelkommentarene for hver bok en bibeloversikt som er helt unik: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

Nå skal du nok være iført sannhetens belte!

Tor Lang sa...

Hei Anders.
Du har rett at Israels stammer skal gjenforeinast med jødane og så skal dei ha EIN KONGE over seg. Det er David eller hans etterkomar.
Som før sagt beskriv Esekiel 37 oppstandelsen der mennesket står vert til eit levande vesen av kjøt og blod.
Så vert dei som står opp ført til det bokstavlege Israel.

Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav. Så fører eg dykk til Israels-landet. 13 Mitt folk, de skal kjenna at eg er Herren når eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav! 14 Eg gjev dykk mi ånd, så de blir levande, og lèt dykk finna kvile i dykkar eige land. Då skal de kjenna at eg, Herren, har tala og sett det i verk, seier Herren.

Legg merke til det MYHREN.
Det skjer ved oppstandelsen no år 2028.

"Du skal seia til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, eg hentar israelittane frå dei folkeslaga som dei fór bort til. Eg samlar dei frå alle kantar og fører dei til deira eige land. 22 Så gjer eg dei til eitt folk i landet, på Israels-fjella. Alle skal dei ha ein og same kongen. Dei skal ikkje lenger vera to folkeslag og ikkje meir vera delte i to kongerike."

Israel vert eit samla rike igjen. Landegrensene er beskrive i kpt 47.

Versa er veldig enkle. Vidare står det.

"Då skal dei ikkje gjera seg ureine meir med avgudane sine og alt det motbydelege og alle brota sine. Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil gjera dei reine. Dei skal vera mitt folk, og eg skal vera deira Gud.
24 Min tenar David skal vera konge over dei, og alle skal dei ha éin gjetar. Dei skal følgja lovene mine og halda forskriftene mine, så dei lever etter dei."

Kva skjer når David skal styra dei frå det bokstavlege Jerusalem?

Dei vil då leva etter GUDS LOVER og slutta med desse styggedomane som dei på ymse måtar har praktisert tidlegare.------------------------