søndag 13. desember 2015

Nr. 1274: Jeg kan ikke advare imot alle, slike som brølende lam med profetiske tjeneste og pastor og profet Per Ivar Winnæss selv om han er gjengiftet!

Nr. 1274:
Jeg kan ikke advare imot alle, slike som brølende lam med profetiske tjeneste og pastor og profet Per Ivar Winnæss selv om han er gjengiftet!

Bilde av den selvutnevnte profet som har samarbeidet med den falske profet Jan Hanvold, ikke rart at her lever de begge to som ekteskapsbrytere.

Bilde av pastor og profet Per Ivar Winnæss.
NRK-reporter Are Sende Osen (t.v.) blir intervjuet av Per Ivar Winnæss, grunnlegger av menigheten Brølende Lam og profetskolen.

Det er mennesker som tar kontakt, og forteller så mye om andre troende. Det er ille de historiene. Men mitt hovedfokus er å advare imot gjengiftede forkynnere og de med ledende posisjoner.

Selvfølgelig andre troende også, men faktisk, gjengifte er nå så normalt og vanlig, at jeg ikke evner, makter og kan advare imot alle som er gjengiftet som troende og er forkynnere.

Tid, krefter og inspirasjon strekker ikke til. En person som faktisk en del er opptatt at jeg skal advare imot, det er Brølende lam profetiske tjeneste som ledes av pastor og profet Per Ivar Winnæss.

Det som er så trist med ham, som det er med så mange i dag, han er gjengiftet som en troende. Men jeg evner ikke og rekker ikke å advare imot ham selv om jeg har vist dette i mange år at han er gjengiftet som en troende og etter Guds ord er en ekteskapsbryter og lever i synd og som en horkarl.

Per Ivar Winnæss, hvem er det?

Er grunnleggeren av Brølende Lam ble født 14. juli 1961. At han nå opplever at tiden er inne for en profetisk tv kanal, i året da han feirer 20 årsjubileum for sin profetiske tjeneste, 15 år for det profetiske magasinet Den profetiske røst og 10 år for Brølende lam er spesielt. Dette fra deres egen hjemmeside, samt han har flere barn og ekteskap før, og er med andre gjengiftet med nye barn og ny kone. Dette sier skriften er ekteskapsbrudd, å leve i synd og han er etter Guds ord en horkarl og er også da «gift» med en horkvinne, dette er helt ubibelsk av en Hyrde å leve på en slik måte. Men jeg kan ikke, orker ikke og evner ikke å advare imot alle som er gjengiftet som troende og er Hyrder i Guds menighet, det vokser meg over hode!
Her noen artikkel jeg har skrevet om dette emne:


Omfanget av skilsmissebrudd, og påfølgende gjengifte femti ganger større rent statistikkmessig blant heterofile enn blant homoseksuelle og lesber!

Bilde av HP eller Hans Petter Martinsen som var gatas skrekk og en fryktet torpedo. Jeg så nettopp på Kanal 10 der han prekte, et møteopptak som jeg var på, i Arken på Karmøy. Han forkynte, men ikke det rette budskapet er jeg overbevist om. Da halve menigheten der enten var gjengiftet eller var i ferd med å gifte seg på nytt. Her er det mennesker som ikke gir mat i rett tid, det som er viktig å forkynne i dag fremfor noe annet til Guds menighet, det er at gjengifte er synd for en troende.
Han er nå blitt snill som et lam, og helt ufarlig for Satan. 
Frelsen der var nok ikke så mye verd hvis han ikke forkynner hele Guds råd til frelse!

Matt. 24. 45 Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? 46 Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. 47 Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier.


Nr. 52:

Ekteskapet – i lys av Guds ord!
Nr. 52:
http://undervisning.janchristensen.net/2015/03/nr-52-ekteskapet-i-lys-av-guds-ord.html
 I dag er samboerskap allment akseptert i folket - fra toppen av samfunnsstigen og lagt inn i de ”kristnes” rekker, men Bibelen omtaler samboerskap som hor og sier at de som lever slik ikke skal arve Guds rike. (1. Kor 6:9; 7:2 og 1. Tess 4:2-5.)

 Gud ville mennesket vel og innstiftet det livslange ekteskapet som ramme om kjærligheten mellom mann og kvinne. (Mark 10:7 og Ef 5:31)

 Viktigheten av dette avspeiles også ved at Herren tok dette med i det 6. bud som sier «Du skal ikke bryte ekteskapet,» eller som det også kan oversettes: «Du skal ikke bedrive hor.»
 
Nr. 33:

Ekteskap-Skilsmisse-Gjengifte


Dette er hva Pakten – Guds ord, sier:

Ekteskap

Han som skapte dem i begynnelsen, gjorde dem til mann og kvinne (1. Mos 1:27; Matt 19:4; Mark 10:6). Derfor skal en mann forlate sin far og mor og holde seg til sin kone, og de skal være ett legeme (1. Mos 2:24; Matt 19:5; Mark 10:7; Ef 5:31). Så er de ikke lenger to, men ett legeme. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke noe menneske skille (Matt 19:6; Mark 10:8-9). For sammen skal dere arve nåden og livet (1. Pet 3:7).


Herlig med Jimmy Swaggart, han syndet, omvendte seg og Gud og kona tok han til nåde igjen, herlig!
Dette er ikke mine ord, men hva skriften sier og lærer.
Bilde av meg og min hustru Berit, vi nærmer oss nå snart tredve års samliv. Ikke verst det i dagens samfunn der t.o.m. forkynnere, Pastorer og Apostler lever som på Noahs og Lots dager med å ta til ekte og gi til ekte.


Har i den senere tid stormet rundt oss, men angrepene er slik jeg ser det grovt urettferdige og på et plan som gjør at jeg må prøve å forklare hva dette dreier seg om.
Det dreier seg om hva Guds ord lærer hvordan en forkynner skal både lære og leve, ikke minst det siste.

Kan en sammenligne det å være forkynner og inneha et tilsynsembete med andre yrker? Både ja og nei, men det å være en leder eller Hyrde i Guds menighet kan ikke sidestilles med noe annet. Da en Ordets forkynner er forpliktet på Ordets grunn hvordan han/hun skal leve.
Bilde av Frank Mangs som står for meg som et klassisk forbilde at etter skilsmisse levde han alene, hvorfor gjør ikke de aller fleste det i dag mon tro?
Hvis en ønsker fremdeles å være en Ordets forkynner og blir skilt, da er skriften veldig klar. lev singel eller forlik deg med din kone. Her står den viktigste åndskampen i dag om forkynnerne vil ta opp sitt kors og følge Jesus og Guds ord med hensyn til ekteskapet – skilsmisse og gjengifte!

Nr. 3:Er din ektefelle utro eller svikter deg på andre måter, så lærer det nye testamente at vi enten skal forsone oss eller leve singel, om resten av livet! 

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da å vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru. 

Før fikk jeg veldig stygge tilbakemeldinger av spesielt såkalte kristne da jeg hevdet at det eneste som fikk et ekteskap til å opphøre var død. Men faktisk, det har skjedd også en markant forandring da flere og flere vil høre på mine argumenter, legge det på hjerte og tar det på alvor. Det gleder mitt hjerte! 

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. 

Evangelist Frank Mangs ble selv skilt. Men hva gjorde han? Levde enslig og han og hans tidligere kone gjorde det beste for hverandre. Men levde enslige på hver sin side til sin død. Selv om det sikkert smertet utrolig, var hardt og vanskelig. De forbli tro imot Gud og hverandre, bare på hver sin kant slik Guds ord lærer det i det nye testamente. 

Ingen kommentarer: