søndag 22. november 2015

Nr. 1293: Vil vi møte en «tredje» Guddomsperson, den hellige Ånd noen gang – i himmelen eller på jorden? Hvis ikke er ikke treenighetslæren rèel!

Nr. 1293:
Vil vi møte en «tredje» Guddomsperson, den hellige Ånd noen gang – i himmelen eller på jorden? Hvis ikke er ikke treenighetslæren rèel!

Se for deg vi alle er kommet til Himmelen, og ser både Jesus og Gud Fader, men hvor er den hellige Ånd? Hva vil Jesus og Gud da gjøre? Jeg tror løsningen er meget enkel, enklere enn de aller fleste tror?!

Se for deg vi har vært 1 uke i himmelen, og det er flere «menighetsmedlemmer» som har spurt om HVOR ER DEN HELLIGE ÅND? De har snakket med Pastoren om dette, som underviste at det er tre personer i en felles Guddom. Vi har sett Gud Fader og Jesus, men hvor er Ånden?

Det er klart på kvedens fellessamling så blir det alltid muligheter for å spørre om det som opptar den enkelte. Så får Gud Fader og Jesus spørsmålet, som en viste måtte komme: «HVOR ER DEN HELLIGE ÅND??????????????»

Jesus, englene, Gud Fader og enkelte som meg som ikke tror på noen treenighetslære, og brorparten av alle frelste Israelitter som er i Himmelen humrer litt. Så tar Jesus orde og spør dem om hvilket navn har da den hellige Ånd? En person uten navn er vel ikke en person? Så blir det veldig, veldig stille, hva nå?

Så gjør Jesus noe genialt og enkelt, kaller frem Jan Kåre Christensen som lett på foten entrer scenen. Så sier Jesus: «har dere ikke hørt på min tjener Jan Kåre? Han gav jeg lys over dette og så mange andre ting i fra bibelen?»

Så blir det veldig mange som rødmer og føler skam. Men så er det en frekk person som har kommet inn her. Han heter visstnok Birgir og skriker til:
«Dette er vranglære som denne falske læreren presenterer!»
Så sier Jesus: Matt. 22. 11 Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklædning på. 12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel.

Der blir han i sammen med en hel del som har lært andre masse vranglære som bl.a. at Gud er treenig og gjengifte er tillatt for troende etc.

Jesus sier nå må dere etter møte gå inn på Smyrna Oslo sin hjemmeside, der finner dere en solid og grundig undervisning om dette emne. Og plutselig blir hele forsamlingen forandrer, nå roper de Hosianna til meg! Og Jesus følger seg uvel, så har menneske ikke forandret seg. En dag er det forbann, neste gang er det Hosianna. De har ikke evnet til å bli opplært av meg? De har stolt mer på Pastorer og tradisjoner enn mitt ord.

Dette er selvfølgelig en tenkt situasjon. Men jeg tror det er noe i det. Vil vi ikke møte noen hellig Ånd når vi kommer til himmelen, så finnes det nok ikke noen hellig Ånd som en egen person nå heller. Jeg er glad for min del at Gud har vist meg at den hellige Ånd ikke er en egen person som Gud Fader og Jesus, men Faderen og Sønnens felles Ånd. Slik er det både med Antikrist og Satan, de har en felles Ånd. Og vi mennesker har en Ånd, som er del av oss, ikke en ekstra person.
Dette med å gjøre en Ånd om til en egen person er helt fremmed i skriften!

Her kan dere lese mer om dette emne, og det finnes mange flere eksempler både på blogg, undervisnigsbloggen og hjemmesiden vår til Smyrna Oslo.


Se her for mer om treenighetslæren:


Av Pastor Oswald E. Helsing, Amerika

Det fri Kirkesamfund

Hentet fra: «Protestantisk Tidende. Udgivet af Det fri Kirkesamfund. Nr. 4, 15. Februar 1927. 23. Aargang. Treenighedsdogmets Udvikling. Af Pastor Oswald E. Helsing, Amerika.»


Gud har gitt oss vet og forstand for at vi skal bruke det, og når skal vi ikke bruke vet og forstand? Det er når vi ikke skjønner noen eller det. Men treenighetens-læren er ikke noe mystisk, uforståelig eller tåkeaktig. Den er meget lett å forstå. Den hører med til de første grunner i Guds ord (Hebre. 6. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom).

Bilde av Apekatt. Faktisk så gjør de som tror på treenighetslæren Gud til en dumrian og raring med å tro på en «felles» Gud eller Triade Gud i en «stor» felles Gud. Skriften lærer ikke dette, men enkelt og klart at det er kun Gud Fader – ingen andre – som er den eneste sanne Gud. Så får en driver med mysterier, tåkelegging og annet vrøvl om den eneste sanne Gud som treenighetslærerne gjør.4 kommentarer:

Anders Helge Myhren sa...

Så langt jeg har klart å få med meg, så er Den Hellige Ånd LIVET i Faderen og Jesus. At Livet til Den Hellige Ånd blir av Jesus tittelært med HAN er viktig. Ergo er Faderen, Jesus og Den Hellige Ånd 3 personer.

Der lærte du noe nytt, Jan Kåre...

Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge dette har ikke noe med en person å gjøre, det står f.eks. at Abels blod taler, hvordan vil du forklare det? Det har meg gramtikk å gjøre, dette du kommer med er gammel ny ubibelsk lære, Ånden er ingen egen person som Faderen og Sønnen er min overbevisning ut i fra Guds ord!

Anders Helge Myhren sa...

At Abels blod taler, betyr ganske enkelt at Abel har etterlatt seg et eksempel.
Akkurat som Hans Nielsen Hauge, hans blod taler også...og vi lytter...

Jan Kåre Christensen sa...

Fint, da v et vi at din argumentasjon ikke holder Myhren, dette har med gramtikk å gjøre. Med andre ord, jeg oppfatter treningslæren slik at den ikke har bibelsk substans. Og det er ikke om å gjøre på død og liv å kneble meg for det? La oss nå være uenig her Myhren, så kan vi ha det så mye bedre alle!
Les her Myhren: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-328-er-gud-kristus.html
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-329-hvordan-kan-en-gud-samtidig-vre.html
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-330-guds-navn-og-jeg-er.html