søndag 26. juni 2016

Nr. 1575: «Pinsevekkkelsen» har i sin 110 årige lange historien gitt mer dårlige frukter enn hva den katolske kirke har klart å gjøre gjennom 1700 år! Hvem er skjøgekirken? Jeg holder en «knapp» på «pinsevekkkelsen», hva gjør du?

Nr. 1575:
«Pinsevekkkelsen» har i sin 110 årige lange historien gitt mer dårlige frukter enn hva den katolske kirke har klart å gjøre gjennom 1700 år! Hvem er skjøgekirken? Jeg holder en «knapp» på «pinsevekkkelsen», hva gjør du?

http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring
Fra kommentarfeltet i avisen Dagen der 110 års markeringen for «pinsevekkkelsen» blir løftet frem:

Torgeir Tønnesen · Høgskolen i Lillehammer skriver:

Som med mangt annet i både liv og åndsliv, så er der vel to og flere sider av en sak. Mye har nok vært bra, men det positive som har vært i pinsevekkkelsen har dere forlatt, mens det negative har blitt forsterket og gått fra vondt til verre. 

Jeg tenker da på patervelde, herlighetsforkynnelse og materialismen som nå dominerer tankegangen og teologien i pinsefamilien i store deler av verden. Ikke mye igjen av det bevaringsverdige og åndelige som engang var.
(sitat slutt).Det som stikker opp, er Satans horn.


Leg merke til disse symbolene, som har korset og Guds ord i front. 
 
Men bak ser vi Satan horn stikke opp, det er sverd som vitner om hva som ligger bak at det er ikke er evangeliet. Men jordisk makt og styrke. Med andre ord, dette er en kristendom som ikke er bibelsk, men en forførelse. Ser du ikke hva jeg ser? Så kan jeg forklare deg bare du spør. Her er det ikke Gud, men Satan som råder.

2 Tess. 2. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.  9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Her er en artikkel jeg skrev for noen år siden:

Nr. 780:
Ikke alle som sier Herre Herre til Jesus får bli med ham inn i hans Himmelske rike!


Slik dagens Pinse Karismatiske kristendom er blitt med at alt er tillatt, bare en tror på Jesus og taler i tunger er ikke noe annet enn èn falsk avvart av sann evangelisk kristendom. At alt er blitt slik får hyrdene og de lederen som har styrt denne skute ta hovedansvaret for. For meg så fremstår dagens Pinse Karismatiske ledere og Hyrdene som ulver i fåreklær, en av dem er Stephan Christiansen i Jesus Church her i Oslo. Han er virkelig en ulv i fåreklær, ser en ikke det så er en nok selv blitt forført og tilhører ikke lengre Kristus. Legg merke til det tynge og dystre med ham spesielt rundt øynene som er sjelens speil. Han er nok ikke fylt av Guds Ånd men noe helt annet!
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-349-den-pinsekarismatiske-bevegelse.html

Himmelen hadde blitt er felt sted hvis alle dagens Pinse Karismatikere hadde blitt frelst og kommet med Jesus og alla andre hellige inn i hans Himmelske rike! En skal ikke dømme noen før tiden sier skriften, men allikevel så får en gjøre sine betraktninger. En av dem som jeg er helt overbevist ikke får bli med der er Kenneth Hagin som var alt annet enn èn sann kristen om han kalte Jesus for Herre.

Ikke alle som sier Herre Herre til Jesus får bli med ham inn i hans Himmelske rike!

Matt. 7. 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.” 24 “Derfor skal alle som hører disse ord, og som gjør etter dem, sammenlignes med en klok mann som bygget sitt hus på en klippe. 25 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo, men huset falt ikke, for det var bygget på en klippe. 26 Men hver eneste som hører disse ordene og ikke gjør etter dem, kan sammenlignes med en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. 27 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo mot huset til det falt sammen — og fallet var kraftig.”

Legg merke til hva det står om de som Jesus ikke vil vedkjenne seg: «Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet!».

Dette passer 100 % på dagens Pinse Karismatikere i det store og det hele. De lever i lovløshet og «elsker» å profetere og holde på med det som er overnaturlig akkurat som trollmannen Simeon.

Det å tro på tegn, under og Åndens dåp, det tror jeg også. Men de samme personene og forkynnerne som tror som meg, de tror ikke på det samme som meg når det gjelder hva Herren krever. Derfor står de også om disse at de hadde levd i lovløshet. Det passer perfekt på dagens protestantiske kristendom der snart alt er tillatt og en har lov til? Ikke minst de Pinse Karismatiske kristne.

De søker hen til det åndelige og det overnaturlige, men vil ikke betale prisen og omkostningen ved det å leve som en kristen. Apostelen Paulus nevnte om slike flere plasser:

2 Tim 3:5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

Fil 3:19 hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting.

Legg merke til at de er tvetydige som kristne. De fordømmer andre, men passer ikke på sitt eget liv. Hva hjelper det å peke på andre, men selv leve i synd? Det gjør vondt verre.

Det forundrer meg at kristne mennesker er så fordømmende imot enkelte synder, men overser andre. Hva kan grunnen være? En tror at Gud er nøye med andres synder, men sine egne blir og er èn ikke var.

En ser på seg selv som fortreffelig og uovervinnelige. Mens en i virkeligheten er en som må omvende seg og trenger å erfare nåde på nytt igjen før det er for sent.

Klapper på skulderen og gode ord, etterpå så hater og misliker de deg. Dette er sannheten om den PinseKaresmatiske kristendommen. Hvis en påpeker læremessig avvik og lovløshet blant disse, så hater, misliker og boikotter de deg veldig fort. Legg merke til at nå ble Åge Åleskjær sønn intervjuet og han sa at OKS og pinsebevegelsen tilhører samme Åndsstrøm. Og vi vet at OKS er fra Satan, og da må vel også Pinsebevegelsen ha havnet i den grøfta? Selvfølgelig!

Her er intervjuet med Pastor Thomas Åleskjær, utdrag: OKS og Pinsebevegelsen tilhører den samme strømningen. Vi ønsker å stå skulder ved skulder i Guds rike, og vil fortsette å heie på hverandre på alle mulige måter slik vi har gjort i flere år. Vi samarbeider med pinsekirker, besøker pinsekirker, taler i pinsekirker og får besøk fra pinsekirker. (sitat slutt).

Benny Hinn er også blitt pinsevenn, nå kan også Satan bli pinsevenn? Så ille er det blitt. Det florerer med vranglærere, skilte, gjengifte, fraskilte og jeg vet ikke hva. Hvor går grensene her? De elsker og driver på med lovløshet. Dessverre, dagens Pinse Karismatikere er blitt det som Jesus sa; de legger vekt på Åndsopllevelser, men overser det viktigste i Guds ord, å lyde Guds ord i et og alt!

Her noe utdrag fra Mens vi venter med John Berglund der han skriver om dette, les og sammenlign alt med Guds ord som de i Berøa gjorde det.

TROSBEVEGELSENS OKKULTE RØTTER

Hvis en bro er falt ned, eller en vei rast ut slik at den ender i et livsfarlig stup, blir det viktig å varsle om faren. Hundretusener av mennesker kjører i toppfart mot en brå og uventet avgrunn. Den heter trosbevegelsen. Jesu navn forkynnes og prises, men Satan tar æren.

Disse påstandene er sterke, og samtidig sanne og dokumenterbare. I noen artikler i denne serien, skal vi gjøre tilgjengelig denne dokumentasjonen. Vi står her overfor et av Satans største endetidsbedrag og oppfyllelsen av en rekke bibelske profetier. Trosbevegelsens karismatiske vekkelsesbølge, samler nå den kristne verden til en fullstendig omdefinering av Bibelens evangelium. Ingen, som har Jesu kjærlighet i hjertet, og forstår det som skjer, kan la være å rope ut en advarsel. Taus, tafatt og sløv likegyldighet vil kun applauderes av djevelen og hans medarbeidere.

Det begynte i USA.

En kombinasjonsreligion sammensatt av gnostiske og okkulte elementer, kan følges gjennom historien og opp til vår egen tid: Fra Paracelsus (1400e.kr.) til Mesmer (1700e.kr.) og videre til P.P.Quimby (1800- 1860). Læren delte seg på dette tidspunkt til: Unity-bevegelsen v\ Charles og Myrtle Fillmore. Christian science v\ Mary Baker Eddy (1821-1910) New Thougt v\ J. og A.Dresser og W.F. Evans Fra sistnevnte teologiske skole (nr.3) kom Charles Wesley Emerson og hans Emerson College i Boston. På dette "kristne" seminaret, studerte E.W.Kenyon, som igjen ga læren til Kenneth Erwin Hagin (1917-). Alle kan lese disse bevegelsenes bøker, og selv få bekreftet at de teologiske hovedtesene, med lite endring, er videreført fra de tidlige gnostisk\okkulte skolene, til Hagins hovedkvarter; Rhema bevegelsens College i Tulsa, Oklahoma.

Ved dette lærestedet, fikk Åge Ålekjær (Oslo kristne Center) og Ulf Ekman (Livets ord) sin utdanning. Det er også denne teologien som forkynnes i mange titalls av trosbevegelsens sentra i Norge. Det er denne bevegelsen som dominerer TV forkynnelsen i USA, Vest-Europa, Øst-Europa, Afrika og Latin Amerika. Alle trosbevegelsens sentrale dogmer er ubibelske og okkulte. I stedet for å avsløre hedensk filosofi med Guds ord, blir Bibelskriftsteder vridd ut av sin meningssammenheng for å bekrefte den hedenske filosofien. Ånden som manifesterer seg på bevegelsens møter, er ikke Guds ånd, men onde ånder. Den Gud som de tilber er ikke Jesus, men Satan selv. Blant trosbevegelsens lærepunkter, som vi skal se på i disse artiklene er:

- Retten til rikdom - Ordets skaperkraft - Den fjerde dimensjonen - Å falle under kraften - Når mennesker blir guder - Trichotomi læren (et hinduistisk menneskesyn) - Jordens herrer - Salvelsen

RETTEN TIL RIKDOM

Sentralt i trosbevegelsen, er dogmet om at den gjenfødte kristne har guddommelig rett til rikdom og overflod. Som Åge Åleskjær sier: "Alt tilhører oss. Gud skapte godene for sine barn." Åleskjærs læremestere skriver: "Gud vil at hans barn skal spise det beste, bære de beste klærne og kjøre de beste bilene." En annen kjent forkynner i trosbevegelsen skriver: "Når Mafiaen kan kjøre Lincoln Continental, hvorfor skulle ikke kongsbarna gjøre det samme? Kongens barn burde kjøre Rolls Royce!" Forkynneren Robert Liardon sier: Hvis du lever i fattigdom, bli sint og sørg for at du blir rik. Nyt av overflod og la dine kritikere utstå det." I Jack Hartmans bok om kristen økonomi, leser vi "når en kristen har rett til velstand og rikdom, kommer det av at Jesus var rik og velstående." Bokens kap. 2 heter; Jesus Kristus - prins eller fattiggutt? Forfatteren svarer selv på spørsmålet, og sier at Jesus, materielt sett, var en av samtidens rikeste. Han var så rik, at han måtte ha egen regnskapsfører. Hvordan kunne han ellers ha maktet å gi mat til 5000?

Fordi Jesus fulgte alle Guds lover om fremgang, var han alltid velstående og vellykket. Hvis slike uttalelser (som det er mange av i trosforkynnelsens litteratur) kommer av uvitenhet, er det svært alvorlig. Det er ikke lov å kalle seg kristen forkynner uten å lese Guds ord. Hvis uttalelsene kommer fra mennesker som kjenner Bibelen, er det like alvorlig, for da representerer denne læren bevisst løgn, for å kunne ta imot og bruke penger. Kenneth Hagin skriv er: "Gud har en bestemt lov om rikdom, og når du kommer i kontakt med den loven, så fungerer den for deg, uansett hvem du er - troende eller ikke troende. "Teologien" beskrevet i disse sitatene, er ukjent i Guds ord. Derimot er den et hovedelement i de metafysiske kultenes lære. Den okkulte Unity School of Christianity, lærer på dette området nøyaktig det samme som trosbevegelsen. Unity's5 grunnlegger Charles Fillmore, skriver i sin bok "Prosperity" om betydningen av å nyttiggjøre seg universets velstandsskapende åndsprinsipper.

I boken leser vi: "Alle ting styres av åndelige lover. Det finnes også en lov som dirigerer tilførselen av goder. På samme måten som tyngdekraften, virker denne loven for alle. Man må forstå den, tro på den og applisere den etter behov. Troen på Gud er helt uvesentlig. Troen på egen tro på loven - er hemmeligheten. Trosbevegelsen forkynner nøyaktig det samme. Troen på tro en er det viktige. Vi leser i Kenneth Hagins bøker at "loven virker uten en Gudstro". I de okkulte skolene, som trosbevegelsen her kopierer, skrives det rett ut at kraften bak loven er universets åndsmakter. Vi skal i senere artikler dokumentere, at trosbevegelsens forkynnere, sier at om en kristen tror på at det gode vil skje, vil denne loven oppfylle det. Men om vi tror at det onde kommer til å skje, vil loven sørge for det også? Vil Gud sende det onde når vi tror det? Når djevelskap kommer hvis du forventer eller tror det, er ikke kilden Jesus Kristus og hans ånd. Denne "loven" styres av okkulte krefter og kan gjøre det fordi Jesus ikke er troens objekt.

EN FALSK LÆRE

Læren om den kristnes rett til rikdom, er ikke Bibelsk. Gud lover å gi oss det vi trenger, men det er ikke i denne verden den kristne skal samle sine skatter. Guds ord har et helt annet budskap Den velstående og rike Jesus er ikke omtalt i min Bibel. Han hadde "ikke noe han kunne hvile sitt hode på." (Matt.8.20 og Luk.9.58) En som kom til Jesus, ble bedt "selg alt du eier og gi det til de fattige" (Mattl9,21) Han sa også: "Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike." (Matt. 19,24).

Paulus som ikke var mer velstående enn at han måtte sy telt på sine misjonsreiser for å tjene til det daglige brød, sa følgende; "har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær." (l.Tim.6,8.9). Vi har alt nevnt noen av disse tåpelige begjær hos trosbevegelsens ledere som helt klart vil bli rike og velstående. "Samle dere ikke skatter på jorden" (Matt.6,19), sa Frelseren. "Dere kan ikke tjene både Gud og mammon," (Matt.6,24) Jacob har en svært alvorlig advarsel og appell til alle som søker rikdom. "Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere!

Rikdommen deres råtner og klærne blir møllspist, gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere, - "Dere har brukt endetiden til å samle rikdom." (Jak.5,1-3) "Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen".(Jak.5,5)

Trosbevegelsens rikdomslære er ubibelsk. Betegnelsen velstands- eller fremgangsteologi er korrekte uttrykk for en lære som er et hån mot verdens fattige og en hån mot Gud. En kristen som har fått sine synder tilgitt og har Jesu kjærlighet i hjertet, makter ikke å prioritere "den beste maten", "de beste bilene" og "den feteste bankkontoen". Det er ganske enkelt umulig! Bibelens lære må være testgrunnlaget for all forkynnelse og ånden bak forkynnelsen prøves med fruktene. På denne basis må vi kalle trosbevegelsens rikdomslære ubibelsk og sataninspirert.

Sluttkommentar:

Nå må vi ikke kaste «barnet ut med badevannet» som ordtaket heter. Men når Pinsebevegelsen smelter mer og mer i sammen med den okkulte trosbevegelsen som igjen utgjør dagens Pinse Karismatiske kristendom. Da er det ikke lengre sann kristendom, men ulver i fåreklær.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-683-dagens-nade-forkynnelse-vil-i.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-561-romerikskirken-tidligere-oslo.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-304-de-skal-si-herre-herre-men-jesus.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.htm http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-15.html http://janchristensen.net/

Ingen kommentarer: