fredag 17. juni 2016

Nr. 1562: Det som jeg og den Himmelske blogg blir utsatt for er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse, med skitne midler fra ugudelige og onde menneske

Nr. 1562:
Det som jeg og den Himmelske blogg blir utsatt for er ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse, med skitne midler fra ugudelige og onde menneske

Bilde av et alliert fly som bombet Tyskland. Hvorfor gjorde de det?
Fordi Tyskland og Nazistene først angrep. Da som et selvforsvar så angrep de tilbake.
Slik er det også med meg. Jeg og min familie er blitt angrepet på verst tenkelig som Nazistene angrep. Da ikke med kuller og våpen, men verbalt.
Hva vi har fått imot oss, meg og min familie tusen ganger verre skyts enn det jeg selv har forsvart tilbake med. 
 
Men allikevel, hva ser vi?
En løgnpropaganda imot meg og den Himmelske blogg som jeg tror jeg aldri har erfart noen steder eller plasser før?!
 
Nei, men språkbruken må være god og det må være et poeng i kritikken. Det har jeg, men ikke mine motstandere. Derfor det veldige hatet imot meg og den Himmelske blogg da vi formidler sannhet. Mens fienden her med Torp og alle som støtter ham, bare er full av løgn, usannhet og mørke.
 

Joh. e. 17. 9 Jeg beder for dem; jeg beder ikke for verden, men for dem som du har gitt mig, fordi de er dine; 13 Men nu kommer jeg til dig, og dette taler jeg i verden forat de skal ha min glede fullkommen i sig. 14 Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. 15 Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. 16 De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. 17 Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet. 18 Likesom du har utsendt mig til verden, har også jeg utsendt dem til verden, 25 Rettferdige Fader! verden har ikke kjent dig; men jeg har kjent dig, og disse har kjent at du har utsendt mig, 26 og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, forat den kjærlighet hvormed du har elsket mig, skal være i dem, og jeg i dem.

Legg merke til hva vi som troende kan forvente, men det er noe som er ekstremt viktig. Det er Jesus sine forbønner for oss troende – og at vi som troende ber for og med hverandre. Dette er to sider av samme sak. Når jeg og den Himmelske blogg har stått frem som noe av det fremste for å påpeke hva Guds ord sier om ekteskapet – og blir møtt med forfølgelse. Som er faktisk som forventet, da må troende gjøre en ting; be!

Bønn for meg og den Himmelske blogg er nøkkelen til seier her!

Hele Guds ord er fullt av eksempler der Apostelen Paulus og andre Guds menn og kvinner ønsket forbønn for å bli stående etter å ha overvunnet alt. Her er noen eksempler:

Efes. 6. 18 idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige, 19 og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet, 20 for hvis skyld jeg er sendebud i lenker, at jeg må tale med frimodighet derom, således som jeg bør tale.

Kol. 1. 9 Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,

Fil. 1. 19 for jeg vet at dette skal bli mig til frelse ved eders bønn og Jesu Kristi Ånds hjelp,

Hele Guds ord taler om forbønn for de hellige, det er akkurat dette jeg og den Himmelske blogg trenger fremfor noe annet, ikke minst nå kjære venner!

Vi tror på seier i Jesu navn på alle områder, men alt skjer i Guds time og på Guds måte. Jesu navn står over alle, og han har makt over alt, i himmel og på jord.

Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;

Fil. 2. 9 Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, 10 så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, 11 Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Til slutt skal alle bøye seg, om det er Torp, poltiet eller hvem det nå er! Gud vil seire, og ingen mennesker kan stå over Gud og hans ord!

Dette er som gjør alt så spennende og stort, i Guds time og på Guds måte vil den og de som står på Guds ord alltid erfare det gode. For det er alltid det gode som vil seire til slutt, ikke hat, løgn, Satan eller noen andre.

1 Kor. 13. 13 Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

Ingen får gå lengre enn det som Gud tillater, alle må vi til slutt innrette oss etter ham.

Selv Nebukadnesar måtte erkjenne at Gud er en som ikke lar seg «pille» på nesen. Slik vil det også være i denne saken og alle andre saker, Gud har den hele og fulle kontroll. Han har en mening og styrelse med alt!

På mange måter jan en sammenligne denne kampen her mellom meg og narreApostel Torp som en kamp mellom de allierte og Nazityskland. Selvfølgelig ikke så voldelig, heldigvis. Men her blir alt hva jeg har skrevet og talt, kun dette som blir betraktet. Men hva Torp og hans «nazi» folk holder på med, det blir totalt oversett. Hvorfor? Det er selvfølgelig en løgnens Ånd som står bak, ikke noe annet.
Se for deg i ettertid, da de allierte bombet Tyskland. Hvorfor mener de aller fleste at dette var allright? Det var fordi Tyskland først hadde gått til angrep, og nå ble de bekjempet tilbake. Slik er det her også, Torp har tatt seg friheter som ingen Hyrder og apostler har. Nå blir han bekjempet tilbake og spiller ut sitt falske spill. Men heldigvis, han er avslørt, og alle vet for den som ønsker å vite. At det er bare en narresist og narreApostel som holder på med sitt spill. Han har ødelagt sin egen familie og mange andre mennesker, selv om de er nokså syke.

Men hans spill er avslørt for alle og enhver, til seier for Herren og de som tilhører ham!


Jeg har skrevet så mye om dette før, tar med til slutt denne artikkelen: 

Nr. 1107:
Striden mellem meg og den falske Apostel Jan-Aage Torp vil ende med at jeg vil mer enn seire da Torp er en ekteskapsbryter og er en opprører imot Guds ord!

Ser jeg blir beskyldt for å hate Torp. Lengre bort fra sannheten går det ikke an å komme. Det er Torp som hater meg, hva vi forkynner og avslører på den Himmelske blogg!

Selv kan han fordømme alt og alle. De homoseksuelle er avskum og er en kreftsvulst på samfunnet som må fjernes. Jeg er en lystløgner og Demon etc. 

http://blog.janchristensen.net/2015/04/nr-1074-pastor-og-apostel-jan-aage-torp.html

Men da han selv avkreves å leve etter Guds ord som en offentlig «Pastor» og «Apostel» går hele verden under. Han er egentlig en bleiunge som trenger tilsyn da han ikke evner å stå opp som en mann og ta imot en støyt som han avkrever av alle andre bortsett fra seg selv! Men den går ikke i Guds verden!
Guds rike har også sine lover, forordninger og det avkreves noe for å kunne kalle seg en borger av Guds rike. Det finner vi ikke minst i Jesu og Paulus undervisning som taler om at gjengifte for en troende er ekteskapsbrudd, drive hor og leve i synd!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gud operer i det åndelige. Gud er Ånd! Derfor kan vi som tror Gud vite hvordan alt vil ende. Både i våre egne liv, og hele verdenshistorien og alt. Vi leser i Guds ord:
Jesaja 46. 10 Fra begynnelsen forteller jeg slutten,
          på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt.
          Jeg sier: «Min plan står fast,
          alt jeg vil, det gjør jeg.»
Bilde av Jesus som har den fulle og hele kontroll over denne situasjonen
 


Da denne konflikten startet visket Herren i øret mitt at Torp er som den onde Haman, han graver en grav for meg, men vil selv falle i den. Rett etterpå kom en søster i Herren bort til meg og sa akkurat det samme.

Sluttkommentar:

Det er åndelige som fysiske lover. Tyngdekraften er en av de fysiske lover. På det åndelige område har vi syndens og dødens lov:
Rom. 8. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov.
 
Syndens lov er følgende, veldig kort fortalt. Gjør du synd, så vil den innhente deg før eller siden.
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-196-din-synd-skal-finne-og-lnne-deg.html

Der løgn, manipulasjon og alt annet som er fra mørke vil overmanne deg. Du vil rett og slett bli forkrøplet og formørket i ditt indre åndelige vesen sier skriften:
Efes 4. 17 Så ber jeg dere inntrengende i Herren: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, 18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. 19 Avstumpet er de blitt, de har gitt seg over til et utsvevende liv, de er urene og grådige i alt de gjør.
Her sier skriften at hedningenes tanker et tomhet. Hvorfor? De lever i synd, og videre deres forstand er formørket og fremmed for Gud. På det plane lever Jan Aage Torp da han lever i synd. Derfor kan jeg med 100 % sikkerhet at den veien som han har gått inn på vil ende i død. Nå tenker jeg ikke først og fremst på fysisk død, men åndelig og mental død. Han er så forført at skriften sier at hans forstand er formørket og er fremmed for Gud.
Jeg kan ikke si når og på hvilken måte dette vil skje. Men den dagen vi står og ser bak på dette som nå skjer, så vet vi resultatet på forhånd. 
Da vil vi sanne, Jan Kåre Christensen vant mer enn seier:

Rom. 8. 37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss!
Hvorfor? Fordi jeg vandrer med Gud som Enok. 

Vi leser i skriften:
Hebr. 11. 5 Ved tro blev Enok bortrykket, så han ikke skulde se døden, og han blev ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han blev bortrykket, fikk han det vidnesbyrd at han tektes Gud.
Det lønner seg og tro på Gud, hva en behovet er synger vi i en sang. Det er akkurat dette som det har gjort for millioner før meg, og det gjør for meg i dag. Og det vil også gjøre for alle andre som kommer etter meg!
Gud kjenner enden eller avslutningen fra begynnelsen!
Slik vet vi i denne saken også. Et liv i renhet gjør deg til mer enn en overvinner!
Dette livet lever jeg, mens Jan Aage Torp lever et liv i fornedrelse og synd, stakkars mann! 

Men for ham som alle andre som lever i synd og ikke kjenner Gud. Det er fullt ut mulig å omvende seg, og lære Gud å kjenne ved å leve i overstemmelse med hans eget ord.
 
Dette var de som har gjort før meg, og det som jeg gjør i dag. Som jeg anbefaler alle andre å gjøre.
Hvordan gikk det med Haman? Vi leser om Haman som bygget en galge for Mordekai. Men hvem endte i den galgen? Haman. Nå tror jeg ikke Jan Aage Torp nødvendigvis vil ende i en galge, men de åndelige prinsippene er der. De virker i dag like mye som tyngdekraften virker i det fysiske.

 
Salme 57. 7 De la ut et nett for mine føtter,
          de presset meg ned.
          De gravde en fallgrav for meg,
          men selv falt de ned i graven.
 
Relaterte linker:  

Ingen kommentarer: