onsdag 1. juni 2016

Nr. 1534: Apostelmøte i Jerusalem som det første «kirkemøte» gikk imot homofili, lesbisk utlevelse og gjengifte fra dag èn i den kristne menighet!

Nr. 1534:
Apostelmøte i Jerusalem som det første «kirkemøte» gikk imot homofili, lesbisk utlevelse og gjengifte fra dag èn i den kristne menighet!
 
Bilde fra apostel eller menighetsmøte i Jerusalem i ca. år 49-50 e. kr. Dette er ikke et originalbilde, men et malt bilde der en tenker seg slik det kunne ha vært.


Ap.gj. 15. 28 For den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge nogen annen tyngsel på eder enn disse nødvendige ting: 29 at I avholder eder fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor; dersom I vokter eder for disse ting, vil det gå eder vel. Lev vel!

Her var det bygget seg opp gjennom flere år at det måtte komme en avklaring av hva av Moseloven som gjaldt for Guds menighet, når også hedningene ble innlemmet.
Hva og hvor mye?

Apostelen Paulus omtaler dette i Galaterbrevet første kapitel.
Se mine bibelkommentarer Galaterbrevet;
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-galaterne

Her et lite utdrag:

Minebibelkommentarer Galaterbrevet 1. 18 Først tre år senere drog jeg til Jerusalem for å få høre mer gjennom Kefas, og jeg ble hos ham i fjorten dager.

På grunn av det enkle faktum at Paulus forteller når han dro til Jerusalem kan vi plassere denne hendelsen til omkring 36-38 e.Kr. Disse møtene mellom brødrene hadde selvfølgelig stor betydning, det å snakke ansikt til ansikt med noen er uvurderlig og kan ikke erstattes av noe. 2 uker var nok i sammen.
Videre så må vi ta med det avgjørende menighetsmøte i Jerusalem ca. år 49: Ap. Gj. 15. 1-35.
Dette møtet er svært avgjørende for den evangeliske frihet. Skal man ha med litt av Moses og litt av Jesus som grunnlag for frelsen? Paulus lovfrie læresyn seiret og får fullt gjennomslag. Takk, lov og pris for det!
 
19 Noen annen av apostlene besøkte jeg ikke, bare Jakob, Herrens bror.

Jakob, Jesu “kjødelige” bror besøkte han også. Historiske kilder beskriver ham som en meget aktet og anerkjent leder for menigheten i Jerusalem, og legger til at han var sett opp til av både jødene og av dem (både jøder og andre) som etter hvert ble Jesus-troende.
(sitat slutt.)

Apostelmøte i Jerusalem – avgjørende for den kristne menighet hva vi tror og lærer i dag!

Etter tiden som flere og flere hedninger kom til tro, ble det avgjørende hvordan en skulle stille seg overfor Moseloven. Hva og hvor mye av Moseloven skulle gjelde for hedninger som ble troende.

Vi leser da hva de kom til konklusjon av hva de skulle forholde seg til.

Når det gjelder kvinnelige forkynnere ble dette spørsmålet ikke tatt opp. Hvorfor? Egentlig så hadde Jesu syn på kvinner tatt et kvantesprang med at kvinnen og mannen var likeverdige i Kristus. Men det var ikke dette som skulle tas opp, men forholdet mellom de kristne og Moseloven. Da hedningkristne og Moseloven!

Årsak for striden er de to avsnittene fra Guds ord i Galaterbrevet 2 og Apostelgjerningen 15.

I Apostlenes gjerninger kommer det fram at det kom noen ned fra Judea og begynte å undervise folk at hvis ikke de fulgte skikken fra Moses og lot seg omskjære, kunne de ikke bli frelst. (Apostlenes gjerninger 15:1). Det var dette som førte til heftig ordskifte at menighet sendt Paulus og Barnabas til Jerusalem. (Apostlenes gjerninger 15:2).
I Paulus' brev til galaterne hører vi om det samme. I brevet skriver Paulus at "men ikke engang Titus, som var med meg, og som er greker, ble tvunget til å la seg omskjære. Dette kravet kom fra noen falske søsken som hadde sneket seg inn for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til slaver." (Paulus' brev til galaterne 2:4).

Det var Moseloven – hva av den som var viktig for oss hedningkristne å ta med oss inn i det nye livet med Gud i den Kristne menighet med Jesus troende hedninger som ikke var Jøder av fødsel eller proselytter!

At det ikke skulle være kvinnelige Forstandere og eldste var på mange måter en selvfølge, det var ingen kvinner tilstede under dette møte.
Men det var allikevel andre vesentlige ting de kom frem til, som vi som hedningkristne skal overholde med største viktighet!

Vi leser i Apostelgjerningene hva selve konklusjonen ble:

Ap.gj. 15. 28 For den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge nogen annen tyngsel på eder enn disse nødvendige ting: 29 at I avholder eder fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor; dersom I vokter eder for disse ting, vil det gå eder vel. Lev vel!

Det ble fire ting som de som hedningkristne skulle holde seg i fra:

1.)                   At I avholder eder fra avgudsoffer

2.)                   Blod

3.)                   Det som er kvalt

4.)                   Hor; dersom I vokter eder for disse ting, vil det gå eder vel. Lev vel!

Dette er de fire tingene som vi skal holde oss i fra! Jeg vil stoppe spesielt med det fjerde, at vi skal holde oss i fra hor!

Menneskene var like ugudelige og umoralske før som i dag!

Men hva gjelder for Guds menighet? Det som gjelder er først og fremst undervisningen vi finner i det nye testamente. Der Guds ord sier klart at ekteskapet er forbeholdt en mann og en kvinne – livet ut!

Det er ikke noe som heter uskyldige og skyldige part, det er en av Satans mange løgner! Men det varer livet ut – ekteskapet!

Alt utenforbi dette er hor, som vi som hedningkristne skal holde oss i fra!

Dette har vi skrevet om så mye på den Himmelske blogg at vi henviser til andre artikkler om dette emne!

Hva er å drive hor? Det er å seksuell samkvem med en annen enn den du er gift med.

Det er å ha seksuell samkvem før man er gift. Det er å ha seksuell samkvem med en person av samme kjønn som deg selv.
 
Det er å ha seksuell samkvem med en som har vært gift før. Det er selv å være gift og bli skilt. Og innlede et nytt forhold uansett grunn. Dett er kort hva hor er!

Hor er alt samliv utenforbi ekteskapet. Den en er først gift med, inntil døden skiller oss. Eneste skilsmissegrunn er død, ikke noe annet etter Jesus og Paulus undervisning i hele det nye testamente!

Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-98-kvinnelige-pastorer-og-eldste.html
http://kristenbloggen.net/wp-content/uploads/t_b_barratt_-_kvinnens_stilling_i_menigheten.pdf
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-98-kvinnelige-pastorer-og-eldste.html
http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-189-falske-profeter-eller-sverter-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-512-det-er-forskjell-pa-demonisk.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-401-det-er-narsissistisk-og-falsks.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-det-er-kun-i-jan-age-torps-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-360-jeg-angrer-ingenting-ikke-minst.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-361-jan-age-torp-skjnner-ikke-og-vil.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-254-er-emanuel-minos-og-co-ved-sine.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-239gjengifte-er-som-en-prvestein-pa.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Ingen kommentarer: