lørdag 25. juni 2016

Nr. 1572: Du kan bli en bibel-student hjemme i din egen stue eller hvor du befinner deg! Det er bare å ta frem PC`en og finne de rette nettstedene!

Nr. 1572:
Du kan bli en bibel-student hjemme i din egen stue eller hvor du befinner deg! Det er bare å ta frem PC`en og finne de rette nettstedene!

Det er mange som nesten går med dårlig samvittighet hvorfor de ikke gikk på bibelskole og har satt seg mer inn i Guds ord. Men i dag så kan en klare det meste foran PC`en, bare en kommer inn på de gode nettstedene.

Nå har både menighetsliv, bibelskole og alle andre sin funksjon, ikke minst med dette å treffe mennesker ansikt til ansikt. Det å være fysisk til sammen med andre mennesker kan PC `en aldri erstatte. Men hvis en ikke har mulighet til dette eller på andre måter ikke kan, da kan en bli «bibelskole» elev ved rett PC bruk.

Her kommer en liten anbefaling fra meg, og det finnes tusenvis av andre nettsteder og andre hjelpemidler.

Bilde av Finis Jennings Dake


Gå på hjemmesiden vår og bibelkommentarer. Der er samtlige bøker enten på norsk eller engelsk utlagt.

Med bibeloversikt for hver bok som en må trykke på, og så åpner det seg et nytt vindu og bibeloversikten kommer opp.


Vi har nå egen undervisningsblogg, se her:


Chuck Smith før han døde så fikk han ordnet det slik at det er undervisning gjennom hele bibelen som er tilgjengelig for alle. se her:


Jeg vil anbefale alle å skaffe seg den bibelstudiebibelen som jeg anser for å være den aller beste. Det er Dakes bibelstudiebibel, se her:


Lurer du på noe fra Guds ord? Send inn her og du får svar på den Himmelske blogg: jk.chris@online.no
 

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hei, pastor, du som selv har studert Bibelen! Det er så mange selvmotsigelser og uomtvistelige feilaktigheter i Skriften. Hvordan kan jeg likevel tro? Hva med de to ulike skapelsesberetningene? Hva med halvgudene i Jobs bok? Hva med tidsangivelsene? Hva med blodskammen blant de første menneskene? Hva med de mange hundre som gjenoppsto fra de døde sammen med Kristus? Hva med Guds oppfordring til folkemord? Hva med Guds godkjennelse av slaveriet? Hva med Guds dødsdommer over mennesker? Skal teksten tolkes bokstavelig eller som metaforer? Tror du beretningene om syndefall og storflom og utgangen av Egypt er historiske hendelser? Alt dette har intet belegg i arkeologi og historieforskning. Hjelp meg! Svært mye av Bibelens beskrivelser av virkeligheten og forklaring av fenomener stemmer påviselig IKKE med det moderne vitenskap og sannhetssøken forteller oss. Hvordan kan vi tro på noe og ikke alt? Bibelforskningen påviser også at samlingen inneholder feil og tillegg som har kommet til i K opieringsprosessen siden. Hvordan kan vi på en fornuftig og overbevisende måte forklare alle disse åpenbare "meningsløshetene" overfor hverandre og overbevise de ikke-troende? Jeg tviler stadig mer og ser ingen andre tegn enn desperat selvbedrag, snever lesning og tolkningsstrid blant kristne. Hjelp meg! Jeg vil ikke godta løgner selv om følelsene kan få meg til å lukke øynene for de hundrevis av logiske problemene med Skriften! Hjelp!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Hva med de to ulike skapelsesberetningene?

Se her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gap

Anonym sa...

Det betyr at alt skal tolkes som metaforer – eller bare noe? Hvem hjelper oss å avgjøre grensetilfellene? Hvorfor sørger ikke Gud for at hans budskap tolkes likt og korrekt sv alle dom ønsker? Hvordan kan han skape en tekst med så mange tolkningsproblemer når budskapet er livsviktig? Hjelp mer!

Jan Kåre Christensen sa...

Først må du ta imot Jesus, bli frelst!

Slik lærer du Gud å kjenne, da kommer alt på rett plass av seg selv!


Anonym sa...

Alt kommer ikke på rett plass, "av seg selv", den dagen man tar i mot Jesus. Alle har en større eller mindre "baggasje", dom må deales med.
Avhengighet, sykdom, traumer, overgrep i barndommen, ulike livskriser, utilgitte ting, bitterhet, hat og andre vonde ting. Det forsvinner ikke med et knips, når vi tari mot Jesus.
Det er også vanskelig å forstå Skriften(som anonym ovenfor skriver), endel kommer etterhvert, men det står jo at vi skal forstå "stykkevis og delt", og først når vi kommer til himmelen, skal vi forstå alt.
Velsignet søndag ønskes deg og dine
Geir

Jan Kåre Christensen sa...

Ingen som sier det? Men først frelse, så kommer alt på plass av seg selv, hvis en selv vil!

Ha en velsignet søndag, men Herren gir oss seier på alle våre veier!