tirsdag 15. november 2011

Nr. 269: Helvetes læren er ubibelsk slik de aller fleste forstår den!

Nr. 269:

Helvetes læren er ubibelsk slik de aller fleste forstår den!

Daniel 12. 2 Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne op, somme til evig liv og somme til skam og evig avsky. 3 Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evindelig og alltid.
10 Mange skal bli renset og tvettet og prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; men de forstandige skal forstå det.

Sunniva Gulver skriver i Aftenposten under tro og tvil om himmel og helvete, men har svært lite kjennskap og kunnskap om dette emne da hun egentlig beveger ser på et søndagskole nivå og knapt nok det. Hun har fått et motinnlegg eller en kronikk imot seg av en søkende hedning, enka etter nå avdøde Steinar Lem Gunn Hild Lem. Kronikken heter: “Helvete for fall” og står her: http://www.aftenposten.no/meninger/Helvete-for-fall-6695860.html

Hva lærer Guds ord?

Guds ord lærer at det er to utganger på livet og evighet er et mye mer komplisert ord både på hebraisk og Gresk en det som det er i vårt Norske språk og bibeloversetterne har egentlig i det meste bommet totalt her på dette ordet og betydning av ordet.

Evighet er også oversatt med kvalitet, derfor er Jesus Evig Fader da han har samme kvalitet og substans som sin Far Gud. Og ordet olam en gang er egentlig en tidshusholdning mens olam 2 x er evighet evigheters. Alle ikke troende mennesker endelikt er innforbi ordet olam 1 x da deres endelikt er etter dom total utslettelse, mens den rettferdige skal leve og oppleve dette som Daniel skriver: “de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evindelig og alltid”.

Når en ikke kan skille mellom snør og bart hverken ut i fra hebraisk og gresk, og bibelforståelsen er lav og misvisende, da må det nesten ende galt og dessverre de aller fleste troende og de aller fleste menneskene i Norge som tror på helvete og himmelen har på mange måter en katolsk middeladerforståelse av dette som i bunn og grunn er en Satanisk fordreining og avsporing fra sannheten!

Se her for relaterte linker om dette emne: http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-18.html

http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-61-hvor-havner-de-kristne-nar.html

http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-107-hva-venter-oss.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-176-guds-domstol.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-207-hvor-mange-og-hvem-skal-vi-mte-i.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=himmelen
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Vi-skal-alle-staa-innfor-Guds-domstol
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-innbefatter-evig-fortapelse
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=et-evig-helvete
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=et-evig-helvete
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-helvete-og-den-evig-brennende-ild-en-realitet
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tanker-om-helveteslaeren
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=en-dag-skal-gud-fader-utrydde-og-utslette-alle-onde

Ingen kommentarer: