søndag 20. november 2011

Nr. 271: Balanse i kristenlivet!

Nr. 271:

Balanse i kristenlivet!

Alt det jeg har erfart som troende og menneske, er jeg med å formidle videre som troende og som forkynner på en eller annen måte. Dette er selvfølgelig slik for alle andre. Vi er et produkt av hva vi også har erfart og gått igjennom. Å være ne forkynner er egentlig å tale det en selv har sett og hørt.

Rom for enerne i Guds menighet?

Vi vet at den Norske skolen legger vekt mest på å skape en gjennnomsnitts elev, der en har problemer med å favne de som er svakest og sterkest stillt. Slik tror jeg at det er også på det åndelige område her i Norge, vi skaper og ønsker oss gjennomsnitt kristne som ikke volder for mye bry og som en med letthet klarer å håndtere. Dette er selvfølgelig noe overdrivelse i, men for å få frem poenget må jeg sette det opp slik firkantet!

Blåøyd eller bitter

Min erfaring er at det er mange troende som går fra en grøft til neste grøft. Først er en veldig glad og fornøyd og tror at alle troende er engler uten vinger. Så møter en skuffelser og annet, da blir de samme personene svarte engler uten vinger. Det er mange slike troende jeg har møtt som er blitt slik og de er egentlig såpass skadeskutt at de er farlige for det åndelige livet. Jeg kjenner flere slike og jeg kunne ha nevnt mange navn.

Det har heller ingen hensikt å bli krenket eller sur

I en sunn åndelig og menneskelig modning så hever en seg over personer, situasjoner og hendelser. En vet at Gud har noe på programet som alltid er noe bedre når en dør stenger seg, Herren vet best. Min erfaring er at Gud former og danner oss gjennom hendelser, da han er Herre også over tid og sted!

Hosianna eller korsfest?

Jeg prøver å trekke opp linjer slik at du som vil gå og går Herrens vei 100% ikke blir overrasket over hva du kommer til å erfare. Defor gjør jeg dette tilgjengelig for deg slik at du er forberedt for komende hendelser. Slik at du som går Herrens vei, skal kjene deg igjen. Jesus opplevde at når han red inn i Jerusalem var det Hosianna og hyllingsrop, noen dager senere var det korsfest og å bli spikret opp på et kors for å bli regnet blant ugjerningsmenn.

Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler

Ap.gj. 21 De forkynte evangeliet i denne byen og vant mange disipler. Så reiste de tilbake til Lystra, videre til Ikonium og derfra til Antiokia. 22 De styrket disiplene og formante dem til å holde fast ved troen og sa: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.»

Det er underlig når vi ikke oppleve trengsler, da forteller det indirekte at det er noe som ikke stemmer. Det normale kristenliv er å ha det vanskelig, men allikevel seirende.

2. Kor. 4. 8 idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende, 9 forfulgt, men ikke opgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort - 10 alltid bærende Jesu død med oss i legemet, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. 11 For ennu mens vi lever, overgis vi stadig til døden for Jesu skyld, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. 12 Således er da døden virksom i oss, men livet i eder.

Gud vil lede deg alltid

Uansett hvor myre negativt og frafall det er, Gud er større og vil lede deg i ferdilagte gjerninger. Han vil mette deg også i ødemarken.

Jesus ble ført av ånden ut i ørkenen og inn i vanskeligheter. Noen ganger møter du kanskje forkynnelse som sier at hvis du har det vanskelig, er det noe galt. en kristen skal være vellykket, seirende, glad, spart for motgang osv.

Slik forkynnelse er farlig. Både fordi den ikke er bibelsk og fordi vi så lett tar den til oss. Vi vil jo få det til! Men iblant leder ånden oss til steder vi ikke tenkte oss og inn i prøvelser vi ikke ønsket oss.

Er du i "ørkenen" nå? Da vil Jesus være der sammen med deg. Han har vært der før. Han er prøvet i alt, har vært fristet. Han besto prøven, han vant. Og hans seier er din! Alt vi går igjennom er for å fostre, modne og utvikle oss for å bli Kristus lik og være til velsignelse for våre medmennesker!

Hva skaper balanse

Det som skaper balanse er modenhet. Det er ting i kristenlivet som en ikke kan oppnå som nyfrelst, en kan f. eks ikke få en tjenestegave som nyfrelst, en skal først vise seg skikket og prøvet for gjerningen. Slik er det på andre områder, klarer en ikke å styre ekteskapet og familien, da er tjeneste i menigheten utelukket uansett! Alt skal våre med våre liv at det tåler lyset og at vi trives i lyset for våre gjerninger skal være gjort i Gud. Den åndelige veksten kommer ved daglig omvendelse, vannbad i ordet og bønnen. Samtidig å omgås andre mennesker, først og fremst troende og evne å ta imot både korreks og oppmuntringer både fra Gud og mennesker!

Ingen kommentarer: