søndag 29. januar 2012

Nr. 337: Pinsevenner og karismatikere er Jumbo-kristne!

Nr. 337:

Pinsevenner og karismatikere er Jumbo-kristne!

Hele den pinse-karismatiske bevegelse i Norge er som en stor kristen sekt å regne blitt! http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-148-pinsevennenes-flrt-med-paven.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-137-hva-vil-du-definere-den-norske.html

2. Pet. 3. 18 men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen

Etter jeg ble frelst og døpt i vann og ånd for godt 30 år siden, fikk jeg etter hvert en del tanker om pinsevenner kontra andre troende. Da jeg også har en luthersk bakgrunn da jeg er døpt eller for å si det riktigere, bestenket med litt vann i tre titler fra prestens hånd. Og senere konfirmert etc. jeg tenkte noe slikt. Pinsevennene var de som var nærmest opp til evangelisk kristendom, mens de andre var på en lengre distanse der i fra. Dette er selvfølgelig en forenkling, men hva tenker jeg nå og hva er realitetene?

Dette krever veldig mye hvis en skal kunne gi et svar på dette som er fullstendig!

Det er kun Gud og han alene som kjenner hjertene, og ingen kan med sikkerhet si om en er på den rette vei. Det er først den dagen vi alle skal stå innforbi Gud med vårt liv det vil vise seg hvem som tjente ham eller ikke. Personlig tror jeg at veldig, veldig mange vil bli temmelig overasket på den dag. Moddy sa følgende:

Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til
Himmelen.
1.) At jeg er der.
2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.
3.) De jeg forventet ikke å se der er der.

Å tro at vi vet alt, det er feil. Men skriften taler også om at den åndelige dømmer alt, så en modning i kristenlivet, det må vi forvente oss og slik skal det være.

Jeg taler ikke til alle, men noen få som vil høre og er i stand til å høre

Joh. Åpenb. 3. 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.

Jesus sier det selv at i endetiden vil han stå utenforbi de aller fleste menigheter i den vestlige verden og ønske å komme inn. Han som er menighetens Herre, frelser og menighetens hode, står utenforbi og banker for han ønsker å komme inn. Men det vil kun være de få som åpner opp og vil være istand til å slippe Jesus inn og han vil holde nadverd med den enkelte, det vil si ha samfunn, fortrolig samfunn.

Statistikken forteller

Jeg leste en statistikk fra USA der den var den katolske kirka som ligger lavest blant de troende når det gjelder skilsmisse og gjengifte. Mens trosbevegelsen ligger høyest, t.o.m. høyere enn ikke troende. Det forteller meg at Satan har lurt snart hele den pinse\karismatiske bevegelse akkurat der han vil ha den!

Jesus hater menighetene i dag

Joh, Åpenb. 3. 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn.

Og når vi leser teksten nøye så var det til «større» bekjennelse til større og mer omfattende frafallet og forførelsen var. Vi leser videre:

17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.

Bekjennelsen var bare et skalkeskjul, for å tillatte seg alt det som kjødet og verden åttrar. Her står pinsevenner og karismatikere fremst å gi tillatelse og aksept for verden og alt hva dette er og representerer å få fri adgang og spillerom i menigheten og i den enkeltes liv. Pinsevenner og karismatikere er på mange måter de mest forførte og de mest villedede troende mennesker blitt da så mye liberal teologi og så stor aksept av verden er kommet så kraftig og rett inn i menighet. Dette finnes utallige eksempler på. Her er et eksempel fra Filadelfia Hamar i KS fredag 27\1-2012:

Samles til dans i Filadelfia, Hamar
http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-146-ungdoms-musikk.html

Flere hundre ungdommer finner veien til Filadelfia når de kristne ungdomsmiljøene i Hamar inviterer til fest.
Dans, lek, andakt og videosnutter er noe av innholdet når det tverrkirkelige arbeidet Viva la Vida hver sjette uke inviterer Hamars ungdom til fest I Filadelfia, Hamar.
– Vi samler omlag 400 ungdommer og den store majoriteten av disse er kirkefremmede, forteller Martin Bratgjerd som er aktiv i ungdomsarbeidet I Filadelfia, Hamar.
– Lørdagen etter at vi har hatt Viva la Vida har vi noe vi kaller lighthouse der ungdommene får vite mer om Gud og får mulighet til oppfølging, forteller Bratgjerd ivrig.
Viva la Vida som ledes av Ole Jose Norum fra Stange, startet opp i Hamar Frikirke og er et resultat av flere års godt samarbeid mellom de kristne ungdomsmiljøene I Hamar. (sitat slutt).

For meg er det egentlig vanskelig å kommentere dette, da dette er bare hva verden står for er kommet inn i menigheten med dans og alt, bortsett fra alkohol. Frafallet er i dag så dypt og så klart i pinsebevegelsen i Norge, at en egentlig ikke kan si at pinsebevegelsen er noe kristen bevegelse i ordets rette forstand, da jeg kunne tatt 1000 eksempler til som er minst like ille om enn ikke verre!

Hva er løsningen?

Joh. Åpenb. 3. 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!

Det finnes løsningen, for den og de som vil, men du må ville eller så blir det ingen løsning og utfrielse! Løsningen er å ta dette fra Laoidikea menigheten punkt for punkt, skritt for skritt, og Gud er tilbake i ditt liv og i menigheten.

1.) Gull, glødet i ild, forat du kan bli rik

Dette taler om en tro som ikke er teoretisk, men tro i aktiv handling som vi leser i Jakobs brev. Det er den troen som gjør seg gjeldene i et rett liv som Jesus vil etterlyse (Lukas 18.8) når han kommer igjen, det vil være en stor mangelvare.

Jakob 2. 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene.
Lukas 18. 8 Jeg sier: Han skal gjøre gjengjeld mot dem — og det hurtig. Men når Menneskesønnen kommer, vil han etterspørre for det er en mangelvare troen som gjør seg gjeldene i et virksomt liv.

2.) Hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret

Hvite klær taler om gjerninger som er omvendelsen verdig og nakenhets skam taler om at verden ser oss, både positivt og negativt da vi er et åpent brev kjent og lest av alle mennesker. Hvite klær taler også om å stå innforbi Gud, da Gud krever hellighet for å stå i hans nærhet.

Joh. Åpenb. 19. 7 La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede, 8 og det er henne gitt å klæ sig i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.
Sakarja 3. 1 Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som stod foran Herrens engel, og Satan som stod ved hans høyre side for å anklage ham. 2 Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan! Herren refse deg, Han som har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut av ilden? 3 Men Josva var kledd i skitne klær der han stod for engelens åsyn. 4 Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klærne av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. 5 Da sa jeg: Sett en ren lue på hans hode! Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

3.) Øyensalve til å salve dine øyne med, forat du kan se

Øyensalve taler om at Guds ord må bli oss til del igjen og vi må få erfare å se de rikdommene og sannheten som er i Kristus og Guds ord. Gud har vist meg mange ting som jeg aldri hadde hørt om i pinsebevegelsen, som at Gud ikke er treenig, Gud skal ikke la noen brenne i et evig helvete, gjengifte er synd spesielt for forkynnere og mange andre sannheter. Øyensalve er nødvendig og viktig for å få hjertes opplyste øyne slik at vi kan skue inn i Guds lov og se de herlige sannhetene som finnes og er der. Sannheten setter oss fri, og sannheten er Jesus som er Guds ord.

Efes 1. 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige.
1. Kor. 2. 10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; 12 men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud.

4.) Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg

Gud er ikke bare kjærlighet, men han er en som vil tukte, oppdra og fostre oss slik at vi blir lik Jesus i et og alt. Det er på grunn av tukten at vi tåler lidelser og motgang. Troende som bare har seier er ikke ekte troende, der er når stormene og motgangen kommer i vårt liv som viser hvem vi er og hva vi er laget av. Det er gjennom det negative at det positive kommer frem. Det er når det har vært en lang natt en setter pris på soloppgangen og uten den lange natta hadde det aldri vært noen soloppgang. Det er gjennom prøvelser vi får «bevist» hvem vi er og hvem vi egentlig tjener og tilhører.

Hebr. 12. 5 og I har glemt den formaning som taler til eder som til barn: Min sønn! akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham; 6 for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar sig av. 7 Det er for tuktens skyld at I tåler lidelser; Gud gjør med eder som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter? 8 Men er I uten tukt, som alle har fått sin del av, da er I uekte barn, og ikke sønner. 9 Dessuten: våre kjødelige fedre hadde vi til optuktere, og vi hadde ærefrykt for dem; skal vi da ikke meget mere være lydige mot åndenes Fader, så vi får leve? 10 For hine tuktet oss for nogen få dager efter sitt tykke, men han tukter til vårt gagn, forat vi skal få del i hans hellighet. 11 All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg; men siden gir den dem som derved er blitt opøvd, rettferdighets salige frukt.
Jakob 1. 2 Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser, 3 da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet; 4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.

5.) Vær derfor nidkjær og omvend dig

Nidkjær er å være helhjertet og nøye. Vi må omvende oss 180 grader, menigheten trenger omvendelse like sterkt som verden. Begge to får høre det samme budskapet om omvendelse. Begge har sviktet, bortsett fra at verdens mennesker aldri har kjent Kristus og dermed ikke har hatt og har samme mulighet.
Jeg så på et TV program med Egil Svartdahl og han og ei eldre søster i Herren skulle trekke et mannakorn til Svartdahl. Hver gang så trakk de opp bibelvers som sa det samme igjen og igjen at han skulle omvende seg og hver gang la de ned versa og sa de ikke ville ha dette men noe hyggelig. Det er ikke alltid hyggelig når Gud taler, men nødvendig og riktig!
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.html

Mateus 3. 2 og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær! 3 For det er ham profeten Esaias taler om når han sier: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! 4 Men Johannes hadde klædebon av kamelhår og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. 5 Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut til ham, 6 og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. 7 Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? 8 Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, 9 og tro ikke at I kan si ved eder selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier eder at Gud kan opvekke Abraham barn av disse stener. 10 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden. 11 Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild; 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.
Ap.gj. 13. Men Elymas, trollmannen for således uttydes hans navn stod dem imot og søkte å vende landshøvdingen bort fra troen. 9 Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa: 10 Du som er full av all svik og all ondskap, du djevelens barn, all rettferdighets fiende! vil du ikke holde op med å forvende Herrens rette veier? 11 Og nu, se, Herrens hånd er over dig, og du skal bli blind og til en tid ikke se solen. Og straks falt det skodde og mørke over ham, og han gikk omkring og søkte efter nogen som kunde lede ham ved hånden

Nå er løsningen lagt frem for alle, det er bare å velge hvilken vei en vil velge og gå på.

5Mos 30:19 Jeg tar idag himmelen og jorden til vidne mot eder: Livet og døden har jeg lagt frem for dig, velsignelsen og forbannelsen; velg da livet, så skal du få leve, du og din ætt!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/01/nr-229-pentecostals-and-charismatics.html
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-336-hvorfor-sporer-sa-mange.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-235-den-norske-pinsebevegelsen-er-en.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-229-den-norske-kristenhet-er-ratten.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

5 kommentarer:

Anonym sa...

Du må være grei med andre. Fei for din egen dør først. Ikke vær ekkel mot mennesker og valgene de tar, alle har de beste intensjoner og ønsker. Vær grei.

Anonym sa...

Hvem godkjenner kommentarene her?

Anonym sa...

Hvem godkjenner kommentarene her?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg Jan Kåre Christensen godkjenner kommentarene.

Vi er snille, men harde imot synden da den skiller oss mellom Gud.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg Jan Kåre Christensen godkjenner kommentarene.

Vi er snille, men harde imot synden da den skiller oss mellom Gud.