onsdag 25. januar 2012

Nr 332: Av mine åpenbaringer roser jeg meg ikke!

Nr. 332:

Av mine åpenbaringer roser jeg meg ikke!

2. Kor. 12. 1. Jeg må rose mig skjønt det ikke er gagnlig; men jeg kommer nu til syner og åpenbarelser av Herren. 2 Jeg kjenner et menneske i Kristus - om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det - en som for fjorten år siden blev rykket like inn i den tredje himmel. 3 Og jeg kjenner dette menneske - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke; Gud vet det - 4 han blev rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er et menneske tillatt å tale. 5 Av dette vil jeg rose mig; men av mig selv vil jeg ikke rose mig, uten av min skrøpelighet. 6 For om jeg vil rose mig, blir jeg ikke en dåre; for det er sannhet jeg vil tale; men jeg lar det være, forat ingen skal tenke større om mig enn som han ser mig eller hører av mig.

Menigheten Guds ord og Bill Stenberg

Her i Oslo sender menigheten Guds ord med Pastor Bjørn Kristoffersen så mye som mulig den nå avdøde Bill Stenbergs undervisning om åpenbarelser og mye annet som i og for seg kan være rett og riktig.

Det som er uriktig og totalt ubibelsk her, er å sette egen opplevelser og erfaringer i sentrum. Og ikke bare i en tale, men hele tiden og konstant. Det som er virkelig ille her er flere ting og alt får jeg selvfølgelig ikke ta med meg. Men jeg tar 100 % avstand i fra denne type forkynnelse. Selv om jeg tror på åpenbarelser og alt dette. Nevner noe med denne forkynnelsen som er 100 % ubibelsk og som vil gjøre deg oppmerksom og opplyst om disse ting.

1.) Egne opplevelser og åpenbaringer skal en la synke først ned i sitt eget hjerte. Det er først og fremst for en selv. Lukas 2. 18 Og alle som hørte det, undret sig over det som blev dem sagt av hyrdene; 19 men Maria gjemte alle disse ord og grundet på dem i sitt hjerte.
Maria gjemte dette i sitt hjerte og Paulus gjemte sine åpenbaringer også, som her i 14 år. Vi leser om flere mennesker i bibelen som gjemte og skjulte hva de hadde fått av Gud, det er sunt og rett.
Dommerne 14. 9 Han tok honningen ut og holdt den i sine hender og åt mens han gikk, og da han kom til sin far og mor, gav han dem med sig, og de åt; men han fortalte dem ikke at det var av løvens kropp han hadde tatt honningen.

2.) Ved store åpenbaringer kan en veldig ofte virke veldig «åndelig». Men i virkeligheten er en det motsatte mange ganger.

3.) Det er Guds ord vi skal sette i sentrum, ikke opplevelser. Den som taler, skal tale som Guds ord.

4.) Så mye åpenbaringer virker mot sin hensikt. Da tror en det «normale» kristenliv er å se engler og Jesus hele tiden.

5.) Når en ser fruktene av deres liv med «store» åpenbaringer, da virke dette mot sin hensikt. Stenberg døde tidlig og under veldige lidelser som i seg selv er tragisk, men da vil en tro at slike åpenbaringer ikke var «nok» for helbredelse.

6.) Åpenbaringer skal først og fremst prøves på Guds ord og nevnes sjelden. Når en får 5 engleåpenbarelser og 5 Jesus åpenbaringer gjennom hver tale og annet så kan ingen klare å henge med i svingene og kontrollere det. Dette er en form for manipulering.

7.) Det ligger et opprørs trang bak dette imot Gud og hans ordninger. Det er samme ånd som var i Absalom som ligger bak her. Trangen til å ikke gå «gradene» i Guds rike, vi kan ikke hoppe over noen klasser i Åndens skole. Det er egentlig denne forkynnelsen leder til.

Menigheten Guds ord med Bjørn Kristoffersen her i Oslo og alle andre pinse\karismatiske menigheter er mer eller mindre usunne og ubibelske i det store og hele. Vi leser i Kol. 2.18 La ingen frarøve eder kamp-prisen, om nogen prøver på det ved ydmykhet og engle-dyrkelse, idet han gir sig av med syner, blir opblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn 19 og ikke holder fast ved hovedet, hvorfra hele legemet, hjulpet og sammenføiet ved sine ledemot og bånd, vokser Guds vekst.

La ikke engleåpenbarelser om det er i mengde frarøve deg frelsen og Guds ord, det er Guds ord som er det viktigste og mest avgjørende!

Konklusjon:

Dette er en form for svermeri og overåndelighet som i og for seg selv i små mengder er sunt og rett. Men i det omfanget og så mye som det her blir presentert. Så er dette en type forkynnelse som ikke er sunn og Guds ord.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kong-Jeroboam-og-den-ulydige-Profeten
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kong-Hiskia

Ingen kommentarer: