lørdag 14. januar 2012

Nr. 317: Treenighetslæren bygger på løgn, tradisjon, frykt, mangelfull og feil bibeloversettelse – ikke Guds ord og sannheten!

Nr. 317:

Treenighetslæren bygger på løgn, tradisjon, frykt, mangelfull og feil bibeloversettelse – ikke Guds ord og sannheten!

Matt. 22. 29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Mitt syn på Guddommen eller Gud: Fra evighet, før tiden. Så var det kun Faderen som var, ikke noen andre. Den første han frembragte var Jesus i sin preeksistens. I tidens fylde ble Jesus født inn i verden på Faderens befaling og etter Gud Faders ønske for å sone menneskeslektens synd. Ånden er en del av Gud og har alltid vært det da Gud er ånd og derfor finner vi aldri i skriften hellig ånd omtalt som egenperson eller med eget navn, kun med egenskaper.

Dette skrev jeg for noen år siden: Det er èn Gud, Faderen. Han har èn Sønn som er vår Herre og frelser, Jesus Kristus. De har èn felles Ånd som er utgått i fra dem begge, den Hellige Ånd.
Dette skrev jeg som sagt for noen år siden og det kunne ikke blitt sagt bedre mener jeg selv i dag!

Treenighetslæren bygger på løgn: Jesus og gjennom hele Guds ord både i GT og NT finner vi som en rød tråd at Faderen er den eneste sanne Gud, mens sønnen er utgått i fra ham fra tidenes morgen. Hellig ånd er aldri nevnt i skriften med eget navn, men som en del av Gud. Vi finner aldri Gud Den Hellige Ånd som er en menneskelaget måte å si og skrive ting, vi finner i skriften når det omtales dette; hellig ånd. Å forandre på skrive og talemåten er og forblir løgn og manipulering.

Tradisjon: Tradisjonen forteller om en 1700 årig tradisjon etter hedenskapet gjennom den Katolske kirka kom inn i kristenheten på 300 tallet. Før det var treenighetslæren bare hevdet av enkelte som var på et åndelig sidespor. Etter den katolske kirka ble eneherskende og dominerende så ble sidesporet hovedsporet. Selv om treenighetslæren aldri har stemt med bibelens lære. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand

Frykt: Skal man være i det «gode» selskap blant de troende så er det meget viktig å tro på treenighetslæren selv om det ikke er noen bibelsk lære. Jesus sa om slike at en legger mer vekt på menneskebud enn Guds bud. Det er en frykt som binder en i sammen her, frykt for å bli utstøt og miste posisjon, makt og stilling. Satan har et brohode inn i Guds menighet med denne demoniske og ubibelske lære.

Feil bibeloversettelse: Hele Guds ord, spesielt det nye testamentet er tilpasset treenighetslæren i måten en har oversatt Guds ord på, alt for å få det til å stemme med dogmene. F. eks det står ikke Den Hellige Ånd i grunnteksten som personlig pronomen. Men som upersonlig pronomen står det i grunnteksten som det bl. a står i den engelske King James, hellig ånd. Her kunne jeg ha fortsatt, men får stoppe med dette denne gang. Treenighetslæren er og forblir en ubibelsk lære som ikke har sin rot Guds ord. http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html

1. Tim. 4. 1. Men ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer.

Dette gjelder i høyeste grad både treenighetslæren og Jesus only læren. Det er begge en avart av en sunn, bibelsk og rett lære om Gud.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-navnloese-person
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-falske-treenighetslaren
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand

Ingen kommentarer: