mandag 2. januar 2012

Nr. 300: Småplukk i fra livet og tjenesten min, hva det har lært og brakt inn i mitt liv!

Nr. 300:

Småplukk i fra livet og tjenesten min, hva det har lært og brakt inn i mitt liv!

Joh. e. 13. 23 En av hans disipler satt til bords ved Jesu side, han som Jesus elsket.

Jeg er overbevist om at Jesus ikke hadde noen «favoritt» disipler. Men allikevel «følte» Apostelen Johannes seg som det. Hva var grunnen? Grunnen for det, var HVORDAN Apostelen så SEG SELV! HALLELUJAH!

Hemmeligheten er hvordan en ser seg selv, ikke alltid bare hvordan Gud ser på oss. Gud elsker oss alle like høyt i Kristus, men ser vi det samme selv? Det var her forskjellen på Johannes og de andre var. De andre så seg som elsket av Herren, men Apostelen så seg selv som «spesielt» ELSKET!
Hemmeligheten til et rikt, seirende og overnaturlig liv med Gud ligger mye på hvordan vi ser på oss selv!

1. Joh. b. 3. 18 Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet! 19 Og på dette skal vi kjenne at vi er av sannheten, og så skal vi stille våre hjerter tilfreds for hans åsyn; 20 for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. 21 I elskede! dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, 22 og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag. 23 Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss. 24 Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.

Apostelen taler her med selvinnsikt

Dette Apostelen Johannes her skriver, tror jeg ikke bare var en tom lære for ham, men selverfart. Når det er ingen hindringer, synd og noe som anklager oss selv. Da er vår forbindelse med Herren fullkommen. Gud elsker oss, uansett! Men det er allikevel forskjell på å kjenne seg elsket og vite at en er elsket. Kona mi har gitt meg sitt ja, men skal ekteskapet fungere og vare ved så må det være enkelte ting som må være på plass. Det er også forskjell på å være elsket og kjenne seg elsket. Gud elsker alle mennesker like høyt i Kristus Jesus, men vi må «ta» ut denne kjærligheten og gjøre den til «vår» egen. Eller så kan vi «miste» den.

Apostelen taler om vårt hjerte kan fordømme oss

1. Joh. 3. 20 for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. 21 I elskede! dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud.

Det er her forskjellen på oss troende er, ikke at Gud ikke elsker alle like høyt. Men hva vi selv GJØR UT AV VÅRT FORHOLD MED OG TIL HAM!
Det er her forskjellen på meg og mange andre troende er, tror jeg. Det gjelder å ikke være opptatt med sine egne problemer og vanskeligheter uten å regne med at Herren også har løsningen på dem alle.

Småplukk i fra mitt liv med Herren Jesus

Kunne gi en fremstilling over hva jeg har opplevd med Gud vil være en umulighet. Å forklare åndelige opplevelser og erfaring med menneskelige ord er begrensende. Gud sprenger alle rammer. Men det er mange ting jeg er takknemlig for, men jeg passer nok ikke helt inn i manges rammer, men det gjør ingenting!

Problemer og vanskeligheter vil alle troende få og ha

Apgj 14:22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.

Kunne tatt 1000 lignede vers men få stoppe med dette. Men jeg har aldri hatt problemer med rus og andre ting, derfor når Gud har møtt meg har det også vært viktig å ta et steg ned, og ikke opp. Når en som er belastet med rus og andre ting, så er evangeliet en befrielse. Men for meg har det i det store og hele vært annerledes. Når en ikke har synlige og utvortes problemer, så er det å oppleve og erfare Jesus et steg ned. En må gi avkall på noe på en helt annen måte derfor vil en veldig ofte da få andre erfaringer enn mange rusmisbrukere gjør. Når Gud har møtt meg, så har det vært ut i fra Guds ord og ikke bare følelse mesig, men intellektuelt. Jeg har fått en overbevisning om hva som er rett og hva som er feil!

Vårt «siste» under!

Vet det høres spesielt ut. Men jeg tror på å be om alt! Vi holder på å bygge hus på Hellerud Toppen her i Oslo. Når Filadelfia Stockholm bygde sitt menighetslokale Rörstrandsgatan vinteren 1930 var vinteren usedvanlig mild, Da Lewi Pethrus og menigheten ba. Det samme har jeg nå bedt om og vi har den mildeste vinteren til nå siden målingene begynte, snakk om bønnesvar, Hallelujah! Gud er god. Jeg tror å be om alt, få bønnesvar og så takke! Takke uansett om en får bønnesvar eller ikke. Men det er noe stort over å få oppleve at Gud svarer bønnen, som her om den milde vinteren!

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd
http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-283-hus-pa-hellerud-toppen.html

Ingen kommentarer: