torsdag 22. juli 2021

Nr. 2905: Plan- og bygningsetaten her i Oslo fremstår som ikke noe annet enn at de er inkompetente og vil plage oss!

 Nr. 2905:

Plan- og bygningsetaten her i Oslo fremstår som ikke noe annet enn at de er inkompetente og vil plage oss!

 

Fra forsiden på en avis i dag, som forteller noe som ser ut som gjelder mellom oss og det offentlige. De kjemper en innbitt kamp imot oss, for hva?

Kun for at de prøver å plage, stjele og ødelegge.

  

Sendt dette dokumentet til PBE.

 

Til Plan- og bygningsetaten i Oslo         Oslo 23/7. 2021

 

Sak 201610333, 202006740, 201510929 og 201609223 

 

Inkompetente, meningsløst og makt- og myndighetsmisbruk!

Det er hva Plan- og bygningsetaten i Oslo er ovenfor oss!

 

Vi har egentlig holdt på med disse sakene ovenfor Plan- og bygningsetaten her i Oslo i 9 år.

Første året ringte vi ned (2013) og fikk bekreftet hva vi kunne bygge uten å søke.

Det var å bygge oppå gammel mur som ikke var søknadspliktig så lenge vi ikke bygget en mur høyere enn 2 meter og et gjerde på 1 meter oppå der.

Vi gjorde som PBE ville, men det ble gjennom bl.a. Roar Talje og andre naboer klaget på dette.

Vi søkte da i 2016 etter vi hadde bygget dette i 2014, mur, trapp og bo

Så har det vist seg i ettertid at Plan- og bygningsetaten har bryte Norsk lov gjentatte ganger med bl.a. veilede oss feil.

Tjenestefeil ved bl.a. nekte å svare oss.

Og helt bevist unnlat å svare oss og ta hensyn til våre argumenter.

 

Her er 10 spørsmål ut av 100 vi ønsker å få svar på, som står fremdeles ubesvarte:

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2891-10-sprsmal-til-plan-og.html

 

Men hva gjør Plan- og bygningsetaten?

De ikke bare bryter Norsk lov, men de finner på alt de kan gjøre for å ramme oss. De skulle ha svart oss, men det er de for feige og rigide til å gjøre.

 

Da er det å ramme oss på andre måter.

Det har de da gjort, ved å utøve makt- og myndighetsmisbruk.

 

Bl.a. tinglyste heftelse på vår eiendom.

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2840-plan-og-byggningsetaten-har.html

 

Dernest klarer de å «finne» en 3 år gammel faktura, for først prøve å dra oss til forliksrådet som det første de gjør når de henvender seg til oss.

Da de i vår sak ikke henvendte seg selv til oss som de skulle og vært naturlige.

Men de brukte Innkrevingsetaten/Kommunal inkasso fra dag en.

Dette er så ille at ord ikke strekker til. Det er rett og slett Mafiavirksomhet det PBE og det offentlige holder på med i våre øyne!

Det er max råttent, og helt unødvendig. Løsningsorienterte fremstår det offentlig som null interesserte i. Kun å plage og trykke ned!

Og til slutt at vi skal akseptere og godta alt de har funnet på av meningsløse påfunn, rett og slett regide vedtak og pålegg. Fullstendig meningsløst!

Det hele er narsissistisk og det komplette vanvidd at vi skal måte rive trapp, mur og bod.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2876-en-fiktiv-faktura-fra-2019.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2881-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Er dette målet til PBE? At når de ikke kan ramme oss, så finner de på nye ting?

I fjor sendte de saken til Namsmannen, og han avviste saken som foreldet.

Se her:

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

Er det vi blir utsatt for god saksbehandling?

Eller et makt- og myndighetsmisbruk?

 

Svaret gir vel seg selv?

Dette er makt- og myndighetsmisbruk ut av en annen verden.

 

Sluttkommentar:

 

Denne saken har vært igjennom alle instanser, og samtlige har gitt PBE medhold egentlig uten merknader.

Her viser det offentlige seg selv fra den mest kriminelle siden der PBE har bryte flere Norske lover, som de egentlig fortsetter med så lenge våre spørsmål og motforestillinger imot PBE ikke blir besvart.

De prøver ikke engang, kun gi nye vedtak og bøter som sikkert er nå oppe i snart 300.000, - kr.

Helt ufattelig at de tror at vi blir skremt av bøter når det kommer fra en kriminell etat??????????

 

For oss så er det også sterkt klanderverdig når PBE egentlig prøver å plage oss og psyke oss ut med bl.a. 3 års gamle fakturer de presser oss til å betale.

Det er noe som heter «Fair play» og vanlig folkeskikk.

Dette vet ikke PBE hva er, selv når de veiledet oss i bygge. Dette husker plutselig ikke lengre vår tidligere saksbehandler. Selvsagt gjør hun det.

Slik kan en fortsette, synes det er nitrist at dette ikke kan komme til en slutt og vi får godkjent trapp, bod og mur som vi skulle ha fått for flere år siden!

 

Vi venter bare på svar, og godkjennelse.

Her bør og skal PBE gå i seg selv, og erkjenne faktum i saken.

Alle problemer og vanskeligheter i denne saken, er hovedårsaken PBE og det offentlige skyld i.

Vi skulle selvsagt ha søkt, det var vår feil.

Men igjen, vi gjorde det i god tro, men å være så regide og vanskelig i ettertid.

Det er rett og slett ikke noe annet enn et makt- og myndighetsmisbruk.

At det offentlige ikke er løsnings orienterte, er dypt tragisk og da gjør man ikke jobben sin på en rett og god måte!Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hva gjør du når trekkene begynner fra kontoen din? Fortsetter å sende mailer og betale?

Jan Kåre Christensen sa...

Det kommer ikke til å skje!
Vi får alt godkjent og oppreisning!
Slapp av, dette går til full og herlig seier for Fam. Jan Kåre Christensen
Har enda ikke betalt noen faktura, bortsett fra de som var reelle der vi søkte, og måtte betale et gebyr for dette!
PBE har prøvd før å sende dette til Namsmannen, men da ble det avvist som et foreldet krav!
Uansett, dette er makt- og myndighetsmisbruk de lux!