torsdag 2. juni 2022

Nr. 3023: Plan og bygningsetaten sender for andre gang pengekrav til Namsmannen selv om kravet er både uetisk og foreldet!

 Nr. 3023:

Plan og bygningsetaten sender for andre gang pengekrav til Namsmannen selv om kravet er både uetisk og foreldet!

 

https://www.sokelys.com/namsfogden-kan-komme-til-a-forkaste-pbes-utleggskrav-mot-christensen-etter-tvangsmulkter-over-ulovlig-mur/

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2787-plan-og-bygningsetaten-har-et.html

 

Her er kravet:

 

 

 
 

  

Her er vår mail til Namsmannen:

 

Sak T2022-141318

Namsfogden i Oslo                   Oslo 2/6.2022

 

For saken på Oslo Kommune sine egne hjemmesider:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Vi bestrider Faktura/inkassokravet både selve kravet, og ikke minst den behandlingen som vi har fått av Plan- og bygninsetaten i Oslo.

Samt de andre offentlige instanser!

 

Takk for hyggelig møte med Fossum på deres lokaler i Pilestredet 19.

Den imøtekommenhet og mulig for å samtale og ha dialog.

Er akkurat dette som har vært fraværende i møte med det offentlige og særdeleshet PBE her i Oslo.

 

Vi bestrider dette kravet i absolutt alle henseende som uriktig, ugyldig og som egentlig makt misbruk. Dypest sett er dette vi har erfart et overgrep!

 

Vi har både blitt veiledet og har oppgradert vår eiendom til å bli langt mye bedre og til glede for oss.

Samt bedre for bussen og annen trafikk imot Stormyrveien.

Muren vår ligger ½ meter lengre inne enn vår før skråning.

 

Den er noen cm høyere enn hva PBE selv tillater av murer i småhusplanen, men de prøver å forvrenge dette til at vi har bygget et monster av mur som skulle ha vært 0.5 meter, selv om fallet vårt er nesten loddrett ned.

 

Hele saken imot oss er slik vi ser det, fabrikkert.

Vi skulle for flere år siden fått godkjennelse og dispensasjon.

 

Vi ble veiledet av PBE hvordan bygge, trappen som er såkalt ulovlig ligger 100 % på vår eiendom.

Boden bygget vi i god tro og den er så pass liten at å henge seg opp i den er virkelig flisespikkeri og viser bare at PBE er ute etter å lage trøbbel.

 

Hele saken imot oss er absurd, vi har kun oppgradert vår eiendom og fått et mye bedre og grønnere uteområde.

Der tingene våre står trygt og tørt p.g.a. boden vår.

Det er pent og i harmoni med både huset vårt og annen bebyggelse.

 

Hva er problemet?

 

At PBE ei heller vil møte oss og komme oss i møte.

Driver med såkalt «snikbefaring» når vi er på jobb.

Vi er et ektepar som har jobbet oss frem til å få et hus her i Oslo, og har oppgradert vår eiendom.

Ser ut som PBE bare er ute etter å gjøre ting vanskelig, som ikke eksiterer her i vår sak!

 

Saken er for øvrig avvist før som foreldet, men da med et beløp som var ca. 1/14 del lavere! 20.000, - kr, nå er det på nesten 300.000, - kr.

At PBE har høynet beløpet slik anser vi kun for at de egentlig misliker oss så mye av grunner vi ikke skjønner. Da vi kun har prøvd å gjøre eiendommen vår bedre og mer grønn. Noe vi har lykkes med, samt at fyllmassen som før falt ned i veibanen. Holdes oppe på vår eiendom som nå er blitt flattere og vi har bedre mulighet for å oppholde oss i vår egen hage til rekreasjon og lek.

 

Det vi egentlig ønsker, er at det vi har bygget skal bli godkjent og få saken ut av verden en gang for alltid.

Det som PBE holder på med, er egentlig bare å plage lovlydige mennesker.

 

Det fremstår også som meget merkverdig at PBE sender inn denne saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken med spørsmål om de har lov å terrorisere oss lovlig med disse pengekravene der de hvis de får gjennomslag for dette.

Kaster oss på gata.

Sak nr. hos Statsforvalteren i Oslo og Viken 2022/4951.

 

Ja, jeg (Jan Kåre) har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

b.) «Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

 

Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.

Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

 

Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.

For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

 

Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.

Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.

Dessverre har både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

 

Her noen bilder fra eiendommen vår, at dette skal være problem er for oss kun noe PBE fabrikkerer og de svarer ei heller på våre spørsmål.

 

Mvh

Jan Kåre og Berit Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Telf: 99598070

 

 


Slik hadde vi det før, skitten, bedritent, ekkelt, uetisk, sørpete og mold liggende i veibanen.

Den lå nesten i veibanen, nå har iv en pen og lav mur på det høyeste på 180 cm. 30 cm høyere enn hva PBE tillater og at vi ikke skal få dispensasjon og godkjennelse for dette da vi også ble veiledet av PBE.

Er for oss makt- og myndighetsmisbruk.

 

  

 

4 kommentarer:

Anonym sa...

PBE dager er på mange måter talte.
De kan da ikke holde på med sin galskap i det uendelige.
Bare hold ut Broder og Søster Berit.
Ondskap lønner seg aldri.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk Anonym, det varmer.
Gud selv sier i sitt eget ord følgende:

4 Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.


Jan Kåre Christensen sa...

Her har plan og bygninsetaten og det offentlige gjort grove ugjerninger og forskjellsbehandlinger.
Det er vel mye bedre at de snur i tide enn fortsetter å dure frem?

De prøvde å fremme kravet i 2020, og ble avvist da.
Som foreldet, det er nå gått ytterligere 2 år, da er det selvsagt kjempeforeldet!
Eller er 2 nye år som gjør at kravet er da av «nyere» dato?
Tror ikke det akkurat, dette er en vanntett sak som foreldet!

Foreldesfristen er 3 år, og siden kravet ble gitt i 2015 er det nå gått 7 år. Med andre ord, 4 år over tiden.
I 2020 var det 2 over tiden, nå som sagt 4 år.

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2923-ja-jeg-tror-pa-guds-forsyn-i.html


Jan Kåre Christensen sa...

Hele Oslo er egentlig imot PBE og hva de driver med, her er et eksempel:
Fra: Saave Nygård Sendt: mandag 30. mai 2022 23.39 Til: PBE Postmottak Emne: Revisjon av reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen) Dette forslaget er en hån til grunneiere som blir rammet. Det er viktig å være klar over at dette begrenser vår handlingsfrihet over egen eiendom til det absolutte minimum. Det er fullstendig latterlig at en eiendom i en storby som Oslo skal ha mye mindre utnyttelsesgrad ett et hvilket som helst boligprosjekt langt ute på landsbygda i kommune Norge. Hva tenker dere på? Hva om jeg vil ha huset mitt, men jeg orker faktisk ikke ta vare på denne store hagen lenger? Ville det ikke vært fint om barna kunne bygge et hus i hagen slik at vi i sammen kunne ta vare på eiendommen? Slik det er i dag kan en tomt utnyttes 24%. Med et tomtemål på eksempelvis 1 mål er det fremdeles 760 m2 til grøntarealer. Dette er for veldig mange mer enn nok. Selvfølgelig er det mange som ønsker store hager rundt flotte store frittliggende eneboliger, men dette er for de aller fleste av oss ikke tilgjengelig i en stor by som Oslo. Og - slik jeg ser det er Oslo ikke tjent med at kun de aller rikeste har råd og mulighet til å bo her!
https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3020-mange-gode-innspill-til-plan-og.html