lørdag 11. juni 2022

Nr. 3026: Guds ord omtaler at forkynnere skal være forbilder for hjorden, er Pastorene Terje Liverød og Sigvart Bylund det med å innlede et nytt forhold etter skilsmisse?

 Nr. 3026:

Guds ord omtaler at forkynnere skal være forbilder for hjorden, er Pastorene Terje Liverød og Sigvart Bylund det med å innlede et nytt forhold etter skilsmisse?

 

Terje Liverød som har vært misjonær og sier at han nå er forelsket i Sara Petersson og har innledet et nytt forhold med henne.

Han har lagt bak seg sitt første ekteskap.

Første kona var da ikke han riktig fornøyd med?

Terje Liverød var leder misjonsorganisasjonen WOM (world outreach mission) sammen med sin x kona Solfrid.

Som også har nå innledet et nytt forhold. For et surr vil nå jeg si det er blitt i Guds menighet, dette vil ingen ende ta!?

 

Sigurd Bylund, Pastor i Troens Ord Sandefjord.

https://www.facebook.com/NorgeIDAG/posts/pastor-sigurd-bylund-i-troens-ord-sandefjord-gleder-seg-over-at-de-kan-arrangere/3533326103349974/

https://troens-ord.no/ledelse-27310s.html

 

Reiser rundt og skryter over at han har vært gift X antall ganger.

Han har fått en «enorm» nåde og Gud ser gjennom fingrene med hans mange ekteskap. Er det dette hva skriften lærer?

Eller er det Nikolaittenes gjerninger, og lære, i en moderne og ny språkdrakt?

Han vil ikke si hvor mange ganger, men det er flere ekteskap denne mannen har hatt. Flere enn to, minst tre og kanskje enda flere da han ikke vil svare på hvor mange partnere han har hatt.

Med andre ord, dette er forkynnere og Pastorer som byter på partner som andre skifter skjorter.

Er dette i samsvar med skriften?

Er dette riktig når disse skal være et forbilde for andre?

Ikke minst de nyfrelste og som er ungdommer og vokser opp i dag!

Terje Liverød med sin nye «flamme», Sara Petersson

 


Joh. Åpenb. 2. 25 Men hold fast på det dere har inn til jeg kommer.

26 Den som seirer ved at han holder ut i mine gjerninger til enden, vil jeg gi myndighet over folkeslagene.

27 Han skal gjete dem med jernstav, og de skal bli knust i biter som en pottemakers leirkar — slik også jeg har fått myndighet til av min Far.  SAL 2,9 

28 Og jeg skal gi ham Morgenstjernen.

29 Den som har ører — lytt til hva ånden sier i menigheten!

 

Gud sier at vi skal holde fast på det vi har, hva er det?

 

Skriften sier følgende i Ord. 5. 1. Min sønn! Akt på min visdom, bøi ditt øre til min forstand, 2 så du kan gjemme kloke råd og dine leber bevare kunnskap! 

3 For en fremmed kvinnes leber drypper av honning, og glattere enn olje er hennes tunge; 4 men til sist er hun besk som malurt, hvass som et tveegget sverd.  5 Hennes føtter går nedover til døden; hennes skritt fører like til dødsriket.  6 På livets sti vil hun ikke vandre; hennes veier går hit og dit, uten at hun vet det.  7 Så hør nu på mig, mine barn, og vik ikke fra min munns ord!  8 La din vei være langt fra henne, og kom ikke nær til døren på hennes hus,  9 forat du ikke skal gi andre din pryd og en grusom herre dine år, 10 forat ikke fremmede skal mettes av din eiendom, og frukten av din møie komme i en annen manns hus, 11 så du må stønne i din siste stund, når din kropp og ditt kjøtt tæres bort, 12 Og du må si: Hvorledes har jeg kunnet hate tukt, og hvorledes har mitt hjerte kunnet forakte tilrettevisning, 13 så jeg ikke hørte på dem som lærte mig, og ikke bøide mitt øre til dem som veiledet mig! 14 Nær var jeg kommet i den største ulykke midt i forsamlingen og menigheten. 15 Drikk av din egen brønn, drikk rinnende vann av din egen kilde! 16 Skulde vel dine kilder strømme ut på gaten, dine bekker på torvene? 17 La dem være for dig alene og ikke for fremmede sammen med deg! 18 Din kilde være velsignet, gled deg i din ungdoms hustru! 19 Den elskelige hind og den yndefulle stengjet! Hennes barm kvege deg til enhver tid, av hennes kjærlighet være du alltid drukken! 20 Hvorfor, min sønn, skulde du da være drukken av attrå efter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barm? 21 For en manns veier ligger åpne for Herrens øine, og Herren jevner alle hans stier. 22 Den ugudelige fanges i sine egne misgjerninger, og han holdes fast i sin egen synds snarer. 23 Han må dø, fordi han ikke lot sig tukte, og for sin store dårskaps skyld tumler han og faller.

 

Skriften er så klar, at vi skal ta vare på vår første og rette kone.

Gjør vi noe annet, så følger vi ikke Guds ord.

Jeg tenker på de mange ungdommer og ubefestede sjeler som blir misledet og ført på avveier av slike forkynnere med X antall forhold og ekteskap bak seg.

Hvor vil dette ende?

Disse må svare for alle de som har tatt til inntekt for det livet som de «veileder» andre å følge når enn selv ikke følger Guds ord!

 

Sluttkommentar:

 

Dette er ikke for å være moralist eller såkalt dømmende.

Men hva sier skriften.

Hvilke konsekvenser har det å følge Guds ord, eller å la hver å følge Guds ord?

Jeg er overbevist at en moralsk rett liv er av største betydning og verdi!

De første kristne hadde alt felles bortsett fra sine ektefeller.

I dag så er det blitt et slikt surr og ubibelsk adferd at snart er alt tillat?

Eller er det bare enkelte som tar seg til rette?

 

Noen relaterte linker:

 

https://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-178-gjengiftede-forkynnere.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-175-hvor-synden-ble-stor-ble-naden.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html

 

https://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-745-en-mann-en-kvinne-en-pakt-ett.html

 

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

 

 

 

 

 

 

 

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det er overraskende at Terje Liverød er skilt og gift på nytt. Har sett på han som en stødig kar.

Anonym sa...

Det blir mange Gjengifte personer. Må vi bare akseptere dette?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Det er overraskende at Terje Liverød er skilt og gift på nytt. Har sett på han som en stødig kar.
Det blir mange Gjengifte personer. Må vi bare akseptere dette?

Svar:
Du har sett på han som en stødig kar. Men Slipper vi kjødet og demonisk aktivitet inn i våre liv, blir vi ikke mye stødige.
Det hjelper ikke hva vi har opplevd med Gud i fortiden.
Det er hvordan vi lever i DAG!
Det er fullt mulig å begynne i Ånd, og fullføre i kjød.

Vi må kun akseptere det som stemmer med Guds ord, ikke noe annet!


Anonym sa...

En ting å skrive her, Sodoma og Gomorra i pinsekarismatiske menigheter 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Jan Kåre Christensen sa...

Kan ikke si meg uenig i det.
Det heter i ordtaket, Verden vil bedras.
Dette kan vi omskrive til.
Guds Menighet vil bedras!