torsdag 9. juni 2022

Nr. 3022: Paulus skrev: de dødsdømte, for at vi skal være et skuespill for verden, både for engler og mennesker. Vi er tåper for Kristus, denne verdens avskum og alles søppel frem til nå!

 Nr. 3022:

Paulus skrev: de dødsdømte, for at vi skal være et skuespill for verden, både for engler og mennesker. Vi er tåper for Kristus, denne verdens avskum og alles søppel frem til nå!

 

Vi som kristne lever i to verdener, der Satan egentlig vil prøve å påvirke oss i «sin» verden. Slik at vi ikke blir de «vinnerne» vi egentlig er.

Denne dobbeltheten kan mange ganger «lure» oss.

Men skriften sier at vi vinner mer enn seier, det er den virkelige sannheten!

Illustrasjonsbilde at vi som kristne er de seirende om Verden, Satan og mennesker vil ha det til å være at vi er tapere, vanskelige og alt mulig av konspirasjonsteorier, løgn og annet

 


1 Kor. 4. Dette, brødre, har jeg overført på meg selv og Apollos for at dere skal lære å tenke over det som står skrevet, og for at ingen av dere skal bli oppblåst i forhold til hverandre.

For hva gjør deg annerledes? Hva har du som du ikke har fått? Og hvis det er noe du har fått, hvorfor skryter du av deg selv som om det er noe du ikke har fått?

Til min store glede er dere tilfreds. Og til min store glede er dere rike. For dere er herskere uten oss. Og måtte dere også bli herskere med oss som medherskere!

Det synes som om Gud har stilt oss apostler frem som de siste, de dødsdømte, for at vi skal være et skuespill for verden, både for budbringere og mennesker.

10 Vi er tåper for Kristus, men dere er kloke i Kristus. Vi er svake, men dere er sterke. Dere blir æret, vi blir foraktet.

11 Inntil denne tid har vi vært sultne og tørste, dårlig kledt og slått, og vi er hjemløse.

12 Vi strever og arbeider med våre egne hender. Når noen rakker ned på oss, må vi velsigne, og når noen forfølger oss, må vi holde ut. Og når vi blir hånet, må vi be.

13 Vi har vært denne verdens avskum og alles søppel frem til nå.

 

Vi som kristne er verdens mest tålmodige og «beste» mennesker, men må bli regnet med å bli sett på som tåper, avskum og søppel!

 

Satan han flere navn og mange sider. Han driver med kamuflasje og prøver alltid å få oss troende i e mest mulig dårlig lys.

Skriften sier om ham bl.a. dette:

 

Joh.Åpenb. 12. 10 Så hørte jeg den kraftige røsten fra himlene som sa: “Fra nå av tilhører redningen, kraften og Riket vår Gud, og hans fullmakt tilhører Kristus. For brødrenes anklager er kastet ned, han som har anklaget dem fremfor Gud dag og natt.

11 De har seiret over ham gjennom Lammets blod og gjennom ordet som er en vitneforklaring om ham, og fordi de ikke har elsket sine sjeler så de unngikk døden.”

 

Legg merke til at Satan bedriver med anklager døgnet igjennom. Dette er hans hovedoppgaven nr. 1, å anklage.

 

Hva betyr å anklage?

 

Påstand om at noen har gjort noe galt. Anklage betyr bebreide.

 

be- og -breide, av norrønt bregða 'bevege hurtig, bebreide', grunnbetydning 'svinge noe hurtig foran noen, holde noens feil opp for noen'; jf. dansk bebrejde; se også bebreidelse

Rette anklager mot, skylde på Hun bebreidet seg selv for det som hendte.

 

Satan og de mørke kreftene anklager alltid Guds utvalgte

 

Men Gud frikjenner og beskytter. Dette ser vi i flere eksempler og bilder i Guds ord. Her er et, og det meget godt.

 

Josva 3. 1. Så lot han mig se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels åsyn, og Satan som stod ved hans høire side for å anklage ham.  2 Men Herren sa til Satan: Herren refse dig, Satan! Herren refse dig, han som har utvalg Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brand, revet ut av ilden?  3 Men Josva var klædd i skitne klær der han stod for engelens åsyn.  4 Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær.  5 Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.  6 Da vidnet Herrens engel for Josva og sa: 7 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du også få styre mitt hus og vokte mine forgårder; og jeg vil gi deg førere blandt disse som står her.

 

Gud har alltid en løsning – Satan bare anklager!

 

Her var virkelig Josva, ypperstepresten ille ute. Satan stod for å anklage ham like innforbi Gud selv.

Satan hadde nok til dels rett i sine anklager, Josva hadde skitne klær, og var ikke verdig Gud i seg selv.

Anklagene fra Satan var ikke «dumme» eller usanne.

Det var bare Satan ikke har det hele og fulle bildet.

Det er egentlig kun Gud som har, ingen andre, Hallelujah!

 

Gud selv sier det at han har skitne klær, så Satan hadde «rett!».

Men allikevel, det er en løgn, når en ikke tar med alt.

 

I et regnestykke som blir 100 kan man ikke ta med noen tall, men alle tallene.

50 + 50 = 100

Tar en bare med de første tallene, blir regnestykket helt feil.

Det er akkurat det Satan gjør, og prøver alltid å gjøre.

 

Sannheten var at Gud fjernet alt det negative og at han hadde skitne klær.

Han fikk alt nytt,

«Ta de skitne klær av ham! Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær. Sett en ren hue på hans hode! Og de satte den rene hue på hans hode og hadde på ham andre klær.»

 

Dette er nesten som å lese om den bortkomne sønn i Lukas 15. 11 Så sa han: “Det var en mann som hadde to sønner.

12 Den yngste sa til sin far: ‘Far, gi meg den delen som er min.’ Så gikk han i gang og delte opp eiendelene.

13 Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen alt han hadde og dro av sted til et fjerntliggende land. Der sløste han bort alle eiendelene sine gjennom en utsvevende livsførsel.

14 Etter at han hadde ødslet alt sammen, ble det stor hungersnød i landet, og han begynte å lide nød.

15 Da slo han seg sammen med noen av innbyggerne i landet, og han ble sendt ut på marken for å mate grisene.

16 Og han ønsket å få fylt magen med de skolmene*  *belger av Johannesbrødtreet

17 Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mye får ikke de som arbeider for min far? De har brød i overflod, mens jeg kan komme til å dø av sult.

18 Jeg vil bryte opp og gå til min far. Og jeg vil si til ham: ‘Jeg har syndet mot himlene og mot deg.

19 Jeg er ikke lenger verd å kalles din sønn, men ta meg inn som en av arbeiderne.’

20 Så brøt han opp og kom til sin far. Og mens han ennå var langt borte, fikk hans far øye på ham. Da ble han fylt av medlidenhet og løp mot ham, kastet seg om halsen på ham og kysset ham.

21 Da sa sønnen: ‘Far, jeg har syndet mot himlene og mot deg. Jeg er ikke lenger verd å kalles din sønn.’

22 Men faren sa til en av slavene: ‘Ta en kappe og ha på ham, gi ham en fingerring på hånden og sandaler på føttene.

23 Bring en gjøkalv hit og slakt den, for vi skal ete og feire.

24 For denne sønnen var død, men er blitt levende. Han var tapt, men er funnet.’ Og så begynte de å feire.

25 Den første sønnen hadde vært ute på marken. Men da han nærmet seg huset, hørte han musikk og ringdans.

26 Da kalte han til seg en ung tjener og spurte ham ut om hva dette var.

27 Han svarte: ‘Din bror er kommet hjem, og din far har slaktet gjøkalven for å feire at han har fått ham tilbake og at han er helt frisk.’

28 Da ble han sint og ville ikke komme inn. Men så gikk faren ut og ba ham innstendig.

29 Da svarte han og sa: ‘Se! — i alle disse årene har jeg slavet for deg! Jeg har aldri overtrådt noen av dine bud! Men aldri, aldri, har du gitt meg så mye som en geit så jeg kunne feire med vennene mine!

30 Men når denne sønnen kommer, han som har brukt opp alt han eide på horer, da slakter du gjøkalven for ham!’

31 Da sa han: ‘Barn, du har alltid vært hos meg, og alt mitt er ditt.

32 Men nå skal vi feire og glede oss, for denne broren var død, men er blitt levende. Han var tapt, men er funnet.’”

                                                    

Her ser vi hvor vidunderlig alt er og bliver for Guds barn. En herlighet og glede uten vi fortjener det.

 

Men tilbake til dette jeg begynte med, at vi som troende. Spesielt som en hengiven og overgitt kristen der en lever i Guds vilje og i samsvar med skriften.

Så er det denne dobbeltheten med at Satans fremste mål er å anklage oss.

Dernest sette oss som troende i et mest mulig dårlig lys.

 

Selv om nåden i Kristus Jesus er vidunderlig og stor, så er vår fiende og motstander Satan. Av et slikt kaliber og format, at han vil som sagt først anklage oss for å føre oss til fall. Dernest er hans oppgave og gjerning, sette oss troende i et så dårlig lys som mulig.

Derfor å få høre at vi er mørkemenn, bedragere, kjeltringer, gammaldags, ultrakonservative, kvinnemotstandere, hyklerske og mye annet.

Dette er mennesker som kommer med slike falske anklager og vet ikke at de er da brukt i den ondes tjeneste.

Dette er Satan gjerning, anklage og sverte oss troende for forhold og omstendighet som vi ikke har noe med eller kan kontrollere!

 

Sluttkommentar:

 

Jeg har skrevet kort og sikkert noe ufullstendig. Men det er dette at vi som kristne har en «dobbelt-liv!»

Før jeg ble en kristen var jeg en luring og «godt» likt.

Etter jeg ble en kristen og åndsfylt, ble jeg 100 % redelig, og ikke fylt så godt likt.

Det er dette som Satan og hans hærskare jobber med, å sette oss troende i et mest dårlig lys.

Synes Apostelen Paulus beskriver dette jeg her deler.

Disse egentlig enorme kontraster der vi på en side sitter i førersete og er Verdens mest privilegerte mennesker.

Men samtidig er vi til dels uglesett, og blir degradert da vi er motstandere av de rådene kreftene i denne verden.

 

2 Kor. 4. Men vi har denne skatten i leirkar for at den kraften som er over det normale, skal være fra Gud og ikke fra oss.

Vi har vært i trengsel over alt, men selv om vi har vært i nød og i tvil, har vi ikke gitt opp håpet.

Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Vi er nedslått, men ikke utslått.

10 I våre legemer bærer vi alltid med oss Herren Jesu død, for at også livet i Kristus skal bli åpenbart gjennom våre legemer.

11 For vi som skal leve, vil alltid bli overgitt til døden med Jesus for at våre liv med Jesus skal bli åpenbart gjennom vårt dødelige kjøtt.

12 Slik skal døden i sannhet føre frem til liv for oss.

13 For vi har selv troens ånd etter det som står skrevet: ‘Jeg har tro, og ved den taler jeg.’ Også vi har tro, og ved den taler vi.  SAL 116,10 

14 Og vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, også skal reise opp oss og stille oss frem for Jesus.

15 Alt dette er blitt deres gjennom hans overveldende nåde. Vær derfor takknemlige for den store overflod av herlighet som skal bli deres fra Gud.

Sannheten er at vi troende er noe mye mer enn vi selv tror, og Verden vil ha det til å være! Verden, Satan og mørke vil ha det til at det alltid er noe feil, mangelfullt og misvisende med oss troende.

Spesielt de som er overgitt Herren og er åndsfylte og bibeltroende!

Her er det mye å gå videre med, men for deg som leser denne artikkelen.

Så tror jeg at det er blitt satt på «sporet». De skriftstedene du har fått, les dem og mediter på dem. Det vil hjelpe det noe veldig, da det kommer sikkert både en og flere artikler i dette sporet etter hvert!

Ingen kommentarer: