lørdag 18. juni 2022

Nr. 3030: Maktkampen i Avisen Norge i dag mellom Fam. Bjarte Ystebø og Fam. Finn Jarle Sæle har ingen betydning i den åndelige kampen så lenge de begge to fløyene aksepterer Jan Hanvold og Visjon Norge!

 Nr. 3030:

Maktkampen i Avisen Norge i dag mellom Fam. Bjarte Ystebø og Fam. Finn Jarle Sæle har ingen betydning i den åndelige kampen så lenge de begge to fløyene aksepterer Jan Hanvold og Visjon Norge!

 

Jeg skrev dette for 6 år siden:

http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2016/08/no-1318-collusion-between-finn-jarle.html

 

Finn Jarle Sæle var en fin mann for 30 år siden.

Da var han Redaktør i Avisen Dagen og imot gjengifte.

Jeg hadde for tredve år siden en lengre samtale med han om gjengifte.

Der var han klar, gjengifte er og forblir imot Guds ord.

I dag samarbeider han med Norges «verste» predikant i så henseende, Jan Hanvold, ille!

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/

 


Det foregår i disse dagene en kamp i Avisen Norge i Dag som for oss utenforstående hvem som skal kontrollere denne avisen?

https://idag.no/nyheter/hva-star-striden-om/19.39732

 

Jeg har ikke nok kunnskap, kjennskap eller forståelse til å kunne ha en formening om dette.

En ting vet jeg, er at Gud operer i renhet!

Dette mangler Jan Hanvold totalt i sitt liv.

Da de begge to må forholde seg til Visjon Norge for å formidle sitt budskap ut til de som støtter opp om Avisen.

Så er det hele dødfødt uansett!

Dette er en avis uansett hvor mye godt de skriver om Israel, er en dødfødt avis!

 

Viktigste kampen for Avisen Norge i dag er å ta avstand fra Jan Hanvold og Visjon Norge p.g.a. Hanvold umoral og synd!

Uten dette, er alt døfødt i den åndelige kampen!

 

Sluttkommentar:

 

Vanligvis pleier jeg å skrive noen lengre artikler, men her trengs det ikke.

Da begge fløyene støtter horkarlen og den falske profeten Jan Hanvold.

Det er bare å si at det Norge i Dag holder på med, er å fremme synden, verden og gjengifte!

 

Relaterte linker:

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/2018/08/nr-104-jan-hanvold-har-bade-utvidet-og.html

https://blog.janchristensen.net/2017/07/nr-2018-jeg-har-aldri-vrt-i-nrheten-av.html

https://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1651-avisen-norge-i-dag-legger-selv.html

Ingen kommentarer: