onsdag 19. juli 2017

Nr. 2018: Jeg har aldri vært i nærheten av å drive med sjikane, mobbing, forfølgelse eller noe slikt, kun påpekt utglidninger i Guds menighet, og da i særdeleshet med oppadgiftede forkynnere som lever i hor etter skriften!

Nr. 2018:
Jeg har aldri vært i nærheten av å drive med sjikane, mobbing, forfølgelse eller noe slikt, kun påpekt utglidninger i Guds menighet, og da i særdeleshet med oppadgiftede forkynnere som lever i hor etter skriften!

Bilde av «ulven i fåreklær» Finn Jarle Sæle som går direkte imot Guds ord som ikke skjønner at min kamp er imot gjengifte blant forkynnere.


 
Det er mye som jeg har erfart i den senere tiden. Bl.a. hvis noen kommer med en påstand, uansett hvor uriktig, usann og stygg den er. Så har denne påstanden veldig lett for å slå rot i onde og urene mennesker sitt hjerte og sinn.

Når f.eks. redaktøren i avisen Finn Jarle Sæle Norge idag serverer den ene løgnen etter den andre om meg og den Himmelske blogg.
Så er det åpenbart at han vinner frem med sine stygge og onde påstander.
Her skriver han dette i avisen Norge i dag på lederplass den 05.07.2017.

Klok grenseoppgang mot personforfølgelse

Høyesterett, ved sitt ankeutvalg, forkastet den 21. juni anken fra en blogger som gikk hardt og vedvarende ut med personfordømmelser. Dermed blir de enstemmige dommene i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett for årelang sjikane av pastor Jan-Aage Torp og hans kone, stadfestet av Høyesterett. Det er klokt at man går opp grenser her nå, før det er for sent.

Lagmannsretten fastslo at bloggerens samlede bloggproduksjon ikke er saklig tros- og religionskritikk, men heller «sjikanøs og trakasserende personforfølging av Torp».

Tidsskriftet Kapital presenterte på førstesiden den straffedømte bloggerens kamp mot Jan-Aage Torp, og der uttalte Torp:

- Tingretten dømte bloggeren enstemmig 3–0. Lagmannsretten stadfestet dommen 3–0. Det er ikke lov å bedrive personforfølgelse og sjikane!

- En nesten 3-årig kamp for å stanse bloggerens sjikane har ført til en rettskraftig dom i alle rettsinstanser i Norge. Andre som blir sjikanert på samme måte, kan nå vise til en entydig dom som kan brukes for å stanse nettroll og NRK-Brennpunkt. Man kan også med loven i hånd kreve at søkemotorene fjerner denne sjikanen fra sine søke-algorytmer.

Det kan vi alle takke for.
(sitat slutt).

Finn Jarle Sæle er åpenbart styrt av onde og mørke krefter når hans kan videreføre løgnene og hva onde og ugudelige mennesker har gjort og skrevet av usannheter og løgner.

Da Jesus ble ført opp på korset, så var det ikke gode, snille og gudelige mennesker som sto bak hans korsfestelse. Men det var onde mennesker, som tilhørte og tjeneste den onde og hans makter.

1 Kor. 2. 8 den som ingen av denne verdens herrer kjente; for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre;

1 Pet. 3. 18 For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,

Ap.gj. 3. 13 Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som I forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulde løslates; 14 men I fornektet den hellige og rettferdige og bad at en morder måtte gis eder, 15 men livets høvding drepte I, ham som Gud opvakte fra de døde, som vi er vidner om.

De menneskene som korsfestet Jesus sier skriften var urettferdige, onde, mishaget Gud og de slapp en morder fri og drepte Livets høvding.

Med andre ord, de misbrukte sin posisjon, autoritet og stilling til å utføre den ondes vilje fordi de selv var det.

Slik er det også i saken med meg, at de som er satt til i ivareta loven og straffe det onde. Selv misbruker og driver med løgn, usannheter og straffer det gode og lar det onde bli beskyttet. Dette er dessverre historien som gjentar seg.

Når Finn Jarle Sæle skriver og taler som han gjør, så går han ikke noe annet enn den ondes vilje da dommen imot meg er kristendomsforfølgelse da hva Torp og hans disipler har talt både i mengde og verbale ord og utrykk overgår meg mange, mange ganger. Og hva jeg har skrevet og talt, er som barnemat hva som ellers blir skrevet og talt daglig på nettet. Men meg skal tas, hvorfor?
Kristendomsforfølgelse foregår i Norge og som nå åpenbart en mørke mann som Finn Jarle Sæle står opp for og forsvarer!

Finn Jarle Sæle bare viderefører løgnene i fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Der hva jeg er blitt «dømt» for ikke har vært oppe til behandling. At det er mengden av hva jeg har skrevet som er straffbart, men dette er noe som ikke var med i siktelsen eller i drøftelsen i retten. Men har kommet med i dommen for å få meg domfelt av ugudelige mennesker som åpenbart har en agenda. Det er å få meg domfelt, og det på mest uredelige måte uten å gi meg anledning å forklare i retten hva som er hva. Med andre ord, dette er ikke noe annet enn et justismord og et form for komplott imot meg og den Himmelske blogg da vi taler der andre tier. Og gjennom meg og den Himmelske blogg, spres budskapet om Guds rike som åpenbart den onde hater og misliker!

Finn Jarle Sæle skriver også dette:
«En nesten 3-årig kamp for å stanse bloggerens sjikane har ført til en rettskraftig dom i alle rettsinstanser i Norge. Andre som blir sjikanert på samme måte, kan nå vise til en entydig dom som kan brukes for å stanse nettroll og NRK-Brennpunkt.»

Dette er ikke noe annet enn løgn og snu alt på hode.
Det er jeg og min familie som er blitt sjikanert, ikke Jan Aage Torp. Jeg har kun påpekt at han lever i hor etter Guds ord og han er åpenbart en psykopat. Men dette er kun skrevet på egen blogg og egen hjemmeside.
Mens Jan Aage Torp selv og hans disipler har gjort alt annnet enn bare skrevet på egen blogg.
De har tatt direkte kontakt med meg, våre arbeidsgivere, med min kones jobbmail og også drevet med dokumentforfalskning for å ramme meg og min familie. De har gjort det meste for om mulig å ramme meg og min familie.

Hele saken imot meg er satt på hode, for å ramme meg. Jeg og min familie er fritt vilt. Gjør jeg noe, selv om det ikke er i nærheten av hva vi er blitt utsatt for. Så skal vi tas, da hele saken imot meg ikke er noe annet enn kristendomsforfølgelse og et justismord!

Den falske Smyrna bloggen!

Har omtrent aldri kommentert denne nedrige bloggen. Men når en t.o.m. oppretter en egen blogg for å sverte meg og min familie. 

Og dette er ikke sjikane, men at jeg påpeker at det er mange, ikke få.
Forkynnere i Norge som er oppadgiftede som kristne, og dermed lever i hor.
Jeg skriver og taler kun og alene imot offentlige forkynnere og de med ledende verv. 

Som er offentlige personer. Mens her er en blogg som ikke går av veien for å nevne hverken meg, min familie eller venner. Dette er da tillat, som er en sjikane blogg.
Ser en ikke at det jeg og min familie er kristendomsforfølgelse fra myndighetenes side og onde mennesker, så må en være totalt forsøplet i sitt eget sinn og hjerte!

Sluttkommentar:

Her skriver Finn Jarle Sæle imot meg, legger ugudelige menneskers ord i sin munn, som det er sine. Da har en sunket lavt!
Med andre ord, Sæle er det som Jesus kalte datidens samtidige religiøse var, «ulver i fåreklær» og «dere har Djevelen til Far»!

Ingen kommentarer: