onsdag 12. juli 2017

Nr. 2013: Det er refleksjonsgruppe i pinsebevegelsen som står for demoners lære og forførende ånder når de tillater gjengifte og samtidig advarer imot homofil praksis!

Nr. 2013:
Det er refleksjonsgruppe i pinsebevegelsen som står for demoners lære og forførende ånder når de tillater gjengifte og samtidig advarer imot homofil praksis!

Faksmile fra KS der det blir lagt ut at homofile praksis er synd, mens gjengifte er det fritt frem. Da en kan påberope seg at den andre har sviktet seg, og da gis det anledning for gjengifte.Dette er en så totalt absurd tanke at å tro på julenissen er langt mer å foretrekke.
Alt vet at hvis en gir det gamle menneske lillefingeren, så tar en hele hånden.
Derfor gir det nye testamente kun en mulighet for gjengifte, det er hvis den andre dør.
Alt annet enn dette er hor!Hvem kan vite hvem som er den såkalte «uskyldige»? Dette fungerer stort sett slik at begge to ser på seg selv som den «uskyldige» og kan inngå et nytt ekteskap. Dette er et faktum, noe Gud visste derfor er det kun død ikke noe annet som gjør at en kan og har anledning som en troende å gifte seg på nytt!

Refleksjonsgruppe i pinsebevegelsen skriver at vi må skille mellom gjengifte av heterofile og homofile og lesbiske!
For noe sludder, det gjør ikke Guds ord. I bibelen så finner vi klart at har vi kjærlighet, så er ikke det alene nok. Vi må følge sannheten, derfor er kjærligheten til sannheten som er grunnleggende for oss troende, ikke noe annet!

2 Tess. 2. og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Efes. 4. men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus.

De er så sleske og kvalme at jeg ikke orker. Erlandsen er frafallen og Andersen er forvirret. Som jeg sier "de ser gjennom fingene med hetero hor, mens de refser homo hor."
Det er hyklersk, demonisk og direkte forførelse fra Satan og de onde ånder som dagens pinsebevegelse driver på med.

Ikke minst refleksjonsgruppe i pinsebevegelsen med cand.theol. fra menighetsfakultetet og pedagogisk seminar Øyvind Gaarder Andersen.

Mann kan ikke «godkjenne» heterofil hor, og fordømme homofil hor, begge deler er synd. Jo, cand.theol. fra menighetsfakultetet og pedagogisk seminar Øyvind Gaarder Andersen og refleksjonsgruppe i pinsebevegelsen fremstår og er åpenbart forvirret, styrt av onde åndsmakter og fører inn fremmed og ubibelsk lære inn blant de troende med å gjøre slik forskjell!

Sluttkommentar:

Vi kan ikke sette ting opp imot hverandre.
Heterofil, lesbisk, homofil, dyresex, pedofili og ale annet enn sex med den mann er gift med fordømmer Guds ord.
Hvem er mann gift med etter Guds ord? Sin første ektefelle, som en skal etter skriften leve med livet ut. Kun og alene død opphører et ekteskap, og da mellom en mann og en kvinne!

Har en forbryte seg mot et av Jesu ord og bud, har en forbryt seg imot dem alle. Her kan vi ikke gradere og sette ting opp imot hverandre.

Stjeler en 1 Million, er man en tyv. Stjeler man 100.000,- kroner, så er man en tyv. Stjeler man 10 Millioner er man en tyv.

Driver en med homofil synd, men at en mann ligger med en mann, er man en horkarl.
Ligger en med en fraskilt person eller en selv er skilt, så driver en hor.
Ligger en kvinne med en annen kvinne, og dermed driver hor, gjør man synd!
I skriften så går en fortapt hvis en lever i disse syndene, og har ikke gjort de opp.

Det er ikke nok for en som er fraskilt eller som har giftet seg med en fraskilt å bekjenne dette som synd. En må gjøre noe med det, enten forsone seg med sin første og rette ektefelle. Eller leve singel, til ektefellen dør eller det blir forsoning. Så enkelt, så klart og uten å lure på hva Gud mener, vil og velsigner!

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Har nå skrevet så mye om dette emne, at jeg stopper her.
Men har du spørsmål, så send den inn på mail eller sms til meg.

Her er noen artikkler du kan lese om nevnte emne, og det finnes enda mye mer.

Se her for relaterte linker eller artikkler:

Ingen kommentarer: