lørdag 29. juli 2017

Nr. 2029: Kjell Andersen lukker øyne og vil ikke innse at dommen imot meg og den Himmelske blogg er en dom ala Kongo og Nord Korea dom!

Nr. 2029:
Kjell Andersen lukker øyne og vil ikke innse at dommen imot meg og den Himmelske blogg er en dom ala Kongo og Nord Korea dom!

Språkbruken på SøkelysJan Aage Torp har ikke tatt avstand fra dette, som er skrevet av hans tilhengere.
Da er det åpenbart at han enten står bak dette, eller er delaktig i slike artikler, ille:


https://smyrnamenighet.wordpress.com/2016/01/25/pastor-torp-vant-det-forste-slaget-vant-han-krigen/
Min advokat Brynjar Merling som er blitt totalt oversett og ignorert i retten.
Han sa klart i fra i Oslo tingrett at Jan Aage Torp har verbalt gått uendelig mye lengre enn meg å kalle meg for en Anders Behring Brevik forsvarer, tilhenger, tvillingsjel, etterfølger og barnemorder-supporter.
Bilde av ABB som Torp mener jeg er en tvilling-sjel til.Her fra nettstedet Søkelys.
Kjell Andersen du skriver:
«Nå fant jeg spørsmålet ditt Christensen: Jeg er uenig i at det er et justismord selv om jeg hadde ønsket at saken hadde blitt behandlet av høyesterett. Jeg begrunner et slikt ønske med at dommen hadde hatt større autoritet dersom lagmannsretten og høyesterett hadde gitt partene tid til å forklare seg. Når det er sagt mener jeg dommen likevel er riktig fordi jeg mener at ytringsfriheten ikke betyr en automatisk rett til å fritt kunne bruke mengdevis av skjellsord mot de ofre man har plukket ut.
 Selv om jeg applauderer Selbekks kamp for ytringsfriheten under eksempelvis karikatur-striden -er det her viktige forskjeller -og jeg mener Selbekk argumentasjon her kommer til kort.»

Jeg svarer:
Skjønner du misliker meg og den Himmelske blogg, det er helt allright!

Men at du ikke ser at det som er kommer imot meg er faktisk en dom ala Kongo eller Nord Korea.
Det som jeg er blitt dømt for, å skrive ikke et ord, men det samme ordet, eller ordene flere ganger. Det er altså mengden til sammen som har vært avgjørende.
Men dette har ikke vært oppe til behandling i retten, kun skrevet inn i dommen.
Hvis du ikke ser, eller vil se at dette er et justismord og et komplott imot meg og den Himmelske blogg. Da vet jeg ikke hva som må til for at de øyne skal bli opplatt.

NÅR EN IKKE HAR FÅTT ANLEDNING Å FORSVART SEG, DA DET EN ER BLITT DØMT FOR IKKE HAR VÆRT GJENSTAND FOR DRØFTELSE I RETTEN, DA ER DET EN DOM ALA KONGO ELLER NORD KOREA.

Dette skriver også Brynjar Meling i sitt ankeskriv som faktisk høyesterett er så råtne at de ikke kommenterer engang, snakk om justismord.

Dette skriver Brynjar Meling:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Sluttkommentar:
Dette er en meningsutveksling på nettstedet Søkelys som er mye lengre enn dette.
For en gang skyld skal jeg fatte meg i korthet.
Når det jeg er blitt dømt for ikke har vært debattert i retten.
Da mangler dette vel sidestykke? Og jeg får beskyldninger imot meg som virker å være skrevet på et «gutterom» da det jeg blir beskyldt og tillagt meg av meninger, holdninger og synspunkter som ikke er blitt tatt opp til behandling.

Tidens justismord, en dom ala Kongo og Nord Korea er dette!

14 kommentarer:

Kjell Andersen sa...

Christensen
Du kan på ingen måte sammenligne dette med Nord-Korea og Kongo.
I Nord-Korea hadde de bare hentet deg og så hadde du forsvunnet.
Jeg tror at en av grunnene til at de ulike rettsinstanser ikke har behandlet deg med respekt, er fordi du viser respektløshet mot både politifolk, statsadvokater og dommere. Bibelen sier at man skal vise erbødighet for de myndigheter Gud har innsatt, og du oppfører deg og skriver som en respektløs vaneforbryter som skylder på alt annet enn deg selv.
Videre har jeg sagt at du burde ha fått prøvd saken i Lagmannsretten og høyesterett, men når så ikke skjer, syntes jeg du skal bite i deg dommen og betale boten.
Ønsker du ikke å betale boten, må du si opp jobben og melde deg på sosialen, slik at de ikke kan tvangstrekke deg av lønna. Da ender du i fengsel
Lykke til

Jan Kåre Christensen sa...

Boten skal jeg betale!

Jan Kåre Christensen sa...

Kjell Andersen, du skriver:
«Kjell Andersen har lagt inn en ny kommentar på innlegget ditt Nr. 2029: Kjell Andersen lukker øyne og vil ikke i...:

Christensen
Du kan på ingen måte sammenligne dette med Nord-Korea og Kongo.
I Nord-Korea hadde de bare hentet deg og så hadde du forsvunnet.
Jeg tror at en av grunnene til at de ulike rettsinstanser ikke har behandlet deg med respekt, er fordi du viser respektløshet mot både politifolk, statsadvokater og dommere. Bibelen sier at man skal vise erbødighet for de myndigheter Gud har innsatt, og du oppfører deg og skriver som en respektløs vaneforbryter som skylder på alt annet enn deg selv.
Videre har jeg sagt at du burde ha fått prøvd saken i Lagmannsretten og høyesterett, men når så ikke skjer, syntes jeg du skal bite i deg dommen og betale boten.»

Tror du tar feil i din beskrivelse.
I retten så var både jeg og Brynjar Meling to «prakteksemplar».

Jeg vil snu om på det hele. Etter Brynjar Meling sitt enorm gode ankeskriv, og at Norsk Høyesterett aviser dette. Viser heller at det er myndigheten som ikke har respekt for demokratiske verdier og væremåte!

Norsk Rett og mye av hva jeg har erfart her i Norge er ufyselig. De er i mange ting verre enn Nord Korea og Kongo. De innbiller deg og andre at de spiller med demokratiske regler og være måte, men i realiteten er det tyrannisk og ondt!

Anonym sa...

Hvorfor er du så redd for å legge ut alle Kommentarer? Hvorfor sensurerer du folks synspunkter på det du skriver?

Jan Kåre Christensen sa...

Useriøse, ufine og heslige kommentarer legger jeg ikke ut!
Samt, nedbrytende og injurierende kommentarer!
Da må din kommentar vært innforbi det område!?

Anonym sa...

Den skulle vel allerede ha vært betalt? Du har forøvrig ikke noe valg. Alternativet er at Statens Innkrevingssentral legger ned pålegg om trekk i lønnen din. Dette vil da medføre en betalingsanmerkning.

Jan Kåre Christensen sa...

Mine kommentarer er innforbi.
Og de som jeg ikke slipper igjennom, er utenforbi dette området.
Riktig!

Kjell Andersen sa...

Jeg skal kun kommentere en ting. Ankeskrivet fra Meling var helt ok og ryddig og han argumenterte greit for din sak. Likevel er ikke Melings støtteskriv fasit. Retten har selvfølgelig grundig vurdert Melings argumenter og likevel konkludert med at saken måtte avvises. En slik avvisning gjøres selvfølgelig på bakgrunn av rettslig presedens. Det er ikke så at retten kan avvise en anke uten at det finnes grunnlag for det i tidligere rettspraksis.
De konkluderte med at din sak ikke var videre spesiell og konkluderte med at en ny rettsbehandlig ikke ville forandre utfallet.
Fakta er jo at du har skrevet hundrevis av blogginnlegg mot Torp og brukt skjellsord jeg selv aldri ville brukt mot noen mange hundre ganger.
Fra din side kreves det nå kun to ting. 1. Slett den himmelske blogg og 2. Be Jan Aage Torp og Jan Hanvold samt alle de andre du har skrevet stygt om -om tilgivelse.

Jan Kåre Christensen sa...

Det er greit Kjell Andersen du mener det.

Men hvis jeg skulle blitt dømt i denne saken her, så mener jeg at både Jan Aage Torp, Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut har gått mye lengre enn meg.

Men nå første ikke Brynjar Meling sitt meget gode og innholdsrike ankeskriv nådde frem, dessverre!

Da får vi jobbe for en ting.
Det er å ta denne saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Det er siste og eneste utvei.
Men jeg mener det er både trist, urettferdig og synd at denne saken ikke kom opp for Norsk Høyesterett, det oppleves som mange på demokratiske spilleregler i Norge.
Men kanskje Norge er et litt for lite og sært land som ikke evner og vil visse ydmykhet og storsinn?

Synes du burde skrive en artikkel om neste akt i denne saken, Strasbourg i Frankrike!


Anonym sa...

Saken din vil aldri bli behandlet i Strasbourg. De har et meget, meget trangt nåløye, og det er ingenting ved din sak som tilsier at de skulle velge å ta den til behandling. Det er åpenbart at du er skyldig, og du ble helt korrekt dømt. Men, du fikk en altfor mild dom.
Men, neste gang blir det en annen dans...

Jan Kåre Christensen sa...

Du farer bare med trusler og løgn imot meg.
Men det kommer du ingen vei med, Jesus har vunnet en evig seier!

Kjell Andersen sa...

Søkelys har da skrevet at du vil anke din sak til Strasbourgh. Kommer selvfølgelig til å følge opp dersom det er bevegelse i saken din.
Eventuelt dersom du offentliggjør dine advokaters begrunnelse for at saken må behandles der.
Akkurat nå vil det bli hakk i platen å skrive at du skal anke saken til menneskerettighetsdomsstolen. Men blir det en utvikling, vil det selvfølgelig bli omtalt.

Jan Kåre Christensen sa...

Selvfølgelig så skal du og de som ønsker tilgang til alt i saken få det som dere ønsker.
Jeg er for mest mulig åpenhet.
Saken hadde vært klar hadde det ikke vært for sykdom.
Meling har jobbet kun halvt en tid.
Og Geir Jøssang har hatt et sykt barn som har sinket arbeid men det ordner seg 😁

Kjell Andersen sa...

Ønsker selvfølgelig både Meling og Jøssangs syke barn god bedring og alt vel.
Deg og din kone og.
Det må være lov og være saklig uenig om noe, og ha en god og normal tone i kommunikasjonen likevel.