søndag 23. juli 2017

Nr. 2023: Jeg hadde i realiteten ingen mulighet å bli frikjent, da saken imot meg har vært et komplott og en sammensvergelse fra myndighetens side, da saken åpenbart har vært avgjort på forhånd etter min vurdering!

Nr. 2023:
Jeg hadde i realiteten ingen mulighet å bli frikjent, da saken imot meg har vært et komplott og en sammensvergelse fra myndighetens side, da saken åpenbart har vært avgjort på forhånd etter min vurdering!

Det er fordi at dommerne i de forskjellige instanser i Norge har behandlet denne saken så dårlig og stygt, at jeg ønsker denne saken skal komme opp i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.
Joshua French og Tjostolv Moland ble i 2009 pågrepet og fengslet i DR Kongo. Rettsaken var egentlig en farse, slik har denne saken mellom meg og Oslo politiet også vært. Faktisk, verre enn saken i fra Kongo.
Bilde fra farsen i Kongo. Dommertribunalet i Kongo mener det er bevist utover enhver tvil at Joshua French drepte cellekameraten Tjostolv Moland, drepte sjåføren og gjorde mye annet. Slik er saken med meg også, det jeg er blitt dømt for, er ikke blitt behandlet i retten. Retten i Norge er dermed verre enn retten i militærfengselet Ndolo i Kinshasa i Kongo. Som tross alt behandlet det saken dreide seg om. Her blir jeg siktet for en ting, at jeg har kalt Torp for spedalsk og annet. Og dømt for noe helt annet, at jeg har skrevet «for mye»!

Snakk om tidens justismord, verre enn dette er det umulig at ting kan bli.


 


Til mer jeg ser på denne saken der jeg tapte og ble dømt, og Norsk Høyesterett ikke ville behandle saken som nå er på vei til å bli behandlet i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike!

Så er det åpenbart mer og mer for meg at det hele virker å være et komplott imot meg fra politiets og domstolene i Norge imot meg og den Himmelske blogg. Saken virker til å være avgjort da de har siktet meg for en ting, vi har drøftet dette under rettsforhandlingene. Men dømt for noe helt annet enn jeg er siktet for og som har vært behandlet under rettsforhandlingene.
Jo, jeg skriver i overskriften:
«Jeg hadde i realiteten ingen mulighet å bli frikjent, da saken imot meg har vært et komplott og en sammensvergelse fra myndighetens side, da saken åpenbart har vært avgjort på forhånd etter min vurdering!»

Dypest sett mener jeg kun to ting er kriminelt i denne saken. Ikke noe av hva jeg og noen andre har skrevet på nettet er straffbart og kriminelt.

1.)       Jan Aage Torps anmeldelse av meg er kriminell, da det er falske anklager. Det var hans hat imot meg og den Himmelske bloggs forkynnelse om gjengifte som gjorde at hatet og raseri i han drev han til å komme med en fiktiv anmeldelse.

2.)       Torodd Fuglesteg og Ansgars Braut dokumentforfalskninger og utallige mail til meg og min familie, samt arbeidsgivere og andre. Det er kriminelt og straffbart!

Alt annet, det er langt, langt innforbi tros- og ytringsfriheten!

Det er underlig hele saken når en får en siktelse imot seg, og i retten kommer det frem at det er langt innforbi tros- og ytringsfriheten.
Så blir en dømt, for noe som ikke retten har tatt stilling til. Da skjønner en egentlig at det hele er en fabrikkert dom imot meg ala Kongo, Saudi Arabia eller Nord Korea. Det er egentlig umulig å komme fri slike ting, en blir dømt uansett!

En blir siktet for en ting som retten behandler, og en blir dømt for en ting som retten kun har snerret inn på. Og som jeg ikke har faktisk fått et eneste spørsmål om. Hverken i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett, at Norsk Høyesterett avviser da anken. Forteller oss kun en ting, at retten i Norge kan faktisk være dårligere enn retten både i Kongo og andre steder. Hvis en ikke gjør jobben sin og lar løgn og hat styre, så blir det slik!

Sluttkommentar:

Hovedgrunnen for at jeg ønsker å anke denne dommen innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Det er den slette og uriktige behandlingen jeg har fått.
Som allerede skrevet, så mener jeg at dommen er fabrikkert og et komplott. Da hva jeg er sømt for, at det er skrevet om Torp i en alt for stor utstrekning. Dette stemmer, men det er fordi at vi har diskutert Jan Aage Torps miserable liv over en forholdsvis lang periode. Der frontene og synspunktene har stått steilt imot hverandre.
Dette er ikke straffbart, da motparten her med bl.a. den onde treenigheten.
Jan Aage Torp, Ansgar Brast og Torodd Fuglesteg har ikke bare rent verbalt og hva som er skrevet i mengde. Vært på nivå med meg, men langt over!

Denne saken vil etter all sannsynlighet koste meg og min familie «minimalt»!

Ser en på viktigheten av denne sak, så vil den garantert koste under 100.000,- kr.

(Det er «peanøtter» å regne for viktigheten av denne saken).

Da etter all sannsynlighet, derfor vil din gave bidra enormt!

Samtidig, så hvis vi vinner saken.

Så vil jeg og min familie få igjen boten som jeg er ilagt på 15.000,- kr.
Alt vi gjør, så betyr penger ikke noe. Det er for at rettferdigheten skal seire!
Tros- og ytringsfriheten skal ikke gå 200 år tilbake, men være intakt som i dag!

Alt er i de beste hender. Det er to advokater som jobber for meg nå.
Det er Advokat Brynjar Meling som har stått meg hele tiden.

Nå er det en pensjonert advokat som er med meg og den Himmelske blogg.
Det er advokat Geir Jøsendal.
Som vil bistå Advokat Brynjar Meling i denne saken.

Vil du/dere være med å støtte?

Se her: Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

Takk!

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Målet med det hele er at jeg skal bli frikjent, om det skjer på den ene eller annen måte.
Enten p.g.a. feil lovanvendelse eller p.g.a. dårlig belysning av saken i retten her i Norge. Dommen imot meg er fabrikkert og et justismord!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/07/nr-2022-nar-rettsinstansene-i-norge.html

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg prøvde å finne et innlegg om Jesus, men det fant jeg ikke..

Jan Kåre Christensen sa...

Salomo skrev at alt har sin tid.
Men det finnes nok drøssevis artikler og annet om Jesus.
Bare du får opp gluggene.
Her er et: http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-2000-vil-jesus-komme-ned-pa.html

kritisk til deg sa...

Hvem er du Jan Kåre Christensen? Hvem har gitt deg rett til å diskutere andres miserable liv og med hvem diskuterer du?
Hvorfor ikke diskutere ditt eget miserable liv fremfor å oppføre deg som både anklager, jury og dommer.
Hva om det er ditt liv som er miserabelt og ikke Torps? Torp har en reell menighet, er med i en stor bevegelse og taler evangeliet til titusener, mens du? Alt du forkynner er mørke og atter mørke.
Med dine ord er det trist å se at du har et så miserabelt liv at du må ha en blogg for å diskutere andres misrable liv.

Hykler er du og til anonym som søkte etter et innlegg om Jesus.. Han finner du ikke her. For Jesus er syndernes venn.

Jan Kåre Christensen sa...

Ut i fra Guds ord har jeg et strålende liv med å kun være en kvinnes mann.
Jan Aage Torp er ifølge Guds ord en horkarl. Da har han et miserabelt liv.
At du ikke vil se det, er ikke noe jeg kan hjelpe deg med bortsett fra å påpeke hva Guds ord sier og gjør.