fredag 21. juli 2017

Nr. 2021: Vebjørn Selbekk gir utrykk for at han støtter meg og den Himmelske blogg anledning for å mene og ytre oss slik vi gjør, da det er innforbi tros- og ytringsfriheten, og det er åpenbart ikke straffbart!

Nr. 2021:
Vebjørn Selbekk gir utrykk for at han støtter meg og den Himmelske blogg anledning for å mene og ytre oss slik vi gjør, da det er innforbi tros- og ytringsfriheten, og det er åpenbart ikke straffbart!

Bilde av dommer fra Oslo tingrett Malin Strømberg Amble som blindt trodd på Jan Aage Torps løgntall som var også udokumentert løgn!
Og det hun dømte meg for, mengde av å skrive.

Det ble jeg ikke spurt en gang om hverken i tingretten eller Borgarting lagmannsrett. Med andre, dommen imot meg er også et justismord da det jeg er blitt dømt for, ikke er blitt behandlet i retten, hverken i tingretten eller i lagmannsretten.

At høyesterett ikke ville behandle denne saken, gjør at dommen imot meg er like «troverdig» imot meg som en dom i Kongo, Saudi Arabia og Nord Korea.

Hele dommen, rettsprosessen og opplegget med å bli nektet ny rettsrunde i Høyesterett gjør at dommen imot meg er egentlig ikke verd papiret den er skrevet på!


Avisen Dagen ved sjefsredaktør Vebjørn Selbekk har gitt meg en delvis støtte.
Men jeg savner virkelig at jeg hadde fått anledning til å bli intervjuet eller det jeg har skrevet eller blir spurt å skrive slik at min side av saken hadde kommet frem og blitt belyst.

Til nå er stort sett enten Jan Aage Torp eller politiets side av saken kommet frem, og den er etter min mening ikke troverdig!
Det er åpenbart ikke jeg, men Jan Aage Torp som hadde blitt siktet og tiltalt.
Og straffet for falske anklager og løgn i retten.
Det blir spennende å se om avisen Dagen tør og er villig før saken skal opp i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike om de tør og er villig å slippe meg til ordet!
(Først anke, før den eventuelt kommer opp for behandling).

Jeg skriver:
Hei Vebjørn Selbekk!

Du skriver om meg, følgende:På hvilken måte er det jeg har skrevet om Jan Aage Torp ut over enhver anstendighet?
Torp har brukt langt sterkere skyts imot meg, enn jeg om ham!
Samt, hans disipler har vel skrevet imot meg og min familie mer en 20.000 meldinger og 300 artikkler.

Du skriver videre:

Jeg er et slags nettroll. Kan du forklare det, takk for svar på forhånd!

Jeg skriver og taler i full offentlighet, hvordan kan du da sammenligne meg med et såkalt kristent nettroll skulle vært fint å få høre?!

Mvh
Jan Kåre Christensen


Hei Jan Kåre Christiansen,

I den kommetarartikkelen du siterer fra har jeg argumentert med at det er viktig ut fra et ytringsfrihetsperspektiv at du får anledning til å skrive det du har gjort angående Torp uten å bli straffeforfulgt. Jeg håper du har merket deg den støtten.

Så kan jeg i tillegg ha synspunkter på hvor anstendig en del av påstandene er, men det rokker altså ikke ved at jeg faktisk synes det er et ganske viktig religiøst ytringsfrihetsspørsmål at du må ha rett til å hevde de synspunktene du gjør.

Vennlig hilsen
Vebjørn Selbekk

Jeg skriver:

Fint, men den er ikke blitt belyst på en riktig måte.

Torp har vært mye flinkere og dreven enn meg og Meling er temmelig åpenbart når han har klart å få saken til å gå sin vei!

Har mye mer å si, du får lese de linkene jeg sendte, og jeg mener det er temmelig søkt at det er mengde av det jeg har skrevet som er de kriminelle her. Ikke hva jeg har skrevet, men mengden!

Saken er den, at vi har debattert Jan Aage Torp, Jan Hanvold og andre PinseKarismatiske kristne ledere nå i minst 4 år på nettet.

Torp og Torps disipler har skrevet vel regner jeg med 300 artikkler og over 20.000 meldinger imot meg og min familie.

At det da er mengde, riktig. Men på begge sider!

At jeg da skal bli straffeforfulgt og dømt for dette, er ikke noe annet enn et justismord.

Husk, jeg har aldri gjort noe kriminelt gjennom hele livet, da er det ikke vanskelig å hanskes med meg!

Dette har både Torp, politiet, påtalemakten og dommerne virkelig gjort seg bruk av!
Føler meg virkelig lurt av både Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett, da det som jeg er blitt dømt, har ikke vært oppe til behandling for i det hele tatt.

Det er akkurat dette som Brynjar Meling skrev i sitt ankeskriv så rett og godt til Høyesterett;

«Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.»

Broderhilsen
Jan K

Hei igjen,

Ja, jeg vet at du blir straffeforfulgt nå og det mener jeg er en urett som blir begått og en fare for den religiøse ytringsfriheten. Den må ha vide rammer.

I Dagen har vi fulgt denne saken helt siden den begynte å verser i rettsvesenet. Og vi vil fortsette å følge den.

Mvh Vebjørn Selbekk

PS!
Vil bare komme med to korte kommentarer, du har vel mer enn nok å gjøre av andre ting.

1.)       Du skriver: «det mener jeg er en urett som blir begått og en fare for den religiøse ytringsfriheten. Den må ha vide rammer.»

I denne saken kan Torp ytre og mene hva han vil, hans disipler som i mengde har skrevet tre ganger mer enn meg.
De kan ytre seg så mye de vil, både i ordlyd og mengde, men jeg skal tas.

2.)       Selv om du mener at jeg er et såkalt kristent nett-troll og andre mener mye annet. Så blir det jeg skriver og taler på nettet lagt merke til, og det veldig.
Med andre ord, hvis jeg får en dom imot meg.
Så vil ikke bare det sette tros- og ytringsfriheten tilbake noe veldig. Men vil skremme andre å skrive.

Slike som meg som egentlig er en liten men stor aktør på nettet da det jeg skriver blir lagt merke til og mange reflekterer over det om de ikke alltid er enig med meg!

Med andre ord, å skrive på nettet blir vanskeligere!

Broderhilsen
Jan K

Sluttkommentar:

Dette skriver Vebjørn Selbekk i avisen Dagen om meg:
«Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen.
Han fremholdt at Den nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten.
Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.

Bruken av andre, mer ikke-religiøse betegnelser som «maktmenneske», «narsissist» og lignede forsvarer Christensen med teologiske uenigheter rundt måten Jan-Aage Torp har drevet sin menighetsvirksomhet på.

Retten fikk blant annet høre om en bekjent av Christensen som skal ha gitt 1,5 millioner kroner til Torp, men siden angret seg. Torp selv innrømmet for øvrig i sitt vitneutsagn at også han på sine nettsider har kalt Christensen både for «lystløgner», «idiotisk», «ryktespreder», «slem», «ond og dum» og formidler av «sosialpornografi»

Det er disse svært spesielle religiøse overtonene som gjør saken mot «sjikane-pastoren» Jan Kåre Christensen så spesiell. Det er derfor den blir noe mer enn en vanlig sak om krenkelse av privatlivets fred. Eller noe mer enn en krangel mellom to Oslo-pastorer som ikke akkurat praktiserer det varmeste brødrefelleskapet.

Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christensen karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet.
Folk flest vil nok oppfatte Christensen som et slags kristent nettroll.

Men - og det er et stort «men» her.
Hvis dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag.

Ubaydullah Hussein, den kjente og beryktede lederen for, Profetens Ummah ble i fjor sommer frikjent av Lagmannsretten for å hylle gjennomførte terrorhandlinger på nettet. D
et gjaldt også en terrorhandling som hadde krevd norske menneskeliv, aksjonen mot det delvis Statoil-eide oljeanlegget i In Amenas i Algerie. Retten la til grunn at det i dette tilfellet var snakk om en religiøs ytring. Hussains lovprisning av Allah for denne blodsutgytelsen hadde sitt utgangspunkt i Husseins egen voldelige tolkning av islam.

Disse sakene er ikke direkte sammenlignbare. Men de sier begge noe om rommet for religiøse meningsytringer, også når det som sies eller skrives oppleves som støtende og avskyelig av det store flertallet.»

Her sier Selbekk klart at jeg som mange andre sier det samme:
«dette er snakk om religiøse ytringer, vil de i praksis ha et sterkere vern enn sjikanøse uttalelser uten noe slikt trosmessig grunnlag.»

Her blir jeg behandlet som en kriminell, selv om jeg sikkert er Norges «snilleste» mann.
Men fordi jeg holder frem Guds ord som sier at å gifte seg på nytt etter en skilsmisse er å drive hor! Da skal jeg tas, og alle midler og uredeligheten er på topp eller bunn, etter som du ser det.
Imot meg fra myndighetens side for å få tatt meg og den Himmelske blogg.

Derfor er dommen imot meg kristendomsforfølgelse, og et angrep på tros- og ytringsfriheten!

Ingen kommentarer: