søndag 16. juli 2017

Nr. 2016: Jeg advarte imot boka til T. B. Barratt som skilsmisse og gjengifte da dette var en bok som da den første gang skulle ble utgitt, ble stoppet da den ble «erklært» ubibelsk av eldsterådet i Filadelfia Oslo!

Nr. 2016:
Jeg advarte imot boka til T. B. Barratt som skilsmisse og gjengifte da dette var en bok som da den første gang skulle ble utgitt, ble stoppet da den ble «erklært» ubibelsk av eldsterådet i Filadelfia Oslo!

Bilde av narreApostel Jan Aage Torp (og hans daværende kone Ann-Christin Düring Woll) som påstår han er den såkalte uskyldige. Og har tatt denne boka til sitt hjerte da den uten tvil passer til «apostelens» levesett der det er fritt frem for kjødet og det gamle menneske.

 

Mens hans tidligere kone Ann-Christin har også giftet seg på nytt. Hvem av disse to er den uskyldige part?
Selvfølgelig gjelder dette ingen av de to, da de begge to er like uskyldige eller skyldige. Hele tanken om en skyldig og uskyldig part er både utopisk og ubibelsk. Det er noe som ikke finnes omtalt i Guds ord når det gjelder gjengifte. Det er noe som gjelder Jødene og hvis de bryter trolovelsen, så gis det for enkelte åpning for å finne seg en ny partner. Ikke for kristne, der er det kun død som «opphører» et ekteskap, ikke noe annet.


Fikk dette innlegget skrevet «imot» meg:

Hei!

Du kommuniserer nesten like uklart som Skriften ;-) Leserne må gjette og tolke.

For hva mener du her? Hva mente Barratt om gjengifte? Hva mente kritikerne i eldsterådet? Var han eller de mot eller for? Det sier du ikke noe klart om.

Jeg tror jeg forstår. Og mange kjenner denne saken enda bedre enn du gjør.
De trenger altså ingen forklaring. De trenger ingen presisering.
(sitat slutt).

Svar:
Du har åpenbart ikke fulgt med når du skriver som du gjør.
For meg er alt dette veldig klart.
Det som er hovedpoenget mitt som du overhode ikke kommenterer.
Er at refleksjonsgruppa i pinsebevegelsen og andre pinsevenner/karismatikere som f.eks. narreApostelen Jan Aage Torp bygger mye av sitt forsvar på gjengifte av denne boka av T.B. Barratt der han skriver at den såkalte uskyldige part har lov å gifte seg igjen!

Faktisk, det med ekteskapet at det er livslangt har ikke vært et stort stridsemne blant de kristne før opp til vår tid de siste 20-30 årene.
Før det var det en selvfølgelig, i hvert fall at forkynnere ikke var oppadgiftet.

Poenget mitt med denne artikkelen var ikke å fremstå at jeg hadde mest mulig greie på hva som skjedde og hvorfor den boka ikke ble gitt ut før i 1991.
Men å bygge et forsvar med denne boka for gjengifte, er syltynt!

Ser ikke på at jeg skriver mye som et tegn på følelser, men at jeg har hatt veldig mye gjennom mange år liggende i mitt hjerte som er blitt stengt inne!
Da har den Himmelske blogg og de mulighetene som jeg har der og på andre nettsider vi har, gitt meg en talerstol som jeg vet å sette pris på og bruke!
(sitat slutt).

Når personer vil mistolke meg, så er det ikke lett å gjøre alle til lags!

Poenget mitt med den artikklene, det er å gjøre boka til T. B. Barratt «ugyldig» da den boka aldri ble godkjent i 1938 da den ble først forsøkt gitt ut på Filadelfiaforlaget av pinsebevegelsen!

Hvorfor er innlysende, det var at boka som T. B. Barratt forsøkte å gi ut der gjengifte ble såkalt «tillatt» for den såkalte «uskyldige» part som egentlig var helt ukjent blant evangeliske troende å praktisere.

Nå var egentlig ikke dette synet helt nytt, da Luther prøvde å fremme dette. Men for de kristne gjennom 2000 år, så har egentlig gjengifte blant kristne blitt sett som hor så lenge den andre lever.

Med andre ord, det å tillatte gjengifte etter skilsmisse er noe som åpenbart bryter med hva den kristne menighet har lært og praktisert i 2000 år.

Da Barratt prøvde å innføre dette i pinsebevegelsen i 1938 kort tid før sin død, var det heldigvis et våkent eldsteråd i Filadelfia Oslo som stoppet han.
At den boka ble trukket frem fra skuffen og gitt ut som egen bok i 1991 og dagens liberale kristne bruker den for alt det er verd. Det er ikke noen overraskelse.
Satan gjør seg alltid bruk av slike listige og dårlige knep for å få frem sin vilje og sine hensikter.

Sluttkommentar:

Dette skriver denne anonyme innsenderen:
«Og mange kjenner denne saken enda bedre enn du gjør.»

Jeg tror at det er mange som kjenner til denne saken bedre enn meg. men jeg tror det er få som har en slik god oversikt over utviklingen i Guds menighet de siste 2000 årene. Jeg kjenner kirkehistorien rimelig godt, om det er et hva å ta av.

Poenget mitt var egentlig to ting med denne artikkelen jeg skrev:
«Sannheten om boka til T. B. Barratt om skilsmisse og gjengifte, er at den ble forkastet av eldsterådet i Filadelfia og ble dermed aldri utgitt!»

Det var:

1.)  At den skulle aldri blitt utgitt i 1991 da den ble stoppet i 1938.

2.)  T. B. Barratts liberale syn om gjengifte, det er egentlig noe som var «nytt» og ubibelskt.


Ingen kommentarer: