torsdag 28. juli 2016

Nr. 1597: Vi havnet opp i Gay-parade i selveste Guds by Jerusalem!

Nr. 1597:
Vi havnet opp i Gay-parade i selveste Guds by Jerusalem!

Bilde fra denne paraden. Var de fleste tilreisende? Ingen som vi traff på i Jerusalem var posetiv til denne paraden, alle som en var negative. Er det et arrangement som er kunstig? Bl.a. var det ei jente som hadde blitt drept, for noen år siden som de spilte på for å samle støtte. Trist at slik kan forekomme, ikke minst i Jerusalem.


Vi var nede i Israel i noen uker, alt har vært helt topp bortsett fra en ting. Det er kun en ting som opplevdes som veldig underlig, det var en stor Gay-parade i selveste Guds by, Jerusalem.

Snakket med mange jøder, ikke en eneste som var posetiv til dette av dem vi traff. Ikke minst de som bor i Jerusalem, og var Jøder. Vi opplevde at kollektiv trafikken og alt ble omdirigert, for å gi plass til en parade som etter Guds ord er totalt forkastelig, da Gud selv er imot dette! Han har skapt oss til en mann og en kvinne, som skal leve i et forpliktende samliv livet ut. Alt utenom dette er synd i Guds øyne!

Men samtidig, da jeg leste mine bibelkommentarer som jeg skrev vel for fem år siden, så skjønner jeg at dette er også forutsagt i Guds ord. Derfor kommer det ikke som noen overraskelse.

Joh. e. 16. 1. Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall.  2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud.  3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner Faderen eller meg.  4 Dette har jeg sagt dere for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg sa det.

Det er spennende å lese hva Jesus selv sier, at han sier dette som skal skje. Om det er posetivt eller negativt, så vet vi som troende det. Derfor, selv en Gay-parade i Jerusalem, Guds by. Det kommer ikke som en overraskelse, dette underviste jeg om flere år før vi havnet opp i det.

Se her, minebibelkommentarer Johannes åpenbaring 11. 6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

De har den gammel testamentelig Profet gjerningen i sitt virke der en er Herre også over elementene og de har makt til å både gjøre levende og døde. At det går ild ut i fra deres munn er biledelig tale på de domsordene de utsier.

7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.

De vil ha sitt virke i den første del av den store trengsel. Dyret som det her referer til er Antikrist. Han skal drepe dem etter å ha ført krig med dem.

8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Likene blir liggende i Jerusalem der Jesus døde. Her blir Jerusalem omtalt litte flatterende som åndelig er Sodoma og Egypt. Sodoma står for seksuelle synder som også er abnorme som bl.a. homoseksualitet er. Egypt her ellers står for en plass der Antikrist og verden har tatt sete.

9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem.

At de blir liggende døde i tre og en halv dag er også at de vil vise all verden at disse er døde men Antikrist lever. På den måten viser de sin triumf!

10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.

At de har vært til stor plage for menneskene taler om deres store og mektige innflytelse. Nå når de er døde er det som ”julekvelden” for de ugudelige og vantro menneskene. Som velger Antikrist og hans regime.

11 Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem, ble grepet av stor frykt.

Men Satan vil aldri få det siste ordet og seire til slutt. Det gjør alltid Gud og de som går med ham. De blir vakt til live som mange i bibelen også ble. Og når hedningeverden ser det blir de grepet av frykt, ja stor frykt.

12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender.

Vi drar gjenkjennelse på hvordan Jesus og menigheten ble rykket opp. Også på hvordan Enok ble rykket opp og at hans budskap levde videre etter hans bortrykkelse.
Judas 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.» 16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.
Budskapet lever alltid videre uansett hvordan det går med budbæreren.

13 I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen, ble forferdet og gav himmelens Gud ære.

At det etter dette ble et stort jordskjelv og drepte sju tusen mennesker må også sees biledelig. Virkningen av Guds handlemåte er som et jordskjelv og ringvirkningene av dette blir ikke velsignelse og liv. Men forbannelse og død.
2. Kor. 2. 14 Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft, på hvert et sted. 15 For vi er som en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt: 16 for dem som går fortapt, en duft av død til død, for dem som blir frelst, en duft av liv til liv.

Sluttkommentar:

Legg merke til hva som står i vers åtte, at selv i Guds by, før Jesus kommer og oppretter sitt fredriket, og folkene blir ham lydig. Vil slike perverse og stygge handlinger dessverre finne sted selv i Guds by Jerusalem.

Se her: 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Likene blir liggende i Jerusalem der Jesus døde. Her blir Jerusalem omtalt litte flatterende som åndelig er Sodoma og Egypt. Sodoma står for seksuelle synder som også er abnorme som bl.a. homoseksualitet er. Egypt her ellers står for en plass der Antikrist og verden har tatt sete.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1595-avisen-dagen-beviste.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

Fordøm, fordriv, fordum!

Jan Kåre Christensen sa...

Denne skjønte jeg ikke mye av!